KAUNE ATGIMTI BANDO IR LEGENDINIS „VERSALIS“ 2

Pagal KAUET protokolą
www.kamane.lt, 2008-02-10

Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų taryba (KAUET) vasario 5 d. svarstė architektų ir investuotojų pasiūlymus kaip XXI amžiaus reikmėms pritaikyti istorinius miesto centro pastatus ir kvartalus, nepažeidžiant istoriškumo vertės. Tarp svarstytųjų – ir „Versalio“ atgimimas.

 

Svarstyta: 1.Administracinės paskirties pastato priestato patalpų rekonstravimo ir naujos statybos priestatų K.Donelaičio g. 33 projektiniai pasiūlymai (architektas Žilvinas Radvilavičius).

 

2. Pastato Laisvės al. 90 rekonstrukcija, pritaikant jį viešbučio reikmėms (projektuoja UAB "JAS", projekto vadovas Virginijus Juozaitis).

 

3. Pastatų Laisvės al. 88, Vasario 16-osios g. 1, 2, 3, 3a, 3b ir gatvių Vasario 16-osios, Laisvės al., L.Sapiegos, K.Donelaičio apriboto kvartalo priešprojektiniai pasiūlymai (architektas Rimas Adomaitis).

 

1. Administracinės paskirties pastato priestato patalpų rekonstravimo ir naujos statybos priestatų K.Donelaičio g. 33 projektiniai pasiūlymai (autorius - Ž.Radvilavičius, užsakovas – UAB “Invalda Real Estate”)

 

Ž.Radvilavičius: Priestatą prie A.Sprindžio projektuoto “Hidroprojekto” projektavome vadovaudamiesi bendruoju ir detaliuoju planu. Siūlome vieno aukšto priestatą iš K.Donelaičio gatvės pusės, dviejų aukštų atvirą antžeminį automobilių garažą iš kiemo pusės ir požeminį garažą po priestatu.

 

Detaliajame plane esamo skvero vietoje numatytas vieno aukšto statinys. Dabar šis plotas turi 4 savininkus. Aukštesnio pastato šioje vietoje projektuoti negalima, nes jis užstotų esamo pastato langus.

 

Nesistengėme per daug prisitaikyti prie esamo pastato estetikos. Kadangi projektuojamas vienaaukštis priestatas priartėja prie K.Donelaičio ir A.Mickevičiaus gatvių sankryžos, patekti į jį planuojame iš kampo.

 

Mes atsižvelgiame į visuomenės ir pėsčiųjų poreikius. Priestate, sujungtame su esamo pastato plotu, numatomos komercinės paskirties patalpos.

 

Rodikliai:

 

Priestato pirmo aukšto bendras plotas - 589 m2.

Požeminio garažo vietų – 21.

Pristatomo kieme garažo vietų – 12.

 

PASISAKYMAI

 

V.Adomavičius: Pasiūlymas neatrodo labai įtikinamai. Priestatas turėtų derėti su esamu pastatu arba kontrastuoti. Siūlomas tūris nepagerina ansamblio. Jei būtinai reikia papildomo ploto, gal būtų galima statyti dar vieną aukštą ant “Hidroprojekto”?

 

G.Balčytis: Iš tiesų, keistokai atrodys vienaaukštis pastatėlis prie vienos iš pagrindinių Kauno gatvių. Vieno aukšto namelis kitoje A.Mickevičiaus gatvės pusėje būtų solidesnis. Siūlau taisyti detalųjį planą ir didinti prie K.Donelaičio gatvės projektuojamo statinio aukštį. Manau, kad reikia išlaikyti pagrindinį įėjimą į statinį tokį, koks yra dabar. Labai sudėtinga patekti į automobilių garažą.

 

J.Bučas: A.Sprindžio projektuotas pastatas nėra išskirtinė vertybė. Naujasis priestatas - prisitaikėliškos prie nuobodokos sovietmečio architektūros statinio formos, jis nepasižymi ryškesne forma ir kontrastinga harmonija. Statinys išlieka nuobodokas. Siūlau plastiškesnėmis formomis sukurti įvairovę, nedidinant priestato aukščio.

 

L.Janušaitienė: Pasiūlytam sprendimui nepritariu. A.Sprindžio projektuotas administracinis statinys kultūringas ir teisingai suformuotas. Man atrodo, kad esamų dviejų tūrių kompozicija yra vertybė. Nepritariu požeminio garažo invazijai į esamo pastato architektūrą iš K.Donelaičio gatvės pusės. Priestatas turėtų būti švaresnis, lakoniškesnis – išvaduotas nuo garažų, galbūt šiek tiek atitrauktas nuo esamo tūrio. Neigiamai vertinu garažo “pusaukščio” iškėlimą virš gatvės lygio, kampines duris. Arba priestatą reikėtų statyti labai stipraus kontrasto principu (tiek architektūros, tiek aukščio prasme).

