KAUET posėdyje svarstyti Marijos radijo planavimo ir užstatymo projektiniai pasiūlymai 1

www.kamane.lt, 2015-07-02
Sklypo, kuriame projektuojami nauji statiniai, vaizdas iš Vilniaus g.

Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų tarybos posėdžio

Marijos radijo (Vilniaus g. 5, Kaune) planavimo ir užstatymo projektiniai pasiūlymai

Statinio architektai: Dalia Paulauskienė, Aurimas Ramanauskas, Džiugas Karalius. Užsakovas VŠĮ „Marijos radijas“

Įvykusio 2015-07-02  Kauno architektų namuose

Protokolas Nr.123

 

POSĖDŽIO DALYVIAI:

Projekto autoriai: Dalia Paulauskienė, Aurimas Ramanauskas, Džiugas Karalius.                          

KAUET nariai: Vilius Adomavičius, Neringa Blaževičienė, Gražina Janulytė-Bernotienė, Loreta Janušaitienė, Jolita Kančienė, Vygintas Merkevičius, Rimgaudas Miliukštis, Jonas Minkevičius, Meilė Nistelytė,  Lolita Rakevičienė, Aurimas Ramanauskas, Nerijus Stanionis, Alvydas Steponavičius, KAUET direktorė Jūratė Merkevičienė.

Kiti dalyviai: Marijos radijo administratorė Stasė Raščiuvienė, architektai: Audra Kaušpėdienė, Audrys Karalius, Stasys Juška, Vytautas Miliūnas, Paulius Naruševičius, Gintaras Kubilius; Remigijus Toleikis.

Posėdžio pirmininkas: Vilius Adomavičius

Posėdžio sekretorė: Jūratė Merkevičienė.

 

MARIJOS RADIJO (VILNIAUS G. 5, KAUNE) PLANAVIMO IR UŽSTATYMO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Statinio architektai: Dalia Paulauskienė, Aurimas Ramanauskas, Džiugas Karalius. Užsakovas VŠĮ „Marijos radijas“

 

V.Adomavičius: Pirmiausia perskaitysiu dviejų ankstesnių Marijos radijo svarstymų išvadas.

2014 m. gruodžio 4 d. posėdžio:

1.1- Akivaizdu, kad vieno aukšto pastatas Vilniaus gatvės išklotinėje netinkamas – per žemas. Nevertėtų tyrimų ir išvadų su rekomendacijomis traktuoti kaip sąlygų. (9 ekspertai)

1.2- Karnizo linija optiškai yra per žemai ir trumpose perspektyvose gali būti slegianti. (7 ekspertai).

1.3- Vertinant architektūrinę koncepciją, siūlytume siekti aiškesnio tūrio vienalytiškumo, ramesnės pirmo aukšto fasado ritmikos, neakcentuojant karnizinės stogo dalies. (5 ekspertai)

1.4- Patalpose 1 aukšte prie gatvės ir vidaus kiemelyje labiau tiktų vieša funkcija, prieinama lankytojams iš gatvės, kurios statusas tai įpareigoja. (4 ekspertai)

1.5- Reikėtų ieškoti kitokio sprendimo ties ugniasiene vakarų pusėje, esamas – neįtikina. (4 ekspertai)

1.6- Abejonę kelia istorinio vienaaukščio medinio statinio tūrio atkūrimas senamiestyje. (3 ekspertai)

1.7- Siūlome ieškoti kitų sienos ir stogo proporcijų. (3 ekspertai).

1.8- Reikėtų vengti rekreacinės architektūros semantinių ženklų – nes tai yra miesto centras. (2 ekspertai)

1.9- Geriau būtų rūsyje numatyti ne archyvą, o funkciją, kuri leistų eksponuoti jį lankytojams.

