SENAMIESTIS IR ĄŽUOLYNAS – PADIDINTO JAUTRUMO ZONA 4

2008-10-11

Pagal KAUET 2008 09 24 posėdžio protokolą,kamane.lt 2008 10 11Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų tarybos (KAUET) narių žvilgsniai smigo į naujus projektus senamiestyje ir Ąžuolyne: „Iki-Lituanikos“ kvartalo senamiestyje detalusis planas ir Ąžuolyno pakraštyje esančio sklypo Vydūno al. 2A detaliojo plano pasiūlymai nesulaukė ekspertų pritarimo ir buvo pasiųsti namo – tobulinimui.

Posėdyje svarstyta:

1.Sklypo Jonavos g. 3 detalusis planas. Projektuoja UAB "Miesto planas" ir “Architektūros ateljė”, užsakovas - UAB "Baltisheshaus“.

2. Žemės sklypo Vydūno g. 2A priešprojektiniai detaliojo plano pasiūlymai. Detalųjį planą rengia UAB "Planuotojai" (arch. N.Tuleikienė), priesprojektinius pasiulymus --- Šarūno Kiaunės projektavimo įmonė. Užsakovas -- UAB "Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras".

 

Projektų svarstyme dalyvavo:

Projektų autoriai: Evaldas Barzdžiukas, Nerijus Stanionis, Audrius Vaičiulis, Nijolė Tuleikienė, Asta Kiaunienė, Šarūnas Kiaunė.

KAUET nariai: Gintaras Balčytis, Evaldas Barzdžiukas, Gražina Bernotienė, Neringa Blaževičienė, Jurgis Bučas, Loreta Janušaitienė, Algimantas Kančas, Jolita Kančienė, Audrys Karalius, Vaidotas Kuliešius, Vygintas Merkevičius, Jonas Minkevičius, Rimvydas Palys, Gintaras Prikockis, Vladas Stauskas, Alvydas Steponavičius, Gediminas Šinkūnas, Linas Tuleikis. KAUET direktorė Jūratė Merkevičienė.

Kiti dalyviai: Miesto plėtros, investicijų ir turizmo komiteto pirmininkė Ona Balžekienė, urbanistikos skyriaus vedėjas Nerijus Valatkevičius, paveldo skyriaus vedėjas Rimvydas Miliukštis, urbanistikos skyriaus atstovai Stasys Pūtvis ir Danguolė Bulakienė, architektas Vytautas Janušaitis, UAB "Baltisheshaus " atstovas Ignas Grigaras, UAB "Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras" atstovas Edvinas Krickovas.

Posėdžio pirmininkas -- Audrys Karalius.

1.Sklypo Jonavos g. 3 detalusis planas. Projektuoja UAB "Miesto planas", firma “Architektūros ateljė”, užsakovas - UAB "Baltisheshaus ".

E.Barzdžiukas: Prieš 5 metus, kai buvo rengiama šio kvartalo raidos programa, buvau šio objekto PV. Raidos programoje buvo siūloma esamus pastatus rekonstruoti, maksimaliai pritaikant naujai projektuojamo kvartalo poreikiams. Dabar užsakovo pozicija pasikeitė – esamus pastatus nuspręsta griauti,o jų vietoje statyti naujus.

Tai yra teritorija, kurioje stovi gamybiniai “Lituanikos” pastatai. Detalaus plano rengėjas – UAB “Miesto planas”. Pasiūlymus pateikė dvi grupės: Vilniaus grupė “Architektūros ateljė” ir mes. Teritorija skirta komercijai, pramogoms, biurams. Numatomas prekybinis centras iki 35 tūkst. kv.m. Siūlome savo užstatymo variantą.

Pagrindinė idėja – iš Neries pusės siūlome formuoti krantinę. Į ją pastatai būtų orientuoti galais ir sukurtų perimetrinio užstatymo charakterį. Kvartalas būtų užstatytas ne masyviu tūriu, o suskaidytu. Esamas užstatymas yra 21 m aukščio. Mes siūlome 18 m aukščio pastatus, su stogais – iki 21 m.

