Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus narių įvairaus lygio profesiniai apdovanojimai nuo 1990 metų (pavardės pateikiamos abėcėlės tvarka):

Gasparas Aleksa – 2012 m. Petro Cvirkos literatūros premija už knygą „Žiogas žvirblį medžiojo: pakraščių kasdienybė: publicistika ir 9 novelės“ (2012 10 01). 2013 m. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“ už pilietinę iniciatyvą valstybės stiprinimo labui (įteikta Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre  2013 03 18). 2013 m. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ženklas „Gerumo žvaigždė“ už žymų indėlį ir paramą socialinės apsaugos ir darbo sričiai.

Gražina Cieškaitė – 1990 m. – Poezijos pavasario laureatė už knygą Skrendu virš labirinto (Vilnius: Vaga, 1989).

Daiva Čepauskaitė – 2001 m. ALF pjesių vaikams konkurse gavo trečiąją premiją už pjesę Bulvinė pasaka. 2002 m. paskelbtame Lietuvos radijo pjesių konkurse gavo pirmąją premiją už pjesę Pupos. 2003 m. paskelbtame Lietuvos radijo pjesių konkurse gavo antrąją premiją už pjesę Atviras lūžis. 2004 paskelbta įsimintiniausia Kauno menininke. 2004 m. apdovanota LATGAA prizu už dramaturgiją. Poezijos pavasario'2005 laureatė už eilėraščių knygą Nereikia tikriausiai būtina. 2012 m. 2011 metų Tolerancijos žmogaus titulas: už pjesę apie Holokaustą Lietuvoje „Diena ir naktis“.

Vytautas Antanas Čepliauskas – romano Ražienos I dalis Vieškelių aidas 1997 m. premijuota K. Griciaus fondo Montgomery (JAV) literatūros kūrinių konkurse.2008 m. apdovanotas 3-iojo laipsnio Santakos garbės ženklu; 2008 m. Čikagos „Draugo“ dienraščio konkurso pirmoji premija už romaną „Nė mirksnio ryžtis“ („Pinklės“). 2009 m.apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu. 

Gintautas Dabrišius – Poezijos pavasario 2006 laureatas, 1983 m. – Zigmo Gėlės premijos laureatas, 2006 m. – Maironio premijos laureatas. 2012 m. 1 Lito premijos laureatas už knygą „Joju vienas „ (2012 02 29).

Aleksas Dabulskis – apdovanotas Augustino Griciaus premija. 2001 m. LATGAA metų vertėjo nominacijos laureatas. 2004 m. LDK Gedimino ordino Riterio kryžius. 2009 m. paskirta Kauno miesto savivaldybės kultūros ir meno premija už reikšmingą veiklą literatūros srityje.

Erika Drungytė – 1995 m. Klaipėdos universiteto literatūros kūrybinio konkurso laureatė. 1997 m. – geriausias Poezijos pavasariodebiutas. 2003 m. Poezijos pavasario vakaronės Eilėraščiai per naktį nugalėtoja. 2009 m. Salomėjos Nėries premijos laureatė už eilėraščių rinkinį Rūkas ir vėjas. 2010 m. Literatūrinės lapės laureatė renginyje Panevėžio literatūrinė žiema. 2012 m. Festivalyje „Panevėžio literatūrinė žiema 2012“ įteiktas prizas - „Netikėtas“ – „Už aukštaičių padangės praturtinimą brolių latvių balsais“.

Zita Gaižauskaitė – 2009 m. Vieno lito premijos laureatė už už eilėraščių rinktinę Kur keliauji, debesėli?. 2011 m. apdovanota II laipsnio Santakos garbės ženklu.

Jurgis Gimberis – 1989 m. apdovanotas Augustino Griciaus premija. 1999 m. Vieno lito premijos laureatas už kudirkišką pilietiškumą knygose Mišiugino dienoraštis ir Misės, mano boba ir kiti reikalai, 2006 m. Kauno meno kūrėjų asociacijos premijos laureatas už humoreskų rinkinį Meilė bei kiti fundamentalieji mokslai, 2008 m. įteikta Kauno miesto savivaldybės kultūros ir meno premija  už reikšmingą veiklą literatūros srityje (premijos dydis 10 tūkst. litų). 2012 m. Įsimintiniausias Kauno menininkas 2011 (2012 01 10): už knygą „ ... Yra papildomų sąlygų“. 2013 m. Santakos garbės ženklai (II laipsnio).

Leonas Gudaitis – 1997 m. LDK Gedimino ordino Karininko kryžius.

Laimonas Teodoras Inis – 2013 m. Kauno miesto savivaldybės burmistro Jono Vileišio medalis (įteiktas 2013 03 12).

