KAUNO ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS EKSPERTŲ TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO 2012-02-29 KAUNO ARCHITEKTŲ NAMUOSE, PROTOKOLAS NR.80 0

www.kamane.lt, 2012-03-24

1.KARINIŲ ORO PAJĖGŲ AVIACIJOS BAZĖS PAIEŠKOS GELBĖJIMO POSTAS KAUNO S.DARIAUS IR S.GIRĖNO AERODROME (projektiniai pasiūlymai). Projektuoja UAB "Šiltas namas", projekto vadovas - Robertas Gaurelis, architektai - Rimvydas Palys ir Ieva Veilandienė. Užsakovas - Kauno m. savivaldybė.

2.PASITARIMAS DĖL KONGRESŲ IR PARODŲ RŪMŲ URBANISTINIO KONKURSO RENGIMO.

 

POSĖDŽIO DALYVIAI:          

KAUET nariai: Gintaras Balčytis, Evaldas Barzdžiukas, Gediminas Jurevičius, Saulius Juškys, Jolita Kančienė, Audrys Karalius, Vaidotas Kuliešius, Vygintas Merkevičius, Jonas Minkevičius, Rimvydas Palys, Gintaras Prikockis, Nerijus Stanionis, Alvydas Steponavičius, Dalius Šarakauskas, Linas Tuleikis, KAUET direktorė Jūratė Merkevičienė.

 

Kiti dalyviai:

Urbanistikos skyriaus vedėjas Nerijus Valatkevičius,  Kultūros paveldo skyriaus vedėjas Rimgaudas Miliukštis, savivaldybės Statybos skyriaus vedėjas  Vigimantas Abramavičius, S.Dariaus ir S.Girėno aerodromo direktorius Eugenijus Raubickas, projekto vadovas Robertas Gaurelis, architektai Vladas Stauskas, Asta Kiaunienė ir  Šarūnas Kiaunė.

Spaudos atstovai : Vereta Rupeikaitė („Kauno diena“).

Posėdžio pirmininkas: Gintaras Prikockis.

Posėdžio sekretorė:  Jūratė Merkevičienė.

 

1.KARINIŲ ORO PAJĖGŲ AVIACIJOS BAZĖS PAIEŠKOS GELBĖJIMO POSTAS KAUNO S.DARIAUS IR S.GIRĖNO AERODROME  (projektiniai pasiūlymai). Projektuoja UAB "Šiltas namas", projekto vadovas - Robertas Gaurelis, architektai - Rimvydas Palys ir Ieva Veilandienė. Užsakovas - Kauno m. savivaldybė.

 

G.Prikockis: Projektas jau buvo pristatytas praėjusį kartą, bet nebuvo svarstytas dėl planavimo dokumentų stokos. Prašau juos pristatyti.

N.Valatkevičius: A.Bulavo parengtas detalusis planas buvo derinamas 2005-2006 m. Jame buvo numatyta nauja 2 km kelių trasa, kurioje galėtų vykti kartingų žiedinės varžybos. Šis planas buvo su visais suderintas. Užstatymas buvo numatytas šiaurinėje pusėje.

Aerodromas įtrauktas į vertybių registrą. Konservacinės paskirties objektai yra šiaurinėje dalyje, tai ir esami takai, keliai.

Įvaža numatyta prie Aviacijos muziejaus. Pietinėje dalyje numatyta komercinės paskirties zona. Detalusis planas patvirtintas 2006 m. kovo 3 d. miesto tarybos sprendimu. Šį planą pateikėme KVAD – jis rengia aerodromo specialųjį planą - paveldosaugos projektą (G.Filipavičienė).

Bendrajame plane matyti – prie Veiverių gatvės yra aviacijos gamykla “Helisota”. Ji užima apie 30 ha. Dėl 10 ha dabar vyksta derybos su savininku J. Legenzovu. Šalia vienas kito esantys du aerodromai – per didelė prabanga. Todėl kai KOP buvo pasiūlyta “Helisotos” teritorija, jie pasiūlė keisti į S.Dariaus ir S.Girėno aerodromą. Buvo svarstoma ir galimybė įsikurti Karmėlavos oro uoste, bet ji atmesta, nes ten daug tarptautinių skrydžių.

