ŽAIZDOS VERIASI 1

2006-08-16

 (e-redakcijos reakcija į reakciją)

www.kamane.lt2006 08 16

 

Gerb. Dalia Kuiziniene, dėkojame už nuomonę apie jaunos, mūsų požiūriu labai perspektyvios menotytininkės Kotrynos Džilavjanaitės recenziją Jūsų vyro, gerb. Sauliaus Kuizino surengtai parodai "Naujos kaukės" Kaune.

Sujaudino, kad suvokiate, jog rašyti apie savo šeimos narių kūrybą, o juolab ginti ją nuo kritikos, yra, kaip teisingai sakote, ydinga praktika.

Dar ydingiau kritišką, kartais ironišką, tačiau visiškai taktišką jaunos menotyrininkės tekstą apie Jūsų vyro parodą prislėgti tiesiog gluminančiu kiekiu kaltinimų, kuriems paskyrėte visą atskirą pastraipą. Ramiai dar kartą paskaitykite ginčijamą tekstą, įsivaizduokite, kad jis visai nesusijęs su Jūsų šeimos veikla ir pamatysite, kad ten nėra nei "įžūlumo", nei "įžeidžiančios retorikos", nei "tyčiojimosi" (ką teigiate vienoje pastraipoje net tris kartus), nei "kapojimo iš peties", nei "nemandagaus požiūrio", nei "pamazgų pylimo".

Gerb. Dalia, nejaugi šitaip gali apkursti ir apakti inteligentiškas žmogus, universiteto dėstytojas vien dėl to, kad kažkurio iš savųjų darbas nesulaukė ( ir tik iš vienos autorės!) teigiamo įvertinimo? O gal tai išduoda esant tokiame rate, kur teigiami veiklos vertinimai jau tapo savaime suprantama garantija, gaunama sutartinėmis kainomis, nes kitaip manančių balsas tiesiog izoliuojamas nuo dienos šviesos? Nesinori tuo patikėti.

Pastebėjome, kad susijaudinusi apskritai neatidžiai perskaitėte recenziją, nes jaunai menotyrininkei kliūva ne, kaip Jūs sakote, "kaukės problematikos naujumo klausimas", bet parodos rengėjų ir autorių naujo požiūrio į seną kaukės temą stoka.

Piktinatės, kad "nesigailima nei metro Stasio Eidrigevičiaus". Visuotinai įprasta gailėtis tik neįgaliųjų (kurie to visai netrokšta), beglobių senukų, betėvių vaikų, skriaudžiamų gyvūnų ir t.t.. Esame įsitikinę, kad pasaulinį vardą turintis S.Eidrigevičius yra pakankamai galingas menininkas, kurio paliaupsinimas tik iš gailesčio ar kitų paskatų įžeistų patį meistrą. Įžeistų ir parodos lankytojus bei recenzijos skaitytojus, jeigu daugel kartų matytus to ar kito menininko darbus apdainuotume kaip neįtikėtiną naujieną.

Pastebėtas ir statistinis replikos autorės prasilenkimas su tiesa: Jūs rašote, kad parodos kuratoriaus S.Kuizino kūrybos vertinimui recenzentės tekste "palikta didžioji pamazgų kibiro dalis". Iš tikrųjų yra ne taip: 51 eilutės dydžio recenzijoje Jūsų vyro kūrybai skirtos tik 4 eilutės, kur pakankamai šmaikščiai, asociatyviai ir todėl daug pasakyta, nenaudojant nė lašo "pamazgų".

Faktiniu požiūriu nevisai teisinga būtų teigti, kad, pasak Jūsų, "per kelerius pastaruosius metus konceptualių, teminių parodų Kaune rengiama nedaug". Tokių parodų nestigtų, tik jos nebesukelia rezonanso, diskusijų, nebepalieka ilgalaikių ženklų, nes jose -- vis mažiau širdies ir vis daugiau akivaizdžių interesų.

Savo repliką gerb.Dalia, baigiate sakydama tikrai šventą tiesą apie tai, kad pastaraisiais metais parodos dažniausiai "sulaukia pagiriamųjų užsakytų recenzijų. Tad laivas tyliai ir ramiai plaukia, nedrumzdamas vandens. Objektyvi, argumentuota kritika visur ir visada yra reikalinga, tai varomoji bet kokio meninio vyksmo dalis".

Sutinkame su Jumis ir patikiname, kad rubrikos "Ką mano Kamanė" durys yra tikrai užtrenktos "pagiriamųjų užsakytų recenzijų" autoriams. "Kamanei" iš prigimties nepriimtini įtartinai ramūs meno (ne tik dailės) tvenkiniai, kur sutartinėmis kainomis plaukioja "Savųjų", "Svetimųjų" ar kitokiais vardais paženklinti meno kūrėjų laiveliai. Žinome, kad tų laivelių ekipažams nepatinka kritiška, necenzūruojama menotyra, probleminis žvilgsnis į gerai organizuotą meno verslo romantiką. Bet gi "Kamanė" ir jos palaikoma aštri, gyva, įžvalgi ir kiek galima daugiau argumentuota menotyra -- ne madų podiumui ir ne raudonųjų žibintų kvartalui skirta. Jai nebūtina patikti. Svarbu suvokti ir pasakyti -- kas yra kas, kodėl ir kas iš to mums visiems.

Dekodami, gerb. Dalia, už repliką manome, kad dar įdomiau, patikimiau ir tikriausiai objektyviau skambėtų Jūsų pastebėjimai, jeigu tiek pat daug minčių ir jausmų Jums būtų sukėlusi kuri nors kita recenzija, šeimyniniais saitais nesusijusi su diskuotuojamos parodos autoriumi. Tikime, kad ateityje labai jau storus ledus į nešališką kritiką ir savikritiką laušime kartu. "Kamanė" ir jos autoriai tam pasiruošę arba labai nuoširdžiai ruošiasi. O Jūs?


Skaityti komentarus
Rašyti savo komentarą
*
*