KAUNO ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS EKSPERTŲ TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO 2012-01-18 KAUNO ARCHITEKTŲ NAMUOSE 1

www.kamane.lt, 2012-02-02

PROTOKOLAS NR.78
1. Mokslo paskirties pastato Jonavos g. 66, Kaune, rekonstravimo projektas. Projektavimo įmonė - UAB " Inžinerinė mintis". Projekto autorius - Vainius Šalomskas. Projekto vadovas - Tomas Burokas. Užsakovas - VDU.
POSĖDŽIO DALYVIAI:

Projekto autorius - Vainius Šalomskas,  projekto vadovas - Tomas Burokas.   

KAUET nariai: Gintaras Balčytis, Evaldas Barzdžiukas, Gražina Bernotienė, Neringa Blaževičienė, Jurgis Bučas, Saulius Juškys, Algimantas Kančas, Jolita Kančienė, Vygintas Merkevičius,Jonas Minkevičius, Rimvydas Palys, Alvydas Steponavičius, Dalius Šarakauskas, Linas Tuleikis, KAUET direktorė Jūratė Merkevičienė.

Kiti dalyviai:

Urbanistikos skyriaus vedėjas Nerijus Valatkevičius,  KPD Kauno TP vyr.specialistė  Loreta Janušaitienė, VDU atstovas Šarūnas Berkmanas.

Spaudos atstovai: Vereta Rupeikaitė, Andrius Aleksandravičius („Kauno diena“).

Posėdžio pirmininkė Jolita Kančienė.

Posėdžio sekretorė  Jūratė Merkevičienė.
V.Šalomskas: Anksčiau šis pastatas buvo statybininkų mokymo centras, o dabar jame įsikurs VDU Socialinių mokslų fakultetas. Į kultūros vertybių registrą pastatas nėra įtrauktas. Objektas susideda iš 3 dalių:

1-asis tūris pastatytas 1938 m.
2-asis tūris pastatytas 1938 m. 1981m pastatas iš pagrindų rekonstruotas, pastatytas antras aukštas. Jį rekonstruojame, statydami trečią aukštą.
3-iojo tūrio statybos metai nenustatyti, rekonstruotas 1981 m.

J.Kančienė: Kokios saugotinos savybės nurodytos akte?

L.Janušaitienė: Vertybių akto nėra, yra tik įvardinta, kad išlikę tarpukario elementai. Projektas pristatytas tik dėl užsakovų ir projektuotojų geranoriškumo.

V.Šalomskas: Elementai - tai angokraščiai, karnizai, cokolis, traukos, portalas. Po rekonstrukcijos plotas padidės apie 15 proc. Įsikurs VDU Socialinių mokslų fakultetas, Edukologijos, Psichologijos, Socialinio darbo katedros, Inovatyvių studijų institutas. Rūsyje numatomos pagalbinės patalpos ir valgykla.

Pristatome 2 fasadų variantus. Pirmame variante virš rekonstruojamaos dalies projektuojamas sutapdintas stogas. Abiem atvejais kairysis tūris tik šiltinamas, keičiamas stogas. Kairioji dalis nuo dešiniosios skiriama kontrastingu intarpu.

Antrame - stogas šlaitinis. Pirmasis tūris sujungiamas su tarpiniu tūriu bendru šlaitiniu stogu, o spalviniu aspektu fiksuojamos tik dvi dalys - tarpukario ir likusi.

Rekonstruojamoje dalyje numatomos pagrindinės durys. Sprendimus riboja biudžetas ir konstrukcijos. Antstatas siūlomas iš lengvų konstrukcijų. Trečiasis tūris - sporto salė - bus šiltinamas, tinkuojamas ir dažomas.

L.Janušaitienė: Manau,  svarbus abipus P.Kalpoko gatvės esančių kampinių pastatų santykis.

V.Šalomskas: Pastatą kitapus P.Kalpoko g.  valdo karininkai.
    KLAUSIMAI
A.Steponavičius: Ar bus keičiami langai?

V.Šalomskas: Taip.

G.Balčytis: Kodėl šis objektas pristatomas?

