Gimė 1926 11 26, Kaune. Mokėsi dramos teatro studijoje ir 1942-47 metais vaidino Šiaulių dramos teatre. 1952-aisiais, kartu su legendiniu lietuvių aktorių kursu baigė Maskvos N. Lunačiarskio teatro meno institutą (GITIS). Nuo 1952 metų – KVDT aktorė. Filmavosi kine ir TV.Daugybės teatro apdovanojimų ir Fortūnos laureatė. 

Vaidmenys teatre:

2003 Senmergių motina. Federico Garcia Lorca. Donja Rosita, arba Gėlių kalba. Režisierius Gintaras Varnas. KVADT 
2002 Bleizė Skali. Marina Carr. Portija Koglen. Režisierius Gintaras Varnas. KVADT 
2001 Motina. Jeanas-Lucas Lagarce'as. Tolima šalis. Režisierius Gintaras Varnas. KVADT 
1998 Kaimynė. Danutė Juronytė. Randor kvit, arba kas gudresnis. Režisierė Danutė Juronytė. KVADT 
1994 Krosnis. Aldona Liobytė. Meškos trobelė. Režisierė Danutė Juronytė. KVADT 
1994 Fermerė. Richardas Nashas. Lietaus! Režisierė Neris Karpuškaitė. KVADT 
1992 Senė. Federico Garcia Lorca. Jerma. Režisierius Gytis Padegimas. KVADT 
1987 Aisylgul. Čingizas Aitmatovas. Golgota. Režisierius Jonas Vaitkus. KVADT 
1986 Motina. Doloresa Kazragytė. Pirelli. Režisierius Viktoras Šinkariukas. KVADT 
1986 Katina. Manolis Korresas. Senelių namai. Režisierius Jonas Vaitkus. KVADT 
1984 Marta. Juozas Montvila. Didysis geismas. Režisierė Neris Karpuškaitė. KVDT 
1982 Misis Soums. Thorntonas Wilderis. Mūsų miestelis. Režisierius Gytis Padegimas. KVDT 
1982 Dama. Violeta Palčinskaitė. Kristijano Anderseno rožė. Režisierius Gytis Padegimas. KVDT 
1980 Kindė. Vincas Krėvė. Šarūnas. Režisierius Jonas Vaitkus. KVDT 
1980 Mama. Ferencio Molnaro. Palo gatvės berniūkščiai. Režisierius Jonas Vaitkus. KVDT 
1979 Archontė. S. Karo. Imtynininkai. Režisierius Vsevolodas Tumanovas. KVDT 
1978 Fedosija. Maksimas Gorkis. Paskutinieji. Režisierius Jonas Vaitkus. KVDT 
1977 Karpanos. Leonidas Zorinas. Nepažįstamasis. Režisierius Vytautas Čibiras. KVDT 
1975 Gimbutienė. Dalia Urnevičiūtė. Pagonė. Režisierius Antanas Gabrėnas. KVDT 
1975 Ponia. Jonas Vaitkus ir Eugenijus Ignatavičius. Svajonių piligrimas. Režisierius Jonas Vaitkus. KVDT 
1975 Kotryna. Kazys Saja. Mediniai balandžiai. Režisierius Jonas Vaitkus. KVDT 
1974 Sanitarė. Tenesee Williamsas. Geismų tramvajus. Režisierė Dalia Tamulevičiūtė. KVDT 
1973 Ruca. Johnas Druce. Mūsų jaunystės paukščiai. Režisierius Romualdas Tumpa. KVDT 
1973 Pagyvenusi moteris. Aleksandras Volodinas. Su mylimaisiais nesiskirkite. Režisierius Mamertas Karklelis. KVDT 
1972 Laima. Kazys Saja. Dilgėlių šilkas. Režisierė Kazimiera Kymantaitė. KVDT 
1972 Valės mama. Michailas Roščinas. Valentinas ir Valentina. Režisierius Leonidas Lurjė. KVDT 
1970 Daugvilienė. Kazys Saja. Šventežeris. Režisierius Jonas Jurašas. KVDT 
1970 Veličkina. Michailas Šatrovas. Bolševikai. Režisierius Jonas Jurašas. KVDT 
1968 Girtuoklio žmona. Kazys Saja. Mamutų medžioklė. Režisierius Jonas Jurašas. KVDT 
1967 Geršova. Merekis Domanskis. Atėjo naujas. Režisierė Lidija Kutuzova. KVDT 
1967 Paulė. Dalia Urnevičiūtė. Tėvuko žaislai. Režisierius Stasys Motiejūnas. KVDT 
1967 Vedėja. K. Chojinskis. Nakties istorija. Režisierius Kęstutis Genys. KVDT 
1966 Davatka. Kazys Boruta. Baltaragio malūnas. Režisierius Stasys Motiejūnas. KVDT 
1966 Alba. Dalia Urnevičiūtė. Numintas slenkstis. Režisierius Stasys Čaikauskas. KVDT 
1965 Ropso mama. R. Kaburas. Ropsas. Režisierius Henrikas Vancevičius. KVDT 
1965 Bubnova. Fiodoras Dostojevskis. Pažemintieji ir nuskriaustieji. Režisierius Stasys Motiejūnas. KVDT 
1964 Karalienė. P. Metalnikovas. Miegančioji gražuolė. Režisierius Stasys Motiejūnas. KVDT 
1964 Kadiča. Čingizas Aitmatovas. Mano tuopelė raudona skarele. Režisierius Kęstutis Genys. KVDT 
1964 Tarnaitė. Federico Garcia Lorca. Bernardos Albos namai. Režisierius Henrikas Vancevičius. KVDT 