G.Prikockis: Gal galėtumėte paaiškinti sutartinius žymėjimus svarstomoje vietoje?

N.Valatkevičius: Užštrichuota teritorija skirta skrydžių centrui, angarams ir t.t. Nusileidimo takai jau įrengti.

L.Tuleikis: Kaip aerodromo teritorijoje buvo parinkta ši vieta? Ar dalyvavo architektai?

N.Valatkevičius: Suderinta su politikais, be architektų.

E.Raubickas: Ši vieta buvo siūloma architektų plenere.

G.Balčytis: Detaliajame palne pažymėtos užstatymo zonos. Šioje vietoje užstatymas nepažymėtas. Ką tai reiškia?

N.Valatkevičius: Bet plane parašyta, kad šioje zonoje statyba galima.

G.Prikockis: Koks užstatymo tankumas ir intensyvumas?

N.Valatkevičius: Infrastruktūros objektams nustatytas 15 m aukštis, užstatymo tankumas - 10 proc., intensyvumas – 50 proc. Kai skaičiuojami procentai, visos užstatymo zonos sudedamos į vieną. Bet koks objektas šioje vietoje turi būti svarstomas KAUET.

Šie projektiniai pasiūlymai suderinti su KVAD - yra R.Gudienės parašas.

A.Steponavičius: O kaip atitinka A.Janulio,  Petrausko planus?

N.Valatkevičius: Neatitinka, nes tuo metu čia buvo numatyti daugiabučių kvartalai.

A.Steponavičius: sraigtasparniai - didelio triukšmo šaltinis. Juos reikėtų iškelti už miesto. Seniūnija priešinsis jų atkėlimui.

N.Valatkevičius: Sovietiniais laikais čia vykdavo sraigtasparnių bandymai - triukšmas drebindavo visą Aleksotą. Dabar numatomas tik 1 sraigtasparnis, kitas priklauso “Kauno grūdams”. Būtų iš viso 2. Be to, nereikia užmiršti, kad šis aerodromas buvo įkurtas 1914 m., gyventojai įsikūrė vėliau.

R.Miliukštis: Šitame detaliajame plane nurodytos galimos statybos zonos. Vienas iš derintojų - visuomenė. Ar ruošiamasi jį pristatyti visuomenei?

N.Valatkevičius: Tiksliai atsakyti negaliu. Visi tarybos sprendimai skelbiami interneto tinklalapyje. Matyt, be viešo paskelbimo leidimas nebus išduotas.

R.Miliukštis: Visuomenė turėtų būti supažindinta esant pradinei stadijai.

R.Gaurelis: Informuosime - seniūnijoje, savivaldybėje, interneto tinklalapyje.

D.Šarakauskas: Kas lėmė, kad sraigtasparniai atsirastų čia?

N.Valatkevičius: Gelbėjimo procesai gali vykti tiek dieną, tiek naktį, o Karmėlavos oro uostas tarptautinis.

R.Palys: Tarptautiniame oro uoste pašalinis nekoordinuotas judesys netoleruojamas. Šiuo atveju numatoma naudoti sraigtasparnius epizodiškai. Jie bus naujos kartos, garsas slopinamas.

N.Valatkevičius: Karininkai gyvena mieste. Jiems patogiau arčiau važiuoti į darbą.

N.Stanionis: Ar nereikalaujama, kad ši zona būtų aptverta?

R.Gaurelis: Numatoma aptverti ažūrine 2 m aukščio tvora.

N.Valatkevičius: Jau dabar aptverta.

G.Prikockis: Tai infrastruktūros teritorija. Ar bus formuojamas Krašto teritorijos apsaugos sklypas?

N.Valatkevičius: Tai nedaloma saugoma teritorija. Teritorijos dalis išskirta tik naudoti. Iš pradžių angarą statys savivaldybė, paskui eis į Krašto apsaugos ministeriją keistis.

L.Tuleikis: Kokio lygio dokumentas yra tas mažas pakabintas genplanas?