N.Valatkevičius: Esame sutarę, kad pristatysime KAUET visus pagrindinėse gatvėse projektuojamus objektus. Kilo abejonių, ar tokios apimties pastatuose turėtų atsispindėti visų trijų laikotarpių architektūra, ar ieškoti vientisumo. Todėl rekomendavome pristatyti objektą KAUET.

G.Bernotienė: Norėčiau patikslinti - kokios apimties pakeitimus galima daryti? Suprantu, kad šiltinsite visus fasadus, keisite langus. Ar galima keisti esamų langų dydžius?

Š.Berkmanas: Programoje išdėstytas patalpų poreikis, numatytas statyti antstatas. Didesnių užduočių nenumatyta. Universitetas buvo patvirtinęs variantą su sutapdintu stogu. Europinis biudžetas ribotas. Erdvės po šlaitiniu stogu vis tiek bus neįmanoma išnaudoti.

T. Burokas: Mums priimtinesnis sutapdintas stogas.

R.Palys: Jei visas pastatas bus šiltinamas iš lauko, išnyks piliastrai, skersinės sijelės. Pasikeis visa estetika. Ką numatote?

V.Šalomskas: Laiptinę planuojame šiltinti iš vidaus, didžiąsias plokštumas - iš lauko.

R.Palys: Vadinasi, turėsite spręsti  šią detalių išlikimo užduotį. Ta pati problema laukia ir šiltinant sporto salę.

V.Šalomskas: Detalės suplokštės.

L.Tuleikis: Kokia rekonstrukcijos idėja - ar respektuojami visi etapai ar suliejami į vieną?

V.Šalomskas: Respektuojame senąją dalį, likusią stengiamės suniveliuoti. Siekiame priestato vieningumo.

G.Bernotienė: Bet juk čia yra 3 skirtingi laikotarpiai.

L.Tuleikis: Kas dabar yra mansardiniame aukšte? Ar bus tvarkoma teritorija?

V.Šalomskas: Dabar mansarda neeksploatuojama, po rekonstrukcijos bus įrengiamos ventiliacijos kameros. Sklype numatytos dvi automobilių aikštelės. Svarbi rekonstrukcijos idėja - suvaldyti studentų srautus ir juos paskirstyti.
Tarp P.Kalpoko gatvės ir pastato numatomos studentų poilsio aikštelės, už pastato – vidinis kiemelis su amfiteatru. Siekiame maksimaliai išnaudoti teritoriją.

A.Steponavičius: Kiek automobilių stovėjimo vietų numatote?

V.Šalomskas: Per 50.

J.Bučas: Kokios gretimybės?

V.Šalomskas: Sandėliai, kariškių mokykla, gyvenamieji namai. Teritorija bus aptverta ir apšviesta. Medžiai įrėmina mašinų stovėjimo aikšteles.
    PASISAKYMAI
A.Kančas: Pritarčiau pirmama variantui su sutapdintu stogu. Manau, kad turėtų išlikti čerpių danga, kaip kitoje gatvės pusėje. Arba bent jau  briaunoto profilio „Ranilla Classic“. Pastatą apšiltinus iš lauko, reikėtų karnizą pailginti. Laiptinę geriau šiltinti iš vidaus. Langeliai ant stogo turėtų išlikti. 1938 m. statybos objekto įvaizdį reikėtų  išlaikyti prieškariniu langų dalijimu.
Galėtų dominuoti ir 2, ir 3 laikotarpiai. Aplinkos sutvarkymas turėtų atitikti tarpukario charakterį.

G.Balčytis:  Pasiūlymą dėl aplinkos reikėtų smarkiai tobulinti. Siūlau išryškinti visus tris etapus: tarpukario, sovietinį ir šiandieninį. Dabar pastato rekonstrukcijos idėja neaiški, netikusi  seno ir naujo tūrio jungtis. Rekomenduočiau imtis drąsesnių sprendimų. Pasisakau prieš šlaitinį rekonstruojamos dalies stogą.

E.Barzdžiukas: Pritarčiau rekonstrukcijai su sutapdintu stogu.  Siūlau išryškinti pagrindinį įėjimą. Prasta kompozicinė priestato ir 1938 m. pastato jungtis, ją reikėtų tobulinti. Generaliniame plane būtų įdomu respektuoti buvusią sklypo ribose gatvelę - gal dangomis. Tai suteiktų sprendiniams unikalumo.