Sklypo ribose pirmame aukšte formuojame prekybinį pasažą, ūkio kiemą. Iš kitos pusės -- žali intarpai. Biurų patalpos planuojamos 3-5 aukštuose. Siūlome čia perkelti miesto savivaldybę ir įkurti konferencijų centrą. Tai ir reprezentacinė zona, ir funkcionavimo garantas. Garažas numatomas požeminis. Skverelio tąsa galėtų tapti savivaldybės aikšte, nukreipta į pėsčiųjų tiltą. Siūlome 15 tūkst. kv.m. skirti prekybai, 20 tūkst. kv.m. -- biurams.

Kitą pasiūlymą pristatys kolega iš Vilniaus Audrius Vaičiulis.

A.Vaičiulis: Mūsų siekis – sutvarkyti šią chaotišką teritoriją. Pagrindinė idėja – užstatymo tūriai kyla į viršų, tolstant nuo pilies, tuo pabrėžiant Žaliakalnio kilimą. Kompleksu apstatom visą teritoriją, kompozicinė ašis -- viduje esanti erdvė. Pagrindiniai įėjimai orientuoti į pėsčiųjų srautus ir į numatomus įvažiavimus. 500 vietų automobiliams numatomas po žeme. Mūsų projektuojamas garažas turėtų susijungti su požeminiu garažu, esančiu miesto žemėje. Tuomet automobilių vietų skaičius pasiektų norminį.

Pirmame ir antrame aukšte projektuojame komercinę zoną, trečiame – pramogų ir maitinimo įstaigas, viršutiniuose aukštuose – ofisus. Pastato apdailai siūlome klinkerio plytas ir stiklą. Šis sprendimas atvertų naujus vizualius ryšius ir fizinius patekimus į šią teritoriją. Gražiai išryškėtų bažnyčių bokštų vertikalės. Pakrantę siūlome naudoti rekreacijai, įrengiant dviračių takus.

A.Karalius: Pasitarkime. Objektas yra svarbioje Kaunui vietoje ir labai sudėtingas. KVAD Kauno teritorinis padalinis paruošė savo pastabas raštu, nes darbuotojai šiandien išvykę į Vilnių. Cituoju svarbesnes vietas: “KVAD pripažįsta, kad pastangos suskaidyti tūrius galėtų būti svarstomos. Tačiau visgi manoma, kad esamo užstatymo ties Vilijampolės tilto žiedu nereikėtų aukštinti. Tas pats pasakytina ir apie Jonavos g. -- krantinės prie Neries upės pastatų aukštingumą.

Galutinai apsispręsti galėsime, kai autoriai pateiks jų siūlomų sprendinių poveikio Nekilnojamosios kultūros vertybėms, Senamiesčio siluetui analizę. Vieta labai atsakinga, ji labai svarbi Senamiesčio siluetui. Siūlome skelbti architektūros konkursą”. Raštą paruošė Rymantė Gudienė.

Mintis apie konkursą kilo, tikriausiai, ne vienam ekspertui. Siūlau trumpai pasisakyti apie teritorijos reikšmę ir optimalų projektavimo procesą, konkursą.

PASISAKYMAI

G.Balčytis: Manau, kad visos automobilių vietos turėtų tilpti sklypo ribose. Garažas atskirai yra pozityvu, tik turėtų jo nesimatyti. Gerai, kad atsiras naujų traukos taškų. Siūlomas intensyvumas per didelis. Užstatymas turėtų būti kontekstualesnis, mastelis smulkesnis. Raidos projekto schemos ir sumanymas atrodo patrauklesni už dabar pristatytus.

Nepritariu nei vienam iš pateiktų variantų kaip nekontekstualiems ir neatitinkantiems esamos aplinkinės teritorijos mastelio. Nepritariu numatomam garažui ant Neries upės kranto. Manau, kad konkursinis kelias būtų produktyvesnis.

G.Bernotienė: Pateikta medžiaga neatitinka reikalavimų dėl apimties.