 

A.Miškinis: Pritariu urbanistiniam sprendimui, pagal kurį atkuriamas kvartalo perimetras. Diskutuotinas naujojo priestato aukštis, galėtų būti didesnis. Juoba kad ir viešbučio priestatas K.Donelaičio gatvės pusėje dviaukštis. Esamo pastato fasadų keisti nesiūlau. Tai nėra aukščiausio lygio architektūra, bet atspindi to meto stilių. Priestatas, būdamas 3-4 aukštų ir atitrauktas per tarpą, įgautų kitą skambesį. Tai, kad detaliajame plane numatytas vieno aukšto priestatas, – ne argumentas. Detalųjį reikia keisti.

 

NUTARIMAS

 

1. Pateiktam administracinės paskirties pastato priestato patalpų rekonstravimo ir naujos statybos priestatų K.Donelaičio g. 33 projektiniam pasiūlymui (autorius - Ž.Radvilavičius, užsakovas – UAB “Invalda Real Estate”) nepritarti.

 

Atliekant tolesnius darbus atsižvelgti į pastabas:

1.1. Pateikti platesnį urbanistinį kontekstą (8 ekspertai).

1.2. Respektuoti A.Sprindžio projektuoto administracinio pastato architektūrą, paliekant pagrindines duris senoje vietoje (6 ekspertai).

1.3. Didinti projektuojamo priestato aukštingumą (6 ekspertai).

1.4. Priestatas turėtų kontrastuoti su esamu pastatu arba derėti su juo (6 ekspertai).

1.5. Atkurti buvusią užstatymo liniją K.Donelaičio gatvėje (3 ekspertai).

1.6. Būtina keisti detalųjį planą (3 ekspertai).

1.7. Neleistina požeminio garažo invazija į K.Donelaičio gatvę (3 ekspertai).

1.8. Labai sunku patekti į garažus, reikėtų sprendinius taisyti (3 ekspertai).

1.9. Projektuojamas priestatas gali būti ir vienaaukštis (1 ekspertas).

 

2-3. Pastato Laisvės al. 90 rekonstrukcija, pritaikant jį viešbučio reikmėms (projektuoja UAB "JAS", autorius - V.Juozaitis).

 

Pastatų, esančių Laisvės al. 88/ Vasario 16-osios g. 1, 2, 3, 3a, 3b, ir gatvėmis Vasario 16-osios, Laisvės al., L.Sapiegos, K.Donelaičio apriboto kvartalo priešprojektiniai pasiūlymai (autorius - R.Adomaitis).

 

R.Adomaitis: Pateikta medžiaga - tai priešprojektiniai pasiūlymai. Svarbu tūriai, masės, plėtros kryptys. Šiandien turime užsakymą projektuoti “Versalio” pastato rekonstrukciją, todėl kilo mintis sumodeliuoti viso kvartalo aplinką. Žinome, kad savivaldybė turėtų būti plečiama, todėl šiame kvartale yra du realūs plėtotini objektai: “Versalis” ir savivaldybė.

 

Pristatome 3 variantus, kurių kiekvieną iliustruoja atskiras maketas. Dviejuose variantuose automobiliams numatomas požeminis garažas, trečiame– antžeminis (L formos). Kadangi gruntiniai vandenys aukšti, siūlome garažą pakelti 1,5m virš žemės paviršiaus. Paliekamos įvažos iš K.Donelaičio ir L.Sapiegos gatvių, nauja numatoma iš Vasario 16-osios gatvės. Siūlome atstatyti pasažą į Laisvės alėją (visuose 3 var.)

 

Pagrindinis principas -- susiformavęs perimetrinis kvartalo užstatymas su smulkia struktūra viduje. Akcentuojame perimetrą, nauji pastatai pažymi senųjų kontūrus, stambūs tūriai statomi kvartalo viduje. Viename iš variantų siūlome naują pastatą su didele konsole – konsultavomės su garsiu pasaulyje konstruktorių biuru. Kiemo statinių funkcija kol kas neaiški. Norime nustatyti tik mases ir tūrius.

