Prezidentė Dalia Grybauskaitė sveikina menotyrininkę Mariją Matušukaitę. Džojos Barysaitės nuotr.

Saulėtą 2016 m. Joninių rytą amžinybėn išėjo Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos, Lietuvos Vyriausybės meno premijos laureatė, apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi, 10-ies knygų ir daugybės mokslinių straipsnių bei kitų publikacijų autorė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė, Lietuvos architektų sąjungos narė, Lietuvos dailės istorikų draugijos garbės narė, menotyros mokslų daktarė Marija Matušakaitė (1924 03 09–2016 06 24).

Marija Matušakaitė gimė 1924 03 09 Varekonių dvare, Kauno rajone. 1941 m. baigė šv. Kazimiero seserų kongregacijos mergaičių gimnaziją (vėliau – Kauno 8-oji vidurinė mokykla). 1941-48 m. studijavo Kauno valstybiniame universitete, įgijo inžinieriaus – architekto specialybę. 1959-95 m. studijavo Valstybinio dailės instituto neakivaizdiniame skyriuje, įgijo meno istoriko specialybę. 1948-49 m. dirbo architekte Architektūrinėse planavimo dirbtuvėse prie Vilniaus vykdomojo komiteto, 1949-53 m. – architekte Respublikiniame projektavimo – planavimo treste Kaune; 1953-59 m. – vyr. architekte Valstybiniame projektavimo institute prie LTSR Ministrų tarybos; 1959-61 m. – grupės vadove Miesto ir kaimo statybos ir projektavimo institute Kaune; 1961-63 m. – vyr. meno vadove Vilniaus modelių namuose; 1963-65 m. – grupės vadove Miestų statybos projektavimo institute Kaune; 1963-65 m. – dėstytoja Kauno politechnikos institute; 1974-83 m. – KPI docente. Lietuvos dailininkų sąjungos, Lietuvos architektų sąjungos, Kauno arkivyskupijos bažnytinio meno komisijos narė, Lietuvos dailės istorikų draugijos garbės narė. Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė.

Moksliniai laipsniai: Menotyros mokslų daktarė (1970. Disertacija „XVI-XVII a. skulptūriniai Lietuvos antkapiai“), docentė (1974). Diplomai nostrifikuoti 1993 m.

Svarbiausios mokslinės publikacijos

Knygos:

„Portretas XVI-XVIII a. Lietuvoje“. Vilnius: Mokslas,1984.

„Senieji Lietuvos kunigaikščių portretai: 1601 metų raritetas“. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidybos grupė, 1997.

„Procesijų altorėliai Lietuvoje“. Marijampolė: Ardor, 1998.

„Senoji medžio skulptūra ir dekoratyvinė drožyba Lietuvoje“. Vilnius: Baltos lankos, 1998.

„Apranga XVI-XVIII a. Lietuvoje”. Vilnius: Aidai, 2003.

„Karalienė Barbora ir jos atvaizdai“. Vilnius: Versus aureus, 2006 (Antrasis pataisytas leidimas – 2008).

 „Lietuvos skulptūra iki XVII a. vidurio“. Vilnius: Aidai, 2007.

„Išėjusiems atminti: laidosena ir kapų ženklinimas LDK“. Vilnius: VDA leidykla, 2009.

Straipsniai, įvadai katalogams, aplankai:

