Augusto Pajarsko, Vlado Žirgulio autorinės, R.Staliliūnaitės, KMN ir KVB archyvų nuotraukos.

 

Aktorė Rūta Staliliūnaitė gimė 1938 01 21 Šiauliuose. 1953-1956 mokėsi Kėdainių rajono Krakių vidurinėje mokykloje, 1956-1959 - Kauno J.Gruodžio muzikos mokykloje, 1959-1963 studijavo Lietuvos valstybinės konservatorijos Aktorinio meno fakultete.

1963-1993 Kauno valstybinio dramos teatro (KVDT) aktorė. Rūtos Staliliūnaitės kūrybinėje biografijoje – dešimtys vaidmenų, kurių dauguma – pagrindiniai, tapę ryškiais Lietuvos teatro istorijos kelio ženklais.

Nuo 1993 metų, kai savo noru paliko vienintelį savo gyvenime – Kauno valstybinį dramos teatrą, kūrė literatūros skaitymų programas, poezijos vakarus, dalyvavo bendruose literatūros ir muzikos projektuose, buvo Kauno M. K. Čiurlionio draugijos tarybos narė. 2008 m. tapo Nacionalinės premijos laureate, 2011 m. - Auksinio scenos kryžiaus laureate.

Mirė 2011 m. gegužės 9 d. Kaune. Palaidota Pašušvio kapinėse, Radviliškio r.

Vaidmenys KVDT

1963 Veročka Golubeva Viktoro Rozovo „Prieš vakarienę“. Rež. H.Vancevičius
1963 Rožių pardavėja Jurijaus Olešos “Trys dručkiai”. Rež. S.Motiejūnas
1964 Roma Raimundo Samulevičiaus “Studentiška novelė”. Rež. S.Motiejūnas
1964 Elgeta Federico Garcia Lorca “Bernardos Albos namai”. Rež. H.Vancevičius
1964 Aselė Čingizo Aitmatovo “Mano tuopelė raudona skarele”. Rež.K.Genys
1964 Saulė Kazio Sajos “Saulė ir stulpas”. Rež. H.Vancevičius
1964 Prostitutė Bertoldo Brechto “Opera už tris skatikus”. Rež.A.Gončarovas, G.Kostiukovas
1965 Birutė Rimšaitė Jono Avyžiaus “Kaimas kryžkelėje”. Rež.H.Vancevičius
1966 Kleopatra Williamo Skakespeare “Antonijus ir Kleopatra”. Rež. H.Vancevičius
1966 Laima Dalios Urnevičiūtės “Numintas slenkstis”. Rež.S.Čaikauskas
1966 Jurga Kazio Borutos „Baltaragio malūnas“. Rež.S.Motiejūnas
1967 Giedrė Šalnaitė Dalios Urnevičiūtės „Tyluva – 2 kilometrai“. Rež.A.lapėnas
1967 Mėta Dalios Urnevičiūtės „Tėvuko žaislai“. Rež.S.Motiejūnas
1968 Nazi G.Baidžijevo “Dvikova”. Rež.J.Jurašas
1969 Karalius Motiejukas pirmasis Janušo Korčako “Karalius Motiejukas pirmasis”. Rež.L.Kutuzova
1970 Nadiežda Krupskaja Michailo Šatrovo “Bolševikai”. Rež.J.Jurašas
1970 Galia E.Braginskio, E.Riazanovo “Kartą Naujųjų Metų naktį”. Rež.S.Motiejūnas
1970 Marija Pikulienė Juozo Glinskio “Grasos namai”. Rež. J.Jurašas
1971 Tolgonaij Čingizo Aitmatovo “Motinos laukas”. Rež.J.Jurašas
1972 Barbora Radvilaitė Juozo Grušo “Barbora Radvilaitė”. Rež J.Jurašas
1972 Nora Henriko Ibseno “Nora”. Rež. L.Kutuzova
1974 Blanša Tennessee Williamso “Geismų” tramvajus”. Rež. D.Tamulevičiūtė
1974 Antuanetė Makso Frisho “Biografija: Vaidinimas”. Rež V.Čibiras
1975 Adonė Juozo Grušo “Švitrigaila”. Rež.V.Čibiras
1977 Ūbienė Alfredo Jarry “Karalius Ūbas”. Rež J.Vaitkus
1977 Merė Popins Pamela Travers “Merė Popins”. Rež. G.Žilys
1978 Sokolova Maksimo Gorkio “Paskutinieji”. Rež. J.Vaitkus
1978 Barbora Radvilaitė Juozo Grušo “Unija”. Rež. J.Vaitkus
1978 Ana Petrovna Antono Čechovo “Ivanovas”.Rež. E.Nekrošius
1980 Fru Solnes Henriko Ibseno “Statytojas Solnesas”. Rež. J.Vaitkus
1980 Viltė Vinco Krėvės “Šarūnas”. Rež. J.Vaitkus
1981 Pianistė P.Petersono “Bastardas”. Rež.P.Petersonas
1982 Klara Cetkin Michailo Šatrovo “Mėlyni žirgai raudonoje pievoje”. Rež. J.Vaitkus
1982 Misis Gibs Thorntono Wilderio “Mūsų miestelis”. Rež. G.Padegimas
1983 Kesonija Alberto Camus “Kaligula”. Rež. J.Vaitkus
1984 Aldona Juozo Montvilos “Didysis geismas”. Rež. N.Karpuškaitė
1985 Misis Konvėj Johno Boyntono Priestley “Laikas ir Konvėjai”. Rež.G.Padegimas
1985 Moteris Aleksejaus Dudarevo “Eiliniai”. Rež V.Balsys
1985 Eleonora Williamo Shakespeare “Ričardas II”. Rež. J.Vaitkus
1986 Naka Manolio Koresso “Senelių namai”. Rež. J.Vaitkus
1987 Heili Samo Shepardo “Pakastas vaikas”. Rež. V.Balsys
1990 Ulijona Aušros Marijos Sluckaitės „Smėlio klavyrai“. Rež. J.Jurašas
1991 Julija Friedricho Durrenmatto “Romulas didysis”. Rež. G.Padegimas
1991 Motina Haroldo Pinterio „Kalnų kalba“. Rež. J.Jurašas

