Asta Prikockienė gimė 1958 03 08 Dotnuvoje. Kėdainių rajone. 1981 metais baigė architektūros studijas Vilniaus inžineriniame statybos institute. Dirbo architekte Paminklų restauravimo ir projektavimo instituto Kauno skyriuje. Intensyviai dirba autorinės architektūros ir paveldo restauracijos bei rekonstrukcijos srityse. Dauguma žymiausių, apdovanojimus pelniusių A.Prikockienės darbų sukurta kartu su vyru, architektu Gintaru Prikockiu.

Bernardinų  vienuolyno rekonstrukcija. Kaunas Jėzuitų namų konkursas. Kaunas. VU KHF vestibiulio laiptinė Stogas-mansarda Vilniaus g. 19, Kaunas VDU rektoratas Vila SMĖLIS IR JŪRA. Preila. Vila Prieloje, Prielos g. 83.

SVARBIAUSI PROJEKTAI

Kauno centro 166 kvartalo architektūriniai - urbanistiniai tyrimai ir pasiūlymai raidos programai 

 

PV G.Prikockis, arch. A.Prikockienė

1998

Kauno senamiesčio III kvartalas. Urbanistiniai tyrimai. Sklypų ribų projektas 

 

PV G.Prikockis, arch. A.Prikockienė

1998

Kauno jėzuitų mokyklos pastato rekonstrukcijos projektas (stogo ir patalpų pastogėje įrengimas 

PV A.Prikockienė

1998

Buv. Bernardinų vienuolyno bravoras Kaune. Architektūriniai tyrimai, restauracijos ir pritaikymo projektai

 

 

PV G.Prikockis, arch. A.Dumčius, K.Mikšys A.Prikockienė,

1998

Buv. Lietuvos Respublikos Ministrų kabineto pastato Kaune, Donelaičio g. Nr.58, restauracija ir pritaikymas VDU rektoratui 

 

PV G.Prikockis, arch. A.Dumčius, K.Mikšys A.Prikockienė,

1998 - 2000

Pranciškonų vienuolynas Kaune. Restauracijos darbų autorinė priežiūra

PV A.Prikockienė

1998 - 2003

Pranciškonų vienuolynas Kaune, Papilio g. Nr. 9, stogo ir III aukšto perdangos sutvirtinimo projektas 

PV A.Prikockienė

1999

Pranciškonų vienuolynas Kretingoje, pietinio korpuso rekonstrukcija

PV A.Prikockienė

1999

Pranciškonų vienuolynas Kretingoje, zakristijos patalpų grupės rekonstrukcija

PV A.Prikockienė

1999

Kauno senamiesčio 53, 72, 73 kvartalų urbanistiniai tyrimai, detalusis planas - investicinis projektas 

 

PV G.Prikockis, arch. A.Prikockienė, A.Dumčius

1999

Kauno senamiesčio 27 kvartalo architektūriniai - urbanistiniai tyrimai ir detalusis planas

PV G.Prikockis, arch. A.Prikockienė

1999

Gyvenamojo namo Preilos g. Nr.73, Preilos gyv., Neringos mieste projektas

PV G.Prikockis,

arch. A.Prikockienė

1999

Pastato Klaipėdoje, Bangų g. Nr. 17a rekonstrukcijos ir išplėtimo projektas. Pritaikymas svečių namams

PV G.Prikockis, arch. A.Prikockienė

2000

P.Vileišio aikštės urbanistiniai tyrimai ir pasiūlymai raidos programai

 

PV G.Prikockis, arch. A.Dumčius A.Prikockienė,

2000

Teritorijos prie Bernardinų skersgatvio, Kauno senamiestyje, urbanistiniai tyrimai ir detalusis planas

PV G.Prikockis, arch. A.Prikockienė

2000

Teritorijos tarp Jurbarko ir Brastos gatvių Kaune urbanistiniai tyrimai ir raidos programa

PV G.Prikockis, arch. A.Dumčius A.Prikockienė,

2000

Pranciškonų vienuolynas Kaune. Stogo renovacijos projektiniai pasiūlymai

PV A.Prikockienė

2001

VU KHF pastato Muitinės g. (vad. Napoleono namas) rūsių bei pastogės pritaikymo bei interjero projektai

 

PV G.Prikockis, arch. A.Dumčius A.Prikockienė,

2001

Pagalbinio pastato Preilos g. Nr.73, Preilos gyv., Neringos mieste projektas

PV G.Prikockis, arch. A.Prikockienė

2001

Poilsio namų Preilos g. Nr.83, Preilos gyv., Neringos mieste projektas

PV G.Prikockis, arch. A.Prikockienė

2001

Pirties pastato Pervalkoje, Pervalkos g. Nr.33, Neringoje rekonstrukcijos į poilsinę projektas

PV G.Prikockis, arch. A.Prikockienė

2002

Ūkinės rekreacinės paskirties pastato Pervalkoje, Pervalkos g. Nr.33, Neringoje projektas

PV G.Prikockis, arch. A.Prikockienė

2002

Babtyno (vad. Žemaitkiemio) buv. dvaro rūmų Kauno raj. žvalgomieji architektūriniai tyrimai

 

PV G.Prikockis, arch. A.Dumčius, A.Prikockienė, I.Tikuišytė

2002

Pastato Kaune, Muitinės g. Nr.14, rūsio patalpų interjero įrengimo projektas

 

PV G.Prikockis, arch. A.Prikockienė, I.Tikuišytė

2002

Teritorijos prie pastatų Kaune, Muitinės g. Nr.12 ir 14, laikino sutvarkymo techninis projektas

