Rss Facebook
2017
Gruodis
16
Naujienos
2017 Gruodis
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

S. Ratkevičius: kiekviename žmoguje ieškojęs vaiko  0

2017-03-16
S.Ratkevičius. Asmeninio archyvo nuotr.

Kovo 16-ąją sukanka 100 metų, kai gimė vienas Kauno valstybinio lėlių teatro įkūrėjų režisierius Stasys Ratkevičius (1917–2010).

Nuo skalpelio iki lėlės

S.Ratkevičius likimo buvo apdovanotas įvairiais gabumais, tad kelias link teatro buvo vingiuotas ir kupinas įvairių išbandymų. Nuo pat mažų dienų jis jautė didelę aistrą muzikai, grojo smuiku, vargonais, fortepijonu. Tačiau vėliau susidomėjo medicina ir savo ateitį nusprendė susieti su šia sritimi, įstodamas į sanitarijos puskarininkių mokyklą. Niekaip negalėdamas pamiršti muzikos, medicinos mokslus iškeitė į Valstybinę konservatoriją, pradėjo dainuoti Filharmonijos chore.

Muzika kūrėją atvedė į teatrą. Jis pradėjo lankyti Vilniaus dramos studiją, vėliau vaidino Klaipėdos, Telšių, Marijampolės dramos teatruose. Teatre sutiko kūrybos ir gyvenimo palydovę – Valeriją Gruodytę, su kuria įgyvendino savo didįjį projektą – įkūrė lėlių teatrą.

Apie S.Ratkevičiaus gyvenimą būtų daug ką įdomaus papasakoti, apie tai rašytas ne vienas straipsnis. Tačiau šiame tekste dėmesį norėtųsi sutelkti ne į kūrėjo biografijos faktus, bet į jo, kaip lėlininko, portretą, kurį galima būtų nupiešti pasitelkus atsiminimus iš rankraščių, pavadintų "Visos mano dienos". Kokiais gi esminiais principais jis rėmėsi dirbdamas su lėlėmis ir jas valdančiais aktoriais? Kas apskritai jam buvo svarbiausia lėlių teatro mene?

Vedlys – intuicija

Kūrėjas prisiminimuose prisipažįsta, kad kuriant lėlių teatrą stokota patirties, tad jo darbe svarbią vietą užėmė intuicija. Būtent ja S.Ratkevičius pasikliaudavo bandydamas perprasti lėlių, kurios nuolat kito kartu su laikotarpiu, naujas galimybes ir nuo jų techninių parametrų stipriai priklausomą aktorių vaidybą. Kliaudamasis nuojauta jis siekė Kauno lėlių teatrą paversti savitu, išskirtiniu, nepanašiu į jokį kitą, esantį svetur. Į pasaulyje tuo metu egzistavusias teatrines madas ir aklą sekimą jomis jis žvelgė kritiškai.

"Per netrumpą laiką, kol dirbau Lėlių teatre, patyriau visko, taip pat ir klaidų, kurias dariau pats ir mačiau darant kitus. Tik vienos ydos neturėjau ir galiu tuo ramia sąžine pasigirti: niekados nesistengiau kartoti ar – neduok, Dieve! – kopijuoti to, kas jau matyta. O mačiau nemažai. Ir labai gerų spektaklių, ir vidutinių, ir visai blogų. Nestačiau tų pjesių, kurių pastatymai labai patiko."

Kūrėjas niekada nesigailėjo ėjęs šiuo nelengvu keliu, kai viską norėjo atrasti ir išrasti pats. Jis džiaugėsi, kad intuicija jį nuvedė būtent tokiu keliu": "Kaip tik dėl to ir galiu ištarti: reikėjo daryti taip, būtent taip, o ne kitaip. Dėkoju Dievui už intuiciją – didelę Žmogui suteiktą dovaną. Juk mano kankynių pradžia niekam nebuvo nei kankinanti, nei skausminga. Viskas vyko nejučiomis, "graibantis" po savo smegeninę, niekur nieko ir iš nieko nesiskolinant, neprievartaujant savo pagalbininkų, nes dirbome drauge. Ieškodami. Kurdami."

Žinoti lėlės galimybės

1958 m. gegužės 18 d. Marijampolėje (tuomečiame Kapsuke) režisierius S. Ratkevičius pristatė pirmąją lėlių teatro vaikams premjerą – "Stebuklingasis Aladino žibintas" (po dvejų metų teatrą jo įkūrėjai perkėlė į Kauną). Joje vaidino trupė, kurios pagrindą sudarė Kauno J.Gruodžio muzikos mokyklos Teatro skyriaus auklėtiniai.

