Winners of the National Culture and Art Prize (names of Kaunas artists are bolded)

 

2016

Audrius Ambrasas – architect

Vytautas Anužis – actor

Viačeslavas Ganelinas, Vladimiras Tarasovas, Vladimiras Čekasinas – jazz musicians

Rūta Katiliūtė – painter

Gytis Lukšas – film director

Valdas Papievis – writer

 

2015

Algirdas Jonas Ambrazas musicologist

Leopoldas Digrys – musician

Dainius Gavenonis – actor

Giedra Radvilavičiūtė – writer

Vladas Urbanavičius – sculptor

Janina Grasilda Žilytė (Birutė Žilytė) – graphic artist

 

2014

Regimantas Adomaitis  theatre and cinema actor

Jakovas Grigorijus Kanovičius  writer, playwright

Rolandas Palekas  architect

Algirdas Šeškus  photographer

Eimutis Valentinas Sventickas  literature critic, writer

Nelė Savičenko  actress

 

2013

Jonas Gricius – cameraman

Donatas Banionis – actor

Faustas Latėnas  composer

Giedrius Antanas Kuprevičius – composer

Vladas Braziūnas  writer

Juozas Budraitis  actor

 

2012

Vladas Vildžiūnas – sculptor

Kęstutis Nastopka – literature critic

Vitalijus Mazūras – artist

Eugenijus Miliūnas  architect

Žilvinas Kempinas – visual art creator

Modestas Pitrėnas – conductor

 

2011

Arūnas Žebriūnas – film director

Algimantas Aleksandravičius – photographer

Vytautas Landsbergis – musicologist

Kęstutis Grigaliūnas – visual artist

Henrikas Algis Čigriejus – writer

Asta Krikščiūnaitė – singer

 

2010

Povilas Mataitis – artistic director

Dalia Lidija Mataitienė – theatre artist

Icchokas Meras – writer

Virgilijus Noreika – singer

Vaclovas Augustinas – composer and conductor

Rolandas Rastauskas – writer

Jonas Gasiūnas – painter

 

2009

Almantas Grikevičius – cinema director

Jonas Rimgaudas Jurašas – artistic director

Rolandas Kazlas – actor

Marija Matušakaitė – art critic

Romualdas Rakauskas – photographer

Ramutė Skučaitė – writer

 

2008

Antanas Gailius – poet and translator
Vanda Juknaitė – writer
Regina Rūta Staliliūnaitė Matulionienė  actress
Deimantas Narkevičius – media art creator 
Veronika Povilionienė  singer
Raminta Šerkšnytė – composer

2007

Alfonsas Andriuškevičius – art critic; 
Vytautas Kernagis – author and performer of songs; 
Zinaida Nagytė – Katiliškienė (literature nickname Liūnė Sutema) – poetess 
Šarūnas Nakas – composer 
Vytautas Paukštė – actor
Nomeda and Gediminas Urbonai – media artists

2006

Vytautas Balčytis – art photographer 
Jonas Vytautas Bruveris – musicologist
Saulius Juškys – architect 
Rimvydas Kepežinskas – artist 
Nijolė – Tolvaišienė – art critic 
Kęstutis Navakas – writer
Mūza Rubackytė – pianist
Rimantas Sakalauskas – artist 
Algirdas Vizgirda – flutist

2005

Jurga Ivanauskaitė – writer
Vytautas Laurušas – composer 
Robertas Šervenikas – conductor 
Gintaras Varnas – artistic director
Ksenija Jaroševaitė – artist 
Aidas Marčėnas – poet 
Arūnas Matelis – director
Juozas Aputis – writer
Laima Oržekauskienė  artist

2004

Ona Baliukonytė – writer
Sigitas Parulskis – writer
Jūratė Paulėkaitė – scenographer
Petras Mazūras – artist 
Mikalojus Povilas Vilutis – artist
Rytis Mažulis – composer 
Sigutė Stonytė – opera soloist 
Stanislovas Žvirgždas – art photographer
State Vilnius Quartet:
Audronė Vainiūnaitė, violin I,
Artūras Šilalė, violin II,
Girdutis Jakaitis, viola,
Augustinas Vasiliauskas, cello.

