Dailininkų apdovanojimai

Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyrius yra visuomeninės, pelno nesiekiančios kūrėjų organizacijos Lietuvos dailininkų sąjungos padalinys, kurio tikslas – skatinti profesionaliosios dailės ir dailėtyros plėtotę, dailės palikimo išsaugojimą ir dailininkų atminimo įamžinimą Kaune.

Skyrius vienija kuriančius profesionalius dailininkus ir dailėtyrininkus, turinčius aukštąjį dailės/menotyros išsilavinimą. Šiuo metu skyriuje yra 291 narys ir 2 garbės nariai. Sąjungos nariai pagal profesijas yra pasiskirstę sekcijomis. Jų yra 9: akvarelės, dailėtyros, grafikos, keramikos, monumentaliosios dailės, odos, skulptūros, tapybos ir tarpdisciplininio meno, tekstilės.

***

Robertas Antinis (skulptorius) -- tarptautinio šiuolaikinės dailės simpoziumo Europa-Biennale Niederlausitz. Installationnen inder Landschaft II. Intermediale Aktion Vokietijoje (1993) - Grand Prix; Nacionalinio M.K.Čiurlionio dailės muziejaus apdovanojimas už geriausią 1999 metų dailės kūrinį-ekspoziciją Gyvenimo tapetai, skirtą R.Antinio (tėvo) 100-osioms gimimo metinėms (kartu su A.Andriuškevičiumi, V.Jasevičiūte, 1998); Lietuvos Respublikos nacionalinės premijos laureatas (2002), išrinktas įsimintiniausiu metų Kauno menininku (2002). Knygos meno konkurso „Vilnius 2010” premijos laureatas už knygą „Į“ (2011).

Jūratė Armonavičiūtė (odininkė) -- tarptautinės 4-osios meninės knygrišybos parodos Knyga Vilniuje – diplomas (2003).

Elena Balsiukaitė-Brazdžiūnienė (tapytoja) -- dailės parodos Geriausias 1999 metų kūrinys Kaune – pagrindinis prizas už tapybos darbą Piemenėlis (2000).

Naglis Baltušnikas (tapytojas, grafikas) -- dailės parodos Geriausias 2001 metų kūrinys Kaune - laureatas (tarpdisciplininio meno srityje) (2002).

Živilė Bardzilauskaitė-Bergins (keramikė) -- Santakos 3-iojo laipsnio garbės ženklas (2009).

Aušra Barzdukaitė-Vaitkūnienė (tapytoja) -- Vilniaus miesto savivaldybės premija už tapybos darbus 10-ojoje Baltijos tapybos trienalėje Vilniuje (1996), Nidos savivaldybės premija tarptautiniame Nidos tapybos plenere (1997), parodos Geriausias 2002 metų kūrinys Kaune laureatė (2003) už darbą Būties situacijos, 12–osios Vilniaus tapybos trienalės Septynios tapybos tiesos pagrindinė premija už ekspresionizmo tradicijų tęstinumą ir savaitraščio Literatūra ir menas premija (2004), parodos Geriausias 2009 metų kūrinys Kaune laureatė (2010) už darbą Tapytojos krosnelė XXI a.

Vladimiras Beresniovas (grafikas) -- karikatūrų parodos Maskvoje (1990) prizas; karikatūrų parodos Kaune (1992) prizas; karikatūrų parodos Pinigai, biznis Kaune (1994) 1-oji premija; karikatūrų parodos Kaune (1995) 1-oji premija; tarptautinės karikatūrų parodos Bjelovare, Jugoslavijoje (1995) prizas; tarptautinės karikatūrų parodos San Paole, Brazilijoje (1995) prizas; tarptautinės karikatūrų parodos Kaliningrade, Rusijoje (1995) prizas; karikatūrų parodos Kaune (1996) 1-oji premija; tarptautinės karikatūrų parodos Bjelovare, Kroatijoje (1997) specialusis prizas; tarptautinės karikatūrų parodos Slavonski Brod, Kroatijoje (1997) specialusis prizas; karikatūrų parodos Kaune (1997) 1-oji premija; karikatūrų parodos Marijampolėje (1998) prizas; tarptautinės karikatūrų parodos Taipėjuje, Taivanyje (1999) diplomas; 20-osios tarptautinės bienalės Tolentino, Italijoje (1999) -- sidabro medalis ir specialioji Luigi Mari premija.

