Gimė 1960 08 01 Jurbarke. Baigė Jurbarko II vidurinę mokyklą (1976), St.Žuko dailės technikumą (1980). Vilniaus dailės akademijoje studijavo menotyrą (1982-1987).

Narystė kūrybinėse organizacijose: LDS nuo narė nuo 1990 m. AICA narė nuo 1992 m., LDID narė nuo 1998 m.

Dabartinė darbinė veikla, mokslinis laipsnis: Humanitarinių mokslų daktarė, Vytauto Didžiojo universiteto Menotyros katedros dėstytoja (2001-2007 – vedėja), docentė

Valstybiniai ir kt. svarbiausi apdovanojimai, stipendijos:

2000-2001 Lietuvos Kultūros ministerijos individuali stipendija;

2005 – Čekijos Mokslų akademijos stažuotojo stipendija;

2005 – LDS Tarybos padėkos raštas už indėlį į LDS veiklą

2006-2007 Lietuvos Kultūros ministerijos strateginė stipendija

2008 – Kauno miesto savivaldybės kultūros ir meno premija

Žinios apie kūrybinę veiklą:

Parodų kuravimas:

Žmogaus ženklai. Skulptūra, piešiniai, fotografija . 1988 m. Klaipėdos parodų rūmai (kartu su E. Lubyte)

M.K.Čiurlionio ir amžinininkų grafika. 1991 m. Nacionalinis M.K.Čiurlionio dailės muziejus, Kaunas (kartu su G. Jankevičiūte)

Rimvydas Jankauskas-Kampas 1996 m. Kauno Paveikslų galerija ir Šiuolaikinio meno centras, Vilnius;

Kaunas-Ryga-Kaunas. VDA Kauno Dailės instituto dėstytojų dailės paroda. Kauno Paveikslų galerija ir Rygos dailės akademija;

Kęstutis Paliokas. 1998 Kauno Paveikslų galerija ir Šiuolaikinio meno centras, Vilnius;

Mysterium Magnum. 2001-2002. Tarptautinė paroda galerijoje „Meno parkas‘, Kaunas.

Skulptūrų zona. 2004-2007, tęsiamasis projektas kartu su galerija „Meno parkas“, Kaunas, Taiko prospektas 145 b.

Informacija apie asmenį: www.vdu.lt

 

Svarbiausios mokslinės publikacijos (2003-2008):

Knygos:

Andriušytė-Žukienė R. Akistatos: dailininko V. K. Jonyno kūryba pasaulio meno keliuose. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2007. ISBN 978-9986-669-66-1.

Andriušytė-Žukienė R. Eimutis Markūnas. Vitražai. Kaunas: Meno parkas, 2007. ISBN 9955-674-03-2

R. Žukienė, R. Mažeikienė, L. Dovydaitytė, Kultūros animacija. Metodinė priemonė, Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2007. ISBN 978-9955-12-286-9.

Andriušytė-Žukienė R. M.K.Čiurlionis: tarp simbolizmo ir modernizmo. Vilnius: Versus Aureus, 2004. 246 psl.. ISBN 9955-601-45-0.

Rasa Andriušytė-Žukienė, Milda Kulikauskienė, Darius Kučinskas, Osvaldas Daugelis. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: twórczość, osobowość, środowisko [kolektyvinė monografija]. Kaunas: Nacionalinis M.K.Čiurlionio dailės muziejus, 2001, 203 p.

Rasa Andriušytė-Žukienė, Ugnė Karvelis, Serge Faucherau, Vytautas Landsbergis. Čiurlionis et l’art Européen // M.K.Čiurlionis. 1875-1911: [kolektyvinė monografija]. Paris: Réunion des Musées Nationaux, 2000. 204 p. ISBN 2-7118-4140-5.

Vakarų Europos XX a. dailės istorija. Mokomoji knyga. Kaunas: VDU leidykla, 2003.