Kiemo fligelį siūlyčiau pratęsti iki rytinės sklypo ribos. (L.Janušaitienė)

2015 m. kovo 18 d. posėdžio:

1.1- Autoriai pakliuvo į aklavietę – reikėtų keisti koncepciją. (9 ekspertai)

1.2- Pateiktas sprendimas mažai kuo skiriasi nuo svarstytojo praeitame posėdyje, pastabos tos pačios. (6 ekspertai)

1.3- Pastatas kelia kaimo trobos įspūdį. Archetipas – sumodernintos Rumšiškės. (5 ekspertai)

1.4- Pozityvi stogo modifikacija. (4 ekspertai)

1.5- Pritariame pateiktai projekto idėjai. (3 ekspertai)

1.6- Siūlytume naudoti tą pačią medžiagą stogui ir fasadui – visomis priemonėmis siekti vientisumo. (3  ekspertai)

1.7- Gal geresnis visai modernus kelias – drąsus, šiuolaikiškos estetikos. (2 ekspertai)

1.8- Manome, kad pirminis variantas buvo geresnis. (2 ekspertai)

1.9- Nesuprastas ar mažai spręstas kiemo erdvės panaudojimas. (2 ekspertai)

Projekto autoriai Asta ir Šarūnas Kiaunės laisvanoriškai projektą perdavė Miliūno studijai.

Šiandien yra pateiktas visiškai naujas pasiūlymas.

A.Ramanauskas: Po paskutinio Marijos radijo svarstymo Šarūno Kiaunės komanda nusprendė nebetęsti tolesnės optimalaus varianto paieškos ir užsakovas kreipėsi į mus su prašymu parengti projektinius pasiūlymus.

Mūsų pasiūlymo autoriai: Dalia Paulauskienė, Aurimas Ramanauskas, Džiugas Karalius. Dėkojame architektams Kiaunėms, kad leido pasinaudoti jų medžiaga ir maketu.

Pradžioje atrodė, kad sugalvojus gerą pagrindinį fasadą, iš esmės daugelis klausimų būtų atsakyta.

Tašiau sklypo vieta ir gretimybės įneša daugiau veiksnių, kuriuos visus reikia įvertinti: Vilniaus gatvės perimetrinis užstatymas, gretimai esantis pastatas su gotikiniu atiku, vidinėje kiemo pusėje atsiverianti  erdvė į  Kauno arkikatedrą baziliką. Taip pat yra užsakovo pageidavimas, kad prie radijo-administracinės funkcijos būtų suprojektuota koplyčia, kuri, mūsų nuomone, taip pat galėtų turėti papildomą architektūrinę išraišką.

Pirmieji eskizai buvo urbanistinės struktūros paieška – siekiant išlaikyti gatvės perimetrą, gimė vidinio kiemelio mintis. Bandėme išlaikyti gatvės perimetrą ir maksimaliai atverti gotikinį fasadą, kita idėja – iš dalies užstatyti gatvę perimetru ir formuoti kiemelį. Yra variantas su amfiteatrine aikšte, formuojančia kiemą.

Paskutinis variantas – trikampė aikštė, tiksliau kiemelis, kuris kuria mikro erdvę Marijos radijo darbuotojams ir lankytojams, kartu eksponuoja gotikinį atiką. Gimsta pastato scenarijus, kai žmogus turi galimybę judėdamas pamatyti ne tik pagrindinį gatvės fasadą, bet ir erdves viduje, kurios suteikia dar kitą informaciją apie pastatą ir jo aplinką.

Žiūrėdami didesniame senamiesčio kontekste, matome, kad trikampis kiemelis nekonfliktuoja su senamiesčio struktūra.

Užsakovas paprašė įvertinti ekonominį statybos aspektą, todėl mes planuojame, kad sklypo užstatymas galėtų vykti keliais etapais: pirmuoju etapu – statomas tūris prie Vilniaus gatvės, įvertinant visus Marijos radijo poreikius, antruoju etapu – užstatoma kiemo pusės erdvė.