G.Bernotienė: Manau, kad reikia respektuoti visus statybos laikotarpius. Siūlau prieškarinėje  dalyje po apšiltinimo iš lauko atkurti fasado elementų proporcijas. Sporto salę apšiltinti išlaikant 1980 m. brutaliąją architektūrą. Jungtį tarp korpusų projektuoti modernią, tačiau santūrią. Ryškiau išreikšti pagrindinį įėjimą. Siūlau sklype numatytą amfiteatrą iškelti iš šiaurinės sklypo dalies. Sklypo sutvarkymas turėtų būti solidus, atitinkantis bendrą komplekso pobūdį.

N.Blaževičienė: Siūlau, kad 1938 m. statinys atnaujinant būtų respektuojamas su visomis fasado detalėmis ir čerpių stogu. Sporto salės tūris šiltinamas išsaugant fasado detalių tūrius ir proporcijas. Rekonstruojamo priestato tūris, jo fasadų plokštumos turėtų būti kaip vientisas tūris, kuriam suteikiama nauja kokybė (nesaugant II aukšto langų formų ir proporcijų, vengiant didelių stiklo plokštumų, juo labiau į pietinę pusę). Siūlau siekti švaresnės, vientisesnės P.Kalpoko gatvės fasado plokštumos, akcentuojant du pirmus aukštus. Švarios naujos plokštumos pabrėžtų smetoninę architektūrą. Gal rekonstruojamas tūris galėtų būti žemesnis už aplinkinius. Reikėtų akcentuoti įėjimo zoną, galbūt ištraukiant plokštumą, tuo išvengiant prilipintų stogelių.

J. Bučas: Svarbiausia apsispręsti, ar reikalingas kontrastinis, ar niuansinis sprendimas. Manyčiau, kad  nereikėtų rodyti visų 3 laikotarpių, gal akcentuoti prieškarinį ir pokarinį. Pietinėje pusėje langai per dideli. Pokarinį laikotarpį siūlyčiau pristatyti niuansiniu metodu - neskirstyti į laikotarpius. Reikėtų išryškinti sporto salę. Siūlyčiau rekonstruojamą dalį uždengti bendru šlaitiniu stogu su senąją dalimi, spręsti santūriai.
Tvarkant sklypą reikėtų pagalvoti apie apsaugą nuo triukšmo ir atsižvelgti į orientaciją.

S.Juškys: Palaikau šlaitinio stogo sprendimą tik ant esamos dalies. Keičiant stogo dangą reikėtų naudoti bent jau „Ranilla Classic“.
Šiltinant turėtų būti išsaugoti visi fasado elementai. Manau, kad naujoje dalyje neturėtų būti durų, langai neturėtų būti iki žemės. Naujas tūris galėtų būti stiklinis, esami - tinkuojami. Nepritariu sporto salės marginimui - nereikia palikti per daug reljefo detalių. Amfiteatrui ūkiniame kieme - vieta netinkama. Poilsio aikštelės per daug susmulkintos.

V.Merkevičius: Šiltinant senąją dalį būtina išsaugoti vertingus elementus - langų sudalijimą, apvadus, cokolį, karnizą. Pritarčiau pirmam variantui. Manau, kad kiekvienas tūris turi atspindėti savo laikotarpį. Rekonstruojamas tūris turėtų būti modernus ir medžiagomis - nenaudoti aplinkinėms plokštumoms būdingo tinko.

J.Minkevičius: Rekonstruojamas pastatas nėra paminklinis. Svarbu tai, kad kitoje gatvės pusėje stovi to paties laikotarpio mokykla. Manau, kad rekonstruojamas objektas per mažas skaidyti. Naujasis korpusas turėtų būti kūrybiškesnis ir elegantiškesnis. Manau, kad priestato spalva per daug kontrastinga, reikėtų labiau niuansinio sprendimo. Mažos patalpos viduje galėtų atsispindėti ir fasade. Šiltinant iš lauko bus sunaikinta autentika. Kiemelis  su amfiteatru galėtų būti dengtas stiklo konstrukcija. Reikėtų daugiau dėmesio aplinkai.

