KAUNO ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS EKSPERTŲ TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO 2012-02-15 KAUNO ARCHITEKTŲ NAMUOSE, PROTOKOLAS NR.79  0

www.kamane.lt, 2012-03-19

1.KARINIŲ ORO PAJĖGŲ AVIACIJOS BAZĖS PAIEŠKOS GELBĖJIMO POSTAS KAUNO S.DARIAUS IR S.GIRĖNO AERODROME (projektiniai pasiūlymai). Projektuoja UAB "Šiltas namas", projekto vadovas - Robertas Gaurelis, architektai: Rimvydas Palys ir Ieva Veilandienė. Užsakovas - Kauno m. savivaldybė.

2. PREKYBOS CENTRO („PRISMA“) JONAVOS G. 60, KAUNE STATYBOS PROJEKTAS. Projektuoja UAB Architektų biuras „G.Natkevičius ir partneriai“, architektai: Dovilė Bukauskaitė, Adomas Rimšelis, Gintas Natkevičius. Užsakovas - UAB "Mūsų rezervas".

 

POSĖDŽIO DALYVIAI:

Projektų autoriai: Rimvydas Palys, Gintas Natkevičius, Dovilė Bukauskaitė.                                                                      

KAUET nariai: Gintaras Balčytis, Evaldas Barzdžiukas, Neringa Blaževičienė, Saulius Juškys, Jolita Kančienė, Audrys Karalius,  Vaidotas Kuliešius, Vygintas Merkevičius, Jonas Minkevičius, Rimvydas Palys, Gintaras Prikockis, Nerijus Stanionis, Alvydas Steponavičius, Linas Tuleikis, KAUET direktorė Jūratė Merkevičienė.

Kiti dalyviai:

Kauno m. plėtros, investicijų ir turizmo komiteto atstovė Ona Balžekienė, Kultūros paveldo skyriaus vedėjas Rimgaudas Miliukštis, projekto vadovas Robertas Gaurelis, architektas Vladas Stauskas.

Posėdžio pirmininkas: Gintaras Prikockis.

Posėdžio sekretorė:  Jūratė Merkevičienė.

 

1. KARINIŲ ORO PAJĖGŲ AVIACIJOS BAZĖS PAIEŠKOS GELBĖJIMO POSTAS KAUNO S.DARIAUS IR S.GIRĖNO AERODROME (projektiniai pasiūlymai). Projektuoja UAB "Šiltas namas", projekto vadovas - Robertas Gaurelis, architektai: Rimvydas Palys ir Ieva Veilandienė. Užsakovas - Kauno m. savivaldybė.

 

G.Prikockis: Žodis suteikiamas projekto vadovui Robertui Gaureliui.

R.Gaurelis: Šiam objektui išduotas sąlygų sąvadas. Pirminiai eskizai neatitiko KVAD lūkesčių, todėl kreipėmės į architektą Rimvydą Palį. Viena iš sąlygų buvo projektą derinti su KAUET.

R.Palys: Netiko ankstesnių eskizų architektūrinė išraiška - angaras priminė „Norfą“. Kadangi šia tema seniai domiuosi, architektūrą kurti pasiūlė man.

Vieta detaliojo plano lygmeniu buvo išrinkta dalyvaujant N.Valatkevičiui ir  N.Steponaitytei. Iš pradžių Steponaitytė siūlė vietą už geležinkelio, paskui sutiko perkelti.

Tai aviacinės paskirties objektas. Kiekvienas pastatas turi savo genezę. Aviacinis angaras turėtų būti panašus į aviacinį objektą. Aerodrome šalia geležinkelio yra trys sraigtasparnių aikštelės, kurias planuoja panaudoti KOP. Pagalbos sraigtasparnis stovės angare, prireikus jis pervažiuos į šalia esančią aikštelę ir pakils. Fasadą siūlau iš sidabro spalvos skardų žvynų formos. Angaro forma aptaki - artima aviacijai ir gamtai. KOP plokščias stogas nepageidaujamas, kaip ir parapetai, kuriuos gali nuplėšti vėjas. Įsikišimų fasade taip pat negali būti. Interjere - apvalūs langai, gofras.