N.Valatkevičius: Savivaldybėje prieš rengiant dokumentus parengiamos schemos. Kai juos paremia miesto taryba, darbas vyksta toliau. Užstatymo zoną galima šiek tiek keisti.

J.Minkevičius: Šis objektas bus nuolatinis ar laikinas?

N.Valatkevičius: Tai nėra laikinas pastatas.

G.Prikockis: Miesto vyr. architektas mums įrodė, kad užstatymas suderintas būtent šitoje vietoje. Praėjusį kartą buvo kalbėta apie specialųjį planą.

N.Valatkevičius: KVAD dabar jį rengia. Ribos jau patvirtintos, toliau rengiamas paveldotvarkos projektas. Pernai mums buvo pateikti 3 specialiojo plano variantai. Mes pateikėme savo variantą ir sutarėme, kad bus plėtojamas mūsų pasiūlytas.

R.Miliukštis: Primenu, kad finansavimas nutrauktas.

A.Karalius: Atkreipiu dėmesį, kad mes dubliuojame ir savivaldybės, ir KPD dokumentų tikrintojų funkcijas.

G.Prikockis: Prašau pristatyti projektą.

R.Palys: Praėjusį kartą nuodugniai pristačiau projektą, todėl dabar kalbėsiu tik apie tai, kas nauja.

Geležinkelį numatoma restauruoti. Tie trys takai yra istoriniai, todėl manau, jog prie jų užstatymas galimas ir logiškas.

Kariškiams aerodinaminės formos tinka, svarbu aviacinis įvaizdis.  Langai numatomi iš pleksiglaso, fasadą siūlau iš sidabro spalvos skardų, žvynų formos. KOP plokščias stogas nepageidaujamas, kaip ir parapetai, kuriuos gali nuplėšti vėjas. Įsikišimų fasade taip pat negali būti. Interjere apvalūs langai, gofras.

 

L.Tuleikis: Turiu klausimą dėl teritorijos tvarkymo. Ar sklype bus numatomas garažas, apsaugos būdelė?

R.Palys: Numatoma stoginė 4 mašinoms.

G.Balčytis: Nematau genplano. Ar jis yra?

R.Palys: Atskiro nėra.

 

PASISAKYMAI

 

G.Balčytis: Objektas man atrodo pamestas laukuose. Planas keistokas. Dvi sujungtos formos gana skirtingos.

E.Barzdžiukas: Estetinė kryptis priimtina. Norėtųsi laukuose matyti vientisesnį tūrį - plastišką, sujungtą.

G.Jurevičius: Man atrodo, kad abi formos, iš kurių projektuojamas angaro tūris, tarpusavyje nedera. Žemoji - vieno aukšto pastato dalis - neformuoja erdvės. Šioje vietoje labiau tiktų lakoniškesnis vientisas tūris.

S.Juškys: Vizualiai angaras teritorijoje primena pamestą duslintuvą. Manyčiau, reikėtų užsiimti architektūra, o ne techninių detalių kopijavimu. Uždavinys taptų paprastesnis, jei administracija užimtų 2 aukštus.

Siūlau pagalvoti apie vieningesnį tūrį.

J.Kančienė: Estetinė kryptis teisinga - aliuzija į techninį dizainą. Nebūtina kopijuoti tradicinių XX a. trečiojo dešimtmečio angarų. Tikriausiai aplinkui neatsiras daugiau pastatų, todėl angaras gali būti savitos išraiškos. Pateiktas pasiūlymas man primena laukinį gyvūną. Deja, kompozicijai trūksta vientisumo - ji akivaizdžiai dirbtinai sukomponuota iš 3 atskirų dalių. Kompoziciją reikėtų tobulinti, gal siekti vientisumo.

Be spec. plano tolimesnis projektavimas neturi prasmės.

A.Karalius: Turint omenyje mastelį, bet koks daiktas atrodys tarsi pamestas. Pastato architektūriniam pasiūlymui pritariu su pastaba, kad esant technologinei galimybei pravartu būtų angarą komponuoti vieno tūrio. Vientisas tūris būtų universalesnis tolesnei plėtrai. Kita vertus, aerodrome pilna keistų mechanizmų - autorius turi teisę į kitokią estetiką. Tai sidabrinė oda, užtraukta ant planinio sprendimo.

