Aleksa Gasparas, poetas, prozininkas, dramaturgas, gydytojas, gimė 1946-01-01 Antkalnėje, Jurbarko r. 1970 m. baigė Kauno medicinos institutą. 1971–1982 m. dirbo chirurgu Šakiuose, 1983–1990 m. Vilniuje, dėstė chirurgiją Vilniaus medicinos mokykloje. 1991–1996 m. dirbo įvairiuose valstybės ir visuomeninėse organizacijose, aktyviai dalyvavo kuriant fizinės negalios žmonių socialinės rebilitacijos sistemą. 1997–1998 m. dirbo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje. Kartu su bendraminčiais 1995 m. įkūrė Lietuvos žmonių su negalia sąjungą, nuo 1999 m. jos viceprezidentas. Įsteigė leidyklą „Joružis“ (1995), žurnalą „Bičiulis“ (1998), nuo 1999 m. šio žurnalo vyriausias redaktorius ir VGTU dėstytojas (iki 2005 m.). Išspausdino populiarių straipsnių rinkinį „Nugalėk save“ (1995).

Poezija ir proza versta į vokiečių, latvių, lenkų, anglų, gruzinų, baltarusių, ukrainiečių ir rusų kalbas. Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2001 m.

Bibliografija:
  

Pakerėtieji: pjesė. – Vilnius: Vaga, 1992.
 Lauk šoko ugnis: eilėraščiai. – Vilnius: Vaiva, 1993.
 Lozoriaus paukščiai: eilėraščiai. – Vilnius: Vaiva, 1995.
 Nugalėk save: straipsniai ir patarimai žmonėms su negalia, jų artimiesiems ir slaugytojams. – Vilnius: Vaiva, 1995.
 Užkeikti barbarus: eilėraščiai. – Vilnius: Vaiva, 1996.
 Mergaitė ir Apaštalas: dramos. – Vilnius: Joružis, 1997.
 Adomo broliai ir moterys: romanas. – Vilnius: Vaga, 2001.
 Pusė obuolio Ievai: romanas. – Vilnius: Vaga, 2002.
 Ėriukėlis stiklo ragais: romanas. – Vilnius: Vaga, 2003.
 Fabricijus sprogdina arklius: romanas. – Vilnius: Petro ofsetas, 2006
 Giedantis rupūžys: eilėraščiai. – Kaunas: Savaitraštis „Nemunas“, 2007.
 Prabudimai: poezija. – Kaunas: Savaitraštis „Nemunas“, 2009.

Fabricijus sprogdina arklius: romanas (Brailio raštu). – Vilnius: Brailio spauda, 2009.

Žiogas žvirblį medžiojo. Pakraščių kasdienybė: publicistika ir novelės. – Kaunas: Kauko laiptai, 2012.

Šventojo Akiplėšos medžioklė: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016.

Sudarė:

Atrakintos širdys: poezijos almanachas (kartu su K. Lenkšu). – Vilnius: Joružis, 1996.
Bičiulis: straipsnių rinkinys. – Vilnius: Joružis, 1998.
Draugystė: (atsiminimai) apie fizinės negalios žmonių būrelį „Draugystė“ (kartu su J. Baliutavičiūte). – Vilnius: Diemedis, 2001.
Neįgaliųjų kelias į savarankišką darbą. – Vilnius: Joružis, 2003.
Poezijos pavasaris 2008: almanachas (kartu su V. Šoblinskaite). – Vilnius: Vaga, 2008.
Pilkoji Algirdo Verbos žvaigždė: prisiminimai (kartu su A. Pakėnu). – Kaunas: Kauko laiptai, 2015.
Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlė. Algirdas Verba: eilėraščiai. – Kaunas: Naujasis lankas: Kauno meno kūrėjų asociacija, 2015.

Apdovanojimai:

2010 m. Kauno televizijos direkcijos prizas Poezijos pavasario festivalio metu.
2012 m. Petro Cvirkos literatūrinė premija.
2013 m. Lietuvos Respublikos Seimo Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“ už pilietinę iniciatyvą valstybės stiprinimo labui.
2013 m. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ženklas „Gerumo žvaigždė“ už žymų indėlį ir paramą socialinės apsaugos ir darbo sričiai.
2015 m. Jurbarko rajono savivaldybės ženklas „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“.
2016 m. Kauno miesto burmistro Jono Vileišio žalvarinis medalis.

Daugiau: http://aleksa.lt/