Audinys ir drabužis // Banga. - 1964; Drabužis ir architektūra // Banga. - 1967; Ankstyvieji antkapiniai Renesanso paminklai Lietuvoje // Menotyra. I. - 1967; Skulptūriniai Oginskių antkapiai Kruonyje // Muziejai ir paminklai. - 1967; Stanislovo Radvilos antkapis Vilniaus Bernardinų bažnyčioje // Muziejai ir paminklai. - 1968; Lietuvių miestiečių drabužiai XVII a. antkapyje // Švyturys. - 1970; Hoppenas Vilniuje // Švyturys. - 1970; Žmogus ir medis // Literatūra ir menas. - 1970, Nr. 13; Iš šukuosenų istorijos // Banga. - 1970; Straipsniai lietuvių kultūros ir dailės klausimais // Švyturys. - 1970, Nr. 10-24; Straipsniai dailės ir mados klausimais // Švyturys. - 1971, Nr. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18; Retas portalinio antkapio pavyzdys // Statyba ir architektūra. - 1970, Nr. 6; Antkapinė Brahų plokštė Vilniaus Bazilijonų bažnyčioje // Muziejai ir paminklai. - 1970; Skambi interjero keramika // Tiesa. - 1971, Nr. 268; Besikeičianti ir visuomet nauja // Banga. - 1971; Trijų žanrų ekspozicija // Literatūra ir menas. - 1972, Nr. 8; Žmonės pamilę grožį // Kauno tiesa. - 1972, bal. 9; Tapyba, ieškojimai ir kryptys // Kauno tiesa. - 1973, saus. 28; Dailės baruose // Kauno tiesa. - 1973, kovo 18; Naujų kelių beieškant // Kauno tiesa. - 1973, geg. 6; Poetiška tapyba // Kauno tiesa. - 1973, rugs. 2; Vytautas Klemka // Vilnius, Vaga, 1973; Kauno senamiestis // Vilnius, Vaga, 1973; Wizerunek Stanislawa Radziwiłła // Rocznik muzeum narodowiego w Warszawie, XXII, 1978; Lyg tolimų amžių sakmė // Kultūros barai. - 1978, Nr. 6; Avalynės spec. kompozicija. [paskaitų konspektas]: // LTSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijos leidinys. - Vilnius, 1979; Senoji medžio drožyba Stelmužės liaudies skulptūros muziejuje // Muziejai ir paminklai. III. - 1980; Prie portretinės dailės ištakų // Dailėtyra. - 1981; Žvilgsnis į praeitį // Literatūra ir menas. - 1982, Nr. 17; Keramika ir tapyba // Kauno tiesa. – 1982, birž. 20; Tarp Rytų ir Vakarų // Kultūros barai. - 1983, Nr. 8; Portretas XVI-XVIII a. Lietuvoje // Naujos knygos. - 1983, Nr. 8; A.Gosievskio portretas // Kultūros barai. - 1984, Nr. 8; Berniukas su rože //Kultūros barai. - 1984, Nr. 4; Užburtoje ornamento karalystėje // Literatūra ir menas. - 1984, Nr. 6; Naujo leidimo belaukiant // Literatūra ir menas. - 1984, Nr. 26; Baltarusijos plastika // Literatūra ir menas. - 1984, Nr. 42; Ekspozicijoje portretas // Kauno tiesa. - 1986, kovo 23; Leidinys apie keramiką // Literatūra ir menas. - 1986, Nr. 32; Užslėpti lobiai // Literatūra ir menas. - 1986, Nr. 31; Kauno katedros interjero apipavidalinimo darbai 1773-1784 m. // Dailėtyra. - 1987; Trys Radvilų šeimos portretai // Dailėtyra. - 1987; Formos ir spalvos harmonija // Šeima. - 1987, Nr. 1; Mamai, tėčiui ir dukrai // Šeima. - 1987, Nr. 4; Skaidrios akvarelės // Už tarybinį mokslą. - 1987, Nr. 47; Nežinomas S.Siestšencevičiaus portretas // Menotyra. - 1988, Nr. 16; Grįžtant prie senųjų portretų // Kultūros barai. - 1988, Nr. 10; Pagerbkime įžymios asmenybės atminimą // Kauno tiesa. - 1989, geg. 18; Marijos Sopulingosios altorius Kauno Arkikatedroje // Katalikų pasaulis. - 1990, Nr. 16; Atsargiai su bažnyčių dažymu! // Katalikų pasaulis. - 1990, Nr. 13; U źródeł portretu litewskiego // Lituano-slavicaposnaniensa. - 1991, Nr. 5; Prakalbintas XVII a. kūrinys // Naujas židinys. - 1991, Nr. 6; Unikalus radinys Laukžemės bažnyčioje // Naujasis židinys. - 1991, Nr. 9; Dar apie Laukžemės madoną // Naujasis židinys. - 1992, Nr. 3; Laiko uždangą praskleidus // Žiemgala. - 1993, Nr. 13-14; Dar viena įminta mįslė // Naujas židinys. - 1993, Nr. 1; Sek paskui mane // Naujasis židinys. - 1993, Nr. 3; Trys Žemaitijos altoriai // Naujasis židinys. - 1993, Nr. 3; Tarsi himnas Švč. Mergelei // Literatūra ir menas. - 1993, gruod. 25; trys straipsniai kataloge “Gdzie Wschód spotyka zachód” Warszawa, 1993; Naujas puslapis portreto istorijoje // Kauno diena. - 1994, geg. 12; Žingsnis į vakarus // Naujasis židinys. - 1994, Nr. 7/8; Išaiškintas Mykolo Kaributo Višneveckio portretas // Kultūros paminklai. - 1994, Nr. 1; Mediniai Vilniaus šv. Petro ir Povilo bažnyčios altoriai // Kultūros paminklai. - 1995, Nr. 2; Nuo Daugėliškio iki Fudžau // Naujasis židinys. - 1995, Nr. 1; Kancleris ar didysis kunigaikštis // Naujasis židinys. - 1995, Nr. 2; Tapyti adata // Naujasis židinys. - 1995, Nr. 12; Senoji medžio sakmė // Santara 21. - 1995; Lai atsiveria šių namų durys // Santara 22. - 1995; Barokowa rzeźba na Litwie // Kultura artystyczna Wielkiego Księstwa Litewskiego. - Warszawa, 1995; Dailininkas puošęs Aušros Vartų koplyčią // Naujasis židinys. - 1996, Nr. 7; Platelių bažnyčios pieta // Kultūros paminklai. - 1996, Nr. 3; Nežinomas Vinco Grybo kūrinys // Kultūros paminklai. - 1996, Nr. 3; Išaiškintas Valerijono Protasevičiaus portretas // Menotyra. - 1996, Nr. 2; Pažįstama ir nepažįstama Kauno Katedra // Laisvės alėja. - 1996, Nr. 1; Stebuklingasis // Laisvės alėja. - 1996, Nr. 14; Čia aidėjo Lietuvos valdovų žingsniai // Santara 26. - 1996; Pakruojo bažnyčios interjeras // Pakruojo apylinkės. - 1996; Linkuvos bažnyčia. Vertingas XVIII a. dailės objektas // Žiemgala. - 1998, Nr. 2. 