Gediminas Jankus – 1992 m. apdovanotas I laipsnio B. Dauguviečio premija už 3-jų dramų rinkinį Amžinas keleivis. 1992 m. Sausio 13-osios atminimo medalis.

Edmundas Janušaitis - 2011 m. apdovanotas burmistro Jono Vileišio medaliu.

Juozas Jasaitis – 2004 m. Lietuvių balso laikraščio konkurso antroji premija už romaną Ganytojas.Radviliškio raj. savivaldybės tarybos įsteigta Jono Marcinkevičiaus 2008 metų literatūrinė premija už romaną „Per sutemas“. (Įteikta 2009 m.). 2010 m. apdovanotas III-ojo laipsnio Santakos garbės ženklu.

Donaldas Kajokas – 1991 m. tapo Jotvingių premijos laureatu (premija teikiama Poetinio Druskininkų rudens metu). 1992 m. Poezijos pavasaryje apdovanotas Salomėjos Nėries prizu. 1995 m. – Poezijos pavasario laureatas už knygą Drabužėliais baltais (Kaunas: Nemunas, 1994). 1998 m. įteikta Lietuvos rašytojų sąjungos premija už poezijos rinktinę Meditacijos (Vilnius: Vaga, 1997). 1999 m. -- Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas už poezijos rinktinę Meditacijos ir esė knygą Dykinėjimai. 2003 m. -- Poezijos pavasario prizas už geriausią eseistikos knygą Lietaus migla Lu kalne (Vilnius: Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2002)). 2006 m. – Vieno lito premija už grušišką kūrybingumą poezijos rinktinėje Karvedys pavargo nugalėti . 2011 m. apdovanotas Kauno miesto savivaldybės kultūros ir meno premija. 2012 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto (LLTI) kūrybiškiausia 2011 metų knyga: už knygą „Kurčiam asiliukui“ (2012 03 09). 2012 m. Kauno meno kūrėjų asociacijos premija. 2012 m. už romaną „Ežeras ir kiti jį lydintys asmenys“. 2013 m. Įsimintiniausias Kauno menininkas 2012 – už romaną „Ežeras ir kiti jį lydintys asmenys“. 2013 m. Santakos garbės ženklai (II laipsnio). 2013 m. Kauno meno kūrėjų asociacijos premija už romaną „Ežeras ir kiti jį lydintys asmenys“ (Vilnius: Tyto alba, 2012). 2013 m. Liudo Dovydėno premija - už romaną „Ežeras ir kiti jį lydintys asmenys“ (Vilnius: Tyto alba, 2012).

Vladas Kalvaitis - 2012 m. Žemaitės ir Liudo Dovydėno literatūrinės premijos už novelių romaną „Sustiprinto režimo barakas“ (2012  06 12). 2013 m. „Varpų“ literatūrinė premija - už novelių romaną „Sustiprinto režimo barakas“ (Kaunas: VšĮ „Kauko laiptai“, 2011); http://www.lrytas.lt/lietuvos-diena/kultura/varpu-premijos-laureatui-televizorius-batai-ir-saldainiai.htm.

Robertas Keturakis – 2001 m. paskirta Lietuvių balso laikraščio konkurso antroji premija už knygą Kulka Dievo širdy. 2005 m. ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius2006 m.  Jono Aisčio premijos laureatas. Poezijos pavasario laureatas (1981). 2012 m. Vyriausybės kultūros ir meno premija (2012 01 20).

Vidmantas Kiaušas – Elmiškis - 2012 m. Kauno miesto burmistro Jono Vileišio medalis 60 - mečio proga už nuopelnus kultūrai (2012 05 24).

Rimantas Klusas – Augustino Griciaus premijos laureatas. 2011 m. apdovanotas III laipsnio Santakos garbės ženklu.

Aida Krilavičienė – 2013 m. Kauno miesto burmistro Jono Vileišio medalis.

Tautvyda Marcinkevičiūtė-Patackienė – 1999 m. Poezijos pavasario metu apdovanota žurnalo Moteris prizu. 2001 m. Vieno lito premijos laureatė už grušišką kūrybingumą eilėraščių knygoje Gatvės muzikantas. 2012 m. Festivalyje „Panevėžio literatūrinė žiema 2012“ įteiktas prizas - Anoniminio konkurso „Dedikacijos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekai“ nugalėtoja. 2013 m. Salomėjos Nėries premija - už ei­lė­raš­čių rin­ki­nį „Grei­taei­gis Lai­ko lif­tas“ (Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012). 2013 m. Poezijos pavasario 2013 - Maironio premija - už eilėraščių rinkinį „Greitaeigis laiko liftas“ (Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012).

Rimantas Marčėnas — 2008 m. Vieno lito premija už istorinį romaną „Karūnos spindesio apakinti“. 2012 m. Santakos garbės ženklas (III laipsnio) (2012 m. vasario 15 d.)

