Raimonda Kogelytė-Simanaitienė „Vitrum Balticum IV“ parodos atidaryme Klaipėdoje Raimonda Kogelytė-Simanaitienė. Bornholmas „European Glass Context 2008“ paroda

Dr. Raimonda Kogelytė-Simanaitienė gimė 1964 11 04 Kaune. 1982-87 studijavo Vilniaus dailės institute (dab. Vilniaus Dailės Akademija), Menotyros katedroje, įgijo meno istoriko ir teoretiko specialybę. 1996-98 m. mokėsi Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakultete, taikomosios pedagogikos magistrantūroje. 1998 – 2003 m. buvo VDU Menų instituto menotyros katedros doktorantė. 2003 m. apgynė humanitar. m. daktaro disertaciją tema „XX a. Lietuvos stiklo plastikos meninio vaizdo raida“. 2004 m. stažavosi Nacionaliniame Baltarusijos Kultūros universitete, Minske, 2005, 2015 m. – Estijos dailės akademijoje, Taline, 2006, 2008 m. – Latvijos dailės akademijoje, Rygoje, 2007 m. – Radomo Politechnikos universitete, Lenkijoje, 2008, 2014 m. – Bornholme, Danijoje, 2012, 2014 m. Nacionalinėje Baltarusijos mokslo akademijoje, Minske.

Pedagoginis darbas

1987 m. dirbo Vilniaus M. K. Čiurlionio meno mokykloje dailės istorijos mokytoja. Nuo 1988 m. specialybinę dailės istoriją dėsto VDA Kauno fakultete, vadovauja įvairių specialybių magistrantų, doktorantų teoriniams darbams. Nuo 1989 m. dailės istoriją dėsto Kauno A. Martinaičio dailės mokykloje. Estetikos, kultūros ir meno istorijos kursus skaitė Kauno Medicinos universitete (dabar LSMU), Kūno kultūros akademijoje (dabar LSU). Nuo 1990 m. nuosekliai dirba Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakultete, Menotyros katedroje, kur bakalauro bei magistro studijų programose skaito taikomosios dailės ir mados istorijos, Vakarų Europos dailės istorijos, Meno projektų valdymo, Kultūrinio turizmo ir kt. kursus, veda praktikas, baigiamuosius bakalauro ir magistro darbus. Nuo 2008 m. – VDU docentė. Nuo 2004 m. dailės ir dizaino istoriją dėsto ir KK J. Vienožinskio menų fakultete.

Moksliniai tyrimai

Tyrinėjimų sritys – Lietuvos šiuolaikinė taikomoji dailė, dizainas, dailės pedagogika. Yra paskelbusi mokslinius straipsnius Menotyros (Mokslo akademija), Tiltų (KU), Meno istorija ir kritika, Kauno istorijos metraštis, Acta Baltica (VDU), Acta Academiae Artium Vilnensis (VDA), Logos (MRU) leidiniuose, publikacijas – Dailės, Santaros, Krantų,Archiformos, Naujosios Romuvos bei kituose kultūros žurnaluose, dailės kataloguose. Aktyviai dalyvavo Lietuvoje ir užsienyje (Danijoje, Rusijoje, Estijoje) surengtose mokslinėse konferencijose. Albumo „Kauno menininkai“ (1996) (skyrius Taikomoji dailė ir dizainas, p. 122-184), enciklopedijų „Lietuva“. Šeimos enciklopedija (2005) (skyrius Taikomoji dailė, p. 314 – 319), „Lietuvos lobiai“ (2007) (skyrius Taikomosios dailės lobiai, p. 72 – 149), „Tarpukario Lietuva“ (2007) bendraautorė, žinyno „Kauno dailininkai: pėdsakai laike“ (2003) mokslinė redaktorė, straipsnių rinkinio „Modernios Lietuvos dailės ištakos: Kauno meno mokykla“ (2008), albumo „Filomena Ušinskaitė“ (kartu su A. Gyliene) (2012) sudarytoja.

Menotyrinė kūrybinė veikla

Nuo 1985 m. užsiima meno kritika: Kauno dienos, Nemuno, Literatūros ir meno bei kituose periodiniuose laikraščiuose bei tinklalapiuose paskelbė virš 300 straipsnių šiuolaikinės vaizduojamosios bei taikomosios dailės klausimais, parengė apie dvi dešimtis parodų katalogų, bukletų, dalyvavo įvairiose televizijos bei radijo laidose. Parodų Lietuvoje ir užsienyje, projektų internete kuratorė, organizatorė, menotyrininkė. Svarbiausi iš jų: tarptautinės tekstilės parodos „Linija“ (Nac. M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 1999) organizatorė, Nac. M. K. Čiurlionio dailės muziejaus ŠMC virtualaus projekto „Kauno menininkai šiandien“ taikomosios dailės kolekcijos (2002) kuratorė. Tarptautinių stiklo meno parodų „Vitrum Balticum I – VI“ (2000, 2002/1, 2005/6, 2008/9, 2011, 2014) (Nac. M. K. Čiurlionio dailės muziejus) kuratorė. Parodos „Nordic Glass – glass without boundaries“ (Danija, Švedija, Norvegija, Suomija, Estija, Latvija, 2000-2002) lietuvių meninio stiklo kolekcijos kuratorė. Keramikos parodos „Ornamento archeologija“ (Keramikos muziejus) (2006) kuratorė. Tarptautinio keramikos simpoziumo „Redukcija“ (2007, 2009) menotyrininkė. Tarptautinės 4 aukštųjų dailės mokyklų vizualiųjų menų parodos Radome/Lenkija, Košice/Slovakija, Lvove/Ukraina ir Kaune/Lietuva kuratorė (2007-2009). Respublikinės keramikos parodos „Pavasaris“ (2007, 2008) menotyrininkė. Tarptautinės Baltijos šalių keramikos parodos Kaune Keramikos muziejuje (2009) menotyrininkė. Renginių, skirtų profesionalios stiklo edukacijos Lietuvoje 30-čiui (2009), kuratorė. Projekto „Meninis stiklas virtualioje/viešoje erdvėje“ (2010) kuratorė. Tarptautinio meninio stiklo „European Glass Context“ (Bornholmas) projekto (2008, 2012) nacionalinė komisarė Lietuvai. Tarptautinio keramikos „European Ceramic Context“ (Bornholmas) projekto (2010, 2014) nacionalinė komisarė Lietuvai. VDA KF Stiklo katedros studentų darbų retrospektyvinės parodos „Titaniko“ parodų salėse (2016) Vilniuje menotyrininkė.

Gautos stipendijos, premijos:

2009, 2015 m. – LR Valstybinė individuali stipendija

2008, 2014 m. – LR Valstybinė edukacinė stipendija

2007 m. – Kauno m. savivaldybės Kultūros skyriaus stipendija.

2003 m. – Kauno Meno kūrėjų asociacijos premija.

2000 m. – Šiaurės šalių Ministrų tarybos stipendija.

Dalyvavimas institucijose ir visuomeninėse organizacijose:

Nuo 1999 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narė.

Nuo 1995 m. Lietuvos dailės ugdytojų draugijos narė.