2003

Algimantas Jonas Kuras – artist 
Jonas Aleksa – conductor
Vytautas Juozapaitis – opera soloist
Vytautas Barkauskas – composer
Antanas Jonynas – writer
Petras Dirgėla – writer
Bitė Vilimaitė – writer
Antanas Sutkus – art photographer
Jonas Vaitkus – artistic director

2002

Robertas Antinis  artist
Petras Vyšniauskas – saxophonist
Oskaras Koršunovas – artistic director
Jurgis Juozapaitis – composer
Arvydas Každailis – artist
Audrius Stonys – cinema director
Jonas Mikelinskas – writer
Kornelijus Platelis – writer
Davidas Geringas – cellist

2001

Leonardas Gutauskas – writer
Šarūnas Bartas – cinema director
Justinas Marcinkevičius – poet
Feliksas Bajoras – composer
Violeta Urmanavičiūtė – opera soloist
Leonoras Vytautas Strioga  artist
Stasys Eidrigevičius – artist
Donatas Katkus – conductor, musicologist, art director of St. Christopher Chamber Orchestra 
Kostas Smoriginas – actor

2000

Eugenijus Cukermanas – artist
Dalia Kasčiūnaitė – artist
Romualdas Granauskas – writer
Tomas Venclova – writer
Nijolė Miliauskaitė – writer
Irena Milkevičiūtė – opera soloist
Juozas Domarkas – art director and principal conductor of the Lithuanian National Symphony Orchestra 
Vladas Bagdonas – actor
Adomas Jacovskis – artist

1999

Kęstutis Pempė – architect
Gytis Ramunis – architect
Augustinas Savickas – artist
Linas Leonas Katinas – artist
Mindaugas Navakas – artist
Donaldas Kajokas – poet
Albertas Zalatorius – literature critic
Saulius Sondeckis – head and principal conductor of the Lithuanian Chamber Orchestra 
Ona Narbutienė – musicologist
Jūratė Onaitytė – actress

1998

Vidmantas Bartulis – composer
Feliksas Jakubauskas – artist
Algimantas Kunčius – art photographer
Marcelijus Martinaitis – poet
Donatas Sauka – writer
Aldona Šaltenienė – artist
Alfredas Bumblauskas – historian
Algimantas Galinis – TV director
Edmundas Gudavičius – historian
Albertas Žostautas – editor

1997

Alfonsas Nyka – Niliūnas – Alfonsas Cipkus – writer
Onutė Narbutaitė – composer
Petras Repšys – artist
Juozas Erlickas – writer
Anatolijus Šenderovas – composer
Rūta Ibelhauptienė – artistic director
Zbignevas Ibelhauptas – artistic director
Eimuntas Nekrošius – artistic director

1996

Osvaldas Balakauskas – composer
Stanislovas Kuzma – artist
Valentinas Masalskis – actor
Vladimiras Prudnikovas – soloist
Jonas Strielkūnas – poet
Eglė Špokaitė – ballet dancer
Vytautas Valius – artist

1995

Raimundas Katilius – violinist
Bronius Kutavičius – composer
Aleksandras Macijauskas – art photographer
Algirdas Petrulis – artist
Vytautas Šerys – artist
Jonas Mekas – cinema director
Antanas Rubšys – translator

1994

Sigitas Geda – poet
Gintaras Rinkevičius – conductor
Algirdas Dovydėnas – artist
Regimantas Midvikis – artist
Algirdas Žebrauskas – architect
Ričardas Krištopavičius – architect
Arūnas Sakalauskas – artist
Rimas Tuminas – artistic director

1993

Petras Bingelis – choir conductor 
Viktorija Daujotytė – literature critic
Vytautas Kavolis – sociologist
Vytautas Kašuba – artist
Laimonas Noreika – actor

1992

Valentinas Antanavičius – artist
Kazys Bradūnas – poet
Vladas Drėma – art critic
Petras Geniušas – pianist
Arvydas Šliogeris – philosopher

1991

Vytautas Bložė – poet
Jeronimas Kačinskas – composer
Gediminas Karalius – artist
Bronius Radzevičius (after death) – writer
Povilas Ričardas Vaitekūnas – artist

1990

Julius Juzeliūnas – composer
Kazys Napoleonas Kitkauskas – archaeologist
Algirdas Steponavičius – artist
Romualdas Požerskis – art photographer
Zita Žemaitytė – art critic

1989

Jonas Juškaitis – poet
Algirdas Martinaitis – composer
Šarūnas Sauka – artist
Kornelijus Matuzevičius – cinema director
Henrikas Šablevičius – cinema director
M.K.Čiurlionis Quartet:
Rimantas Šiugždinis – violin I 
Saulius Kiškis — violin II
Aloyzas Grižas – viola
Saulius Lipčius – cello