Būtinos pilnavertės ekspertizės:
-paveldo-urbanistinio konteksto atžvilgiu,
- kraštotvarkinė,
-urbanistinė: kvartalo struktūra, transporto schema, garažai, intensyvumas ir kiti rodikliai,
-jungtis su gretimų teritorijų raida,
-pilies kompleksas (aikštė),
-ryšiai su senamiesčiu.

Kvartalo struktūra kelia abejonių. Sprendiniai yra, bet nematyti motyvacijos. Ypač trūksta motyvacijos vilniečių projekte. Nerekėtų siekti maksimalaus prekybos ploto, daugiau derėtų vystyti administracinę, kultūrinę funkciją. Manau, kad garažas prie upės – urbanistinė klaida senamiesčio teritorijos atžvilgiu.

Siūlau vystyti kauniečių pasiūlymą.

N.Blaževičienė: Pritariu teritorijos vystymui, architektūrinės-urbanistinės idėjos paieškoms. Siūlomi variantai turėtų būti vystomi, mažinant užstatymo intensyvumą, aukštingumą, mažinant prekybinių patalpų plotą. Galima gyvenamoji statyba, vertikalios dominantės. Manau, turėtų išlikti senamiesčio kodas su žaluma kvartalo viduje. Nepritariu siūlomam garažo įrengimui Neries slėnio terasose. Siūlau tūrinio-erdvinio sprendimo variantus išrinkti konkurso būdu.

J.Bučas: Būtina apsispręsti dėl teritorijos funkcijų. Reikia spręsti aukštingumo problemas panoramų ir silueto atžvilgiu. Manau, reikalinga visos teritorijos nuo Vilijampolės iki Santakos parko kokybinės plėtros urbanistinė koncepcija. Taip pat išsami kraštovaizdžio, paveldosaugos ir urbanistinė ekspertizė. Abi kryptys -- modernioji (vilniečių) ir interpretacinė-adaptacinė (kauniečių) gali būti plėtojamos, motyvuojant seno ir naujo dermės principais visoje senamiesčio išklotinėje.

L.Janušaitienė: Pagirsiu vilniečių pagarbų objekto pristatymą: maketas atliktas su visu kontekstu, todėl labai aiškiai galima spręsti apie jų darbą.

Kauniečių pasiūlymas kelia nepasitikejimą dėl autorių profesinio požiūrio į darbą. Argi maketas vien sklypo ribose, be tokios sudėtingos vietos konteksto atsako į būtinus urbanistinius klausimus?

Pasisakyčiau už konkursą - gal ir sklypo ribose, bet su privalomu kontekstu, kuris atskleistų iškilusias urbanistines ir ypač mastelio problemas.

Užstatymą pastatais siūlyčiau rodyti visuose aplinkiniuose sklypuose, nenumatant atsitiktinių aikščių ar „plyšių “, nes dabar dominuoja užstatymo atsitiktinumai, bet ne aiški koncepcija. Kartu būtina reaguoti ir į pilies teritoriją.

Griežtai pasisakyčiau prieš 5 aukštą, nors ir fragmentinį, nes tai nedera su susiformavusiu aplinkiniu istoriniu kontekstu (gal galėtų būti 2-3 a. su „mansarda“- čia sąlyginis pavadinimas).

Garažui ant upės kranto --ne, ypač šioje zonoje, apžvelgiamoje nuo Vilijampolės pusės. Garažai galėtų būti sklypo ribose po žeme ar pirmuose aukštuose.

Naujo užstatymo pobūdis nebūtinai „a la gotica“, galimas ir priešingas kelias, tik jis turi buti kontekstualus, šiuolaikiškas, tinkamo mastelio.

Nepritariu nei vienam pateiktam variantui is esmės.

A.Kančas: Idealistiniai siekiai ne visada išsipildo. Apie tiltą kalbame jau 20 ar 30 metų. Manau, kad nėra prasmės rengti konkursą, nes daug neaiškumų dėl tunelio, estakados ir t.t. Pritariu kauniečių pasiūlymo vystymui, nes jis kontekstualesnis. Vilniečių pasiūlymas neturi ryšio su aplinka.

