„KAUNO KNYGŲ DIENOS 2009“ IR KAUNO RAŠYTOJŲ VIENATVĖ 4

Eugenija Valienė
www.kamane.lt, 2009-11-23

Kauno knygų dienos 2009. E. Valienės nuotr.

 

Savo knygas pristatė Kauno rašytojai

 

Disputo dalyviai

 

 

 

 

 

Triumfavo populiarioji literatūra

 

 

Lapkričio 19-22 dienomis Kauno prekybos ir laisvalaikio centre „Mega“ pirmą kartą vyko mugė Kauno knygų dienos 2009. Pirmoji diena, nepasižymėjusi lankytojų gausa, buvo skirta Kauno rašytojams: knygas pristatinėjo VšĮ „Savaitraštis Nemunas“, Maironio lietuvių literatūros muziejus, apie Kauno rašytojų knygas kalbėjo LRS Kauno skyriaus pirmininkas V. Rudžianskas.

Pristatant premijuotą, 2008 metų „Poezijos pavasario“ laureato V.Rudžiansko knygą „Nuo DO iki DO“, autoriui talkino poetė Violeta Šoblinskaitė Aleksa. Kalbėtojai atrodė vieniši, nes jų klausėsi daugiausia tik patys „nemuniečiai“ ir keletas netyčia užklydusių praeivių. Paskaitęs keletą savo kūrybos fragmentų iš pristatytos knygos, poetas prisipažino: „Kaip poezijoj, taip ir gyvenime, aš nieko naujo nepadariau. Jei ir padariau, tai tik tai, ko nepadarė mano mokytojai“. Vėliau V.Rudžianskas pridūrė: „Apie meilę ir mirtį – daugiau apie nieką kliedi poetai.“ Renginio nuotaiką paįvairino akordeonininkų trio atliekamos muzikinės miniatiūros.

Vakarop – ir vėl menkam būreliui žmonių -- buvo pasakojama apie VšĮ „Savaitraštis Nemunas“ išleistas naujas knygas. Dalyvavo vos trys autoriai. Neatvykusių rašytojų -- G.Patacko ir D.Kajoko knygas „Išskyrus Pasimatymą Prie Pašto“ ir „Sąskambiai: 1+2“ trumpai aptarė V.Šoblinskaitės Aleksa. Savo kūrybos paskaitė Gvidas Lãtakas: žemaičių tarmė vis „prasimušdavo“ jo eilių skaitymuose. Vytautą Stankų kalbino poetė, literatūrologė Erika Drungytė, vis stengdamasi autorių atverti kalbai apie jo kūrybos kontekstus. Tačiau V.Stankus buvo labiau linkęs paskaityti eilėraščių iš savo naujos knygos „Vaikščiojimas kita ledo puse“, nei kalbėti apie save. E.Drungytė pažėrė kritikos ir tiems keliems kauniečių knygomis susidomėjusiems smalsuoliams: esą, jei mugė vyktų Vilniuje, visi kauniečiai ten pultų, nes, „kas Vilniuje – tas „kieta“. Ironizuodama poetė dėkojo iš nupigintų drabužių skyrių atėjusiems pirkėjams bent pavartyti knygų.

Naujoms „Nemuno“ knygoms skirtą renginį baigė V.Šoblinskaitės Aleksos pristatyta naujausia, jau penktoji jos vyro Gasparo Aleksos poezijos knyga, iš kurios autorius, vedėjos žodžiais tariant, kaip griausmingasis Dzeusas paskaitė savo eilių. Pačios V.Šoblinskaitės Aleksos knygas pristatė V.Rudžianskas. Autorė atvirai pasakojo savo naujosios knygos kūrimo kontekstus ir motyvavo pasirinkimą rašyti prozą, o V.Rudžianskas reziumavo: „Proza yra juodas darbas“.

Antrąją dieną mugės programa prasidėjo Leto Palmaičio knygos „Įmintos tūkstantmečio mįslės“ pristatymu, kurį vedė leidyklos „Kalendorius“ direktorius Aurelijus Noruševičius. Kalbininko, baltisto dr.L.Palmaičio knygoje, skirtoje Lietuvos vardo tūkstantmečiui, kalbama apie šv.Brunono misiją. Knygos autorius pabrėžė, jog Šv.Brunonas nužudytas ne lietuvių, o vakarų baltų Jurbarke. Leidėjas akcentavo knygą lydinčius prieštaringus istorikų vertinimus.

Šeštadienio programą Kauno knygų dienų 2009 organizatoriai pavadino „Šeimos diena“, tačiau lankytojų buvo ne ką gausiau nei ankstesnėmis dienomis, nors daugelis renginių buvo orientuota į vaikus: jiems buvo specialiai įrengtas žaidimų kambarys, kur visą dieną rodytas kultinis filmukas „Na, palauk!“, tačiau jo pasižiūrėti atėjo tik keletas vaikų.