Planas, suderintas su KOP, nekeistinas.

 

KLAUSIMAI

 

J.Kančienė: Ar bus daugiau pastatų?

R.Palys: Ne.

R.Miliukštis: Ar yra specialusis planas, kuriame numatyta ši vieta? Teko matyti, kad specialiojo plano koncepcijoje pažymėta kita užstatymo zona, negu čia rodoma.

R.Palys: Vieta yra suderinta.

R.Miliukštis: Ar yra tai patvirtinančių dokumentų?

L.Tuleikis: Kuo Palio projektas skiriasi nuo ankstesnių eskizų, kurie čia pateikti?

R.Gaurelis: Viskas detalizuota, suplanavimo keisti negalima.

V.Merkevičius: Iš kokių medžiagų bus statomas angaras?

R.Palys: Metaliniai rėmai, stačiakampiai profiliai, žvynai, “sumuštinis“.

A.Steponavičius: Kokia jūsų pozicija – kodėl sraigtasparnių aikštelė projektuojama čia, o ne Karmėlavoje, kur numatyta jų ateitis? Buvo nuspręsta, kad šiame oro uoste liks tik skraidyklės, nes Aleksoto gyventojai jau pavargo nuo triukšmo.

R.Gaurelis: Politinius sprendimus priima politikai ir savivaldybė. Aerodromas yra veikiantis, o gelbėjimo darbai vyks retai.

R.Palys: Jei aerodromo paskirtis aviacinė, tai kažkas turi vykti. Nemanau, kad bus didelis triukšmas.

L.Tuleikis: Koks vieno aukšto dalies denginys?

R.Palys: Analogiškas 2-jų aukštų.

L.Tuleikis: Prašau parodyti sklypo ribas.

R.Palys: Ribų nėra, aerodrome yra tik zonos.

R.Miliukštis: Vis dėlto norėčiau sužinoti, ar yra  patvirtintų planavimo  dokumentų?

R.Gaurelis: Yra tik detalusis ribų planas.

N.Blaževičienė: Ar pats aerodromas toleruoja plėtrą?

R.Gaurelis: Taip.

G.Prikockis: Kas yra mūsų svarstymo objektas? Planavimo dokumentų reikia dabar arba susirinkime, kai juos turėsite.

G.Prikockis: Ar gali kas nors pakomentuoti situaciją?

R.Miliukštis: N.Steponaitytė rengia specialųjį planą. Kalbėjau su ja šiandien. Planas dar rengiamas. Muziejaus įrengti aerodrome neleido, keista, kad leidžia angarą. Tikimės, kad plėtros komitetas padės.

O.Balžekienė: Bandome į biudžetą įtraukti 150 tūkst. aerodromo plėtrai.  Manau, kad ši problema nugalės „stiklainio“ skandalą. Mano nuomone, KOP ne vieta S.Dariaus ir SGirėno aerodrome. Pats projektas man labai patiko, bet numatau dideles problemas.

N.Blaževičienė: Gal yra tyrimai, analizės - kokiu dažnumu jie skraidys?

R.Palys: Tai vienas sraigtasparnis, skirtas gelbėjimo darbams.

E.Barzdžiukas: Į sąlygas turėtų būti įrašyta, kad reikia poveikio vertinimo.

R.Gaurelis: Šiuo atveju jis neprivalomas. Reikės rengti tik aplinkos apsaugos dalį.

G.Prikockis: Padėtis keistoka. Reikėtų išsakyti nuomonę apie vietą, procedūrą.

G.Balčytis: Ar gerai, kad neturime galiojančių dokumentų?

R.Gaurelis: Gal galima pasisakyti apie architektūrą, o apie juridiką nuspręs kitos institucijos?

G.Prikockis: Kokie pasiūlymai?

G.Balčytis: Atidėti.

S.Juškys: Pritariu.