Pagrindinis patekimas į pastatą formuojamas iš kiemelio. Šalia – koplyčia, kuri galėtų veikti ir kartu, ir nepriklausomai. Dėl koplyčios turime keletą variantų: gali būti įvairios formos plane arba blokuojama prie pastato – taptų vienu statiniu. Koplyčia galėtų turėti sąsajų su katedros apsida. Kiemelis planuojamas iš raudonų plytų, koplyčia – raudonų plytų su čerpėm – toks istoristinis pasiūlymas.

1-ame aukšte planuojamos radijo studijos, operatorinės, administracijos, savanorių darbo vietos.

2-ame aukšte – įvairūs kabinetai, posėdžių salė, 3-iame (mansardiniame aukšte) – techninės patalpos ir susirinkimų salytė.

Gatvės fasadas – dviejų aukštų. „Rišamės“ prie gretimo užstatymo, pastatas sužemėja link gotikinio pastato.

Vidaus kiemelyje siūlome raudono mūro tūrį su analogiška grindinio danga, kiemo fasadas stiklinis, tarsi pjūvis, kuris eksponuoja istorinį raudoną mūrą. Gatvės fasadas pietinis, jame gal mažiau stiklo, išraiška moderni. Pateikiame kelias fasadų versijas:

1) Pratęsiamas greta esančio pastato langų ritmas. Apdaila – tinkas, teracas, kad kontrastuotų su raudonu mūru.

2) Akcentuota tarpuvartė, būdinga senamiesčiui.

3) Modernus fasadas.

4) Fasadas labai modernus – dalis stiklo, dalis tinkuota. Raudonas taškas – informacijos sklaida, susijęs su raudonu mūru.

5,6) Laisva langų geometrija kontrastuoja su aplinkiniu užstatymu.

D.Paulauskienė: Raudonas taškas gali šokiruoti, idėją inspiravo gretimoje V. Sladkevičiaus gatvėje esantis keramikinis „įspaudas“. Tai galėtų būti radio signalo įvaizdis.

Šis darbas kaip eskizas. Reikia išdiferencijuoti dėmenis: gotikinis fasadas, kiemelis, modernus fasadas.

Su koplyčia bandėme elgtis dvejopai: atskirai statyti ir integruoti. Atsiranda dar viena terasa. Mūsų ieškojimai geriausiai matosi makete.

Be pagrindinio maketo, norime parodyti keletą kitų variantų, kaip galimybių studiją:

-          koplyčia aštuoniakampė,

-          koplyčia stovi atskirai,

-          koplyčia integruota į pagrindinį pastatą,

-          pagrindinis fasadas raudonas, atskirai stovinti koplyčia balta.

 

KLAUSIMAI

L.Janušaitienė: Prašau parodyti esamas sklypo ribas ir gretimų sklypų taip pat.

A.Ramanauskas: Norime pristatyti esmę – čia projektiniai pasiūlymai. Sklypai matosi situacijos plane.

G.Janulytė-Bernotienė: Ar yra raudono fasado versija su langais?

A.Ramanauskas: Turėtų būti racionali kontekstuali ritmika. Fasadas nebuvo labai detalizuotas.

D.Paulauskienė: Siūlomi fasadai arba istoriški, arba idealiai modernūs.

A.Ramanauskas: Fasadai nėra baigtiniai, tai tik nužymėti keliai, kuriais galima eiti.

 

PASISAKYMAI

N.Blaževičienė: Pateikiamas kardinaliai skirtingas požiūris į nagrinėjamą sklypą ir istorinį kontekstą. Įdomi sklypo urbanistinė analizė ir užstatymo variacijos, tačiau vis dar nėra neabejotinų tūrinės estetikos sprendinių. Urbanistiniai sprendiniai neturi adekvataus atsako formoje, ypač Vilniaus g. išklotinėje, kurios sprendinio dar nėra.

 G.Janulytė-Bernotienė: Pateikti variantai yra priimtini urbanistiniu požiūriu – vidaus aikštė – kiemelis priešais gotikinį fasadą – frontoną.