1964 Žemaitė. Kazys Inčiūra. Žemaitė. Režisierius Henrikas Vancevičius. KVDT 
1963 Nedelina. Viktoras Rozovas. Prieš vakarienę. Režisierius Henrikas Vancevičius. KVDT 
1963 Lida. Samuilas Aliošinas. Viena. Režisierius Stasys Motiejūnas. KVDT 
1962 Motina. Jonas Mackonis. Ulijona. Režisierius Henrikas Vancevičius. KVDT 
1961 Ledi Grizelė Keri. Aleksandras Ridas. Plačiaburnė. Režisierius Algirdas Baltrušaitis. KVDT 
1961 Bendradarbė. A. Šteinas. Okeanas. Režisierius Henrikas Vancevičius. KVDT 
1960 Larisa. Aleksejus Arbuzovas. Tai buvo Irkutske. Režisierius Henrikas Vancevičius. KVDT 
1960 Motina. Vytautas Bubnys. Žvaigždės negęsta. Režisierius Henrikas Vancevičius. KVDT 
1960 Olga. Antonas Čechovas. Trys seserys. Režisierius Henrikas Vancevičius. KVDT 
1958 Merkienė. Juozas Grušas. Vedybų sukaktis. Režisierius Henrikas Vancevičius. KVDT 
1958 Tarnaitė. Johnas Golsworthas. Sidabrinė dėžutė. Režisierius Romualdas Tumpa. KVDT 
1958 Stulgienė. Justinas Marcinkevičius. Dvidešimtas pavasaris. Režisierius Henrikas Vancevičius. KVDT 
1958 Misis Peidž. William'as Shakespeare'as. Vindzoro kūmutės. Režisierius N. Buchmanas. KVDT 
1957 Pundukienė ir Tomulienė. Rūdolfas Blaumanis. Siuvėjų dienos Silmačiuose. Režisierius Henrikas Vancevičius. KVDT 
1956 Lauma. Juozas Grušas. Herkus Mantas. Režisierius Henrikas Vancevičius. KVDT 
1956 Ana. Ivanas Franko. Pavogtoji laimė. Režisierius J. Orynianskis. KVDT 
1956 Liubov Jarovaja. Konstantinas Treniovas. Liubov Jaravaja. Režisierius Henrikas Vancevičius. KVDT 
1956 Varvara. Galina Nikolajeva, S. Randzinskis. Pirmasis pavasaris. Režisierius J. Orynianskis. KVDT 
1955 Hanka. Gabriela Zapolska. Ponios Dulskos moralė. Režisierius Henrikas Vancevičius. KVDT 
1955 Saveikytė. Augustinas Gricius. Karšta vasara. Režisierius Henrikas Vancevičius. KVDT 
1954 Nastasija Ivanovna. Levas Tolstojus. Gyvasis lavonas. Režisierius Henrikas Vancevičius. KVDT 
1953 Kručinina. Aleksandas Ostrovskis. Be kaltės kaltieji. Režisierius Romualdas Juknevičius. KVDT 
1952 Glaša. Borisas Lavreniovas. Lūžis. Režisierius Romualdas Juknevičius. KVDT 
1952 Marselina. Pierre'as Beaumarchais. Figaro vedybos. Režisieriai Vasilijus Orlovas, Marija Orlova. KVDT 
1951 Dauginčiuvienė. Augustinas Gricius. Išvakarės. Režisieriai Vasilijus Orlovas, Marija Orlova. KVDT 
1947 Karalienė. Tamara Gabbe. Pelenė. Režisierius Kazys Juršys. Šiaulių dramos teatras 
1947 Majoro žmona. Borisas Dauguvietis. Uždavinys. Režisierius Kazys Juršys. Šiaulių dramos teatras 
1946 Statkuvienė. Julija Žemaitė. Marti. Režisierius Kazys Juršys. Šiaulių dramos teatras 
1945 Budrienė. Juozas Grušas. Tėvas ir sūnus. Režisierius Kazys Juršys. Šiaulių dramos teatras 
1944 Agota. Kazys Inčiūra. Vincas Kudirka. Režisierius Ipolitas Tvirbutas. Šiaulių dramos teatras 
1944 Gimnazistė. Kazys Binkis. Atžalynas. Režisierius Juozas Stanulis. Šiaulių dramos teatras 
1944 Augusta. M. Rostandas. Žmogus, kurį užmušiau. Režisierius Ipolitas Tvirbutas. Šiaulių dramos teatras 
1942 Mergina. A. Kitesbergas. Vilkatė. Režisierius Ipolitas Tvirbutas. Šiaulių dramos teatras 

Vaidmenys televizijoje: 

1981 Agota. Raudonmedžio rojus. Režisierius Bronius Talačka. LTV 
1981 Klebono gaspadinė. Kunigo naudą velniai gaudo. Režisierius Balys Bratkauskas. LTV 
1979 Grigienė. Raganius. Režisierius Mamertas Karklelis. LTV 
1976 Kalvaitienė. Žentas. Režisierius Mamertas Karklelis. LTV 

Vaidmenys kine

1974 Davatka. Velnio nuotaka. Režisierius Arūnas Žebriūnas. LKS 
1973 Kuliešienė. Tadas Blinda. Režisierius Balys Bratkauskas. LKS 
1961 Ona Vosylienė. Kai susilieja upės. Režisierius B. Šreiberis ir Balys Bratkauskas. LKS 
1956 Ignotienė. Ignotas grįžo namo. Režisierius A. Razumnas. LKS