A.Steponavičius: Noriu pabrėžti, kad su aerodromu siejamos didelės miesto viltys. Čia pilna neaiškumų. Nė viename bendrajame plane nenumatyta sraigtasparnių aikštelių. Projekto vadovas lieka atsakingas, nes nėra patvirtinto spec. plano su teritorijos suplanavimu.

E.Barzdžiukas: Spec. plane parodyti du ruožai, numatyti urbanizuoti. O ši zona atsitiktinė. Tik iš didelės būtinybės tokioje atsitiktinėje vietoje gali atsirasti užstatymas. Kyla klausimas, kodėl pasirinkta būtent ši vieta?

G.Prikockis: Ar yra kitų pasiūlymų?

L.Tuleikis: Juridikai nėra argumentacijos. Turėtų būti arba urbanistinė, arba architektūrinė argumentacija. Manau, yra du keliai - nesvarstyti arba pasisakyti.

G.Prikockis: Balsuokime. Kas už tai, kad svarstymą atidėtume, kol bus parengti planavimo dokumentai?

Balsavo:  “už“- 9 ekspertai.

G.Prikockis: Kas už tai, kad svarstytume dabar?

Balsavo: “už“- 1 ekspertas.

G.Prikockis: Mūsų pozicija aiški ir geranoriška. Manau, kad autorius ir projekto vadovas surinks reikiamus dokumentus.

 

2. PREKYBOS CENTRO („PRISMA“) JONAVOS G. 60, KAUNE STATYBOS PROJEKTAS. Projektuoja UAB Architektų biuras „G.Natkevičius ir partneriai“, architektai: Dovilė Bukauskaitė, Adomas Rimšelis, Gintas Natkevičius.Užsakovas  - UAB "Mūsų rezervas".

 

G.Natkevičius: Detaliajame plane išnagrinėtos visas aptarnavimo, inžinerinių tinklų ir kitas problemos. Gen. plano sprendiniai seka paskui specialiojo detaliojo plano sprendinius, atitinka užstatymo zoną. Mes dalyvavome LITUANIKOS konkurse - jau tada buvo aišku, kad ši vieta glaudžiai siejasi su senamiesčiu. Gal iki P.Kalpoko gatvės galėtų tęstis žmonių srautas. Mes „Drobės“ kompleksą, kuris užkerta srautams kelią,  griauname.

Abipus projektuojamo objekto dideli pastatai - „Senukai“ ir „Undinė“, degalinė, garažai. Nagrinėjome įvairias alternatyvas. Jei pastatą smulkiname, jis kabinasi arba prie vieno šalia esančio, arba prie kito. Nusprendėme, kad tai turėtų būti didelis ramus tūris – kaip pauzė. Tai būtų kaip jungtis tarp „Senukų“ ir „Undinės“. Turėjome daug fasadų variantų, bet dauguma atrodė per daug agresyvūs. Norėjome stambios faktūros tinko - kad fasadas būtų minkštas, laužtų šviesą. Fasadams paįvairinti siūlome plastiškas  įėjimo nišas. Pastatas apžvalgos neturi, matyti tik iš Žaliakalnio. Svarbu, kad stogas būtų tvarkingas.

Detaliojo plano pristatymo metu „Miesto planas“ pristatė schemas - žmogaus ėjimo kryptimi ir Žaliakalnio- upės kryptimi. Siūlome padidinti žaliųjų koridorių skaičių. Tai leistų esamus pėsčiųjų takus tiesti pro sklypus, prijungiant senąją takų struktūrą.

Vidaus organizacija - numatoma vidinė pėsčiųjų gatvelė, esanti šalia Jonavos gatvės. Prie pat gatvės numatomi nuomojami plotai, kavinės, promenada. Rampos projektuojmaos vidinėje pusėje. Transformatorinę paliekame, kad pridengtų rampas nuo gyventojų.

 

KLAUSIMAI

 

L.Tuleikis: Man kyla klausimas, ar medžiaga pristatyta pakankamai korektiškai?