R.Palys: Šio kampo vertybė - prieškario Kauno  nuotaika. Sporto salė irgi tą nuotaiką turi. Anksčiau šioje vietoje buvo žvejų nameliai ir gatvelė.
Tam, kad išlaikytume tą dvasią, siūlau pratęsti šlaitinį stogą ir sujungti rekonstruojamą dalį tiek stogu, tiek  spalva. Būtų didesnė masė. Netamsinčiau. Jei įmanoma, šiltinčiau iš vidaus.

A.Steponavičius: Pritarčiau 1-am variantui. Manau, nereikia šlaitinio stogo tęsinio. Akivaizdžiai matyti du etapai - prieškarinis ir vėlesnė kakofonija. Prieškarinio ir naujo korpuso jungtis turėtų būti ryškesnė. Būtina palikti prieškarinės laiptinės architektūrą neliestą - šiltinti iš vidaus arba palikti langų detales. Bendras architektūrinis vaizdas būtų geresnis, jei rastume vieningą naujos dalies sprendimą. Sklypo tvarkyboje galėtų būti daugiau prestižo, logikos, reljefo panaudojimo. Gal galėtų atsirasti Vileišio ar Voldemaro biustas.

L.Tuleikis: Medžiaga pateikta neišsamiai, nėra stogo detalių informacijos - kaminų, grotelių ir t.t. Pateikti fasadų estetikos sprendiniai neįtikina, atrodo perkrauti ir neharmoningi. Teritorijos tvarkymo scenarijus tinkamas, bet reikėtų atsisakyti keistos skersinės krypties, rasti vietą dviračiams. Šis universiteto korpusas bus labiausiai nutolęs nuo rektorato. Studentiškos oazės sukūrimas turėtų kompensuoti nuotolį, todėl labai svarbi teritorijos tvarkymo programa. Centrinė komplekso dalis galėtų būti išryškinta kaip kitoje gatvės pusėje. Gal reikėtų tūrius sujungti po bendru šlaitiniu stogu. Gal nereikėtų tų stiklų per visą patalpos aukštį. Iš vidaus šiltinti neekonomiška, reikėtų iš lauko, elementus iškišant į lauką. 
Reikėtų patobulinti planus - neužtikrinta evakuacija, keisti pandusai.

J.Kančienė: Mano nuomone, pagrindinė vertybė - senasis mokyklos pastatas. Kiti pastatai neturėtų su juo konkuruoti. Pasisakyčiau už sutapdintą rekonstruojamos dalies stogą. Gal nereikėtų langų aukštinti per patalpos aukštį 3-iame aukšte. Naujasis intarpas gal galėtų būti žemesnis negu aplinkiniai tūriai. Manyčiau, kad šiltinant iš lauko bus nesunku perkelti detales į išorę. Dėl sporto salės aiškios nuostatos neturiu. Manau, kad  tai 80-ųjų metų štampuotė.

L.Janušaitienė: Labai smagu, kad šis objektas pateko į KAUET. Mes kreipėmės į vertinimo tarybą dėl objekto įtraukimo į registrą, bet buvo nuspręsta neįtraukti.
Mano nuomone, šie du smetoniniai tūriai abipus P.Kalpoko gatvės - tai simboliniai vartai, vientisas ansamblis. Svarbiausia šiuo atveju yra pozicija. Manau, reikėtų akcentuoti, kad tai ansamblis, švelniai atskiriant vėlesnę statybą. To galima būtų pasiekti sujungiant smetoninį tūrį su rekonstruojama dalimi  bendru šlaitiniu stogu. Tada tūriai abipus gatvės turėtų bendrą vardiklį.  Naujasis įėjimas blogoje vietoje. Laiptinių būtų gerai nešiltinti iš lauko.

J.Kančienė: Manau, kad mūsų patarimai buvo geranoriški. Daugelio nuomone, intarpas turėtų būti šiuolaikiškas, trys ekspertai ir Janušaitienė siūlo intarpą sujungti bendru šlaitiniu stogu su smetonine dalimi. Dauguma siūlė, kad turėtų matytis visi trys statybų etapai. Sklypo sutvarkymas smarkiai tobulintinas, svarbu įvertinti pastato apšiltinimą. Teko matyti pastato K.Donelaičio g. 15 šiltinimo iš lauko pavyzdį - detalės puikiai atkurtos.

