Stasys Žirgulis gimė 1944 06 10 Radviliškyje. 1963 m. baigė Radviliškio V. Valsiūnienės vidurinę mokyklą. 1974 m. baigė Valstybinį dailės institutą (dab. VDA), įgijo skulptoriaus specialybę. 1975-83 m. dirbo meno vadovu Kauno „Dailės“ kombinato metalo bare, 1983-87 m. – LDS Kauno skyriaus atsakinguoju sekretoriumi. Nuo 1988 m. dėsto skulptūrą, piešimą ir kompoziciją VDA Kauno dailės institute. Daug metų buvo Kauno ir Respublikinės meno tarybos, Lietuvos dailės fondo bei Lietuvos dailininkų sąjungos tarybos narys. Dvi kadencijas buvo renkamas LDS Kauno skyriaus skulptūros sekcijos pirmininku, vieną kadenciją – Lietuvos kultūros ministerijos meno ekspertų komisijos nariu. Nuo 2003 - Kauno miesto savivaldybės tarybos narys. Parodose dalyvauja nuo 1975 m. Dirba skulptūros srityje.

Personalinės parodos

1989 – galerija „Arka“, Vilnius.

1990 – galerija „Arka“, Vilnius (kartu su V. Venckūniene, R. Dalinkevičiumi).

1992 – Kauno parodų rūmai.

1993 – Ada Goosen galerija, Bilderdamas, Olandija.

2003 – galerija „Meno niša“, Vilnius (kartu su M. Levitan-Babenskiene).

2004 – galerija „Doxa“, Česky Krumlovas, Čekija.

2013 – galerija „La Capitale“, Paryžius, Prancūzija.

Svarbiausios grupinės parodos

1975 – Respublikinė dailės paroda „Mūsų kaimas“, Dailės parodų rūmai, Vilnius.

1975 – Kauno jaunųjų dailininkų paroda „Formos ir turinio variacijos“, Meno darbuotojų namai, Kaunas.

1976 – Respublikinė jaunųjų dailininkų paroda, Dailės parodų rūmai, Vilnius.

1976, 1980, 1984, 1988 – Pabaltijo skulptūros kvadrienalė, Ryga, Latvija.

1976, 1979, 1983, 1988, 1992 – Kauno dailininkų vaizduojamosios dailės paroda, Kauno paveikslų galerija.

1979 – I Pabaltijo jaunųjų dailininkų vaizduojamosios dailės paroda „Jaunystė“, Dailės parodų rūmai, Vilnius.

1982 – „Kauno skulptoriai – Kaunui“, Kauno paveikslų galerija.

1983 – I Respublikinė skulptūrų paroda, Dailės parodų rūmai, Vilnius.

1984 – Visasąjunginė paroda „Žemė ir žmogus“, Centriniai dailininkų namai, Maskva, Rusija.

1985 – Kauno dailininkų paroda, Latvijos dailės muziejus, Ryga.

1985, 1988 – Respublikinė vaizduojamosios dailės paroda, Dailės parodų rūmai, Vilnius.

1985 – Dešimties Lietuvos skulptorių paroda, Kelnas, Vokietija.

1987 – Kauno skulptorių paroda, Tartu, Estija.

1987 – Lietuvos vaizduojamosios dailės paroda, Centriniai dailininkų namai, Maskva, Rusija.

1989 – Lietuvos dailininkų paroda, Pavija, Italija.

1993 –Kauno dailininkų paroda, Porvas, Suomija.

1994 – Individualistų paroda, Šiuolaikinio meno centras, Vilnius.

2000 – Skulptūrų paroda, LR Prezidentūros kiemelis, Vilnius.

2000 – Aliuminio simpoziumo dalyvių darbų paroda, galerija „Meno parkas“, Kaunas.

2001 – Skulptūrų paroda, LR Prezidentūros kiemelis, Vilnius.

2002 – Skulptūrų paroda, Medalių galerija, Vilnius

2002 – Respublikinė vaizduojamosios dailės paroda „Kolekcija 2002“, Dailės galerija, Šiauliai.

2003 – Respublikinė portretų paroda, galerija „Arka“, Vilnius.

2004 – „Geriausias metų kūrinys“, Kauno paveikslų galerija.

2004, 2005 – Sniego skulptūrų festivalis, Saporas, Japonija.

2005 – „Menas + Menas bendrauti. Skulptūra“, Kauno paveikslų galerija.

2005 – „Laisvės alėja = Skulptūrų galerija“, Kaunas.

2006 – Kauno menininkų paroda, Tartu, Estija.

Svarbiausi apdovanojimai

1978 – II laipsnio diplomas už metalo plastiką Respublikinėje meno verslų parodoje.

1980 – I premija ir medalis už skulptūras „Rytas“, „Vakaras“, „Problema“ Pabaltijo skulptūros kvadrienalėje Rygoje.

1981 – buv. TSRS Valstybinio gamtos apsaugos komiteto garbės raštas už pastangas įrengiant T.Ivanausko muziejų.

1981 – buv. LTSR Aviacijos sporto federacijos prezidiumo garbės raštas už vertingus meninius kūrinius-prizus.

1985 – buv. LTSR Kultūros ministerijos premija už skulptūras „Dzūkija“, „Pilėnai“ Respublikinėje vaizduojamosios dailės parodoje Kaune.