G. Prikockis: Kokia kitų nuomonė?

A.Steponavičius: Ar gali šiame komplekse atsirasti vertikalių dalykų?

G.Natkevičius: Užsakovas norėtų statyti standartinius vertikalius reklaminius stulpus. Bandome jį atkalbėti.

A.Steponavičius: Kaip su pėsčiaisiais iš anos gatvės pusės?

G.Natkevičius: Nebuvo iškelta jokių papildomų sąlygų.

N.Stanionis: Papildysiu - bus rekonstruojamas žiedas, per vidurį gali atsirasti reguliuojama sankryža.

G.Balčytis: Kaip bus galima sukti į kairę, į senamiestį? Ar posūkis bus reguliuojamas?

G.Natkevičius: Liktų taip, kaip yra.

A.Steponavičius: Kiek numatoma  vietų automobiliams?

D. Bukauskaitė: Apie 500 vietų.

G. Prikockis:  Kaip dėl medžiagos pateikimo?

A.Karalius: Atrodo, kad viskas aišku.

E.Barzdžiukas: Detalusis planas pradėtas rengti prieš metus, jau suderintas.

G.Natkevičius: Nebuvo reikalaujama jį pristatyti.

G.Prikockis: Balsuokime dėl svarstymo. Kas už tai, kad projekto nesvarstytume dėl netinkamai pristatytos medžiagos?

Balsavo: „už“ – 1 ekspertas.

G. Prikockis: Kas už tai, kad svarstytume dabar?
Balsavo: „už“ – 9 ekspertai.

 

PASISAKYMAI

 

G.Balčytis: Sprendimas priimtinas, gal trūksta įdomesnės fasadų plastikos, nes tai – užmiesčio architektūra. Gaila, kad pradedame nuo tokių didelių tūrių. Bijau, kad pasiūlyta sienų medžiaga nesiskirs nuo paprastų plokščių. Vertėtų įvertinti, kad statinys yra šalia senamiesčio ir šlaitų. Reikėtų išspręsti transporto problemas, ypač kairiojo posūkio.

E.Barzdžiukas: Pritarčiau gen. plano ir lakoniškam Jonavos g. fasado sprendimui. Žalieji koridoriai ateityje galėtų tankėti. Detalialame plane numatyta, kad pagal istorinės gatvelės perimetrą būtų sutankintas užstatymas. Labai profesionaliai pratęsta urbanistinė mintis. Gal kiek pasigendu architektūrinės raiškos. Visiškai pritariu pastato planiniam sprendimui.

N.Blaževičienė: Siūlomam sprendimui pritariu urbanistine prasme. Siūlyčiau šoninių fasadų plastikai bei stogo architektūrai skirti daugiau dėmesio ne tik dekoro, spalvos, bet ir formos prasme. Juk pagrindinis srautų judėjimas vyks iš automobilių aikštelių, o pravažiuojant fasadas nėra toks svarbus. Nepritariu sprendimui dekoruoti fasadą reklaminiais atributais ir vertikaliomis reklamos dominantėmis. Trūksta detalių.

S.Juškys: Pritariu gen. plano, funkciniam planiniam, minimalistiniam fasadų   sprendimui. Abejones kelia tik lankytojų patekimas į parduotuvę, jei jie važiuoja į senamiestį  Jonavos gatve. Čia turėtų atsirasti šviesoforas.

J.Kančienė: Pritariu Tuleikiui, kad trūksta medžiagos apie ryšį su senamiesčiu. Architektūra būdinga autostradoms ir priemiesčių laukams. Negalima teigti, kad ji disonuoja su su esamu Jonavos gatvės užstatymu, kuris iš tiesų primena pramoninį priemiestį. Funkciniu ir emociniu požiūriu vidinės erdvės vientisumas yra slegiantis. Minimalistinė architektūra galėtų būti, gal ji turės poveikį. Iš principo - pritariu.

A.Karalius: Pozityvu:

-                      išlaikyta Jonavos g. užstatymo linija;

-                      tarp pastatų suformuotos pauzės, atveriančios erdves į Žaliakalnio šlaitus;

-                      priimtinas funkcinis sprendimas.