Artūras Burneika (skulptorius) - apdovanojimas už ryškiausią 2009 metų darbą viešojoje erdvėje (skulptūra "Relax") parodoje "Geriausia metų skulptūra'09", Vilnius. Pirmoji vieta tarptautiniame Saporo sniego skulptūrų konkurse (su K.Lanausku, T.Petreikiu, 2011) už skulptūrą Avilys.

Romualdas Čarna (grafikas) -- išrinktas įsimintiniausiu 1999 metų Kauno menininku, 2009 m. apdovanotas Santakos 2-ojo laipsnio garbės ženklu, 2009 m. paskirta Kauno miesto savivaldybės kultūros ir meno premija už vizualinio meno puoselėjimą.

Zinaida Irutė Dargienė (tekstilininkė) - 2009 m. apdovanota Santakos 3-iojo laipsnio garbės ženklu. 

Erikas Daugulis (skulptorius) -- medalių konkursai: Sausio 13-ajai atminti Vilniuje (1991) – III premija; S.C.Sugiharai - II premija (1998), K.Donelaičiui – II premija (1999).

Jolanta Galdikaitė (grafikė) -- tarptautinės grafikos ir ekslibrių parodos, skirtos A.Mickevičiaus 200-osioms gimimo metinėms, Ostrov Vielkopolskyje, Lenkijoje (1998) prizas; 2-osios tarptautinės ekslibrių parodos Europos sąjungai 50 - metų Rijekoje, Kroatijoje (1999) prizas; tarptautinio ekslibrisų konkurso, skirto Baltijos kelio 10-čiui Vilniuje (2000) antroji premija.

Vita Gelūnienė (tekstilė) - Lietuvos dailininkų sąjungos Auksinis ženklelis ir premija už Kauno meno bienalės „TEXTILE‘05“ organizavimą (2006).  

Greta Grendaitė-Vosylienė (grafikė) - diplomas VII Tarptautinėje mažosios grafikos trienalėje Vilniuje (2010).

Pranas Griušys (tapytojas) -- parodos Geriausias 1999 metų kūrinys Kaune žiūrovų premija už kūrinį Vienas iš mūsų (2000); parodos Geriausias 2002m. metų kūrinys Kaune (2003) – žiūrovų simpatijų prizas; IV žemaičių dailės parodos Plungėje – Oginskių dvaro bičiulių klubo premija (2003), parodos Geriausias 2008 metų kūrinys Kaune žiūrovų premija už  kūrinį Žirgo žvilgsnis(2008).

Osvaldas Jablonskis (akvarelininkas) -- tarptautinės tradicinės ir netradicinės akvarelės parodos diplomai, Klaipėda (1997, 1999).

Emilija Jaudegytė (akvarelininkė) -- tarptautinės akvarelės parodos Klaipėdoje diplomas (2003).

Lina Jonikė (tekstilininkė) - Lietuvos dailininkų sąjungos Auksinis ženkliukas ir premija už 2001 metų kūrybos pasiekimus; „Geriausias 2013 metų kūrinys", už darbus „Senis I-II".

Violeta Juodzevičienė (tapytoja) -- parodos Geriausias 2003 metų kūrinys Kaune rėmėjų prizas už darbą Kelionė Leta (2004).

Danutė Marija Kalesinskaitė-Selmistraitienė (tekstilininkė) -- tarptautinėje tekstilės parodoje Linija bendrovės Liteksas ir Calwprizas už gobeleną Mano linija (1999).

Jaunius Erikas Kaubrys (stiklininkas) -- parodos Kauno taikomoji dailė diplomas už stiklo kūrinių kolekciją (2000).

Virginija Kirvelienė (tekstilininkė) -- Kauno taikomosios dailės parodos diplomas už kūrybišką tradicijos plėtotę (gobelenasUžuolaida, 2000).

Lolita Kreivaitienė (odininkė) -- Parodos 1+21 Taline diplomas už kompoziciją Dekoratyvinės formos (1996); parodoje Kauno taikomoji dailė Kaune – Dailininkų sąjungos diplomas už dekoratyvinių dėžių komplektą (2000). Tarptautinės 4-osios meninės knygrišybos parodos Knyga Vilniuje diplomas (2003); tarptautinės odos dailės parodos 1+21 Keilos nacionaliniame muziejuje Taline diplomas (2004).

