Giedrius Kuprevičius – žmogus-orkestras, kuris pats kuria muziką, pats groja, pats kovoja ir pats taikosi, pats rašo publicistikos, eseistikos, kultūrologijos tekstus.

G.Kuprevičius gimė 1944 04 08. 1968 m. baigė Lietuvos muzikos akademijos prof. Eduardo Balsio kompozicijos klasę. 1966-1975 m. dėstė Juozo Gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje. Taip pat vedė muzikos fakultatyvus Lietuvos žemės ūkio universitete, Kauno technologijos universitete, dėstė aktorių kursui Vilniaus universitete, parengė muzikinės improvizacijos kursą Lietuvos muzikos akademijos Kauno fakultetuose.

1990-1999 m. dėstė Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakultete, 2000 m. paskirtas KTU Humanitarinių mokslų fakulteto dekanu, jo iniciatyva 2001 m. šiame universitete atidarytas Garso ir vaizdo technologijų centras, veikia Kompiuterinės muzikos klubas. Plėtodamas pedagoginę veiklą, kompozitorius yra parengęs nemažai metodinės literatūros darbų (pvz., Muzika teatre).

1971-1982 m. Giedrius Kuprevičius vadovavo Lietuvos kompozitorių sąjungos Kauno skyriui, 1980-1987 m. - Kauno muzikinio teatro elektroninės muzikos grupei Argo. 1987-1988 m. dirbo Lietuvos televizijos muzikos laidų vyriausiuoju redaktoriumi. Nuo 1957 m. nuolat skambina Kauno karilionu, o 1998 m. paskirtas vyriausiuoju Kauno miesto varpininku. Tarnavo valstybinėse pareigose: Lietuvos kultūros ministro pirmasis pavaduotojas ir meno reikalų valdybos viršininkas (1988-1990), Kauno savivaldybės vicemeras (1992-1993).

Nuo 1968 m. kompozitorius nuolat bendradarbiauja su Lietuvos spauda, rašo muzikinės publicistikos ir kultūrologijos klausimais žurnaluose Muzikos barai, Santara, Humanistika ir kt. Tikimės jo originalius tekstus skaityti ir kamane.lt portale Yra išleidęs esė knygas - Atbuli metai ir Juk pasakyta.

Giedrius Kuprevičius dalyvauja muzikiniuose festivaliuose, suvažiavimuose, simpoziumuose Lietuvoje bei užsienyje. Jo miuziklas Ugnies medžioklė su varovais buvo pastatytas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Rusijoje, Ukrainoje bei Moldovoje. Oratorija Pasaulio sutvėrimas XX amžiaus pabaigai buvo rodoma festivalyje Kaunas Jazz (1988), pasaulinėje parodoje EXPO-2000 Hanoveryje, tarptautiniame forume Vienoje. Kiti jo kūriniai skambėjo koncertuose įvairiose Europos šalyse, Amerikoje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje.

Giedriaus Kuprevičiaus muzika - saikingai moderni, muzikinės medžiagos plėtojimas pagrįstas melodizmu ir ritminių struktūrų augmentacijomis. Daugelyje kūrinių pastebimas improvizacinio prado dominavimas bei ryškios sąsajos su literatūra ar vaizduojamuoju menu. Kompozitorius rašo daug muzikos dramos spektakliams ir kino filmams.

2006 metais Vyriausybės meno premijos laureatas. 

Giedrius kuria taip daug, kad mažutės Kamanės portalas neįgalus viską atspindėti, todėl:

1. Plačiau apie G.Kuprevičiaus kūrybą – mic.lt

2. Viskas apie G.Kuprevičių – jo paties puslapyje www.giedriuskuprevicius.lt

(Parengta pagal kamane.lt-info, mic.lt ir buvusį G.Kuprevičiaus puslapį KTU svetainėje giedriuskuprevicius.hmf.ktu.lt)