J.Kančienė: Tai ne sklypas, o visas kvartalas. Manau, negalima jo užstatyti vienu pastatu. Tai turėtų būti atskiri smulkesni tūriai, labiau atspindintys senamiesčio mastelį. Reikėtų užstatyti visą kvartalą, nepaliekant jokių skverų.
Neteisinga automobilių aikštelei skirti žalius Neries pakrantės plotus. Garažus reikia talpinti sklypo ribose po žeme. Tiesa, pastačius bendramiestinės reikšmės pastatą, vietų automobiliams problema dar paaštrės.

V.Kuliešius: Abiejuose pateiktuose variantuose silpnas komplekso ryšys su upe. Būtina numatyti krantinės ir komplekso sąveikos scenarijų.

Architektūrinio-urbanistinio mastelio požiūriu priimtinesnis kauniečių projektas, nes tūrių skaidymas artimas senamiesčio urbanistinei struktūrai. Šis pasiūlymas priimtinesnis ir silueto požiūriu. Stilistika privalo atspindėti mūsų laikmetį. Garažo sprendimas netinkamas – siūlau jį labiau įgilinti, uždengti arba projektuoti po gatve. Pritariu kauniečių pasiūlymo vystymui.

V.Merkevičius: Pritariu esamų statinių griovimui ir naujų statybai. Bet tai neturėtų būti „Maximos“ tipo prekybos centras, o į mažesnius tūrius suskaldytas objektas. Pritariu idėjai, kad čia galėtų būti savivaldybė, t.y. administracinės paskirties statinys. Koks tai bus tūris? Į šį klausimą turėtų atsakyti idėjinis konkursas. Tik tada turėtų būti projektuojamas detalusis planas. Nepritariu atviro garažo Neries krante sprendimui – jis turi būti požeminis ir nematomas. Pakrantė turi būti skirta žmonėms, ne automobiliams.

J.Minkevičius: Sprendimas turi būti polifunkcinis. Semantine prasme vertingesnis kauniečių pasiūlymas. Jo kryptis teisinga, labiau atitinka senamiesčio dvasią. Manau, architektūra turėtų būti šiuolaikiška, neatsižvelgiant į jokias posesijas. Konkursas šioje vietoje gyvybiškai būtinas.

R.Palys: Abu pateikti pasiūlymai nedera prie senamiesčio dėl vidaus struktūros, ryšių su Nerimi stokos, per stambaus mastelio. Nepritariu, kad senamiesty atsirastų monolitinis prekybos centras. Garažas prie upės – klaida. Kaunas tolsta nuo upių.

Kauniečių projekte vidinės gatvelės turėtų kirsti kvartlą ne išilgai, o skersai, taip priartinant struktūrą prie esamos senamiesčio struktūros. Reikėtų konkurso.

G.Prikockis: Imponuoja tai, kad užsakovas nori ryžtingai tvarkyti teritoriją, nugriaunant pastatus. Šis sklypas nėra natūralus, pagrįstas savo istorija, o buvo suformuotas sovietiniais metais. Jo forma ir dydis neturi organiško ryšio su architektūriniu senamiesčio audiniu. Sklypo bėda -- formos stoka. Teritorijos į abi puses nuo sklypo -- neatsiejamos. Jei nunyks magistralės, audinys pasikeis.

Prekybos centro plėtimas -- blogas reiškinys. Savivaldybės atsiradimas būtų pozityvu: pasikeistų vietos vystymo perspektyvos. Tai yra strateginis bendrojo plano klausimas. Kol nebus išspręstos transporto problemos, nebus ir urbanistinio sprendimo. Konkursą rengti dar anksti. Pirmiausia savivaldybė turi išspręsti šiuos klausimus. O ryžtingiems užsakovams verta padėkoti.