Kyla klausimas dėl paveldinio rūsio saugojimo – panaudojimo – eksponavimo. Dviejų aukštų pastato urbanizmas priimtinas, bet geriau būtų nesuvesti karnizo linijos su gretimu pastatu.

Aštuonkampė koplyčia atrodo pretenzingai. Reikėtų pasirinkti labiau integruotą koplyčios variantą.

Fasadų paieškos dar nedavė rezultatų – norėtųsi modernios, sunkios medžiagos iš gatvės ir stiklinių – atsiveriančių plokštumų į vidaus aikštę.

J.Lanušaitienė: Privalu pateikti istorinį – urbanistinį kontekstą su esamo sklypo ribomis, įvažiavimais, sąlyginiais servitutais. 2 urbanistinis variantas galėtų būti vystomas.

Aikštei šalia katedros nepritariu.

Fasadai nėra natūrali urbanistinio sprendimo pasekmė, jie dar nepavyko.

J.Kančienė: Urbanistinė koncepcija priimtina, taip pat ir tūrinis santykis su istorinėmis gretimybėmis. Nematau nei fasado estetikos, nei kompozicijos, bet matau problemą dėl raudonos spalvos – bus sunku derinti su senuoju raudonų plytų pastatu.

J.Minkevičius: Uždavinys labai sudėtingas, o pasiūlymas intriguojantis – susiklosčiusiame sename kūne sukurti istoriniam kontekstui lygiavertį kūrinį. Funkcija moderni ir sprendžiama moderniai – kontrasto principu kuriama vidaus erdvė – organiškas sprendimas. Kyla 2 pagrindiniai klausimai: koplyčios integravimas (pasiūlymai priimtini) ir gatvės fasadas. Jis neišspręstas 2 požiūriais:

-          stilistiniu (nepriimtinas pratęsimas šalia esančio knygyno),

-          neišspręsta frontono apžvalga – jis turi būti reprezentuojamas.

Intrigą pajuntame gatvėje ir patenkame į kiemą. Planai geri, šiuolaikiški.

Reziumė: planinis sprendimas priimtinas, fasadų sprendimo nėra.

R.Miliukštis: Trūksta perspektyvų iš Vilniaus gatvės žmogaus akių lygyje, judant link gotikinio frontono.

Pritarčiau ramiam moderniam 2 aukštų fasadui.

Siūlyčiau stogo neatitraukti nuo gatvės užstatymo linijos. Teigiamai vertinu kiemo erdvinį sprendimą su trikampe aikšte – kiemu. Reikėtų numatyti kiemo rūsio panaudojimą.

Teigiamai vertinu tai, kad saugoma neužstatyta erdvė už katedros.

V.Merkevičius: Iš principo siūlymams – dviaukštis tūris su trikampiu vidiniu kiemu – pritariu.

Su stogo atitraukimu reikėtų elgtis atsargiai, kad iš gatvės žvelgiant jis netaptų pastatu be stogo.

Gatvės fasadas turi būti modernus, jame vengčiau horizontalių angų, kas nebūdinga senamiesčiui.

Manau, kad gatvės fasadas neturėtų būti raudonų plytų, geriau tinkas ar trečia medžiaga.

Aštuonkampė koplyčia galėtų būti „interjerinė“, nes ši forma išorėje per daug pretenzinga.

M.Nistelytė: Siūlyčiau koplyčią spręsti kartu su posėdžių sale, ieškoti Vilniaus gatvės fasado proporcijų. Patekimas į pastatą neįtikina, bet aikštės formavimui pritariu.

Nemanau, kad fasado medžiaga turėtų būti mūras.

L.Rakevičienė: Konceptuali idėja atsiskleidžia vidiniame kieme, ko Vilniaus gatve einantis praeivis nematys, į jį neužėjęs. Tūrių formavimo ir gatvės fasado ryšys yra per silpnas (reikėtų didesnio kontrasto arba bendrumo), aštuonkampė koplyčia modernaus sprendimo kieme atrodo kaip svetimkūnis.