Kęstutis Lanauskas (skulptorius) -- parodos Geriausias 2005-2006 metų kūrinys Kaune laureatas, už skulptūrą „Rasa kėlė“ (2007); aukso medalis už skulptūrą Melite est vita Tarptautiniame sniego skulptūrų čempionate Breckenridge (kartu su A.Vaura, M.Jurėnu, T.Petreikiu, 2010); pirmoji vieta tarptautiniame Saporo sniego skulptūrų konkurse (su A.Burneika, T.Petreikiu, 2011) už skulptūrąAvilys.

Algimantas Lapienis (scenografas) -- parodos Geriausias 2000 metų kūrinys Kaune (2001) -- žiūrovų simpatijų prizas už darbąLaivas.

Virginija Ligeikienė (odininkė) -- parodos 1+21 Taline diplomas (1995), Tarptautinės odos dailės parodos 1+21 Keilos nacionaliniame muziejuje Taline diplomas (2004).

Inga Likšaitė (tekstilininkė) - parodos Geriausias 2005- 2006 metų kūrinys Kaune (2007) – žiūrovų simpatijų prizas už kūrinį „Laukite tęsinio 2”.

Rūta Luckienė (tekstilininkė, 1935-2010) - tarptautinėje tekstilės parodoje Linija -- specialus knygyno Humanitas apdovanojimas už darbą Dvi (1999), Kauno dailininkų taikomosios dailės parodos Kaune (2000) - diplomas už darbą Ateiname, kad išeitume, išeinam, kad pareitume, parodoje Geriausias 2000 metų kūrinys Kaune - Nacionalinio M.K.Čiurlionio dailės muziejaus ir Kauno miesto savivaldybės Kultūros skyriaus premija už geriausią 2000 m. tekstilės kūrinį Gal tokia buvo pradžia.

Janina Malinauskaitė (scenografė, dailininkė) - Kauno miesto savivaldybės garbės raštas už ilgametį ir pasiaukojantį kūrybinį darbą Kauno miesto gerovei (2000), Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos padėkos raštas už reikšmingą kūrybinę veiklą (2000).

Eimutis Markūnas (dailininkas)-- Dailininkų sąjungos „Auksinio ženkliuko“ apdovanojimas už personalinę kūrybos parodąIdentifikacijos Kaune (2006), parodos Geriausias 2005- 2006 metų kūrinys Kaune laureatas, už projektą „Identifikacijos“ (2007)

Gražina Martinkevičiūtė (tekstilininkė) -- tarptautinės tekstilės parodos Linija diplomas (1999).

Marija Matušakaitė (dailėtyrininkė) -- Lietuvos Vyriausybės meno premija už reikšmingus Lietuvos menui ir kultūrai darbus (1998); Lietuvos dailės istorijos draugijos diplomas už geriausią 1998/1999 m. dailėtyros knygą Senoji medžio skulptūra ir dekoratyvinė drožyba Lietuvoje (2000), Nacionalinė kultūros ir meno premija už autentiškas senosios Lietuvos dailės atodangas (2009).

Evaldas Mikalauskis (grafikas) -- tarptautinio ekslibrių konkurso, skirto Lago Maggiore Luine diplomas (1994, Italija); Estampo parodos Vilniuje (2000) diplomas ir premija už ofortą Materija II; Estampo parodos Vilniuje (2002) II premija, parodos Geriausias 2005- 2006 metų kūrinys Kaune –laureatas, už grafikos triptiką „Šilta, šalta. I-II-III“ (2007).

Eugenijus Nalevaika (akvarelininkas) -- tarptautinės tradicinės ir netradicinės akvarelės parodos Klaipėdoje diplomas už darbusTirpstantys ženklai I, II, III (1997), Kauno apskrities viršininko administracijos Kultūros skyriaus garbės raštas už kūrybinę veiklą (2000), parodos Geriausias 2002 metų kūrinys Kaune laureatas (akvarelė 2002-ųjų fragmentai); tarptautinės akvarelės parodos Klaipėdoje diplomas (2003), tarptaurtinės akvarelės bienalės "Baltijos tiltai" diplomas (2008); Santakos 2-ojo laipsnio garbės ženklas (2009).