 

PV G.Prikockis, arch. A.Dumčius A.Prikockienė, I.Tikuišytė

2002

Pastato Vilniaus g. Nr.19, Kauno senamiestyje, stogo rekonstrukcija ir interjero projektas

PV G.Prikockis, arch. A.Prikockienė,

I.Tikuišytė

2002 - 2003

Kauno senamiesčio apleistų atnaujintų pastatų Vilniaus g. Nr.21, Vilniaus g. Nr.10, Muziejaus g. Nr.8Muziejaus g. Nr. 9,Zamenhofo g. Nr.6, Karaliaus Mindaugo g. Nr.9, senamiesčio transporto mazgo

Investiciniai projektai

PV G.Prikockis, arch. A.Prikockienė, I.Tikuišytė

2002 - 2003

Pastato Kaune, Naugardo g. Nr.2, patalpų kapitalinio remonto projektas

 

PV G.Prikockis, arch. A.Prikockienė, I.Tikuišytė

2004

Sodybos Šakių raj., Lekėčių sen.,Šėtijų km., atstatymo projektas. Gyvenamasis namas

PV G.Prikockis, arch. A.Prikockienė, I.Tikuišytė

2004

Tarptautinio turizmo paslaugų centro, restorano ir svečių namų "Seklyčia" Lotmiškio g. Nr.1, Neringoje, rekonstrukcija

PV G.Prikockis, arch. A.Prikockienė, I.Tikuišytė

2004

Poilsio namų rekonstrukcija į gyvenamąjį namą Miško g. Nr.1, Juodkrantės gyv., Neringos m.

PV G.Prikockis, arch. A.Prikockienė, I.Tikuišytė

2004

Pastatų Kaune, T.Daugirdo g. Nr.4 ir 6 rekonstrukcijos projektas

PV A.Prikockienė

2004 - 2005

KONKURSINIAI DARBAI

Kauno senamiesčio 8-o kvartalo rekonstrukcija

G.Prikockis

A.R.Dumčius

K.Mikšys A.Prikockienė

 

1996

II vieta(I-osios nebuvo)

Kauno senamiesčio 8-o kvartalo rekonstrukcija

G.Prikockis

A.R.Dumčius

K.Mikšys A.Prikockienė

 

1997

II vieta

Klaipėdos piliavietės ir aplinkinės teritorijos sutvarkymo projektiniai sprendimai

G.Prikockis, A.R.Dumčius

K.Mikšys A.Prikockienė,

1998

II vieta (I-osios nebuvo)

Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso teritorijos vystymo ir valdymo modelis

G.Prikockis, A.R.Dumčius, A.Prikockienė, I.Tikuišytė

2003

III vieta

APDOVANOJIMAI

Metinės Kauno architektūros parodos konkurso nominacija

“Metų architektas 2000”

G.Prikockis, A.Prikockienė

2000

Metinės Kauno architektūros parodos konkurso nominacija

“Sėkminga regioninė architektūra” (Gyvenamojo namo Preilos g. Nr.73, Preilos gyv., Neringos mieste projektas – vila „Smėlis ir jūra“)

G.Prikockis, A.Prikockienė E.Andruškevičius

2000

Diplomas - IV Archdizaino parodoje “Detalė” ( KHF vestibiulio laiptinė)

G.Prikockis, A.Dumčius, A.Prikockienė, V.Speičys

2001

Diplomas „Geriausių restauratorių darbų konkursas“ 2000-2001 už „Buvusio Ministrų kabineto pastato restauraciją ir pritaikymą Vytauto Didžiojo universiteto rektoratui. “

G.Prikockis,

A.Dumčius, K.Mikšys,

J.Dobrovolskytė,

E.Tindžiulienė

2002

Metinės Kauno architektūros parodos konkurso "Geriausias metų projektas" diplomas "Už stogą iš didžiosios raidės" (Pastato Vilniaus g. Nr.19, Kauno senamiestyje, stogo rekonstrukcija ir interjero projektas)

G.Prikockis,

A.Prikockienė,

I.Tikuišytė,

E.Andruškevičius

 

2004

Europos Sąjungos kultūros paveldo prizas/Europa Nostra apdovanojimas už „pagrįstą kompleksišką valstybinės reikšmės pastato restauravimą, ypatingą dėmesį skiriant interjero autentiškumo išsaugojimui“ (buvusio Lietuvos Respublikos Ministrų kabineto pastato K.Donelaičio g. Nr.58, Kaune restauracija ir pritaikymas VDU rektoratui/S564P)

G.Prikockis,

A.Dumčius, K.Mikšys, A.Prikockienė,

J.Dobrovolskytė,

E.Tindžiulienė

2004

Architekto Algimanto Zavišos paramos ir labdaros fondo nominacija už geriausią 2004 m. rekreacinės architektūros kūrinį (Poilsio namų Preilos g. Nr.83, Preilos gyv., Neringos mieste projektas )

G.Prikockis

A.Prikockienė

2004

VISUOMENINĖS INICIATYVOS

Paroda “Kaunas.Architektūra istorinėje aplinkoje”

A.Prikockienė/ Kuratorė

2000

Teritorijos tarp Jurbarko g. ir Nemuno upės Kaune, Vilijampolėje renovacijos ir konversijos projektiniai pasiūlymai

A.Karalius, R.Palys G.Prikockis A.Prikockienė

2003

Baltijos šalių seminaras “Mūrinė architektūra Lietuvoje”

A.Prikockienė/ Pranešimas tema “Kauno Bernardinų vienuolynas”

2003