Antinis Robertas – skulptorius (LDK Gedimino ordino Karininko kryžius. 2002 06 14);

Balandytė-Čygienė Gražina – aktorė (LDK Gedimino ordino Komandoro kryžius. 1995 07 04);

Bernarda Barkauskienė – ilgametė Kauno muzikinio teatro solistė (LDK Gedimino ordino medalis. 2005 06 22);

Bingelis Petras – Kauno valstybinio choro vyriausiasis dirigentas Lietuvos muzikos akademijos Kauno fakulteto Chorinio dirigavimo katedros profesorius (LDK Gedimino ordino karininko kryžius. 1995 07 03, ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro didysis kryžius. 2003 02 03);

Brazdžionis Bernardas – poetas (LDK Gedimino ordino Komandoro kryžius. 1993 02 10, Gedimino ordino didysis kryžius. 1998 03 09);

Čepinskis Vilhelmas – smuikininkas (ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius. 2003 02 03);

Dabulskis Aleksas – rašytojas, poetas (LDK Gedimino ordino Riterio kryžius. 2004 02 06);

Daugelis Osvaldas – dailėtyrininkas, Nacionalinio M.K.Čiurlionio dailės muziejaus direktorius (LDK Gedimino ordino Riterio kryžius. 2005 01 13);

Gudaitis Leonas – rašytojas, literatūros kritikas (LDK Gedimino ordino Karininko kryžius. 1997 02 10);

Jankus Gediminas – rašytojas, žurnalistas ( Sausio 13-osios atminimo medalis. 1992 02 12);

Jonas Jučas – Tarptautinio festivalio "Kaunas Jazz" įkūrėjas ir meno vadovas (LDK Gedimino ordino medalis. 2006 07 06);

Keturakis Robertas – poetas, vertėjas (ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius. 2005 01 13);

Krėpšta Justinas – muzikas, kultūros organizatorius, Nacionalinės filharmonijos Kauno skyriaus direktorius (LDK Gedimino ordino medalis. 2009 02 04);

Kuprevičius Giedrius Antanas – kompozitorius (LDK Gedimino ordino Karininko kryžius. 2003 02 03);

Laucevičius Liubomiras – teatro ir kino aktorius (LDK Gedimino ordino Riterio kryžius. 2000 07 01);

Macijauskas Aleksandras – fotomenininkas (LDK Gedimino ordino Riterio kryžius. 1998 07 01);

Masiulis Algimantas – aktorius (LDK Gedimino ordino Komandoro kryžius. 1996 02 09);

Matušakaitė Marija – LDK dailės istorijos tyrinėtoja (LDK Gedimino ordino Riterio kryžius. 2007 01 18);

Mikuta Algimantas Aleksandras – poetas (LDK Gedimino ordino medalis. 2003 06 25);

Mikutavičius Ričardas – kunigas, poetas (LDK Gedimino ordino Komandoro kryžius. 1993 02 10);

Onaitytė Jūratė – aktorė (ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžius. 2003 02 03);

Padegimas Bernardas Gytis - režisierius (Lietuvos Nepriklausomybės medalis. 2000 07 01; pakvietimo į NATO proga atminimo ženklas. 2003 02 12);

Pintukas Algirdas – aktorius (Vytauto Didžiojo ordino medalis. 2004 02 06);

Požerskis Romualdas – fotomenininkas (ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius. 2005 01 13);

Puišytė-Grigaliūnė Aldona Elena – (LDK Gedimino ordino Riterio kryžius, 2005 07 06);

Ratkevičius Stasys – Kauno lėlių teatro įkūrėjas ir ilgametis vadovas (Vytauto Didžiojo ordino Karininko kryžius. 2003 06 25);

Rubinovas Stanislovas – režisierius, Kauno kamerinio teatro įkūrėjas ir meno vadovas (ordinas "Už nuopelnus Lietuvai", Riterio kryžius. 2010 02 05);

Ruseckaitė Aldona – rašytoja, Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė (LDK Gedimino ordino medalis. 1997 02 10; ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius. 2010 07 06);

Staliliūnaitė Rūta – teatro ir kino aktorė (LDK Gedimino ordino Karininko kryžius. 1998 02 10);

Stauskas Petras – muziejininkas, tapytojas, buvęs ilgametis Nacionalinio M. K. Čiurlionio muziejaus direktorius – (LDK Gedimino ordino medalis. 1998 07 01);

Šmitas Juozas Gediminas – buvęs ilgametis Kauno valstybinio muzikinio teatro solistas, Lietuvos muzikos akademijos Kauno fakulteto dainavimo katedros docentas (LDK Gedimino ordino Riterio kryžius. 2002 01 16);

Valašinas Viktoras – aktorius, režisierius, Kauno menininkų namų direktorius (Lietuvos Nepriklausomybės medalis. 2000 07 01);

Varnaitė-Eidukaitienė Regina Marija - teatro ir kino aktorė (LDK Gedimino ordino Riterio kryžius. 2000 07 01);

Venslovas Petras – aktorius (Vytauto Didžiojo ordino medalis. 2004 02 06);

Zelčius Leonardas – aktorius (LDK Gedimino ordino Komandoro kryžius. 1998 02 10);

Zingeris Markas – rašytojas (pakvietimo į NATO proga atminimo ženklas. 2003 02 12);

Želvys Benjaminas – dainininkas, Kauno valstybinio muzikinio teatro vadovas, festivalio „Operetė Kauno pilyje” organizatorius (Ordino „Už nuopelnus Lietuvai” medalis. 2007 01 18);

Žilys Gintas Juozas – aktorius, režisierius, Kauno valstybinio muzikinio teatro vadovas (LDK Gedimino ordino Riterio kryžius. 2002 06 14);

Žirgulis Stasys – skulptorius (LDK Gedimino ordino medaliu. 1999 07 01; Vytauto Didžiojo ordino Riterio kryžius. 2004 06 25).

 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos Prezidentūros pateiktus duomenis www.president.lt