Algimantas Mikuta – 1995 m. Poezijos pavasario metu apdovanotas Kauno dienos prizu už geriausią tikrovės atspindėjimą poezijoje. 2003 m. LDK Gedimino ordino medalis. 2003 m. Poezijos pavasario metu apdovanotas Salomėjos Nėries prizu. Poezijos pavasario laureatas (1979). 2011 m. apdovanotas Kauno radijo ir televizijos prizu. 2013 m. Santakos garbės ženklai (II laipsnio). 2015 m. Lietuvos rašytojų sąjungos premija už poezijos rinktinę „Gyvenau be laikrodžio".

Kęstutis Navakas – 2006 m. J.Lindės-Dobilo premijos laureatas už esė knygą Gero gyvenimo kronikos, 2006 m. Jotvingių  premijos laureatas už eilėraščių knygą Atspėtos fleitos, 2006 m. Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, paskelbtas įsimintiniausiu 2006 m. Kauno m. menininku, 2009 m. knyga Du lagaminai sniego "Metų knygos rinkimuose" išrinkta Metų knyga (suaugusiųjų knygų kategorijoje); Vokietijos Heseno žemės literatūros stipendija (2010); Maironio premijos laureatas (2014 m.).

Gintaras Patackas – 1998 m. – Poezijos pavasario laureatas už knygą Jazmino žiedas vakarą prakalbina (Vilnius: Vaga, 1997). Kultūros savaitraščio Literatūra ir menas prizas Spaudos atgavimo dienai paminėti, išrinktas Įsimintiniausiu 2009 metų Kauno menininku (2010). 2011 m. apdovanotas III laipsnio Santakos garbės ženklu. 2012 m. Festivalyje „Panevėžio literatūrinė žiema 2012“ įteikti apdovanojimas - Elenos Mezginaitės premija „už kūrybos aistrą, įelektrinusią eilėraščių posmus, visuomet žaižaruojančius Lietuvos poezijoje“. 2013 m. 1 LITO premija („Gintarui, kuris yra savitas Poezijos ir Laisvės alėjos Gintaras Patackas“). Už eilėraščių rinkinius „Kur pakastas šuva“ (Kaunas: Indigo print, 2012) „Pasaulis kurio nėra“ (Kaunas: Indigo print, 2012) ir „Gintaras Patackas. Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlė“ (Kaunas: Naujasis lankas, 2012).

Petras Palilionis – B. Dauguviečio premijos laureatas už dramines poemas Vėjuota saulė ir Visais gyvenimo kodeksais. 2001 m. įteikta Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premija už knygą Svajojęs gražų gyvenimą (Vilnius: Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2001).Poezijos pavasario laureatas (1980). 2009 m. paskirta Kauno miesto savivaldybės kultūros ir meno premija už reikšmingą veiklą literatūros srityje, ilgametę ir reikšmingą kultūrinę veiklą. 2010 m. apdovanotas Kauno apskrities garbės ženklu. 2011 m. apdovanotas burmistro Jono Vileišio medaliu. 2012 m. Bernardo Brazdžionio literatūrinė premija (2012 02 02) už knygą „ Tautos šauklio aidai“.

Aldona Elena Puišytė-Grigaliūnė – Poezijos pavasario laureatė už poemų knygą Įvardijimai ir sąskambiai (1986), 1994 m. I-ji premija žurnalo Laiškai lietuviams konkurse už straipsnį Meilė niekada nesibaigia, 2000 m. Kauno miesto savivaldybės Padėkos raštas už pasiaukojantį kūrybinį darbą, 2001 m.  Ūkininko patarėjo prizas už geriausią metų knygą  Balsai ir aidai 2005 m. LR Prezidento apdovanota LDK Gedimino ordino Riterio kryžiumi, 2005 m. paskirta Lietuvos rašytojų sąjungos premija už eilėraščių ir poemų rinktinęPalaimink žodį ir aidą,  2006 m. Jono Aisčio premijos laureatė už aistiškos dvasios puoselėjimą kūryboje ir eilėraščių knygą Įsiklausyti, 2006 m. III laipsnio Santakos garbės ženklas, 2007 m. suteiktas Laisvės kovų dalyvės (rezistentės)teisinis statusas, 2008 m. Poezijos pavasario metu apdovanota Kauno apskrities už poezijos subtilumą ir dvasingumą bei ilgametę kūrybinę veiklą. 2011 m. apdovanota 1 Lito ir Salomėjos Nėries literatūrinė premija.