N.Valatkevičius: Norėčiau tarti kelis žodžius dėl tunelio ir transporto. Iki 2010 metų tunelio tikrai nebus. Svarstėme Birštono gatvės perspektyvą ir daugelis siūlė gatvę atstatyti. Pastačius Kėdainių tiltą, sumažės pralaidumas senamiestyje ir bus vystomos šalia esančios gatvės. Tuomet paaiškės ir tunelio perspektyvos. Numatome vietinius bendrojo plano pakeitimus. Šioje vietoje absoliutaus aiškumo nėra.

V.Stauskas: Pagirtinas kauniečių pasiūlymo pristatymas su platesniu kontekstu. Pozityvus tūrių skaidymas iš Neries pusės. Reikėtų mažinti aukštingumą, turint omeny Rotušės siluetą nuo Vilijampolės tilto. Mažinti reikia ir prekybos plotą.

Čia turėtų būti trapus, modernus, humaniškas kvartalas. Siūlau mažinti savivaldybės etatus, o ne 1000 tarnautojų perkelti į senamiestį. Pritariu kauniečių pasiūlymui -- atverti pilį. Manau, galėtų būti surengtas idėjinis konkursas, neliečiant transporto klausimų.

A.Steponavičius: Projektas jau dabar pateiktas konkurso forma. Senamiestį reikia atgaivinti. Miestas „neįkąs“ nei tunelio, nei estkados, o prietilčių kalba tikrai atsiras. Bus daug transporto pakeitimų. Pritariu kauniečių variantui su pastabomis: sumažinti pagrindinio korpuso aukštį iki 14 m (galimi vietiniai smulkūs aukštesni tūriai iki 21 m), paupio automobilių aikštelės projektavimą palikti ateičiai.

G.Šinkūnas: Abu pateikti projektai neturi pakankamo urbanistinio pagrindimo. Automobilių aikštelė paupyje -- klaida, bet nevėlu ją ištaisyti. Reikia siūlyti administracijai keisti žemės sklypo naudojimo pobūdį, gal net į gyvenamąją statybą.

Vystant kvartalą reikėtų spręsti šiuos klausimus:
pateikti vizualinę siūlomo aukštingumo analizę,
kokiais aspektais pagerinama senamiesčio urbanistinė struktūra,
koks reikalingas automobilių vietų skaičius ateityje,
kokie viešojo transporto sprendiniai,
kokie biotransporto (pėsčiųjų, dviračių) infrastruktūros sprendiniai.

L.Tuleikis: Šioje vietoje turėtų būti variantinis projektavimas. Geriausias kelias – architektūrinis konkursas, bet ne urbanistinis, apimantis didelę teritoriją. Tam yra per daug nežinomųjų. Be to, praktika rodo, kad miestas neįgalus pasinaudoti konkurso rezultatais.

Nepritariu pigiausiu būdu spręsti vietų automobiliams problemą. Aikštelė šioje vietoje galėtų būti, jeigu jos sprendimai būtų kokybiškesni ir draugiškesni upei. Galėtų būti apželdinta aikštelė. Tam galėtų būti surengtas atskiras konkursas.
Čia tokia vieta, kuri nepriima pigių sprendimų, tik -- kuklius.

Rekomenduočiau naudoti nebrangias apdailos medžiagas, kad kompleksas būtų artimesnis senamiesčiui. Reikia sukurti jam artimą vertę. Esu prieš savivaldybės įsikūrimą senamiestyje.

Siūlau tokią seką: pirma -- architektūriniai sprendiniai, po to –detalusis planas.

A.Karalius: Miestas seniai deklaruoja atsivėrimą į vandenį, tačiau elgiasi priešingai. Tiltas turėtų jungti krantus, ties juo intensyvumas turėtų būti didžiausias, o čia priešingai -- užstatymas bėga tolyn. Užtai ant Neries kranto siūlomas dviaukštis garažas. Tai -- klaida. Blogiausiu atveju vietoje jo galėtų atsirasti namai, o garažas turėtų lįsti po prekybos centru. Turėtų atsirasti senamiesčio struktūrinės venos – gatvelės link upės. Dabar jos nutraukiamos monolitiniu tūriu. Tai yra klaida. Kvartale reikėtų suminkštinti užstatymą, smulkinti mastelį iki būdingo senamiesčiui, neformuoti monolitinio tūrio.