Negatyvu:

       - architektūrinis sprendimas nėra pakankamai detalizuotas, kad jį būtų galima vertinti;

       - užmiesčiui būdinga architektūra per arti braunasi prie miesto centro. Santykis su senamiesčiu pernelyg dramatiškas;

       - pramoninis architektūros charakteris sunkiai pritaikomas šiame kontekste, nebent būtų specialiai   estetizuotas. Deja, jis beveidis, o tam čia per gera vieta;

       - neparodyti pėsčiųjų ryšiai su Žaliakalnio šlaitais;

       - nedetalizuotas transporto reguliavimas ir judėjimas iš Jonavos gatvės;

       - nepateiktas reklamos sprendimas.

Tokiam projektui pritarti negaliu.

J.Merkevičienė: Perskaitysiu Kuliešiaus paliktą vertinimą: “Siūlau ieškoti įdomesnio centro scenarijaus. Nepateiktas statinio santykis su esamais šlaitais, senamiesčiu. Siūlau ieškoti nestandartinio įvaizdžio, išraiškingesnio architektūrinio sprendimo, labiau derančio su aplinka.“

V.Merkevičius: Iš principo pritariu užstatymo koncepcijai, tačiau norėtųsi mažiau pramoninio pastato įvaizdžio. Pastato, kaip elementaraus prekybos centro, funkcija - standartinė. Nesinorėtų 120 m aklino Jonavos gatvės fasado - daugiau šviesos, ryšio su aplinka. Pritariu nuomonei, jog stogas neturi būti visiškai lygus, aklinas ir pilkas. Reikia daugiau angų, spalvos ir t.t. Svarbūs transporto dalykai - turi būti šviesoforu reguliuojamas posūkis.

J.Minkevičius: Hiperminimalistinis schematiškas sprendimas tęsia globalizacijos urbanistinę politiką, neturi nieko, kas sietų su artimu senamiesčiu. Čia slypi humanizacijos problema. Tokioje vietoje reikėtų sukurti objektą, turintį ir kultūrologinę estetinę reikšmę. Tai pasyvus pritarimas plikai komercializacijai. Nesutinku iš esmės. Vienintelis privalumas - neišsiskiria siluetas. Privalumas – lygus stogas, kurį galima būtų apželdinti ir išnaudoti rekreacijai. Apskritai tokia architektūra eina dehumanizacijos keliu. Komercija atkreipia dėmesį į save, o ne į architektūrą. Reikia aukščiau pakelti kartelę.

G.Prikockis: Detaliajame plane pateikta schema  aiškiai priimtina. Apželdinta automobilių aikštelė priimtina. Tipinis reklaminis stulpas kelia abejonių – tai opi vieta senamiesčio panoramų atžvilgiu. Siūlyčiau atsisakyti vertikalių, reklama turėtų būti numatoma žmogaus ūgio lygmenyje. Kelia abejonių balta spalva. Iš principo projektiniams sprendimams pritariu.

N.Stanionis: Idėja priimtina - monotoniškas fasadas pabrėžtų senamiesčio panoramas. Esamą Ievų taką reikėtų jungti su pėsčiųjų taku. Abejonių kelia tik balta spalva. Apskritai projektui pritariu.

A.Steponavičius: Pritariu kontrasto principu sukurtam sprendimui. Kyla abejonių dėl spalvos, bet tai autoriaus reikalas. Manau, reklamos sprendimą būtina numatyti projekte, kad būtų aiški autorių pozicija.

L.Tuleikis: Šio klausimo, kaip ir pirmojo, medžiaga buvo pristatyta nekorektiškai - sunku įžiūrėti. Tokia  didelė dėmė senamiesčio prieigose - abejotina. Jos tūris turėtų būti korektiškiau išreikštas. Neaiškus santykis su Žaliakalnio šlaitu - greičiausiai labai šiurkštus. Neaiškus transporto organizavimas, pėsčiųjų ryšys su senamiesčiu. Veikiau tai „tipinio „Prismos” projekto“ pritaikymas šioje vietoje. Miestas turėtų kelti aukštesnius reikalavimus pastato architektūrai tokioje svarbioje vietoje. Nepritariu.