 Angaro dislokacijai pritariu, nes ją iš esmės lemia sraigtasparnių nusileidimo aikštelės.

J.Merkevičienė: perskaitysiu V.Kuliešiaus paliktą vertinimą: “Angaro ir administracinės dalies tūriai nelabai dera tarpusavyje, kompozicinis ryšys silpnas. Administracinės dalies architektūrinis sprendimas keistinas iš esmės. Siūlau tobulinti architektūrinę kompoziciją, kad statinys įgautų vieningą architektūrinį įvaizdį. Taip pat reikėtų pateikti aplinkotvarkos plano sprendinius.“

V.Merkevičius: Dislokacijai prie sraigtasparnių pakilimo aikštelės pritariu, “mašininei” estetikai taip pat. Siūlyčiau pabandyti dvi, kad ir skirtingų funkcijų, dalis sujungti į vieną tūrį. Angaras padidėtų, pailgėtų ir geriau “jaustųsi” milžiniškoje aerodromo erdvėje.

J.Minkevičius: Objektas nedidelis, kryptis teisinga.  Pagrindinis probleminis klausimas - paties pastato nevientisumas. Pati konfiguracija kelia abejonių. Reikėtų sujungti abi dalis, sukuriant vientisesnį, kad ir laiptuotą, tūrį. Vieta jau numatyta dokumentais.

G.Prikockis: Man kilo abejonių dėl teritorijų planavimo, bet Nerijus tvirtina, kad viskas suderinta. Pritariu architektūros krypčiai. Tūris kompozicine prasme nėra vieningas - dalys sujungtos mechaniškai. 

Nėra sklypo plano, teritorijos tvarkymas nelogiškas - neatsižvelgiama į esamą takų aplink aikšteles sistemą.

N.Stanionis: Pritariu architektūros krypčiai, bet siūlau ieškoti vientiso tūrio sprendimo. Pritariu siūlomoms medžiagoms.

Nepritariu uždaroms krašto apsaugos teritorijoms mieste. Manau, tokie objektai turi būti iškelti į užmiestį.

A.Steponavičius: Pasiūlymui nepritariu, nes:

- triukšmingoji aviacija turėtų būti iškelta iš Aleksoto į Karmėlavos oro uostą pagal Kauno bendrąjį planą;

- neparengtas ir neaiškus paveldinės aerodromo teritorijos panaudojimo projektas;

- kol to nėra, reikia susilaikyti nuo  teritorijos panaudojimo mažais gabalais;

- architektūra, kur pastatas beatsirastų, galėtų būti vientisesnė;

- būtina projektinį pasiūlymą suderinti su Aleksoto gyventojais.

N.Valatkevičius: Jei angarai bus statomi “Helisotos” teritorijoje,  ar prieštarausite?

A.Steponavičius: Manau, kad sraigtasparniams ten ne vieta. Pritarčiau tik tada, jei jų keliamo triukšmo lygis prilygtų skraidyklės. Reikia pradėti nuo gyventojų.

D.Šarakauskas: Pasiūlymas neatitinka aerodromo dvasios - jis turi būti skirtas visuomenės poreikiams, o ne krašto apsaugai. Kokie kariškiai miesto centre?!

Jei helikopteriams tinka Aleksotas, tai viskas gerai. Aerodromiška estetika tinka, su niekuo pastato sieti nereikia. Architektūra gera, gal mažoji dalis kiek nupiepusi, bet nepiktina, primena sparną.  Bet keistai stovi genplane- jei aikštelė yra vertybė, gal galima angarą patraukti nuo jos. Tie keli metrai nėra svarbūs teritorijoje.

L.Tuleikis: Nedalomas aerodromas, padalytas tvora, - visiška prieštara.

Kategoriškai nesutinku, kad architektai nedalyvauja planavimo ir vietos parinkimo darbe. Nesutinku, kad architektai pakviečiami tik dekoruoti jau suprojektuotą pastatą. R.Palio siūloma estetika gera, visa kita padaryta blogai.

Nėra gen. plano. Neaišku, kodėl čia geriausia vieta sraigtasparniams.