Apdovanojimai, pasiekimai

1947 – 3-oji premija respublikiniame konkurse už vaikų kambario baldus.

1950 – 3-oji premija respublikiniame konkurse už kaimo tarybos pastatą.

1954 – 3-oji premija respublikiniame konkurse už kolūkiečio gyvenamą namą (kartu su V.Antanaitiene).

1958 – 3-oji premija sąjunginiame konkurse „Geriausias įvairios paskirties drabužių modelis” už modelius.

1959 – 3-oji premija respublikiniame konkurse „Baldai šiuolaikiniam butui”.

1960 – 1-oji premija uždarame konkurse „Panevėžio dramos teatro projektai” (kartu su A. Kačerauskaite).

1984 – LTSR kultūros ministerijos garbės raštas už aktyvią kūrybinę veiklą (1984);

1984 – LTSR Aukščiausios Tarybos prezidiumo „Darbo veterano” medalis už ilgametį sąžiningą darbą.

1998 – Lietuvos Vyriausybės meno premija už reikšmingus Lietuvos menui ir kultūrai darbus.

2000 – Lietuvos dailės istorijos draugijos diplomas už geriausią 1998/1999 m. dailėtyros knygą „Senoji medžio skulptūra ir dekoratyvinė drožyba Lietuvoje”.

2007 – Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžius.

2008 – Kauno meno kūrėjų asociacijos premija už nuoseklius ir autoritetingus Lietuvos meno tyrinėjimus.

2009 – Lietuvos meno kūrėjų asociacijos premija už išskirtinius profesionalaus meno kūrinius, paskelbtus per pastaruosius dvejus metus.

2009 – Nacionalinė kultūros ir meno premija už autentiškas senosios Lietuvos dailės atodangas.