Violeta Šoblinskaitė-Aleksa, poetė, prozininkė, vertėja, gimė 1954-09-02 Mažeikiuose. VU studijavo vokiečių kalbą ir literatūrą, dirbo Šiaulių laikraščio „Raudonoji vėliava“ korespondente, literatūros mėnraštyje „Keturi vėjai“, savaitraštyje „Šeimininkė“, „Nemuno“ žurnale, „Eridano“ leidykloje redaktore. Nuo 1999 m. dirba žurnale „Bičiulis“. Nuo 1994 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos narė.

Bibliografija:

Šaknų žiedai: eilėraščiai. - Vilnius, 1986.

Rudens dienos užkalbėjimas: apysaka. – Kaunas, 1991.

Šešėlio erškėtrožė: eilėraščiai. – Kaunas: Oškinis, 1993.

Stirnino metai: poezija. – Kaunas: Oškinis, 1994.                                                                                     

Aitvaras auksarankis: pjesė knygoje Aitvaras Auksarankis, Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 1997.

Basnirčia: eilėraščiai. – Kaunas: Nemunas, 1998.                                                                                         

Stiklo knyga: poezija, C/D, Kaunas: Giedriaus Kuprevičiaus studija, Izabellos Antinienės kūrybinės dirbtuvės, 2000.

Septynios suknelės: eilėraščiai. – Vilnius: Joružis, 2002.

Vilkų marti: romanas. – Kaunas: Nemunas, 2003.

Obuoliai iš meilužių sodo: eilėraščiai. – Vilnius: Petro ofsetas, 2004.                                                           

Skyrybų kambariai: romanas. – Vilnius: Petro ofsetas, 2008.

Truputis lauktuvių: rašiniai. – Kaunas: Nemuno leidybinė grupė, 2008.

Truputis lauktuvių. Antroji knyga: rašiniai. – Kaunas: Nemuno leidybinė grupė, 2009.

Tyruliukuose viskas gerai: novelės. – Kaunas: Kauko laiptai, 2012.

Margalapė: poezija. – Kaunas: Kauko laiptai, 2013.

Vaikams: 

Raganaitės pramanai: Kalėdų spektaklis. – Kauno lėlių teatras, 1997.

Stebuklingojo laikrodžio burtai: Kalėdų spektaklis. – Kauno lėlių teatras, 1998.

Tikros barono Miunhauzeno istorijos (kartu su V. Aleksaičiu): spektaklis visai šeimai. – Kauno lėlių teatras, 1999.

Stebuklingas varpelis: Kalėdų spektaklis. – Kauno lėlių teatras, 2008.

Vertimai:

Liudmila Rozumovskaja. Artimiausieji žmonės: pjesė. – Kauno valstybinis dramos teatras, 1987.

Efraim Sevela. Monė Cackesas – vėliavnešys: romanas. – Dienraštis „Kauno diena", 1996.

Efraim Sevela. Sustabdykite lėktuvą, aš išlipsiu: romanas. – Dienraštis „Kauno diena", 1997.

Frederick Forsyth. Karo šunys: romanas. – Kaunas: Eridanas, 1998.

Joanna Chmielewska. Vien tik raudona: romanas. – Kaunas: Eridanas, 1998.

Joanna Chmielewska. Įtariami mes visi: romanas. – Kaunas: Eridanas, 1998.

Joanna Chmielewska. Negyvėlio palikimas: romanas. – Kaunas: Eridanas, 1998.

Frederick Forsyth. Dosjė „Odesa": romanas. – Kaunas: Eridanas, 1999.

Joanna Chmielewska., Protėvių šuliniai: romanas. – Kaunas: Eridanas, 1999.

Joanna Chmielewska. Šitiek gaujų!: romanas. – Kaunas: Eridanas, 1999.

Karl Miloker. Gasparonė: libretas, Kauno muzikinis teatras, 1999.

Joe Alex. Užuodžių kraują: romanas. – Kaunas: Eridanas, 2000.

Joanna Chmielewska. Aistros dėl deimanto: romanas. – Kaunas: Eridanas, 2000.

Joanna Chmielewska. Šeimyninė relikvija: romanas. – Kaunas: Eridanas, 2000.

Tadeusz Rozewicz. Skaisčioji santuoka: pjesė. – Kauno kamerinis teatras, 2001.

Nina Gernet. Gelbėkim Gugutį: pjesė. – Kauno lėlių teatras, 2001.

Patrick Suskind. Kontrabosas: pjesė. – Kauno kamerinis teatras, 2002.

Nina Gernet. Pasaka apie lietaus lašelį: pjesė. – Kauno lėlių teatras, 2004.

Patrick Suskind. Kontrabosas (su V. Gerulaitiene): romanas. – Vilnius: Alma littera, 2006.

Ewa Piotrowska. Dvi padūkėlės pelytės: pjesė. – Kauno lėlių teatras, 2007.

Oleg Žiugžda. Užburtos pilies paslaptis: pjesė. – Kauno lėlių teatras, 2009.

Michal Walczak. Pirmasis kartas: pjesė. – Kauno kamerinis teatras, 2009.

Sudarė:

Gintaras Gutauskas. Metas keliaut, mylimoji: poezijos rinktinė. – Kaunas: Nemunas, 2001.

Almanachas „Poezijos pavasaris 2009" (kartu su Gasparu Aleksa). – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009.

Apdovanojimai:

1985 m. Juliaus Janonio pilietinės poezijos konkurso laureatė.

1999 m. „Kauno dienos" prizas (Poezijos pavasaris - 1999).

2004 m. Žemaitės literatūrinė premija už romaną kaimo tematika „Vilkų marti".

2004 m. Vieno Lito premijos laureatė už vaižgantišką kalbos sodrumą romane „Vilkų marti".

2005 m. Salomėjos Nėries premija už poezijos knygą „Obuoliai iš meilužių sodo".                                             

2013 m. Lietuvos Respublikos Seimo Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai" už visuomeniškai aktualią publicistiką.

2013 m. Panevėžio rajono savivaldybės Gabrielės Petkevičaitės-Bitės literatūros premija už novelių rinkinį „Tyruliukuose viskas gerai".

2013 m. Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio literatūros premija už novelių rinkinį „Tyruliukuose viskas gerai".

2014 m. Kauno miesto savivaldybės Kauno miesto burmistro Jono Vileišio pasidabruotas medalis.

 

Daugiau: http://aleksa.lt/