Straipsniai:

Lietuvos recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

Andriušytė-Žukienė R. M. K. Čiurlionis, simbolizmas ir modernizmo aušra Rytų Europoje // Modernumas ir tradicija XX amžiaus Lietuvos tapyboje, (ser. Vilniaus dailės akademijos darbai, Dailė, Nr. 15), Vilnius, 1998, p. 21–­39.

Andriušytė-Žukienė R. M. K. Čiurlionis ir „Jaunosios Lenkijos“ tapyba // Dailė: Vilniaus dailės akademijos darbai. 2000. Nr. 17. P. 79-96.

Andriušytė-Žukienė R. M. K. Čiurlionis irXX a. pradžios „muzikinės tapybos“ idėja // M. K. Čiurlionis ir lietuvių muzikinės kultūros raida. Vilnius: Lietuvos muzikos akademija, 2000. P. 49-58.

Andriušytė-Žukienė R M. K. Čiurlionis ir modernizmas // Darbai ir dienos. 2001. Nr. 26. P. 97-132.

Andriušytė R. M. K. Čiurlionio kūrybos recepcija ir reprezentacija XX a. antrojoje pusėje // Menotyra. 2002. Nr. 2(27). P. 18-26.

Andriušytė-Žukienė R. Orientalistinis M.K.Čiurlionio kūrybos fonas // Rytai-Vakarai: kultūrų sąveika, (ser. Kultūrologija, t. 8). Vilnius: 2002, p. 251-263.

Andriušytė-Žukienė R. „Viskas tiks...“ naujieji laikai tapyboje // Darbai ir dienos, 2003 Nr. 33. P. 211-220.

Andriušytė-Žukienė R. Romantinė vaizduotės stichija M. K. Čiurlionio ir amžininkų kūryboje // Logos, 2003 Nr. 35, p. 159-167. ISSN 0868-7692.

Andriušytė-Žukienė R. „Viskas tiks“ ... Naujieji laikai tapyboje. // Darbai ir dienos, 2003 Nr. 33, p. 211-220. ISSN 1392-0588.

Andriušytė-Žukienė R. M.K.Čiurlionio meninio pasaulio impresijos rusų menininkų kūryboje: originalūs kūriniai ir klastotės // Dailė. Vilniaus Dailės akademijos darbai, 2005 Nr. 38, p. 21-35. ISSN 1392-0316.

Andriušytė-Žukienė R. Religinės temos ir kultūrinis sinkretizmas M. K. Čiurlionio kūryboje // Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai 2005. T. 19, kn. 1., p. 199-210. ISSN 1392-0499

Menotyrininkų akiratyje – Lietuvių išeivijos dailė / kolektyvinės monografijos „Lietuvių išeivijos dailė“ recenzija // Dailė: Vilniaus dailės akademijos darbai, 2003. Nr. 31, P. 247-251. ISSN 1392-0316. - T. 31 (2003), p. 247-251.

Vėluojant nepavėluoti / J. Mulevičiūtės knygos “Modernizmo link” recenzija // Menotyra. 2001, Nr. 4.

Jaunosios Lenkijos idėjų atspindžiai M.K.Čiurlionio tekstuose // Dailės istorijos studijos. XX amžiaus pradžios Vilnius: modernėjančios kultūros židinys. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas. ISBN 9986-638-48-8. – T.1 (2004), p. 130- 137.

Andriušytė-Žukienė R. M.K.Čiurlionio meninio pasaulio impresijos rusų menininkų kūryboje: originalūs kūriniai ir klastotės // Dailė. Vilniaus Dailės akademijos darbai, 2005 Nr. 38, p. 21-35. ISSN 1392-0316.

Andriušytė-Žukienė R. Šv. Rokas. Kaimelio bažnyčia // Lietuvos sakralinė dailė. – T. 1., kn. IV. Vilnius, 2006, p. 382-385.

Aндрюшите-Жукене Р. М. К. Чюрлионис и искусство соседних стран – идеи и иконография // Европейский символизм. Санкт-Петербург: Алетея, 2006, с. 327-254. ISBN 5-89329-891-8.