 

E.Raubickas: Vieta buvo svarstoma savivaldybėje - pasirinkta iš 5 pasiūlytų vietų, nes čia nėra vertingųjų savybių. Vertinga tik pati kompozicija ir geležinkelio linija. Plenere buvo numatyta eksploatuoti tas aikšteles, kuriant gelbėjimo postą. Geras susisiekimas su Veiverių gatve. Tai ne karinis dalinys - tai oro pajėgos. Iškėlus iš čia gelbėjimo postą, liks neaptarnaujama pietrytinė dalis. Ši vieta parinkta ne šiaip sau. Šį klausimą svarstome nuo 2004 m. Karmėlavos oro uostas nesutiko priimti sraigtasparnių. O miesto taryboje svarstant buvo kalbama tik apie miesto teritoriją.

G.Prikockis: Bandysiu apibendrinti. Iš tiesų detalusis planas manęs neįtikino. Visi vienbalsiai pritarė architektūrinei krypčiai. Kompoziciją, sklypo sprendinius  kritikavo visi, išskyrus Karalių.

L.Tuleikis: Siūlau tokią formuluotę - pristatyta pastato estetika, jai pritarta. Vieta sukėlė abejonių.

A.Karalius: Siūlau balsuoti už šiuos punktus: dislokacija, architektūra, bendra kompozicija.

L.Tuleikis: Bet pristatyta buvo tik estetika.

A.Karalius: Siūlau balsuoti: kas pritaria architektūrai su pastabomis ir kas ne.

J.Minkevičius: Gal pritarti technologinei funkcinei krypčiai?

J.Merkevičienė: Gal tiesiog nutarime fiksuokime pastabas ir pasiūlymus, kaip dažnai elgiamės.

N.Valatkevičius: Daugiausia pastabų buvo dėl tūrio vientisumo. Mes siekiame, kad mieste liktų vienas aerodromas.

G.Prikockis: Manau, gal nebalsuokime, o pateikime savo pastabas. Taip bus objektyviausia.

 

NUTARIMAS

1. Apsvarstę  KARINIŲ ORO PAJĖGŲ AVIACIJOS BAZĖS PAIEŠKOS GELBĖJIMO POSTO KAUNO S.DARIAUS IR S.GIRĖNO AERODROME projektinius pasiūlymus (projektuoja UAB "Šiltas namas", projekto vadovas - Robertas Gaurelis, architektai - Rimvydas Palys ir Ieva Veilandienė, užsakovas - Kauno m. savivaldybė), ekspertai rekomenduoja tolimesniame darbe atsižvelgti į šias pastabas:

1.1. Šioje vietoje labiau tiktų lakoniškesnis vientisas tūris, kuris būtų universalesnis tolesnei plėtrai (13 ekspertų).

1.2.  Estetinė kryptis teisinga - aerodromiškas įvaizdis tinkamas (7 ekspertai).

1.3.  Būtina pateikti aplinkotvarkos plano sprendinius, atsižvelgiant į esamą takų aplink aikšteles sistemą (5 ekspertai).

1.4. Nepritariame uždaroms krašto apsaugos teritorijoms mieste - tokie objektai turi būti iškelti į užmiestį.

Triukšmingoji aviacija turėtų būti iškelta iš Aleksoto į Karmėlavos oro uostą pagal Kauno bendrąjį planą.

( 3 ekspertai).

1.5. Angaro dislokacijai aerodrome  pritariame, nes tai iš esmės lemia sraigtasparnių nusileidimo aikštelės (3 ekspertai).

1.6. Neparengtas ir neaiškus paveldinės aerodromo teritorijos panaudojimo projektas (2 ekspertai).

1.7.  Manome, kad autorius turi teisę į kitokią, netipišką,  estetiką (2 ekspertai).

1.8.  Kategoriškai nesutinku, kad architektai nedalyvauja planavimo ir vietos parinkimo darbe (L.Tuleikis).

 

1.9.Būtina projektinį pasiūlymą suderinti su Aleksoto gyventojais (A.Steponavičius).

 

Gintaras Prikockis

Jūratė Merkevičienė

 

 


Skaityti komentarus
Rašyti savo komentarą
*
*