Po šios premjeros Stasys ir Valerija Ratkevičiai suprato, kad jiems sekasi perprasti lėlių teatro meno ypatumus, ir tai paskatino juos imtis naujų kūrybinių iššūkių. Kurdamas pirmąsias lėles S. Ratkevičius stengėsi išlaisvinti aktoriaus kūrybines galias. Siekė, kad lėlės paliktų erdvės improvizacijai, kad scenoje nebūtų skubos ir sąmyšio, kad viskas vyktų ramiai ir harmoningai.

"Nors anksčiau nieko panašaus nebuvau daręs, mano bandymų privalumas buvo tas, kad meistraudamas sužinodavau, ką lėlė turėtų gebėti. Siekiau, kad valdymo priemonės būtų kuo paprastesnės, kad konstrukcija išlaisvintų aktorių nuo natūralaus, žmogiško judesio kopijavimo ir leistų improvizuoti, visai negalvojant, kaip jis tai daro. O dar svarbu, kad žinodamas lėlės galimybes, galėjau iš aktorių išreikalauti, ko norėjau pats", – sakė lėlininkas.

Vienmintis dailininkas

Brandžiausi S.Ratkevičiaus darbai sukurti drauge su lėlių teatro reformatoriumi, režisieriumi ir dailininku Vitalijumi Mazūru. Svarbiausi jų – "Zuikių mokykla" (1968 m.), "Eglė žalčių karalienė" (1968 m.), "Spindulėlis" (1971 m.), "Velnių malūnas" (1974 m.), "Mane saulytė šaukė" (1981 m.). Šiuose darbuose atsiskleidžia dar vienas S.Ratkevičiaus darbo principų, svarbių jo lėlių teatro koncepcijoje – tai bendraminčio dailininko svarba.

Tai jis jau supratęs po pirmojo spektaklio "Stebuklingasis Aladino žibintas", kai kartu dirbti buvo pakviestas Tbilisio lėlių teatro dailininkas Iraklis Mdivanis, lietuvius supažindinęs su lėlių gamybos specifika. S.Ratkevičius sėkmingai dirbo ne vienus metus tiek su lietuviais, tiek iš užsienio į Kauną atvykusiais dailininkais, artimais savo pasaulėžiūra. Tačiau vieną svarbiausių vietų jo kūrybinėje biografijoje užima sceninė draugystė su formai didesnį dėmesį skyrusiu V.Mazūru. Šiems spektakliams būdinga paprastumo, sentimentalumo ir išminties jungtis.

"Ką darė V.Mazūras, nebuvo kokia nors ypatinga revoliucija. Tačiau dirbdamas įprastu ritmu, be jokių skausmingų "operacijų" prisitaikiau prie dailininko mąstymo, pereidamas nuo imitacinės natūralistinės plastikos prie drąsesnių apibendrinimų net ir režisūroje, nes galų gale atėjo laikas tai daryti. Šis kelias jau glūdėjo pasąmonėje, mačiau ir kas pasaulyje vyksta, tačiau turėjau pribręsti pats, o ir kolektyvą subrandinti. Keistis, tačiau išlikti savimi, o kartu turėti vilties susirasti bendramintį! V.Mazūro ryškus, aštrus braižas, nutolęs nuo tradicinio, ne visuomet palankiai sutinkamas, tačiau minties gilumas jo kūryboje esti visada", – prisiminimuose atviravo S.Ratkevičius.

Sunku kaip dramos teatre

Dirbdamas su aktoriais, S.Ratkevičius dėjo lygybės ženklą tarp vaidmens kūrimo lėlių ir dramos teatruose. Vadovavosi ir realistinio dramos teatro atstovo Konstantino Stanislavskio vaidmens kūrimo metodu, kuriame svarbiausia – įsijausti į kuriamą personažą, su juo susitapatinti.

Anot lėlininko, lėlių teatro aktorius turėtų atitikti visus reikalavimus, būtinus ir dramos teatro aktoriui. Be to, jis privalo dar ir valdyti lėlę, turėti režisieriaus jauseną bei iš dalies būti ir dailininku. "Jei bent vieno šių elementų trūksta – už širmos nepasislėpsi. Nemokšiškumo neišpirks nei balso keitimas, nei beprasmis, nors ir labai dinamiškas, lėlės blaškymas."

 

 

Deimantė Dementavičiūtė-Stankuvienė

Kaunodiena.lt, 2017 03 13

Daugiau skaitykite: http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/menas-ir-pramogos/s-ratkevicius-kiekviename-zmoguje-ieskojes-vaiko-801781


Skaityti komentarus
Rašyti savo komentarą
*
*