Viktoras Rudžianskas – 2002 m. Poezijos pavasario metu apdovanotas Salomėjos Nėries prizu. 2004 m. apdovanotas Kauno meno kūrėjų asociacijos premija už pokalbių ir esė knygą apie kunigą ir poetą Ričardą Mikutavičių Gyvenęs ir mūsų gyvenimus (Kaunas: UAB Arx Baltica, 2003). 2004 m. Vytauto Gedgaudo premija už knygą Gyvenęs ir mūsų gyvenimus. 2004 m. Lietuvos žurnalistų sąjungos rašinių konkurso Kultūros versmėse laureatas, 2008 m. Poezijos pavasario laureatas už eilėraščių knygą NUO do IKI do. 2010 m.Literatūrinės skrybėlės laureatas renginyje Panevėžio literatūrinė žiema. 2012 m. Festivalyje „Panevėžio literatūrinė žiema 2012“ įteiktas prizas - „Literatūrinės žiemos riterio rožė“ – už stiprų draugišką petį, žodžio špagos aštrumą ir riterišką galantiškumą“.

Aldona Ruseckaitė – 1997 m. LDK Gedimino ordino medalis2005 m. Vieno lito premija už gaivališką moteriškumą apysakoje Sidabro sodai, 2007 m. J. Aisčio literatūrinė premija  už poeto J. Aisčio vardo populiarinimą bei eilėraščių knygą Bėk, kiele, bėk, 2008 m.Gerumo plyta už aktyvią visuomeninę veiklą ir pastangas supažindinant kauniečius su lietuvių literatūra. 2009 m. paskirtas Kauno miesto „Gerumo kristalas“. 2010 m. ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius. 2010 m. apdovanota II-ojo laipsnio Santakos garbės ženklu. 2011 m. apdovanota Gabrielės Petkevičaitės – Bitės premija. 2012 m. Bernardo Brazdžionio literatūrinė premija už knygą „Šešėlis JMM“ - Maironio gyvenimo meniniai biografiniai etiudai“.

Jūratė Sučylaitė – 2004 m. apdovanota JAV nacionalinės poetinės asociacijos A. Lernerio pioneriaus ženklu.

Violeta Šoblinskaitė –  2004 m. įteikta Žemaitės literatūrinė premija už romaną kaimo tematika Vilkų marti (Kaunas: žurnalo Nemunas leidybinė grupė, 2003). 2004 m. Vieno lito premijos laureatė už vaižgantišką kalbos sodrumą romane Vilkų marti. 2013 m. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“ už visuomeniškai aktualią publicistiką. 2013 m. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės premija - Aleksa už novelių knygą „Tyruliukuose viskas gerai“ (Kaunas: “Kauko laiptai”, 2012).

Bronius Vaškelis - 2012 m. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“ už filantropinę veiklą, ypač jaunųjų kūrėjų skatinimą ir rėmimą (2012 03 30).

Rita Vinciūnienė – 1992 m. Prelato J. Prunskio premijos laureatė už teologinę veiklą ir eseistikos knygą R.Latvėnaitės pseudonimuSkaudus praregėjimas.

Petras Venclovas - 2010 m. paskirta Amerikos lietuvių tautininkų sąjungos skelbto anoniminio Grožinės literatūros konkurso pirmoji premija (5 tūkst. dolerių). 2012 m. Jono Marcinkevičiaus literatūrinė premija (2012 01 26) už knygą „Kartybių taurė–iki dugno“. 2012 m. Krašto apsaugos rengiamo patriotinės knygos konkurso padėka už knygą „Kartybių taurė - iki dugno“ (2012 02 23); 2012 m. Kauno miesto burmistro Jono Vileišio medalis už knygą “Kartybių taurė – iki dugno” (2012 m. vasario 15 d.). 2014 m. Vieno lito premija.

Dovilė Zelčiūtė – 2004 m. Poezijos pavasario metu apdovanota Salomėjos Nėries prizu už knygą Lapkričio pratimėliai (Kaunas: Žurnalo Nemunas leidybinė grupė, 2003). 2005 m. – J. Lindės-Dobilo premija už poezijos rinktinę Atgal į vandenį (Vilnius: Tyto alba, 2004).  2009 m. paskirta KMKA premija už knygą „Klaidinantys judesiai“ ir žodžio bei vaizdo sąsajas pastarojo meto Lietuvos fotomenininkų darbuose. 2013 m. Kauno miesto savivaldybės Kultūros ir meno premija (10 tūkst. Lt)  už 2011 m. išleistą eilėraščių rinkinį „Paleisk mano ranką" ir pokalbių apie teatrą knygą „Po repeticijos“.

Markas Zingeris – 2000 m. Vieno lito premijos laureatas už įspūdingą tikrovės mirgesį knygoje Iliuzionas, 2003 m. įteiktas pakvietimo į NATO proga atminimo ženklas.