Andriušytė-Žukienė R. Dailininko V. K. Jonyno kūryba ir „Lietuviško stiliaus“ paieškos JAV lietuvių bažnyčių architektūroje // Soter, 2007 Nr. 22 (50), p. 159-171.

Andriušytė-Žukienė R. Lietuvių dailininkai Freiburge ir Vakarų Europos meninė aplinka // Oikos: Lietuvių migracijos ir diasporos studijos, 2007 Nr. 3, p. 67-77. Duomenų bazė EBSCO

Kituose kultūros ir profesiniuose leidiniuose

Andriušytė R. Ryškus, bet vienišas menotyrininkas Mikalojus Vorobjovas // Kultūros barai, 1998, Nr. 8–9, p. 101–103.

Andriušytė R. Views of Some Representatives of the Inter-War Culture on Ciurlionis’ Art“, in: Modernity and Identity: Art in 1918–1940, Edit. Jolita Mulevičiūtė, Vilnius, 2000, p. 58-70.

Andriušytė R. Čiurlionio rašytinė kūryba / Kultūros barai, 2000, Nr. 8–9, p. 81–­84.

Andriušytė-Žukienė R. M. K.Čiurlionis ir XX amžiaus pradžios „muzikinės tapybos“ idėja“, in: M. K. Čiurlionis ir lietuvių muzikinės kultūros raida, Sud. Algirdas Ambrazas, Vilnius, 2000, p. 49­–58.

Andriušytė R. Čiurlionis et l’art Européen“, in: M. K. Čiurlionis. 1875–1911, Paris: Musee d’Orsay, 2000, p.27-43.

Andriušytė-Žukienė R. Raigardas ir meninė kūryba // Ar tikrai Raigardas prasmego? / Geologijos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Vilniaus dailės akademija, kompleksinių tyrimų duomenys/. – Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2001. P. 80-97.

Andriušytė-Žukienė R. Robertas Antinis: minties ir atminties erdvės // Dailė. Lietuvos dailininkų sąjungos žurnalas – 2003 Nr. 1, p. 89-95.

Andriušytė-Žukienė R. Skulptūrų zona Kaune // Dailė. Lietuvos dailininkų sąjungos žurnalas – 2003 Nr. 1, p. 78-79.

Andriušytė R. „Skaitykite: Tschürljönis“. Kaip Aleksis Rannitas privertė vakariečius išmokti ir įsiminti lietuvišką pavardę // Kultūros barai. – ISSN 0134-3106. – 2004 Nr. 8/9, p. 55-60. www.eurozine.com

Andriušytė R. „Gražioji epocha“ Kaune // Dailė. Lietuvos dailininkų sąjungos žurnalas – 2005 Nr. 1, p. 83-87.

Andriušytė-Žukienė R. Vytautas Kazimieras Jonynas ir knyga // Dailė. Lietuvos dailininkų sąjungos žurnalas – 2007 Nr. 1, p. 113-116.

Populiarieji straipsniai ir parodų katalogai

Andriušytė R. Echa teozofii w twórczości Čiurlionisa, in: Lithuania, 1995, Nr. 3, s. 108–­112.

Andriušytė R. M. K. Čiurlionis: Tarp fin-de siecle ir modernizmo, in: Krantai, 1995 bal.-rugs, p. 16-22.

Andriušytė R. Teosofijos atspindžiai M. K. Čiurlionio kūryboje, in: Naujasis Židinys-­Aidai, 1995, Nr. 9, p. 649­–654.

Andriušytė R. M. K. Čiurlionis ir XX a. pradžios ezoteriniai judėjimai, in: Akademikas, 1995, Nr. 1, p. 49­–53.

Andriušytė R. Kelios mintys apie M. K. Čiurlionį ir modernizmą, in: 7 meno dienos, 1995 09 29.

Andriušytė R. Nevaržomo gesto tapyba, in: Kultūros barai, 1995, Nr. 2, p. 33­–37.