 

V.Juozaitis: Iš tiesų mūsų projektuojamas viešbutis bus Kauno viešbučio filialas. Projektuojame apie 50 kambarių, 15 automobilių stovėjimo vietų. Projektavimo darbai vyksta jau 1,5 metų. Pirmasis aukštas išliktų toks pat, su kavine. Pakeitimai viduje pradedami virš pirmojo aukšto.

 

Buvome sukūrę apie 20 variantų, su kolegomis kelis kartus svarstėme eskizus. Dabar pateikiame 4 pasiūlymus. Tai ne techninis projektas, o pamąstymai, kurį pasiūlymą geriau plėtoti. Svarbu mūsų viešbučio pasiūlymus svarstyti kartu su R.Adomaičio vizijomis. Viešbutis nedidelis, bet šiam kvartalui labai svarbus. Kraigo viršų numatome 12,5m, kai sąlygos leidžia iki 19 m. Detalusis planas dar tik pradėtas.

 

Pastato pirmas aukštas priklauso keliems savininkams, todėl iš esmės jo rekonstruoti negalima. Kiemas priklauso irgi keliems savininkams. Dėl šios priežasties negalime aktyviai pertvarkyti kiemo erdvių. Vienintelis realus būdas įrengti viešbutį- aukštinti pastatą.

 

Esu tikras, kad toks pastato panaudojimas, kai į Laisvės alėją pritraukiama daugiau žmonių, yra teisingas ir perspektyvus. Projektas įgyvendinamas, statytojai – kauniečiai. Šios klasės viešbučių Kaune pasigendama. Esama kavinė išliks kavine miestiečiams, viešbučio bus naudojama kaip pusryčių stalas.

 

RECENZENTO PASISAKYMAS

 

A.Miškinis. KVARTALAS. Prieš 6 - 7 m. vyko diskusija tema “Miestų centrų užstatymo urbanistiniai klausimai, derinant seną ir naują architektūrą”. Paaiškėjo, kad centrinių miesto dalių sutankinimas neišvengiamai vyksta 3 būdais: 1) paaukštinus pastatus, juosiančius kvartalus perimetru; 2)kvartalų viduje statant aukštus pastatus; 3)statant sąlygiškai neaukštus šalia esamų pastatų.

 

Variantai buvo įvertinti taip:

 

1. Blogiausia, kai ant esamų pastatų užkeliami keli aukštai. Taip prarandame vertybes.

2. Dėl žemėvaldos sunkiai įgyvendinamas.

3. Kiekvienas užsakovas savo sklype kvartalo gilumoje stato pastatus.

 

Geriausias pasiūlymas, kurį ir įgyvendino R.Adomaitis.

Žinoma, reikia tikslinti naujų pastatų aukštį, tirti jų poveikį jau susiformavusioms erdvėms.

 

Šis Kauno kvartalas -- vienas neįdomiausių. Teritoriją reikia pertvarkyti. Man labiausiai priimtinas antras “Versalio” viešbučio tolesnio tvarkymo variantas, kai paaukštinamas stogas. Jis sukuria intrigą – dengtas peršviečiamomis čerpėmis naktį atrodys įspūdingai. Bet neatitinka KVAD reikalavimų. Geriausia, jei būtų gautas departamento leidimas aukštinti stogą. Abu kiti pasiūlymai irgi neblogi. Originalus pasiūlymas statyti su didele konsole.

 

VIEŠBUTIS. Kalbant apie V.Juozaičio projektą, manau, jog jis gali būti 4 aukštų. Bet antstatas turi gerai derėti su apatiniais aukštais. Man rodosi, kad 3 ir 4 aukštas turėtų išaugti iš stogo. Tada matytųsi ne vientisas tūris, o du atskiri, viršutinis mažesnis. Ketvirtasis aukštas gali būti pastogėje. Tokiu atveju norint būtų galima išsaugoti frontoną.

 

PASISAKYMAI

 

G.Prikockis: KVARTALAS. Imponuoja kvartalo struktūra – naujas sename. Pritariu 2 variantui, kuris numato mažiausią intervenciją. Kultūros vertybių aspektu stiklinis stogas galėtų atsirasti, jis nepakeičia pastato vaizdo iš esmės. Reikėtų peržiūrėti stogo proporcijas, jos neįtikina.

 

VIEŠBUTIS. Vertinant viešbučio Laisvės al. 90 pasiūlymus, manau, kad reikėtų panagrinėti statybos sklypo gilumoje galimybes. Užvožti ant esamo pastato du aukštus – nėra geriausias sprendimas. Priimtiniausias trečias pasiūlymas, nors iš tiesų pateikti pasiūlymai manęs neįtikina.