2006 Adėlaidė Jalmaro Bergmano “Paskutinis kavalierius”. Rež. V. Valašinas. Kauno menininkų namai
2007 Motina H. Miulerio „Tyli naktis“. Rež. V. Valašinas. Kauno menininkų namai

 

Vaidmenys kine ir televizijoje

2008 Teatro grimerė. „Kai aš buvau partizanas“.
1970 Irena. „Mano Irena“. Lietuvos TV
1972 Gulbinienė. “Mažoji išpažintis”. LKS
1975 Grafienė Ricburgienė. “Atpildo diena”. LKS
1977 Moteris. “Mainai”. LKS
1978 Eugenija. “Nesėtų rugių žydėjimas”. LKS
1978 Ana Marija Roš. Marguarite Duras “Muzika”. Lietuvos TV
1979 Marija. Jono Drucės “Visų švenčiausia”. Lietuvos TV
1980 Generolienė. “Žaltvkslės”. LKS
1981 Morta. “Medaus mėnuo Amerikoje”. LKS
1981 Misis Grifits. “Amerikoniškoji tragedija”. LKS
1982 Meri Džordach. “Turtuolis, vargšas…”. Lietuvos TV
1983 Irena. “Jo žmonos išpažintis”. LKS
1984 Morkuvienė. „Čia mūsų namai”. Lietuvos TV

Literatūros skaitymų programos

1993 Karolis Wojtyla. „Priešais juvelyro parduotuvę“.
1995 M.K.Čiurlionis. „Laiškai Sofijai“.
1996 Arthuras Milleris. „Tautos priešas
1997 Algimantas Mackus. „Dedikacijos mirčiai ir meilei
1998 Dalia Grinkevičiūtė. „Lietuviai prie Laptevų jūros
1999 Petras Palilionis. “Vėjuota saulė
2000 M.K.Čiurlionis. „Žodžio kūryba
2000 Juozas Grušas. „Karalaitė nebuvo protinga
2001 Juozas Grušas. „Tėvas ir sūnus
2001 Juozas Grušas. „Karjeristai
2001 Juozui Grušui – 100. „Tai pasiutęs antimiesčionis“, „Norime pažinti didįjį teatro kunigaikštį
2002 Stasiui Santvarui – 100. “Buvimo niekad negana”, “Atviri langai
2002 Daliai Grinkevičiūtei – 75. “Sofoklis ir lietuviškoji Antigonė
2002 Literatūros ir muzikos programa su soliste S.Martinaityte. „Per žemę mes praeiname tik vienąsyk
2003 Literatūros ir muzikos programa su soliste S.Martinaityte. „Giesmė suskambo“, „Karalienių pašnekesiai“. Pažaislio muzikos festivalis.
2005 Literatūros ir muzikos programa su soliste S.Martinaityte. „Moters gyvenimas ir meilė“. Pažaislio muzikos festivalis
2006 Henrikas Nagys. “Prisijaukinsim sakalą
2006 Literatūros programa lietuvių bendruomenei Bostone (JAV)
1996- 2008 literatūros programos "Diena su M. K. Čiurlioniu"
2008 Literatūros ir muzikos programa su prof.Juozu Rimu. "Nutrupėjo vėjams ant sparnų mūsų žodžiai" (šimtametės lietuvių dainos).
2008 Literatūros ir muzikos programa su pianistu Roku Zubovu. "Aukštyn, aukštyn, kur nebėra šešėlių" (L.Gutauskas "In Fine").

Pasiekimai, apdovanojimai

1970 Nusipelniusios artistės vardas
1973 LSSR Valstybinė premija
1980 Liaudies artistės vardas
1998 “Kristoforo” prizas
1998 Vyriausybės meno premija
1998 LDK Gedimino IV laipsnio ordinas
2001 Kauno “Metų menininkės” vardas
 2004 Kauno miesto garbės pilietės vardas
2008 II laipsnio Santakos garbės ženklas
2008 Kauno apskrities viršininko garbės ženklas
2008 Padėkos Fortūna už nuopelnus Lietuvos teatrui
2008 Kauno miesto savivaldybės kultūros ir meno premija už scenos meno puoselėjimą ir reikšmingą kultūrinę veiklą
2008 Nacionalinė kultūros ir meno premija už aukštąjį teatro meną, už vaidmenis, tapusius Lietuvos teatro simboliais, už Barborą, Kleopatrą, Norą, Jurgą, Mortą...
2011 Auksinis scenos kryžius už viso gyvenimo nuopelnus Lietuvos teatrui