2014-03-24 Alchemija LVI. Universitetas kaip kultūra

O kas jei universitetas - viena su kita konkuruojančių minčių laukas? Visi mokslininkai yra konkurentai ir kiekvienas siekia įtvirtinti savo mąstymą, įrodyti, kad būtent jo mintys yra teisingos. Tad nenustebkite, kad „Alchemija. Universitetas kaip kultūra" pirmiausia yra minčių rinkinys. Teiginių rinkinys. Požiūrių be iliustracijų rinkinys. Tai intelektuali laida, leidžianti pažvelgti į mūsų intelektualus ir užmesti akį į procesus ateities lyderių kalvėje.
Jungtys tarp atskirų pokalbių labai silpnos - greičiau ne užčiuopiamos, bet pri(si)mąstomos. Tik atskaitos taškas - vienareikšmiškas: šalčio sustabdyta upės tėkmė. Kolektyvinė trauminė patirtis, pakirtusi mūsų atmintį, duomenis mūsų mąstymo procesui. Vėliau ledo sukaustytą statišką vaizdą keičia dinamiškas (ir labai gražus!) ledo lyčių judėjimas. Intelektas idėjas verčia materija. Jaučiate, kaip viskas keičiasi? „Jeigu norite sužinoti, kas bus valstybėje po 30-40 metų, pabendraukite su dabartiniais studentais".
Dar laidoje - šiuolaikiniai dėstytojai. Sociologas, profesorius Zygmuntas Baumanas; bilogas ir fizikas, profesorius Rimantas Vaišnys; politologas Andžėj Pukšto; poetas, VDU garbės daktaras Viktoras Keturakis; istorikas Zigmantas Kiaupa; JT generalinis sekretorius, VDU garbės daktaras Ban Ki-moon.