Nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatai (kauniečių menininkų pavardės paryškintos)

 

2017 m.

Eglė Gabrėnaitė – aktorė

Justė Janulytė – kompozitorė

Danutė Kalinauskaitė – rašytoja

Gintaras Makarevičius – scenografas

Svajonė ir Paulius Stanikai – vizualaus meno kūrėjai

Gintautas Trimakas – fotomeninkas

 

2016 m.

Audrius Ambrasas – architektas

Vytautas Anužis – aktorius

Viačeslavas Ganelinas, Vladimiras Tarasovas, Vladimiras Čekasinas – džiazo muzikai

Rūta Katiliūtė – tapytoja

Gytis Lukšas – kino režisierius

Valdas Papievis – rašytojas

 

2015 m.

Algirdas Jonas Ambrazas – muzikologas

Leopoldas Digrys – muzikas

Dainius Gavenonis – aktorius

Giedra Radvilavičiūtė – rašytoja

Vladas Urbanavičius – skulptorius

Janina Grasilda Žilytė (Birutė Žilytė) – grafikė

 

2014 m.

Regimantas Adomaitis   teatro ir kino aktorius

Jakovas Grigorijus Kanovičius   rašytojas, dramaturgas

Rolandas Palekas   architektas

Algirdas Šeškus   fotografas

Eimutis Valentinas Sventickas   literatūros kritikas, rašytojas

Nelė Savičenko   aktorė 

 

2013 m.

Jonas Gricius – kino operatorius 

Donatas Banionis – aktorius 

Faustas Latėnas – kompozitorius 

Giedrius Antanas Kuprevičius – kompozitorius 

Vladas Braziūnas – rašytojas 

Juozas Budraitis – aktorius

 

2012 m.

Vladas Vildžiūnas - sulptorius

Kęstutis Nastopka - literatūrologas

Vitalijus Mazūras - dailininkas

Eugenijus Miliūnas - architektas

Žilvinas Kempinas - vizualaus meno kūrėjas

Modestas Pitrėnas -  dirigentas

 

2011 m.

Arūnas Žebriūnas – kino režisierius

Algimantas Aleksandravičius – fotomenininkas

Vytautas Landsbergis – muzikologas

Kęstutis Grigaliūnas – vizualaus meno kūrėjas

Henrikas Algis Čigriejus – rašytojas

Asta Krikščiūnaitė – dainininkė

2010 m.

Vaclovas Augustinas – kompozitorius, dirigentas
Jonas Gasiūnas – tapytojas
Povilas Mataitis ir Dalia Lidija Mataitienė – režisierius ir teatro dailininkė
Icchokas Meras – rašytojas
Virgilijus Kęstutis Noreika – dainininkas, operos solistas
Rolandas Rastauskas – rašytojas

2009 m.

Almantas Grikevičius – kino režisierius
Jonas Rimgaudas Jurašas – teatro režisierius
Rolandas Kazlas – aktorius
Marija Matušakaitė – menotyrininkė
Romualdas Rakauskas  fotografas
Ramutė Skučaitė – rašytoja

2008 m.

Antanas Gailius – poetas ir vertėjas
Vanda Juknaitė – rašytoja
Regina Rūta Staliliūnaitė Matulionienė - aktorė
Deimantas Narkevičius – medijų meno kūrėjas
Veronika Povilionienė  dainininkė
Raminta Šerkšnytė – kompozitorė

2007 m.

Alfonsas Andriuškevičius – meno kritikas 
Vytautas Kernagis – dainų autorius ir atlikėjas
Zinaida Nagytė – Katiliškienė (literatūrinis slapyvardis Liūnė Sutema) – poetė 
Šarūnas Nakas – kompozitorius 
Vytautas Paukštė – aktorius
Nomeda ir Gediminas Urbonai – medijų menininkai

2006 m.

Vytautas Balčytis – fotomenininkas 
Jonas Vytautas Bruveris — muzikologas 
Saulius Juškys — architektas 
Rimvydas Kepežinskas — dailininkas 
Nijolė – Tolvaišienė — menotyrininkė 
Kęstutis Navakas — rašytojas 
Mūza Rubackytė – pianistė 
Rimantas Sakalauskas — dailininkas 
Algirdas Vizgirda — fleitininkas

2005 m.

Jurga Ivanauskaitė – rašytoja 
Vytautas Laurušas — kompozitorius 
Robertas Šervenikas — dirigentas 
Gintaras Varnas – teatro režisierius 
Ksenija Jaroševaitė — dailininkė 
Aidas Marčėnas — poetas 
Arūnas Matelis — režisierius 
Juozas Aputis — rašytojas 
Laima Oržekauskienė — dailininkė

2004 m.

Ona Baliukonytė – rašytoja
Sigitas Parulskis – rašytojas
Jūratė Paulėkaitė – scenografė 
Petras Mazūras – dailininkas 
Mikalojus Povilas Vilutis — dailininkas
Rytis Mažulis – kompozitorius 
Sigutė Stonytė – operos solistė
Stanislovas Žvirgždas – fotomenininkas
Valstybinis Vilniaus kvartetas:
Audronė Vainiūnaitė, I smuikas,
Artūras Šilalė, II smuikas,
Girdutis Jakaitis, altas,
Augustinas Vasiliauskas, violončelė.

2003 m.