 

A.Karalius: KVARTALAS. Smagu matyti didelius maketus. Kvartalo struktūros plėtra priimtina su sąlyga, jog automobilių aikštelės bus kišamos po savivaldybės aikšte. Kvartalo viduje reikėtų numatyti savivaldybės plėtrą, sukeliant čia visus jos padalinius, arba projektuoti biurus. Vasario 16-sios gatvės būdą irgi būtina „nupaišyti“. Pritariu stikliniams stogams su dirbtiniu patosu ir tūriams už jų (var. 2).

 

VIEŠBUTIS. Viešbučio tūris iš esmės priimtinas. Mano manymu, geriausias – 4 variantas, tik jam reikėtų aiškesnės galinės simetrijos, numatant įėjimą iš aikštės. Aikštę dera akcentuoti ir ieškoti su ja dialogo. Kol kas pasigendama darnos su „Versaliu“. Būtina ieškoti architektūrinės dermės su kaimyniniais pastatais.

 

A.Kančas: VIEŠBUTIS. Pritarčiau viešbučiui su stikliniu antstatu, netgi iškišant jį į aikštę prieš savivaldybę. Iš pateiktų pasiūlymų išskirčiau trečią. Jis neutralus, nors daug tiesos yra ir ketvirtame variante. Bet šiuo keliu einant sudėtinga rasti jungtį tarp gretimybių. Gretimybėse, mano nuomone, galėtų atsirasti ir trečias aukštas.

 

KVARTALAS. Pasiūlymas su konsole ir teisingas, ir kontrastingas. Jei jau yra tiek lėšų stikliniam stogui ir prabangiai konsolei, tai garažas privalo būti požeminis. Manau, Vasario 16-osios gatvėje reikia išlaikyti vientisą užstatymą.

 

J.Bučas: KVARTALAS. Intervencija į istorinę terpę turi būti moderni ir kokybiška. Kontrastas – profesionalumo įrodymas. Tik tikra nauja architektūra gali būti įterpta į tikrą seną. Pritariu 1 variantui. Čia intervencija moderni, o senasis autentiškumas išsaugomas.

 

VIEŠBUTIS. Pritariu siūlymui išsaugoti esamą frontoną ir projektuoti aukštos kokybės plastiškų formų šiuolaikinį antstatą ant esamo 2 aukštų pastato. Būtina rasti sąsajas tarp “Versalio” stogo ir Laisvės alėjos 90-ojo namo naujojo antstato.

 

N.Blaževičienė: KVARTALAS. Pritariu antrajam “Versalio” viešbučio variantui, pagal kurį siūloma aukštinti stogą (be papildomų dekoracijų) ir inkorporuoti kvartalo viduje esančius tūrius. Nepritariu minčiai iškelti garažus virš žemės uždarų kiemų erdvėje.

 

VIEŠBUTIS. Pritariu 3 pasiūlymui ieškoti geresnių viso statinio dalių proporcijų ir radikalesnio galinio fasado sprendimo. Dabar frontonėlis atrodo naiviai. Galėtų būti formuojamas konsolinis stiklinis tūris ir ieškoma darnos su “raudonuoju” namu.

 

Reikėtų ieškoti organiškos abiejų statinių virškarnizinės dalies jungties Laisvės alėjos išklotinėje.

 

NUTARIMAS

 

2. Pritarti pastato Laisvės al. 90 rekonstrukcijos pritaikant jį viešbučio rekmėms (projektuoja UAB "JAS", autorius - V.Juozaitis) projektiniams pasiūlymams.

 

Siūlome toliau plėtoti projektą, atsižvelgiant į daugumos ekspertų nuomonę, kad projektuojamas tūris turėtų būti plastiškas, minkštas, antstatas atitrauktas (3 variantas).

 

3. Pritarti pastatų Laisvės al. 88/ Vasario 16-osios 1, 2, 3, 3a, 3b, ir gatvėmis Vasario 16-osios, Laisvės al., L.Sapiegos, K.Donelaičio apriboto kvartalo priešprojektiniams pasiūlymams (autorius - R.Adomaitis), atsižvelgiant į ekspertų išvadas:
3.1. Priimtiniausias antro varianto kvartalo vidaus erdvinis ir tūrinis sprendimas.
3.2. Priimtiniausias pirmo varianto paveldinių pastatų traktavimas.
3.3. Priimtiniausia požeminio garažo idėja.

Parengė Jūratė Merkevičienė 


Skaityti komentarus
Rašyti savo komentarą
*
*