Andriušytė R. Pleneras Antanui Samuoliui atminti“, in: 7 meno dienos, 1995 09 08.

Andriušytė R. Panorama of Lithuanian Art in 1900–1940, in: Personal time: Art of Estonia, Latvia, Lithuania 1945–1996, Warszawa, 1996, p. 10-15.

Andriušytė R. The World as a grand symphony: Čiurlionis, composer and painter, the Kolumbus of a new spiritual Continent, in: Lithuania in the World, 1996, vol. 4, No. 2, p. 28–­38.

Andriušytė R. Vidinė erdvė ir veidas: Pokalbis su dailininke Aušra Andziulyje, in: 7 meno dienos, 1996 01 19.

Andriušytė R. Apie pieno ir mėnesienos šviesos vaikus: A. Ramūnaites grafika Berlyne, in: 7 meno dienos, 1996 11 29.

Andriušytė R. Kauno meno mokykla – mokytojai ir mokiniai, in: 7 meno dienos, 1997 12 12.

Andriušytė R. Kęstutis Paliokas – viena Kauno meno legendų, in: Kauno diena, 1998 03 14.

Andriušytė R. Apie tapytoją su smuikeliu – K. Palioką, in: 7 meno dienos, 1998 04 17.

Andriušytė-Žukienė R., Baltrūnas V., Vaitkevičius V. Ar iš tikrųjų Raigardas prasmego? in: Mokslas ir gyvenimas, 1999, Nr. 10, p. 22–­24; Nr. 11–12, p. 26–­27.

Andriušytė-Žukienė R., Baltrūnas V., Vaitkevičius V. Ar iš tikrųjų Raigardas prasmego? in: Mokslas ir gyvenimas, 1999, Nr. 10, p. 22–­24; Nr. 11–12, p. 26–­27.

Andriušytė R. M. K. Čiurlionio kūryba, in: M. K. Čiurlionis: Eskizai, paveikslai, mintys, sud. Birutė Verkelytė-Fedaravičienė, Maskva, ­Roma, 1997, p. 17–29.

Andriušytė-Žukienė R., Baltrūnas V., Vaitkevičius V. Ar iš tikrųjų Raigardas prasmego?, in: Druskininkų kronika, 2000 08 21­–28.

Andriušytė R. Muzikos būviai M. K. Čiurlionio ir amžininkų tapyboje, in: Muzikos barai, 2000, Nr. 9–10, p. 2­5.

Andriušytė R. Vėluojant nepavėluoti / J. Mulevičiūtės knygos Modernizmo link” recenzija, in: Menotyra, 2001, Nr. 4, p. 84­–85.

Andriušytė R. Leonas Strioga: Tarp realizmo ir modernizmo, in: Dailė, 2002, Nr. 1, p. 56­–61. ir kt.

Andriušytė R. Laima Oržekauskienė: tekstilės tekstai ir bažnyčios kontekstai, 2007 gruodis, in: www.kamane.lt

Andriušytė R. Šiuolaikinio meno tėkmėje. Laimos Oržekauskienės naujausieji kūriniai, 2007 gruodis, in: www.bernardinai.lt

Andriušytė R. Figūra, „Keturių grupės“ parodos katalogas, Kaunas, 1994.

Andriušytė R. Ženklas Kaunui, Objektų ir instaliacijų parodos katalogas, Kaunas, 1996.

Andriušytė R. Arūnas Vaitkūnas. Tapyba 1980-1996. Kūrybos katalogas. Vilnius, 1996

Andriušytė R. Kęstutis Paliokas, Tapyba, piešiniai. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Kaunas; Šiuolaikinio meno centras, Vilnius. 1998.

Andriušytė R. Skulptūrų zona, projekto katalogas. Kaunas, 2002.

Andriušytė R. Arūnas Vaitkūnas. Išliekantys tapybos ženklai. Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2006.

Andriušytė-Žukienė R. M. K. Čiurlionio kūryba // M. K. Čiurlionis. Kaunas: Šviesa, 2007, p. 9-26. ISBN 5430048364