Algimantas Jonas Kuras — dailininkas 
Jonas Aleksa — dirigentas
Vytautas Juozapaitis — operos solistas
Vytautas Barkauskas — kompozitorius
Antanas Jonynas — rašytojas
Petras Dirgėla — rašytojas
Bitė Vilimaitė — rašytoja
Antanas Sutkus — fotomenininkas
Jonas Vaitkus — teatro režisierius

2002 m.

Robertas Antinis —dailininkas
Petras Vyšniauskas —saksofonininkas
Oskaras Koršunovas — teatro režisierius
Jurgis Juozapaitis —kompozitorius
Arvydas Každailis —dailininkas
Audrius Stonys — kino režisierius
Jonas Mikelinskas —rašytojas
Kornelijus Platelis — rašytojas
Davidas Geringas — violončelininkas

2001 m.

Leonardas Gutauskas — rašytojas
Šarūnas Bartas — kino režisierius
Justinas Marcinkevičius — poetas
Feliksas Bajoras — kompozitorius
Violeta Urmanavičiūtė — operos solistė
Leonoras Vytautas Strioga — dailininkas
Stasys Eidrigevičius — dailininkas
Donatas Katkus — dirigentas, muzikologas, Šv.Kristoforo kamerinio orkestro meno vadovas
Kostas Smoriginas — aktorius

2000 m.

Eugenijus Cukermanas – dailininkas
Dalia Kasčiūnaitė – dailininkė
Romualdas Granauskas – rašytojas
Tomas Venclova – rašytojas
Nijolė Miliauskaitė – rašytoja
Irena Milkevičiūtė – operos solistė
Juozas Domarkas – Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro meno vadovas irvyr. dirigentas
Vladas Bagdonas – aktorius
Adomas Jacovskis – dailininkas

1999 m.

Kęstutis Pempė – architektas
Gytis Ramunis – architektas
Augustinas Savickas – dailininkas
Linas Leonas Katinas – dailininkas
Mindaugas Navakas – dailininkas
Donaldas Kajokas – poetas
Albertas Zalatorius – literatūrologas
Saulius Sondeckis – Lietuvos kamerinio orkestro vadovas ir vyr. dirigentas
Ona Narbutienė – muzikologė
Jūratė Onaitytė – aktorė

1998 m.

Vidmantas Bartulis – kompozitorius
Feliksas Jakubauskas – dailininkas
Algimantas Kunčius – fotomenininkas
Marcelijus Martinaitis – poetas
Donatas Sauka – rašytojas
Aldona Šaltenienė – dailininkė
Alfredas Bumblauskas – istorikas
Algimantas Galinis – televizijos režisierius
Edmundas Gudavičius – istorikas
Albertas Žostautas – redaktorius

1997 m.

Alfonsas Nyka-Niliūnas (Alfonsas Čipkus) – rašytojas
Onutė Narbutaitė – kompozitorė
Petras Repšys – dailininkas
Juozas Erlickas – rašytojas
Anatolijus Šenderovas – kompozitorius
Rūta Ibelhauptienė
Zbignevas Ibelhauptas
Eimuntas Nekrošius – teatro režisierius

1996 m.

Osvaldas Balakauskas – kompozitorius
Stanislovas Kuzma – dailininkas
Valentinas Masalskis – aktorius
Vladimiras Prudnikovas – solistas
Jonas Strielkūnas – poetas
Eglė Špokaitė — baleto artistė
Vytautas Valius – dailininkas

1995 m.

Raimundas Katilius – smuikininkas
Bronius Kutavičius – kompozitorius
Aleksandras Macijauskas – fotomenininkas
Algirdas Petrulis – dailininkas
Vytautas Šerys – dailininkas
Jonas Mekas – kino režisierius
Antanas Rubšys – vertėjas

1994 m.

Sigitas Geda – poetas
Gintaras Rinkevičius – dirigentas
Algirdas Dovydėnas – dailininkas
Regimantas Midvikis – dailininkas
Algirdas Žebrauskas – architektas
Ričardas Krištopavičius – architektas
Arūnas Sakalauskas – dailininkas
Rimas Tuminas – teatro režisierius

1993 m.

Petras Bingelis – choro dirigentas
Viktorija Daujotytė – literatūrologė
Vytautas Kavolis – sociologas
Vytautas Kašuba – dailininkas
Laimonas Noreika – aktorius

1992 m.

Valentinas Antanavičius – dailininkas
Kazys Bradūnas – poetas
Vladas Drėma – dailėtyrininkas
Petras Geniušas – pianistas
Arvydas Šliogeris – filosofas

1991 m.

Vytautas Bložė — poetas
Jeronimas Kačinskas – kompozitorius
Gediminas Karalius – dailininkas
Bronius Radzevičius (po mirties) – rašytojas
Povilas Ričardas Vaitekūnas – dailininkas

1990 m.

Julius Juzeliūnas – kompozitorius
Kazys Napoleonas Kitkauskas – archeologas
Algirdas Steponavičius – dailininkas
Romualdas Požerskis – fotomenininkas
Zita Žemaitytė – menotyrininkė

1989 m.

Jonas Juškaitis – poetas
Algirdas Martinaitis – kompozitorius
Šarūnas Sauka – dailininkas
Kornelijus Matuzevičius – kino režisierius
Henrikas Šablevičius – kino režisierius
M.K.Čiurlionio kvartetas:
Rimantas Šiugždinis – I smuikas
Saulius Kiškis — II smuikas
Aloyzas Grižas – altas
Saulius Lipčius – violončelė