The following Kaunas architects were awarded with the Order of Knight of Architecture for merits to Lithuanian architecture:

2013 - Alvydas Pranas Steponavičius

2008 - Boleslovas Zabulionis

2003 - Alfredas Antanas Jakučiūnas 

2003 - Vladas Stauskas

1999 - Algimantas Miškinis

1999 - Jonas Minkevičius

1998 - Alfredas Paulauskas 

1998 - Algimantas Sprindys