Būtina tikslinti ir funkcijų sąrašą. 15 tūkst. kv.m. prekybinis monstras padarytų galą visai senamiesčio prekybai. Čia galėtų atsirasti daugiau pramogų, SPA paslaugų, gal kinas, boulingas.

Aukštingumas nėra labai neteisingas, galėtų vietomis būti ir 18 m.

Manau, būtinas urbanistinis konkursas, negrinėjantis gretimybes iki pilies ir Nėries.

NUTARIMAS

1.Projektui sklypo Jonavos g. 3 ("Iki"-"Lituanikos" kvartalas) detalusis planas. (Projektuoja UAB "Miesto planas", užsakovas - UAB "Baltisheshaus ") nepritarti.

Siūloma rengti šio sklypo su aktualiomis gretimybėmis urbanistinį - architektūrinį konkursą. Rengiant konkursui užduotį rekomenduojama atsižvelgti į ekspertų pastabas:

1.1.Kvartalo struktūra turėtų būti skaidoma (7 ekspertai);
1.2. Garažas prie upės – klaida (7 ekspertai);
1.3.Nėra koncepcinio sprendimo, urbanistinio pagrįstumo stoka (6 ekspertai);
1.4.Monolitinė komercinė funkcija grėsminga senamiesčio atžvilgiu, reikia mažinti (5 ekspertai);
1.5.Sprendimas turi būti polifunkcinis (5 ekspertai);
1.6.“Miesto plano” pasiūlytas sprendimas geresnis už „Archateljė“ (5 ekspertai);
1.7.Siūloma mažinti aukštingumą (4 ekspertai);
1.8.Garažas turėtų tilpti sklypo ribose (5 ekspertai);
1.9.Rekomenduojama mažinti užstatymo intensyvumą (3 ekspertai).

2. Žemės sklypo Vydūno g. 2a priešprojektiniai detaliojo plano pasiūlymai. Detalųjį planą rengia UAB "Planuotojai" (arch. N.Tuleikienė), priesprojektinius pasiulymus -- Šarūno Kiaunės projektavimo įmonė. Užsakovas -UAB "Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras".

 

Š.Kiaunė: Mūsų projektuojamas sklypas šiaurinėje pusėje ribojasi su Ąžuolyno parku, pietinėje - su gyvenamųjų pastatų sklypais. Privažiavimas numatomas esama gatvele iš Vydūno alėjos. Šiuo metu sklypas neužstatytas, jame laikinai įrengta mašinų stovėjimo aikštelė. Aplinkoje dominuoja P.Galaunės namas, horizontalus sporto centro tūris.

Esamas gyvenamųjų 2-3 aukštų namų kvartalas gana chaotiškas, tarsi neturintis pabaigos. 3 pastatai saugomi kaip tertorijos elementai, 2 –siūloma įtraukti į paveldo sąrašus. Jie padrikai išsidėstę, neformuoja sankryžos, matosi peraugę medžiai. Manome, kad šiai teritorijai trūksta urbanistinio sprendimo.
Siūlome 3 aukštų gyvenamąjį namą su šlaitiniu stogu, kuris savo tūriu būtų artimas P.Galaunės namui. Tik stambesnio tūrio pastatas gali suvaldyti šią situaciją. Projektuojamo namo kraigo ir karnizo altitudės artimos P.Galaunės namui. Toks pat vietų automobiliams skaičius.

Pagal teritorijų planavimo įstatymą galimas užstatymo tankis-0,4, užstatymo intensyvumas – 1,2. Bendras pastato plotas - apie 600 kv.m.. Jame planuojami 7-8 butai. Viršutinis aukštas gali turėti mansardą su išėjimais į lauko terasą. Po pastatu, cokolinėje dalyje, numatytas 8 vietų garažas.

N.Tuleikienė: Parodysiu ribas su Ąžuolyno parko sklypu, kad neliktų neaiškumų.