Antanas Obcarskas (tapytojas) -- parodos Image Kaune - I premija už instaliaciją 12 m² šieno (Prakartėlė) (1990), parodosGeriausias 2000 metų kūrinys Kaune – Nacionalinio M.K.Čiurlionio dailės muziejaus ir Kauno miesto savivaldybės Kultūros skyriaus premija už kūrinį-instaliaciją Intervencija; parodos Geriausias 2002 metų kūrinys Kaune laureatas (2003) -- už objektą Agurkas I, II .

Laima Oržekauskienė (tekstilininkė) -- tarptautinės tekstilės parodos Linija Kaune diplomas už kūrybinę klasikinių tradicijų tąsą (darbas Torsas XXL I, II) (1999); nominacija Didžiajam prizui VI tarptautinėje tekstilės bienalėje Kiote, Japonijoje (Torsas XXL I, II ) 1999; rėmėjų apdovanojimas tarptautinėje tekstilės parodoje Minkštas pasaulis Kaune (2001); 4-osios tarptautinės tekstilės parodosGeroji ir išvirkščioji pusės Kaune Grand Prix apdovanojimas už darbą Moterys- Archatos (2003); III tarptautinės tekstilės meno bienalės Nuo Lozanos iki Pekino Šanchajuje Kinija (2004) diplomas; LDS Auksinis ženklelis (2005);

Evaldas Pauza (skulptorius) -- parodos Geriausias 2004 metų kūrinys Kaune laureatas (2005) už kūrinį Aktas, parodos Geriausias 2007 metų kūrinys Kaune laureatas (2008) už kūrinį Gintarė/ Elektra.

Audronė Petrašiūnaitė (tapytoja) -- 10-osios Vilniaus tapybos trienalės (1996) – Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros ir meno skyriaus premija už tapybos darbą Raudonas vynas, Lietuvos dailininkų sąjungos Auksinis ženklelis ir premija už už 2003-ųjų metų kūrybinę veiklą ir personalines parodas (2004), parodos Geriausias 2008 metų kūrinys Kaune laureatė už tapybos darbą Žvilgsnis į save (2009).

Jūratė Petruškevičienė (tekstilininkė) -- Kauno miesto savivaldybės Kultūros skyriaus diplomas už gobeleną Jūros ilgesys (2000) parodoje Kauno taikomoji dailė 2000 .

Vytautas Povilaitis (tapytojas, 1927-2009) -- parodos Tapyba, grafika, skulptūra ’99 Kaune laureatas (1999).

Egidijus Rudinskas (grafikas) -- Dailininkų sąjungos prizas už iliustracijas H.L.Hix poezijos knygai Paskutinė valanda tarptautinėje knygos meno trienalėje Vilniuje (1997), Kauno dailininkų parodos Tapyba. GrafikaSkulptūra-‘99 Kaune laureatas (1999), pirmoji premija už ofortą Atminties sodas tarptautinėje grafikos bienalėje Frankavila al Mare (2000 Italija), tarptautinės mažosios grafikos parodos Kadakvyje prizas (2000 ispanija); IV tarptautinės mažosios grafikos trienalės Vilniuje diplomas už ofortų ciklą Raidės (2001), parodos Geriausias 2002 metų kūrinys Kaune laureatas (2003) už grafikos darbą Malonumai trokštantiems patekti anapus horizonto,parodos Geriausias 2007 metų kūrinys Kaune laureatas (2008) už grafikos darbą Gyvenimas smėlio name, Lietuvos dailininkų sąjungos Auksinis ženkliukas ir premija už 2008 personalines kūrybos parodas Hamburge ir Kaune, už pripažinimą Geriausias metų kūrinys Kaune (2009). 

Edmundas Saladžius (grafikas) -- Nemuno žurnalo redakcijos premija už iliustracijas (1996).

Birutė Sarapienė (tekstilininkė) -- tarptautinės mini tekstilės parodos Miniartextilcomo pagrindinis apdovanojimas (2008)

Vilius Slavinskas (akvarelininkas) -- tarptautinės akvarelės parodos Klaipėdoje (1997 ir 1999) – diplomai.