Stogų laužymas galėtų būti sprendimas, galbūt jį galima būtų išnaudoti išėjimui 3 aukšto lygyje į balkoną. Išėjimas į balkoną antrame aukšte apžvelgti katedrai, manau, yra per žemai.

N.Stanionis: Pritariu pateiktai koncepcijai, užstatymo principams.

Fasadų vertinimui reikalinga detalesnė informacija. Pritariu tolesniam aptarimui virtualioje erdvėje.

A.Steponavičius: Projektiniams pasiūlymams pritariu. Optimaliu laikau variantą su trikampe aikšte, su išskirta koplyčia, kuri turėtų būti itin moderni. Fasadas turėtų šiuolaikiškai „kalbėtis“ su kaimyniniu gyvenamuoju namu ir kontrastuoti su gotika.

Manau, kad vieno lygio stogas – per ilgas, galėtų smuktelėti. Būtina nors maža patalpėlė viešam interesui. Tai galėtų būti gėlės, kvepalai iš Jeruzalės.

V.Adomavičius: Bendra aptarimo nuotaika teigiama: urbanistika priimtina, problema – fasadai.

Kaip galėtume numatyti tolimesnį pasiūlymų vystymą?

G.Janulytė-Bernotienė: Vasaros metu nebesugebėsime susirinkti. Siūlau pateikti medžiagą internetu.

V.Merkevičius: Galėtume ir pastabas pateikti virtualiai.

V.Adomavičius: Jei virtualiai nesusitarsime, surengsime svarstymą rugsėjį.

G.Janulytė-Bernotienė: Pageidautina, su maketo nuotraukomis. 

L.Janušaitienė: Reikia perspektyvos iš žmogaus akių lygio, integravimo į kontekstą, maketo nuotraukų.

V.Adomavičius: Nutariame – liepos 20 d. ekspertai gauna pasiūlymų medžiagą internetu ir tuo pačiu būdu išsiunčia pastabas. Jei sistema nesuveiks, rudenį rengsime posėdį.

 

NUTARIMAS

Apsvarsčius MARIJOS RADIJO (VILNIAUS G. 5, KAUNE) PLANAVIMO IR UŽSTATYMO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS (Statinio  architektai: Dalia Paulauskienė, Aurimas Ramanauskas, Džiugas Karalius. Užsakovas VŠĮ „Marijos radijas“), liepos 20 d. aptarimą vykdyti virtualioje erdvėje. Tobulinant pasiūlymus, atsižvelgti į ekspertų pastabas:

1.1-  Pateikti variantai yra priimtini urbanistiniu požiūriu. (9 ekspertai)

1.2- Fasadų paieškos dar nedavė rezultatų. (9 ekspertai)

1.3- Gatvės fasadas turi būti modernus. (5 ekspertai)

1.4- Matome problemą dėl raudonos gatvės fasado spalvos – bus sunku derinti su senuoju raudonų plytų pastatu. (3 ekspertai)

1.5- Aštuonkampė koplyčia atrodo pretenzingai, reikėtų pasirinkti labiau integruotą koplyčios variantą. (3 ekspertai)

1.6- Reikėtų numatyti paveldinio rūsio panaudojimą. (2 ekspertai)

1.7- Urbanistiniai sprendiniai neturi adekvataus atsako formoje. (2 ekspertai)

1.8- Trūksta perspektyvų iš Vilniaus gatvės žmogaus akių lygyje, judant link gotikinio frontono. (2 ekspertai)

1.9- Siūlytume  stogo neatitraukti nuo gatvės užstatymo linijos. (2 ekspertai)

1.10- Privalu pateikti istorinį – urbanistinį kontekstą su esamo sklypo ribomis, įvažiavimais, servitutais. (L.Janušaitienė)

1.11- Būtina nors maža patalpėlė viešam interesui. (A.Steponavičius)

 

Vilius Adomavičius

Jūratė Merkevičienė


Skaityti komentarus
Rašyti savo komentarą
*
*