A.Karalius: Rankose laikau viešą Kauno Ąžuolyno išsaugojimo komiteto kreipimąsi į Kauno visuomenę ir savivaldybės administraciją. Visi norintys gali pasiskaityti. Komitetas siūlo priemonių, leisiančių išsaugoti unikalųjį želdyną kaip ypač vientisą, patrauklią ir visuomenei atvirą rekreacinę erdvę be uždarų zonų, planą.

Dabar pacituosiu svarbesnes vietas iš KVAD išvadų: pateikto užstatymo intensyvumas niekaip netenkina. Nevisai priimtina ir pastato forma, plane mechaniškai atkartojanti sklypo ribas. Šioje tertorijoje norisi įprastos konfigūracijos pastato. Siluetas priimtinas. Aukštingumui didelių pastabų nėra.

L.Janušaitienė: Ar šis sklypas patenka į kultūros draustinį?

Š.Kiaunė: Taip.

PASISAKYMAI

L.Dringelis: Į Ąžuolyną ir ryšius su juo žiūriu iš juridinio taško. Tai yra draustinis. Invazija į Ąžuolyną tęsiasi. Svarbus yra Ąžuolyno kaip visumos išlaikymas. Manau, kad ta automobilių stovėjimo aikštelė yra reikalinga. Projektas pritemptas, žaidimo aikštelė atrodo juokingai. Trūksta erdvės.

A.Karalius: Prašau, pasisakydami akcentuokite du klausimus: ar pritariate užstatymui šioje vietoje ir dėl pastato parametrų.

G.Balčytis: Nemanau, kad šioje vietoje pastatas būtinas. Bet jei sklypas suformuotas gyvenamai statybai, pastatas čia gali būti. Tik jo tūris ir aukštis turėtų būti mažesni. Blogai, kad netelpa vaikų žaidimo aikštelės. Manau, pastatą reikėtų svarstyti techninio projekto stadijoje.

J.Merkevičienė: Perskaitysiu paliktą G.Bernotienės nuomonę: Pristatytiems priešprojektiniams sprendimams pritariu, jei bus laikomasi reglamento.

J.Bučas: Nepritariu šioje vietoje jokiai statybinei intervencijai.

L.Janušaitienė: Šioje vietoje, kur yra sodybinis užstatymas, palei K.Petrausko gatvę iki sankryžos, gali atsirasti atskirai stovintis pastatas. Gyvenamoji funkcija teisingesnė, negu visuomeninė. Gyvenamieji namai būtų aiški takoskyra iki sporto komplekso ir už jo link K.Petrausko gatvės. Naujasis pastatas turėtų būti žemesnis ir mažesnio tūrio, artimesnis P.Galaunės namui.

A.Kančas: Dabar aplink -- netvarkingi namai su priestatėliais. Užstatymas šalia Ąžuolyno visada buvo. Reikėtų atstatyti vartus į stadioną. Siūlomas pastatas tvarkingai uždarytų kvartalą. Pritariu pateiktam projektui, o taip pat --perspektyviniam kvartalo užstatymui, nugriaunant kioskus.

J.Kančienė: Manau, šioje vietoje statyba nepageidautina. Bet jei jau statyba vyks, tai neturėtų būti gyvenamasis namas. Tai galėtų būti sveikatingumo, sporto ar panašios paskirties statinys. Gyvenamajam namui vieta perdaug reprezentatyvi. Kiti gyvenamieji atitverti augalų masyvu, o šis veržiasi į erdvę. Siūlomo pastato gabaritai per dideli tiek aplinkinių namų, tiek P.Galaunės namo, tiek Ąžuolyno sporto komplekso atžvilgiu. Pritarčiau, jeigu pastato parametrai būtų mažesni, o funkcija – negyvenamoji.

V.Merkevičius: Statyba šiame sklype galima, tačiau projektuojant gyvenamąjį namą, turi būti išlaikyti reglamentuojami atstumai nuo sklypo ribos, vaikų žaidimų aikštelės ir t.t. Pasiūlytas statinio tūris per didelis -- reikia žeminti, mažinti užstatymo intensyvumą. Tokioje išskirtinėje vietoje turėtų būti išskirtinės architektūros pastatas.