Danielius Sodeika (skulptorius) -- Medžio simpoziumo La Bresse, Prancūzijoje (1996) - 1-oji premija; parodos Tapyba, grafika, skulptūra 1999 Kaune - LDS Kauno skyriaus specialusis diplomas.

Leonas Strioga (skulptorius) -- Genovaitės Kazokienės vaizduojamojo meno fondo premijos laureatas (1998), Lietuvos Respublikos nacionalinės premijos laureatas (2001).

Jolanta Šmidtienė (tekstilininkė) -- Gerumo kristalas už projekto M. Valančiaus gatvelės papuošimo tęstinę idėją ir jos įgyvendinimą (2008).

Algimantas Šlapikas (skulptorius) -- Parodoje Geriausias 1999 metų kūrinys Kaune - Nacionalinio M.K.Čiurlionio dailės muziejaus ir Kauno miesto savivaldybės Kultūros skyriaus premija už skulptūrą Klaupykla; parodos Geriausias 2001 metų kūrinys Kaune laureatas; parodos Geriausias 2002 metų kūrinys Kaune laureatas (už skulptūrą Personalinis žaidimas), Lietuvos dailininkų sąjungos Auksinis ženklelis ir premija už 2002-ųjų metų kūrybos pasiekimus (2003), parodos Geriausias 2009 metų kūrinys Kaune laureatas už skulptūrą Savaitės ekspresas (2010).

Alfredas Šatas (tapytojas) -- parodos-konkurso Kunstler sehen die Alte Hansestadt Lemgo Lipėje, (Vokietija) pirmoji premija už darbą Lemgo impresijos (1990).

Juozas Šlivinskas (skulptorius) -- S.Dariaus ir S.Girėno medalis už dailės kūrinius aviacijos tema (1996);

Justas Tolvaišis (grafikas, 1954-2008) -- respublikinio knygos meno konkurso pirmojo laipsnio diplomas už P.Dundulienės knygosDuona lietuvių buityje ir papročiuose iliustravimą ir meninį apipavidalinimą (1990); XXII Baltijos respublikų ir Baltarusijos knygos meno konkurso trečiojo laipsnio diplomas už P.Dundulienės knygą Duona lietuvių buityje ir papročiuose (1990).

Vytautas Umbrasas (skulptorius) -- parodoje Tarp skulptūros ir objekto – lietuviškai Vilniuje (1993) už kūrinį Plokštuma paskirta Soroso šiuolaikinio meno premija.

Algis Uždavinys (menotyrininkas) -- P.Dovydaičio premijos laureatas (2000).

Virginija Venckūnienė (skulptorė) -- respublikinės vaizduojamosios dailės parodoje Ruduo Vilniuje - užsienio lietuvių premija (1993); tarptautinės skulptūros kvadrienalės Krustceles Rygoje - diplomas (1996); Kauno dailininkų parodos Tapyba, grafika, skulptūra - I premija už geriausią skulptūros kolekciją (1999).

Vita Voverienė (grafikė) -- meniškiausiai apipavidalintų ir geriausiai atspausdintų knygų meno konkurso Vilniuje (1993) - I laipsnio diplomas už iliustracijas B.Balčyčio ir A.Vaičiulienės knygai “Skaičių šalis”.

Monika Žaltauskaitė-Grašienė (tekstilininkė) - apdovanojimas už ryškiausią 2009 metų instaliaciją ("Skladukas") parodoje "Geriausia metų skulptūra' 09", Vilnius.

Stasys Žirgulis (skulptorius) -- Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino I laipsnio medalis už nuopelnus Lietuvai (1999), Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo laipsnio valstybinė stipendija (1999), Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko V. Landsbergio padėka už meninį indėlį, minint Steigiamojo Seimo 80-ųjų metinių sukaktį (2000), Vytauto Didžiojo ordino Riterio kryžius (2004), Lietuvos dailininkų sąjungos Auksinis ženklelis ir premija už paminklą rezidencijos aukoms atminti „Nurimęs varpas“ Alytuje (2008).  

