Ž.MIKŠIO IR R.G.MORDMULLERIO „DRAUGYSTĖS KŪRINIAI“ ŠIAULIUOSE 4

Lina Vidūnaitė
www.kamane.lt, 2010-11-08

R.G.Mordmulleris ir E.Saladžius parodos atidaryme. V.Savičiūnaitės nuotr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž.Mikšys. R.G.Mordmulleris. "Exlibris II". 1989.

Ž.Mikšys. R.G.Mordmulleris. "Žiūrovai IV." 1988.

Parodoje. A.Butkevičienės nuotr.

Lapkričio 5 d. Šiaulių galerijoje „Laiptai“ atidaryta dviejų kartu kuriančių bičiulių -- Žibunto Mikšio (Paryžius) ir Rainerio Gotlibo Mordmullerio (Brėmenas) grafikos paroda „Draugystės kūriniai“.

Atidaryme dalyvavo R.G.Mordmulleris. Apie savo draugystę su Ž.Mikšiu pasakojo ir kaunietis grafikas Edmundas Saladžius.

Lankytojams pristatytas Brėmene išleistas „Draugystės kūrinių“ katalogas.

Parodą „Laiptų“ galerijoje sudaro dvi dalys: R.G.Mordmullerio ofortai bei mišria technika sukurti darbai ir svarbiausioji – bendros abiejų menininkų kūrybos kolekcija „Draugystės kūriniai“.

R.G.Mordmulleris ir Ž.Mikšys bendrus ofortus pradėjo kurti dar 1964 m., kai kartu mokėsi Paryžiuje, Friedlaenderio grafikos studijoje. Unikalus kūrybinis dviejų asmenybių bendradarbiavimas tęsiasi iki šiol -- jau daugiau keturiasdešimt metų.

Temas ir idėjas kūrybos bičiuliai aptaria bendraudami laiškais, telefonu, lankydami kartu parodas, kino filmus ar spektaklius Paryžiuje arba Vokietijoje.

Kūrybinio tandemo ofortai gimsta siuntinėjant vienas kitam vario plokštes maršrutu Paryžius-Brėmenas. Bendra kūryba tęsiasi tol, kol kuris nors nutaria, kad darbas jau baigtas.

Grafikas E.Saladžius: „Taiklus ir lakoniškas dviejų dailininkų parodos pavadinimas atskleidžia Lietuvos dailininkams ir meno mylėtojams netikėtą kūrybos pobūdį -- bendraautorystę. Tai gana retas reiškinys lietuvių meno praktikoje.  Žibuntui būdingas juvelyriškai elegantiškas ofortas su trapiais poetinių tekstų intarpais ir Rainerio figūros šalia Žibunto lotyniškos harmonijos – tai dermė, alsuojanti dramatizmu ir įtampa.

Tiktai gilus Europos kultūrų ir kūrybos principų supratimas gali subrandinti tokį reiškinį. Viduržiemio jūros arealas, senųjų kultūrų lopšys spinduliuoja formos ir turinio harmoniją. Tai ypač vertingas pavyzdys šiuo sudėtingu kultūrai metu, kai menas įgyja ne rekonstrukcijos, bet destrukcijos požymių, o piktosios dvasios užduotis yra įtikinti žmogų, jog nebėra garbės, atsakomybės, tikėjimo, o gal net – ir pats žmogus nebesvarbus.

Žibuntas ir Raineris mums demonstruoja savo susitelkimą, ginantį ir saugantį tikrąsias Europos kultūros vertybes. Tokia yra jų bendros kūrybos prasmė ir turinys.“

Ž.Mikšys gimė Kaune 1923 m. ir čia gavo pirmąsias meno pamokas. Karo negandų persekiojamas, kaip daugelis Lietuvos dailininkų ir intelektualų, buvo priverstas palikti gimtąjį kraštą. Atvykęs i Vokietiją, jis studijavo tapybą Štutgarto meno akademijoje, Niujorke kūrė vitražus. 1962 m. visam laikui apsigyveno Paryžiuje.

R.G.Mordmulleris gimė 1941m. Braunsveige. Studijavo Berlyno ir Paryžiaus aukštosiose meno mokyklose tapybą ir grafiką, dėstė Osnabriuko universitete. Šiuo metu gyvena ir dirba Brėmene ir Paryžiuje.

Iš Ž.Mikšio ir R.G Mordmullerio kūrybinio bendradarbiavimo gimusi paroda yra toks vertingas pavyzdys, dėl kurio tikrai verta vyksti į Šiaulių „Laiptų“ galeriją iš visos Lietuvos. Tai padaryti galima iki lapkričio 25 d.


Skaityti komentarus
Rašyti savo komentarą
*
*