L.Janušaitienė: Pageidautina, kad smetoninio pastato stogo danga būtų čerpių.

J.Kančienė: Dvi mokyklos abipus gatvės - charakteringas sprendimas. Dešinysis tūris greičiausiai suprojektuotas žinomo architekto Stasio  Kudoko - būdingi „L“ formos korpusai, šlaitiniai čerpių stogai, išryškintos laiptinės.
    NUTARIMAS
Apsvarstę pateiktą  Mokslo paskirties pastato Jonavos g. 66, Kaune, rekonstravimo projektą (projektavimo įmonė - UAB "Inžinerinė mintis", projekto autorius - Vainius Šalomskas, projekto vadovas - Tomas Burokas, užsakovas – VDU), rekomenduojame tolesniame darbe atsižvelgti į pasiūlymus:
1.1. Siūlome  išryškinti visus tris etapus: tarpukario, sovietinį ir šiandieninį. Kiekvienas tūris turi atspindėti savo laikotarpį (9 ekspertai).

1.2. Pritartume  rekonstruojamam tūriui  su sutapdintu stogu  (8 ekspertai).

1.3.  Sklypo tvarkyboje galėtų būti daugiau prestižo, logikos, reljefo panaudojimo. Sutvarkymas turėtų būti solidus, atitinkantis bendrą komplekso charakterį. Reikėtų pagalvoti apie apsaugą nuo triukšmo ir atsižvelgti į orientaciją ( 8 ekspertai).

1.4.  Manome, kad 1938 m. statinys atnaujinant  turi būti respektuojamas su visomis fasado detalėmis ir čerpių stogu. Šiltinant turėtų būti išsaugoti visi fasado elementai  (7 ekspertai).

1.5. Siūlome atnaujinamame tūryje mažinti langų plokštumas. Tuo labiau kad orientacija – į pietus (6 ekspertai).

1.6. Rekomenduojame  imtis drąsesnių sprendimų. Rekonstruojamas tūris turėtų būti modernus tiek architektūra, tiek medžiagomis (5 ekspertai).

1.7. Dvi mokyklos abipus gatvės - vientisas ansamblis, simboliniai vartai. Architektūrai  būdingi „L“ formos korpusai, šlaitiniai čerpių stogai, išryškintos laiptinės. Tą reikėtų respektuoti ir strengtis pabrėžti (4 ekspertai).

1.8.  Rekomenduojame laiptinę šiltinti iš vidaus (4 ekspertai).

1.9. Manome, kad rekonstruojamas kompleksas per mažas skaidyti. Tai turėtų būti niuansinis sprendimas - nereikėtų rodyti visų 3 laikotarpių, gal akcentuoti prieškarinį ir pokarinį. Siūlytume rekonstruojamą dalį uždengti bendru šlaitiniu stogu su senąją dalimi ( 3 ekspertai).

1.10.  Prasta kompozicinė  priestato ir 1938 m. pastato jungtis, ją reikėtų tobulinti (3 ekspertai).

1.11.  Siūlome išryškinti pagrindinį įėjimą (3 ekspertai).

1.12. Sporto salės tūris turėtų būti išryškintas ir  šiltinamas, išsaugant fasado detalių tūrius ir proporcijas
( 3 ekspertai).

1.13. Rekomenduojame siekti švaresnės, vientisesnės P.Kalpoko gatvės fasado plokštumos, akcentuojant du pirmus aukštus. Švarios naujos plokštumos pabrėžtų smetoninę architektūrą ( 2 ekspertai).

1.14. Amfiteatrui šiaurinė sklypo pusė  netinkama ( 2 ekspertai).

1.15. Generaliniame plane būtų įdomu respektuoti buvusią sklypo ribose gatvelę - gal dangomis. Tai suteiktų sprendiniams unikalumo (E.Barzdžiukas).
Jolita Kančienė
Jūratė Merkevičienė


Skaityti komentarus
Rašyti savo komentarą
*
*