PARODŲ „GERIAUSIAS METŲ KŪRINYS“ LAUREATAI

1999 m. parodos „Geriausias 1998-ųjų metų kūrinys“ laureatai:

Instaliacija „R. Antiniui–100”, Robertas Antinis, Violeta Jasevičiūtė, Aleksas Andriuškevičius; 
Mikalojus Šalkauskas už tapybą „Pro forma“; 
Vytautas Umbrasas už skulptūrą „Devynios gulbės“. 
Populiariausias autorius, išrinktas žiūrovų, Vytautas Tamoliūnas „Žolinė“ (41 balsas). 
Balsavo 450 žiūrovų. 
Eksponuoti 78 kūriniai.

2000 m. parodos „Geriausias 1999-ųjų metų kūrinys“ laureatai:

Elena Balsiukaitė už tapybą „Be pavadinimo“; 
Algimantas Šlapikas už skulptūrą „Klaupykla“; 
Naglis Rytis Baltušnikas už grafikos kūrinių seriją „LT (Lietuvos tapytojai)“. 
Populiariausias autorius, išrinktas žiūrovų, Pranas Griušys „Vienas iš mūsų“ (47 balsai). 
Balsavo 427 žiūrovai. 
Eksponuoti 77 kūriniai.

2001 m. parodos „Geriausias 2000-ųjų metų kūrinys“ laureatai:

Rūta Teresė Luckienė už tekstilę „Gal tokia buvo pradžia“; 
Antanas Obcarskas už objektą „Intervencija“. 
Populiariausias autorius, išrinktas žiūrovų, Algis Lapienis „Laivas“ (51 balsas). 
Balsavo 479 žiūrovai. 
Eksponuotas 61 kūrinys.

2002 m. parodos „Geriausias 2001-ųjų metų kūrinys“ laureatai:

Lina Jonikienė už tekstilę „Tekstilė ir aš“; 
Marijus Petrauskas už grafiką „Begalinis autoportretas“; 
Algimantas Šlapikas už skulptūrą „Šviesotamsa“; 
Naglis Rytis Baltušnikas už tarpdisciplininį kūrinį „J. Mačiūno aikštė“. 
Populiariausias autorius, išrinktas žiūrovų, Lina Jonikienė (60 balsų). 
Balsavo 1002 žiūrovai. 
Eksponuoti 107 kūriniai.

2003 m. parodos Geriausias 2002-ųjų metų kūrinys” laureatai:

Eugenijus Nalevaika už akvarelę „2002-ųjų fragmentai“; 
Aušra Barzdukaitė-Vaitkūnienė už tapybą „Būties situacijos“; 
Antanas Obcarskas už objektą „Agurkas I, II“; 
Algimantas Šlapikas už skulptūrą „Personalinis žaidimas“; 
Egidijus Rudinskas už grafiką „Malonumai trokštantiems patekti anapus horizonto“; 
Greta Kardišiūtė, Kristina Tamašauskaitė-Frejienė už debiutą „Sūkuriai“. 
Populiariausias autorius, išrinktas žiūrovų, Pranas Griušys „Durbės mūšis“ (146 balsai). 
Balsavo 1463 žiūrovai. 
Eksponuotas 91 kūrinys.

2004 m. parodos „Geriausias 2003-ųjų metų kūrinys“ laureatai:

Danielius Sodeika už skulptūrą „Kentauras“;
Aušra Kleizaitė už objektą “The Art of Being a Girl”; 
Inga Likšaitė už debiutą “2LinesPer”. 
Populiariausias autorius, išrinktas žiūrovų, Pranas Griušys „Našlės–undinės“ (143 balsai). 
Balsavo 1507 žiūrovai. 
Eksponuoti 64 kūriniai.

2005 m. parodos „Geriausias 2004-ųjų metų kūrinys“ laureatai:

Ausma Bankauskaitė už kūrinį „Įkalčiai“; 
Evaldas Pauza už kūrinį „Aktas“; 
Antanas Jusevičius už kūrinį „Koncerto chorui, orkestrui ir kaimo kapelai generalinės repeticijos pabaiga“. 
Populiariausias autorius, išrinktas žiūrovų, Antanas Jusevičius (77 balsai).
Balsavo 1240 žiūrovai. 
Eksponuoti 126 kūriniai.

