APIE NAUJOVES KAUNO SAVANORIŲ PROSPEKTE IR PARTIZANŲ GATVĖJE 2

Jūratė Markevičienė, pagal KAUET inf.
www.kamane.lt, 2008-02-03

Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų taryba (KAUET) nagrinėjo, ką naujo siūlo architektai ir investuotojai Kaune, Savanorių prospekte ir Partizanų gatvėje. Svarstytas A.Kančo ir T.Petreikio projektuojamas aukštybinis biurų pastatas su komercinėmis patalpomis ir požeminiu garažu Savanorių pr. 441 ir aukštybinio gyvenamojo namo Partizanų g. 192b. detalusis planas (projektuoja Kauno projektavimo ir konsultavimo biuro architektai – D.Augustinaitė, A.Asauskas, užsakovas – UAB „Kamintos investicija“ ).

 

1. Aukštybinis biurų pastatas su komercinėmis patalpomis ir požeminiu garažu Savanorių pr. 441. Detaliojo plano ir pastato projektiniai pasiūlymai . (projektuoja"A.Kančo studija”)

Aukštybinis biurų pastatas su komercinėmis patalpomis ir požeminiu garažu Savanorių pr. 441

 

 

Projekto pristatymas

 

A.Kančas: Sklypas yra Pramonės ir Savanorių prospekto sankryžoje. Čia kadaise buvo tarybinė degalinė. Šiuo metu šalia sankryžos yra dvi degalinės. Pagal galiojančią aukštybinių pastatų schemą ši zona patenka į pavienių aukštybinių pastatų teritoriją. Jei projektuojamų pastatų aukštis viršija 60 m, reikalaujama pristatyti objektą ekspertams.

 

Mūsų projektuojamas statinys yra 19 aukštų, t.y. , daugiau nei 70 m. aukščio. Atlikome objekto analizę iš įvairių taškų, analizavome, kaip tūris projektuojamas, iš kur atsiveria, koks santykis su aplinka.

 

Pirmasis analizės taškas buvo pasirinktas prie Ortopedijos kombinato Savanorių prospekte. Iš šios vietos projektuojamas objektas matomas kaip taškas.

 

Antrasis apžvalgos taškas buvo prieš Kovo 11-osios gatvę, vėliau -- iš visų sankryžos pusių ir autostrados. Visos šios perspektyvos pristatytos. Taip pat analizavome, kurioje sklypo vietoje galėtų būti aukštybinis pastatas – kampe prie Savanorių prospekto, ar kitoje sklypo pusėje. Pateiktuose variantuose -- užstatymo galimybių analizė, taip pat ir du architektūros variantai.

 

Pirmasis architektūrinis pasiūlymas – bokštas. Pastatas -- kaip švyturys, atgimstančio Kauno ženklas. Simboliška, kad jis statomas kompiuterių kompanijai. Tai naujos technologijos, ateities simbolis.

 

Antrojo pasiūlymo architektūra pabrėžtinai technologiška. Tą akcentuoja struktūrinės dangos, metalas, stiklas.

 

Pirminis pasiūlymo įvaizdis buvo kompiuteris. Pateiktos po dvi sklypo plano versijos kiekvienam variantui. Numatomi du požeminio garažo aukštai, yra ir antžeminė mašinų stovėjimo aikštelė. Tobulinant antrą variantą, reikėtų ieškoti papildomų rezervų automobiliams statyti.

 

Mes -- už akcentuotą bokštą. Manome, kad reikėtų pabrėžti sankryžą, šalia jos statant pastatą – ženklą.

 

Manome, kad anksčiau pateikta I.Janulevičienės koncepcija – sukurti naują įvažiavimo gatvę su aukštybiniais pastatais yra reikalinga ir tikslinga.

 

Pasisakymai

 

N.Blaževičienė: Pritariu mnčiai užstatyti sankryžą monumentaliais tūriais, formuojant miesto įvažiavimo akcentą -- svarbiausią dominantę. Palaikau antrą variantą. Manau, kad pirmo varianto bokštas atrodys kaip “marsietis”, bus sunku prie jo derintis. Tokie keturi stulpai atrodys naiviai. Manau, plokščiasis pasiūlymas galėtų atrodyti kaip skaitoma knyga. Sprendimas teisingas – iš posūkio į Kauną būtų įspūdingas akcentas.

 

J.Minkevičius: Vėl susiduriam su Kauno identiteto klausimu. Kompiuterių firmos eina per pasaulį viską niveliuodamos. Gyvybinis klausimas – ar paskęsti, ar išlaikyti identitetą? Ar mes mėginam išlaikyti savitumą? Nėra abejonių, kad šioje vietoje reikia stambių tūrių, bet išraiškos savitumo nėra. Čia sekama tarptautiniu stiliumi. O reikia padirbėti ir paieškoti savitumo architektūroje. Reikia išsikariauti vertingas pozicijas. Tokia galinga firma galėtų tam skirti dėmesio. Juk atstovaujame kultūrai. Labiau pritariu antrojo varianto ieškojimams.

 

A.Miškinis: Svarbiausia – aukštybinės dalies vieta. Tai gerokai apkrautas transporto mazgas. Manau, aukštybinę dalį reikėtų atitraukti į sklypo gilumą, priekyje paliekant dviaukštį korpusą. Ateityje sprendžiant eismo klausimus, tai bus pozityvus sprendimas. Architektūrinės formos dar reikia paieškoti, aukštingumas priimtinas.

