Stasys Babonas, g. 1960 05 29, Ražaičiuose, Raseinių r.

1978 baigė Vilniaus A.Jonyno aklųjų ir silpnaregių  vidurinę mokyklą. 1981 - 1986 m. studijavo Šiaulių pedagoginiame universitete,  įgijo tiflopedagogo specialybę. 1990 -  1991 m. Vilniaus universitete studijavo psichologiją.  Dirbo Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos  Kauno kultūros namų direktoriumi, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Kauno ir Marijampolės apskričių tarybos pirmininku, nuo 2005 m. – Viešosios įstaigos Kauno aklųjų ir silpnaregių centro direktorius. Pirmasis eilėraštis buvo išspausdintas 1976 m. neregių almanache “Vaivorykštė“, T.2. Pirmieji apsakymai taip pat išspausdinti „Vaivorykštėje“, T.3. Apsakymai publikuoti ir periodiniuose leidiniuose „Kauno tiesoje“, „Kauno dienoje“, „Mūsų žodyje“ ir jo prieduose, „Nemune“, „Literatūroje ir mene“ ir kt.

Rašytojų sąjungos narys nuo 2009 metų.

Bibliografija

Trys sugrįžimai namo: apysaka ir apsakymų triptikas. – Kaunas 1995 (knyga pripažinta geriausia tų metų neregių literatų konkurse).

Klystžvakės šaukia: romanas. – Kaunas, 2003.

Apsnigta obelis: istorijų pynė. – Vilnius, 2005 (tapo neregių literatų konkurso nugalėtoju).

Žuvų gyvenimai šulinyje: romanas. – Kaunas, 2011.

Pakalnučių žydėjimas: apsakymai. - Kaunas: Kauko laiptai, 2014.

Apdovanojimai

1995 m. Neregių literatų konkurso pirmoji vieta už knygą „Trys sugrįžimai namo".

2005 m. Neregių literatų konkurso pirmoji vieta už knygą „Apsnigta obelis".

2008 m. P. Cvirkos novelės konkurso laureatas už novelę „Bulviakasis".