1987 – Kauno radijo gamyklos „Banga“ premija už skulptūrą „Tėviškė“ Vaizduojamosios dailės parodoje Kaune.

1988 – diplomas už skulptūras „Jungas“, „Dialogas su savimi“, „Epochų aidas“ Pabaltijo skulptūros kvadrienalėje Rygoje.

1999 – Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino I laipsnio medalis už nuopelnus Lietuvai.

1999 – Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo laipsnio valstybinė stipendija.

2000 – Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko V. Landsbergio padėka už meninį indėlį, minint Steigiamojo Seimo 80-ųjų metinių sukaktį.

2004 – Vytauto Didžiojo ordino Riterio kryžius.

2008 - Lietuvos dailininkų sąjungos auksinis ženklelis ir premija už paminklą rezidencijos aukoms atminti „Nurimęs varpas“ Alytuje. 

Svarbesni kūriniai viešosiose erdvėse

Dekoratyvinės durys ir sienelė Jonavos azotinių trąšų gamyklos kavinės interjere (kartu su V. Juzikėnu, arch. S. Joneliu), 1975.

„Paukščiai“. Plastinis akcentas Jonavos azotinių trąšų gamyklos kiemelyje prie administracinio pastato, 1975.

Skulptūra fontanui „Baltija“. Gamybinis susivienijimas „Baltija“, Kaunas, 1979.

Tado Ivanausko biustas ir portretas. Zoologijos muziejus, Kaunas, 1980.

Skulptūra fontanui „Šaltinis“. AB „Švara“, Kaunas, 1980.

„Gyvenimo takas“. Memorialinė kompozicija žuvusiam alpinistui E.Bajorui. Kauno Petrašiūnų kapinės, 1983.

„Vidurnaktis“. Klaipėdos skulptūrų parkas, 1983.

„Eglė ir Žilvinas“. Sanatorija „Eglė“, Druskininkai, 1984.

Fontanas „Paukščiai“, gamykla „Azotas“, Jonava, 1984.

Daktaro P. Jašinsko antkapinis paminklas. Kauno Petrašiūnų kapinės, 1987.

V. Dubeneckio memorialinė lenta su bareljefu. Vilniaus g., Kaunas, 1988.

B. Buračo portretinis biustas. Kauno fotografijos galerija, 1988.

„Šikšnosparnis“. Zoologijos muziejus, Kaunas, 1988.

Memorialinė lenta J. Tallat-Kelpšai. Laisvės al., Kaunas, 1988.

A. Kučingio paminklinis biustas. Aušros g., Kaunas, 1989.

Arkivyskupo J. Skvirecko biustas. Kauno arkikatedros bazilikos centrinė nava, 1989.

P. Galaunės memorialinė lenta su portretu. Vydūno al., Kaunas, 1989.

Memorialinė lenta Lietuvos karininkams Lamos tremtiniams. Vytauto bažnyčia, Kaunas, 1990.

„Laiminantis Kristus“. Marijampolės r., monsinjoro Vytauto Kazlausko tėviškė, 1990.

Paminklas lakūnui bandytojui R. Stankevičiui. Aukštųjų Šančių kapinės, Kaunas, 1991.

Paminklas P. Višinskiui (kartu su arch. E. Makštučiu). Šiauliai, 1991.

Atstatytas paminklas šv. Mykolui Arkangelui. Kuktiškių bažnyčios šventorius, 1991.

Atstatytas Švč. Mergelės Marijos paminklas. Leipalingis, 1991.

Memorialinė lenta kompozitoriui K. Jakubėnui. A. Mickevičiaus g., Kaunas, 1993.

Signataro K. Bizausko memorialinė lenta su portretu. Vydūno al., Kaunas, 1993.

Atstatyta skulptūra „Laiminantis Kristus“. Tiškevičių rūmų parkas, Palanga, 1993.

Pirmojo Kauno burmistro P. Vileišio memorialinė lenta su portretu. V. Putvinskio g., Kaunas, 1993.

V. Vizgirdos memorialinė lenta su portretu. Tulpių g., Kaunas, 1995.

Dekoratyvinė skulptūra „Keliaujantis vėžlys“. Zoologijos muziejus, Kaunas, 1996.

Paminklas Lietuvos Respublikos Prezidentui Kaziui Griniui. Prezidentūros kiemelis, Kaunas, 1997.

V. Kudirkos paminklinis biustas. Šakiai, 1998.

Plastinis akcentas, skirtas Lietuvos Steigiamojo Seimo 80-osioms metinėms. Kauno muzikinio teatro skveras, 2000.

S. Kairio paminklinis biustas. AB „Kauno vandenys“, 2001.

LR Seimo nario Rimanto Ruzo antkapinis paminklas. Kauno Petrašiūnų kapinės, 2003.

„Šviesos bokštas. Miesto sergėtojas“ (kartu su arch. L.Adomkumi). Jonava, 2004.

„Nurimęs varpas“. Lietuvių tautos kančių memorialas (kartu su arch. L.Adomkumi). Alytus, 2007.

Skulptoriaus darbų yra įsigiję: Kelno moderniojo meno muziejus, Nacionalinis M.K.Čiurlionio dailės muziejus, Rygos Nacionalinis dailės muziejus, Lietuvos dailės fondas, privačios galerijos ir asmenys Olandijoje, Vokietijoje, Suomijoje, JAV ir kt.