 

A.Steponavičius: Pritariu kolegai J.Minkevičiui. Lietuviška kompiuterių firma BMS galvoja apie lyderio vaidmenį, todėl pastato akcentavimas tiktų. Tai turėtų būti labai

modernus, įdomios konstrukcijos statinys. Manau, kad geresnis akcentas būtų apvalaus plano – švaresnis ir aiškesnis miesto simbolis. Pritariu pateiktiems pasiūlymams detaliajam planui rengti ir manau, kad A.Kančo studija pajėgi suprojektuoti miesto ir savo firmos vizitinę kortelę savarankiškai, nebesitardama su ekspertais.

 

Nutarimas

 

Apsvarsčius projektinį pasiūlymą “Aukštybinis biurų pastatas su komercinėmis patalpomis ir požeminiu garažu savanorių pr. 441” nutarta:

 

Pateiktiems detaliojo plano sprendiniams (aukštingumui) iš esmės pritarti.

Rekomenduojame pastato architektūroje siekti savitumo ir identiteto.

Siūloma papildomai panagrinėti aukštybinio statinio vietą sklype.

 

2. Aukštybinis gyvenamasis namas Partizanų g. 192b. Detalusis planas (projektuoja Kauno projektavimo ir konsultavimo biuras, užsakovas – UAB „Kamintos investicija“ ). Detalųjį planą pristato D.Augustinaitė, architektūrą – A.Asauskas.

 

Aukštybinis gyvenamasis namas Partizanų g. 192

 

 

 

Projekto pristatymas

 

D.Augustinaitė: Žemės sklypo naudojimo būdas keičiamas iš komercinės paskirties į gyvenamąsias teritorijas. Jose numatoma 16 aukštų gyvenamųjų namų statyba. Sklypas nepatenka į aukštybinių statinių specialaus plano numatytas zonas, todėl pristatytas svarstyti KAUET.

 

Sklypas yra šiaurinėje miesto dalyje. Planuojamas pastato aukštis – 50 m. Po pastatu projektuojama 2 aukštų automobilių garažas. Šalia pastatų numatomos 69 automobilių laikino stovėjimo vietos ir požeminė automobilių saugykla, kurioje kartu su požeminiu garažu po pastatu yra 250 stovėjimo vietų.

 

Įvažos į sklypą planuojamos nuo kelio iš Partizanų gatvės ir nuo kelio iš V.Krėvės prospekto. Teritorijoje esantys statiniai griaunami. Gretimybės – pravažiavimai, sporto aikštynas ir nesuformuoti žemės sklypai. Nuo gretimų gyvenamųjų namų išsaugomi reikalingi atstumai. Šiaurinėje dalyje – vaikų žaidimo aikštelės, ūkinis kiemas -- vienas.

 

A.Asauskas: Mūsų koncepcija – nuo paprasčiausių iki ekspresyviausių formų. Aplinka šioje vietoje nelabai maloni – seni sovietiniai daugiabučiai, todėl norėjosi įterpti ką nors šviesaus. Tai tūris, įrėminantis du bokštus. Gyventojai turėtų lygiavertes panoramas. Bus apie 320 butų. Antžeminio garažo nėra.

 

Pasisakymai

 

V.Merkevičius: Pastato planinė – tūrinė kompozicija neatitinka gyvenamojo namo paskirties, neužtikrinama dalies butų insoliacija, butų išdėstymas mechaniškas, maža įvairovė.

 

Aukšttybinis pastatas reikalauja daug priešgaisrinės saugos priemonių: neuždūmijamos laiptinės, didžiulė požeminė saugykla – automatinė gaisro gesinimo sistema, mechaninis vėdinimas ir t.t. Tai labai padidina pastato kainą.

 

Pateiktiems pasiūlymams nepritariu. Būtina ieškoti kitokios tūrinės kompozicijos, galbūt išskiriant į kelis atskirus tūrius, užtikrinant statinių ir aplinkinių teritorijų insoliaciją. .

 

N.Blaževičienė: Reikia peržiūrėti pastato apimtį, tūrį, išdėstymą sklype. Forma mechaniška. Daugiau nei 50 procentų butų atgręžta į šiaurę. Tik keli viršutiniai aukštai matys panoramas, o apatiniai -- tik aplinkinį užstatymą. Estetika neatitinka nei aplinkos, nei gyvenamojo namo įvaizdžio. Reikia naujų idėjinių variantų.

 

V.Adomavičius: Projektas taisytinas pagal daugelį parametrų. Iš esmės tai – svetimkūnis. Atrodo kaip transatlantinis laineris, nusileidęs avariniu būdu. Esama senų daugiabučių aplinka labai kontrastuotų su tokiu pastatu. Tiek genplaninis sprendimas, tiek planinė struktūra, tiek architektūrinė išraiška yra taisytini.

E.Barzdžiukas: Nė vienas iš ekspertų nepasisakė teigiamai. Reikia ieškoti kitokių kelių.

 

Žinau, kad regbio aikštė dabar pateikta teisiniam nagrinėjimui, todėl neaišku, koks bus reikalaujamas atstumas iki 16 aukštų gyvenamojo namo. Situacija labai sudėtinga. Lieka nežinomybė dėl regbio aikštės. Bet vis tiek negalima glaustis prie sklypo ribos. Yra sportinių aikštynų normatyvai. Pvz.: nuo krepšinio aikštelės reikia išsaugoti 40-50 m. atstumą iki gyvenamojo namo.

 

Nutarimas

 

Apsvarsčius projektą “Aukštybinis gyvenamasis namas Partizanų g. 192b. Detalusis planas”, nutarta:

1. Nepritarti detaliojo plano pasiūlymams.

2. Pristatyti projektą svarstyti pakartotinai, atsižvelgus į ekspertų pastabas.

3. Aukštingumo klausimą siūlome pristatyti ir nagrinėti pakartotinai.


Skaityti komentarus
Rašyti savo komentarą
*
*