G.Natkevičius: Iš tiesų bandėme suteikti fasadams įvairių spalvų. Mums pasirodė, kad neutraliausia - balta. Pastabos geros, ypač dėl stogo minimalizmo. Be to, nieko tipinio projekte nėra - viską projektuojame patys.

L.Tuleikis: Siūlau parengti raštą ir kreiptis į merą bei administracijos direktorių su siūlymu, kad miestas turėtų aktyviau dalyvauti, keldamas kokybinius reikalavimus šiam objektui.

A.Karalius: Autorius pristatė variantą, kuriuo tiki. Siūlau balsuoti.

L.Tuleikis: Aš turėjau omenyje ne Natkevičių konkrečiai, o architektą apskritai.

G.Balčytis: Gal ir gerai, kad tas prekybos centras neišraiškingas. Jei jis taptų toks kaip “Akropolis”, užmuštų senamiestį.

S.Juškys: Juk kalbame apie prekybos centrą, kuris stovi iš tiesų prie magistralės.

G.Prikockis: Siūlau balsuoti. Kas už tai, kad pateiktam projektui pritartume?

Balsavo: „už“ – 8 ekspertai.

G.Prikockis: Kas už tai, kad pateiktam projektui nepritartume?

Balsavo: „už“ – 3 ekspertai.

G.Prikockis: Pateiktam projektui pritarta su pastabomis, kurios bus išdėstytos protokolo nutarime.

 

NUTARIMAS

 

2. Pateiktam PREKYBOS CENTRO (“PRISMA”) JONAVOS G. 60, KAUNE STATYBOS PROJEKTUI (projektuoja UAB Architektų biuras “G.Natkevičius ir partneriai”, architektai: Dovilė Bukauskaitė, Adomas Rimšelis, Gintas Natkevičius, užsakovas - UAB "Mūsų rezervas") pritarti. Tolimesniame darbe siūlome atsižvelgti į ekspertų rekomendacijas:

 

2.1. Idėja priimtina - monotoniškas fasadas pabrėžtų senamiesčio panoramas (6 ekspertai).

2.2. Pasigendame įdomesnės fasadų plastikos, nestandartinio įvaizdžio, išraiškingesnio architektūrinio sprendimo, labiau derančio su aplinka (5 ekspertai).

2.3. Užmiesčiui būdinga architektūra per arti braunasi prie miesto centro. Pramoninis architektūros charakteris sunkiai pritaikomas šiame kontekste, nebent būtų specialiai estetizuotas (5 ekspertai).

2.4. Neišspręstas transporto ir pėsčiųjų judėjimas Jonavos gatve (5 ekspertai).

2.5. Siūlytume  skirti daugiau dėmesio šoninių fasadų plastikai bei stogo architektūrai ne tik dekoro, spalvos, bet ir formos prasme (3 ekspertai).

2.6. Nepritariame vertikalioms reklamos dominantėms - reklama turėtų būti numatoma žmogaus ūgio lygmenyje. Reklamos sprendimą būtina numatyti projekte, kad būtų aiški autorių pozicija (3 ekspertai).

2.7. Miestas turėtų kelti aukštesnius reikalavimus pastato architektūrai tokioje svarbioje vietoje (3 ekspertai).

2.8. Neparodyti pėsčiųjų ryšiai su Žaliakalnio šlaitais, senamiesčiu (3 ekspertai).

2.9. Kelia abejonių balta spalva (3 ekspertai).

2.10. Plokščią stogą būtų galima apželdinti ir išnaudoti rekreacijai (1 ekspertas  - J.Minkevičius).

 

 

Gintaras Prikockis

Jūratė Merkevičienė

 

 


Skaityti komentarus
Rašyti savo komentarą
*
*