2006 metų kovo 10 - tą dieną mirė žinomas architektas, akvarelininkas Algimantas Mikėnas.
Algimantas Mikėnas gimė 1929 04 29 Kaune, žinomo Lietuvos karo lakūno, vėliau Lietuvos dailės akademijos profesoriaus Jono Mikėno šeimoje. Nuo 1936 iki 1946 m. mokėsi pradinėje ir vidurinėje mokyklose, 1946 m. įstojo į tuometinio Vytauto Didžiojo universiteto Architektūros fakultetą, kurį baigęs 1952m. įgijo architekto specialybę.

 

Pradėjęs dirbti Kaune, projektavimo institutuose, Algimantas Mikėnas suprojektavo daug pastatų, ligi šiol puošiančių mūsų miestus ir rajonų gyvenvietes. Vienas iš jo pirmųjų darbų buvo gyvenamasis namas Laisvės al. Nr.81, kurio pirmajame aukšte ligi šiol įsikūręs Kauno centrinis knygynas. Prie Klaipėdos centrinės aikštės 1963m. iškilo jo suprojektuoti Kultūros rūmai (dabar Muzikinis teatras). Vienas iš jo brandžiausių darbų – režisieriaus Juozo Miltinio simboliu tapę Panevėžio dramos teatro rūmai. Negalima nepaminėti ir jo prie Breslaujos gatvės suprojektuotų Fizikinių problemų tyrimo instituto pastangų, Vaistažolių fabriko Švenčionyse bei Kauno miesto vandenvalos įrenginių architektūrinio sprendimo. Geru žodžiu architektą minės ir maldai susirinkusieji į jo Kučiūnų bažnyčią. Kauniečiai dar ilgai prisimins jo ir architekto Vytauto Dičiaus projektuotus kavinės „Tulpė“ ir „Orbita“ interjerus.

Lietuvai nuo 1989 m. pradėjus eiti išsilaisvinimo keliu, Algimantas Mikėnas aktyviai dalyvavo paminklų kūrimo ir atstatymo konkursuose, kuriuose visada buvo premijuojamas. Vilniuje, prie Panerių, pastatytas jo ir skulptoriaus Juozo Šlivinsko suprojektuotas paminklas 1944 – aisiais žuvusiems Plechavičiaus armijos savanoriams. Daug jo ir skulptoriaus Juozo Šlivinsko suprojektuotų antkapinių paminklų žymiems Lietuvos žmonėms: Juozui Miltiniui, Vaclovui Blėdžiui, Stasiui Lozoraičiui, Antanui Vaičiulaičiui ir kt.

Algimantas Mikėnas buvo žinomas ne vien kaip architektas, bet ir kaip puikus dailininkas – akvarelės specialistas. Jis noriai dalyvaudavo visuose akvarelininkų pleneruose, visose dailės parodose buvo eksponuojamos jo akvarelės, dalį jo darbų turi įsigyję Lietuvos dailės muziejai ir privatūs asmenys Lietuvoje ir užsienyje.

Panevėžio dramos teatro rūmų projektavimas ir statyba A.Mikėną susiejo bendradarbiavimu ir artima draugyste su režisieriumi Juozu Miltiniu, ir jis tapo daugelio režisieriaus statytų spektaklių scenografu. Iš jų paminėtini: „Makbetas“, „Lauke už durų“, „Frankas V“, „Mirties šokis“, „Karalius Edipas“ ir kiti.