V.Kuliešius: Siūlau išlaikyti norminius reikalavimus. Rekomenduoju ekspertų tarybai pateikti detalizuotą architektūrinį sprendinį -- viziją, nes ši vieta reikalauja labai aukštos kokybės architektūros. Iš esmės užstatymui šioje vietoje pritariu su pastabomis.

A.Karalius: Medžių eilės suformuoja taką į Ąžuolyną, bet pritariu Kančui, kad šioje vietoje urbanizmas panašus į Garliavos. Subtilus užstatymas situaciją galėtų pagerinti. Tai galėtų būti su sportine funkcija susijęs namas. Aukštį reikėtų mažinti iki Adomavičiaus Sporto centro ir paieškoti architektūrinių sąsajų su juo.

J.Minkevičius: Nepritariu jokiam užstatymo plėtimui Ąžuolyno teritorijoje.

R.Palys: Iš esmės nepritariu bet kokiai invazijai į Ąžuolyną, nežiūrint klaidingai nustatytų jo ribų. Šioje vietoje yra properša. Jai išnykus, dings organiškas ryšys. Reikėtų retinti užstatymą, o ne tankinti.

J.Merkevičienė: Perskaitysiu G.Prikockio nuomonę: “Statyba galima tuo atveju, jei tai bus išskirtinės architektūros pastatas”.

V.Stauskas: Diskutuotina pastato vieta. Jis patenka į sandūrą tarp dviejų zonų: Ąžuolyno, kaip draustinio, ir Žaliakalnio kultūrinio draustinio. Todėl reikia labai rimtos motyvacijos, kodėl jo čia reikia. Pagal kultūrinio draustinio reglamentą jo aukštis neturėtų viršyti 3 aukštų. Čia matau 4 aukštus. Motyvacijos negirdėjau. Dėl informacijos stokos ir, atsižvelgus į seniai pradėtą Ąžuolyno naikinimą, susilaikau.

J.Merkevičienė: Perskaitysiu A.Steponavičiaus nuomonę:” Nepritariu -- Ąžuolyne neturėtų būti statoma”.

G.Šinkūnas: Statyba galima. Tūrį reikėtų mažinti, patikrinti vietų automobiliams skaičių.

L.Tuleikis: Negaliu pareikšti savo nuomonės, nes esu susijęs su detaliojo plano rengėja.

R.Miliukštis: Projektuojamas sklypas nepatenka į Ąžuolyno teritoriją. Sąlygose įrašėme, kad aukštis turi būti ne didesnis kaip 3 aukštai. Ši teritorija patenka į U32 vizualinę zoną, todėl prašėme paruošti aplinkos studiją. Sąlygos neišpildytos. Bet sklypo paskirtis yra gyvenamoji, todėl nemanau, kad galime ją pakeisti.

NUTARIMAS

2. Projektui Žemės sklypo Vydūno g. 2a priešprojektiniai detaliojo plano pasiūlymai (Detalųjį planą rengia UAB "Planuotojai" (arch. N.Tuleikienė), priešprojektinius pasiūlymus- Šarūno Kiaunės projektavimo įmonė. Užsakovas -UAB "Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras") nepritarti. Siūloma pristatyti pakartotinai. Tolimesniame darbe rekomenduojama atsižvelgti į ekspertų pastabas:

2.1.Mažinti pastato tūrį, aukštį, užstatymo intensyvumą (7 ekspertai);
2.2.Projektuojant, turėtų būti išlaikyti reglamentuojami parametrai - atstumai nuo sklypo ribos, vaikų žaidimų aikštelės ir t.t. (4 ekspertai);
2.3.Tokioje išskirtinėje vietoje turėtų būti išskirtinės architektūros pastatas (3 ekspertai).

Parengė Jūratė Merkevičienė


Skaityti komentarus
Rašyti savo komentarą
*
*