2007 m. parodos „Geriausias 2005- 2006- ųjų metų kūrinys“ laureatai:

Kęstutis Lanauskas už skulptūrą „Rasa kėlė“;
Eimutis Markūnas už projektą „Identifikacijos“ ;
Evaldas Mikalauskis už grafikos triptiką „Šilta, šalta. I-II-III“ (2007)
Populiariausia autorė, išrinkta žiūrovų-  Inga Likšaitė, už kūrinį „Laukite tęsinio 2”.
Balsavo 1500 žiūrovų.
Eksponuoti 105 kūriniai.

2008 m. parodos „Geriausias 2007 m. kūrinys“ laureatai:

Egidijus Rudinskas už grafikos triptiką „Gyvenimas smėlio name“;
Arvydas Brazdžiūnas- Dusė už tapybos darbą „Karininkų puota“;
Evaldas Pauza už skulptūrą „Gintarė/Elektra“;
Agnietė Janušaitė už tekstilės kūrinį „Sterilus“.

2009 m. parodos „Geriausias 2008-ųjų metų kūrinys“ laureatai:

Audronė Petrašiūnaitė už tapybos darbą „Žvilgsnis į save";
Populiariausias autorius, išrinktas žiūrovų, Pranas Griušys už kūrinį „Žirgo žvilgsnis“ (127 balsai);
Jūratis Zalensas už tapybos darbą „Nežinomas šventasis" (apdovanojimas „Už sugrįžimą", įsteigtas 2009 m.)
Balsavo 1298 žiūrovai. 
Eksponuoti 96 kūriniai.  

2010 m. parodos „Geriausias 2009-ųjų metų kūrinys“ laureatai:

Aušra Barzdukaitė-Vaitkūnienė už tapybos darbą "Tapytojos krosnelė XXI a.";
Naglis Rytis Baltušnikas už mozaiką "1.2“;
Jūratė Kazakevičiūtė už tekstilės darbą "Aš esu gamta";
Algimantas Šlapikas už skulptūros darbą "Savaitės ekspresas";
Milda Gailiūtė - populiariausia autorė, išrinkta žiūrovų už tapybos darbą "Ištrinta erdvė".

2011 m. parodos „Geriausias 2010-ųjų metų kūrinys“ laureatai:

Ligita Marcinkevičiūtė už grafikos darbą „Žalgirio mūšis“;
Gintaras Kamarauskas už skulptūrą „Karalius naktinis“;
Arvydas Brazdžiūnas-Dusė - populiariausias autorius, išrinktas žiūrovų už tapybos darbą „Mergaitės“.
Balsavo 1393 žiūrovai.
Eksponuotas 81 kūrinys. 

 

LDS AUKSINIO ŽENKLIUKO LAUREATAI

LDS Auksinis ženkliukas – tai garbingiausias Lietuvos dailininkų sąjungos apdovanojimas, teikiamas menininkams už ypatingus metų kūrybos pasiekimus. Auksinį ženkliuką yra pelnę šie Kaune kuriantys dailininkai:

Lina Jonikė (tekstilė) – už 2001-ųjų metų kūrybos pasiekimus, 2002.
Algimantas Šlapikas (skulptūra) – už 2002-ųjų metų kūrybos pasiekimus, 2003.
Audronė Petrašiūnaitė (tapyba) – už 2003-ųjų metų kūrybinę veiklą ir personalines parodas, 2004.
Laima Oržekauskienė (tekstilė) – už 2004-ųjų metų kūrybos pasiekimus, 2005.
Vita Gelūnienė (tekstilė) – už Kauno meno bienalės „TEXTILE‘05“ organizavimą, 2006.
Eimutis Markūnas (tarpdisciplininis menas) – už personalinę kūrybos parodą „Identifikacijos“, 2007.
Stasys Žirgulis (skulptūra) – už paminklą rezistencijos aukoms atminti „Nurimęs varpas“, 2008.
Kęstutis Grigaliūnas (grafikas) – už personalines kūrybos parodas Vilniuje, Kaune, Niujorke ir projektą-parodą „Vilniaus albumas“ (sąsiuvinis Nr.2), 2009.
Egidijus Rudinskas (grafika) – už personalines kūrybos parodas Hamburge ir Kaune, už pripažinimą parodoje „Geriausias metų kūrinys“ Kaune, 2009.