A.VAITKŪNUI ATMINTI. 2004 RUDUO. APIE KAULUS 0

2007-09-07

Aušra Barzdukaitė-Vaitkūnienė
www.kamane.lt, 2007 09 07

Motyvas “Kompozicijai su kaulu”.  

A.Vaitkūnas. „Kompozicija su kaulu“. 2004, al., dr., 90x40.  

 

A.Vaitkūnas. „Kaukolė“. 1993, Kernavė, al., dr.  

„Ir vėl į žemę reikės lyst, -- mėgdavo kartoti Arūnas. -- Žmogus kaip koks grybas -- auga, kiek pabūna ir žiūrėk jau trešėnas“.

 

Tą rudenį vėl tapė kaulus. Tas motyvas eina per jo kūrybą.

 

Geras darbas yra „Vyskupų kaulai“ (dabar Birutes Garbaravičienės nuosavybė).

Dar yra seniau Kernavėje tapyta nedidelio formato drobė „Kaukolė“.

 

Atsimenu 2003 m. Bikuškio dvare, pas Dalią Gruodienę per plenerą nutapiau tokį paveikslą „Senas šienas ir kanopa“. Niekaip negalėjau suprasti, kodėl Arūnas man vis sakydavo, kad tas mano darbas kaip jo: „Na, tu čia jau visai kaip aš.“

 

Aišku aš baisiausiai pykau, negaliu gi prarasti savitumo. Arūnas irgi pykdavo, kai jam sakydavau, kad nuo manęs nusižiūrėjo. Ateidavo, kai tapydavau, ir tyčia erzindavo: „Jau kaip aš, tai taip ir tu. Tu nuo manęs čia viską nusižiūri.“

 

Mokėdavo erzinti atkartodamas ir sukeisdamas vietomis mano pasakytus žodžius.

Vėliau, jau po jo mirties, rinkdama ir ruošdama Arūno darbus jubiliejinei ir pomirtinei parodai, dirbtuvėj radau tą darbą „Kaukolė“. Anksčiau tos drobės tikrai nebuvau mačiusi ir tai man buvo staigmena. Supratau ką tada Arūnas norėjo pasakyti. Koloritas, potėpiai labai panašūs, ir motyvas panašus.

 

Mes mąstėm panašiai, nebuvo priešpriešos. Tik Arūnas gal labiau brangino tradiciją, nors, aišku, naujumo paieškos jam visada buvo svarbios. Naujumo, aktualumo jis visada siekė labai apmąstydamas, išgrynindamas, kad nebūtų tai laikinas susižavėjimas ar mada.

 

Kūryboje jam kaip neišardoma vienybė buvo gilus jausmas ir intelektas.

 

2004m. rudenį vėl atrado savo pamėgtą motyvą su kaulu. Deja šis darbas taip ir liko nebaigtas. Centre paveikslo-kaulas, lyg grūmojantis kumštis, lyg grąsinimas, o už jo – langas. Šiapus ir anapus. Už lango kita erdvė, nepermatoma ir nežinoma, nes tik stiklas atspindi mūsų pusę. Simbolinis darbas.

 

Gaila, kad nebaigtas, bet matyt liko, kaip ženklas, kad viskas yra procesas.


Skaityti komentarus
Rašyti savo komentarą
*
*