Daugiausia vaikų ir suaugusiųjų sulaukė rytinis Violetos Židonytės knygos „Padainuokim abėcėlę“ pristatymas, kuriame dalyvavo autorė, muzikos autorius, kompozitorius Saulius Gudas ir Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“ auklėtiniai. Autorė akcentavo, kad jos knyga skirta darželinukams ir pradinių klasių vaikams.

Auditoriją sudomino UAB „Nijanga“ išleista Algirdo ir Živilės Petrauskų knyga „Kaip įvaikino Žvirbliuką“, kurią pristatė Vaikų gerovės centras „Pastogė“. Patys autoriai dėl siaučiančio gripo renginyje nedalyvavo. Knygoje, pasitelkiant pasaką, pateikiamas būdas, kaip įvaikintam vaikui papasakoti apie jo atsiradimą naujoje šeimoje, o įtėviams – parankiai be didelio galvosopio pranešti žinią apie įvaikinimą naujajam šeimos nariui. Du jaunuoliai pakaitomis skaitė šią pasaką ir uždavinėjo klausimus salėje sėdintiems vaikams, kurie už teisingus atsakymus buvo apdovanoti saldainiais ir pristatomąja knyga.

Pristatant Salemono Paltanavičiaus knygą „Aš – lietuvis“ autorius apgailestavo dėl skurstančios lietuvių kalbos, akcentavo identiteto klausimą, dėl vaikų ugdymo ir bendravimo stokos kritikavo visuomenę. Jo kalba buvo skirta suaugusiesiems (dauguma klausytojų buvo vyresnio amžiaus). Kalbėdamas apie kūrybos vaikams principus, S.Paltanavičius teigė: „Vaikas, skaitydamas pasaką, turi net nepajausti, ką jis gavo: gėrio, estetikos ir panašiai.“

Visa Kauno knygų dienų 2009 popietė buvo skirta Gintarės Karaliūnaitės ir Larisos Kalpokaitės gyvenimo faktų narpliojimams ir vis labiau populiarėjančiam žurnalistiniam romanui, nugulusiam „Žurnalų leidybos grupės“ stendo lentynas ir sulaukusiam didesnio skaitytojų susidomėjimo. Progos prekiauti ir pasireklamuoti nepraleido ir G.Karaliūnaitės mama, kurios šamanistinę jurtą primenanti ir parodų salės centre akį rėžusi prekyvietė, vis priviliodavo kokią moterį.

Sekmadienis buvo skirtas dvasingiems dalykams. Ryte neįvykęs „Vardadienių knygos“ pristatymas (dėl dar nepakirdusių lankytojų) buvo tarsi tyla prieš audrą, nes 14 val. pažiūrėti leidyklos „Amžinoji uola“ leidžiamų knygų pristatymo sugužėjo gausus būrys smalsuolių. Renginį vedė Septintosios dienos adventistų bažnyčios vyskupas Bertoldas Hibneris ir pastorius Deividas Vanagas. Pastarasis pareklamavo knygas, susijusias su šeimos psichologija („Žmogaus seksualumas“, „Poroms“), akcentavo tikėjimo tiesų ir psichologijos sintezę, o kalbėjimą baigė citata iš knygos: „Gebėjimas suderinti skirtumus yra sėkmingos santuokos esmė“. B.Hibneris paminėjo knygas („Naujo gyvenimo pradžia“, „Vaikams apie sveikatą“), kuriose pateikti sveikos gyvensenos principai. Vėliau eiles iš savo knygos „Nesipykit, keliaujantys paukščiai“ skaitė su šia bažnyčia bendradarbiaujanti Romualda Adomaitytė – Chabarina.

Įspūdingiausiu ir daugiausia auditorijos pritraukusiu renginiu tapo senojo disputo atgaivinimas. Disputo vedėjas Julius Žėkas, dėvėjęs juodą apsiaustą ir baltą garbanotą peruką, įvardino disputo temą („Benedikto XVI pontifikato reikšmė“), perskaitė disputo taisykles ir pakvietė prie stalo proponentą kun. Kęstutį Kėvalą bei oponentą VU Filosofijos fakulteto lektorių Mindaugą Kubilių. Disputas vyko paeiliui sakant tezes (Benedikto XVI norą sugrąžinti senąją liturgiją, eliminuoti tiesų pliuralizmą) ir pareiškiant kontrargumentus (Benediktas XVI yra seniena). Šiam veiksmui publika neliko abejinga. Disputo pabaigoje populus, t.y. auditorija, turėjo plojimais išreikšti, kurią pusę ji labiau palaiko. Laimėtoju tapo proponentas -- kun. K.Kėvalas.

Likus daugiau nei valandai iki oficialaus mugės Kauno knygų dienos 2009 uždarymo leidyklų stendai buvo ištuštėję, nes dalis prekybininkų guodėsi ne itin sklandžia prekyba ir vylėsi, jog kiti metai bus sėkmingesni.

Parodoje iš viso dalyvavo 41 dalyvis, iš kurių ne visi pristatinėjo knygas, tačiau būta ir trimačių nuotraukų, edukacinių žemėlapių, žaismingų paveiksliukų ar pastangų nufotografuoti auras.


Skaityti komentarus
Rašyti savo komentarą
*
*