A.Mikuta. M.Kiaušaitės nuotr. (iš kamane.lt archyvo). A.Mikuta ir A.Martinaitis. 1970 m. Kaune. R.Rakausko nuotr. (iš kamane.lt archyvo).

„Iš principo esu prieš datas ar kitokią informaciją poezijoje. Niekam neturėtų rūpėti kiti dalykai, išskyrus tekstą“. 

A.Mikuta gimė 1943.05.13 Mažeikiuose. 1960-1964 m. studijavo Kauno politechnikos institute (dabar – Kauno technologijos universitetas). 1965-1967 m. studijavo Vilniaus universitete žurnalistiką. 1972-1982 m. -- LRS Kauno skyriaus konsultantas, pirmininkas. 1967–1972 m. dirbo žurnalo „Nemunas“ redakcijoje, 1991–2004 m. – šio žurnalo vyr. redaktorius. Nuo 1966 m. – LRS narys.

Eilėraščius pradėjo spausdinti 1958 m. Kūryboje ryškus filosofiškas, paradoksalus mąstymas, lyrikos ir ironijos, grotesko dermė, ekspresyvus dinamiškas stilius, tikėjimas gyvenimo išmintimi, baladei, pasakėčiai būdingi vaizdai.

Išvertė kūrinių, kuriuos parašė Čingizas Aitmatovas, Michailas Bulgakovas, Rasulas Gamzatovas, Georgijus Markovas, Borisas Pasternakas, Konstantinas Paustovskis, Olžasas Suleimenovas. Jo eilėraščių išversta į rusų ir kitas kalbas.

Bibliografija:

Gėlės braižykloje: eilėraščiai. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1962.
Spektras: eilėraščiai. - Vilnius: Vaga, 1965.
Paukščių žemė: eilėraščiai. - Vilnius: Vaga, 1968.
Ašmenys: eilėraščiai. - Vilnius: Vaga, 1970.
Mūsų automobiliai: eilėraščiai. - Vilnius: Vaga, 1972.
Šiandien piešiame žaibus: eilėraščiai. - Vilnius: Vaga, 1973.
Švytuoklė: eilėraščiai. - Vilnius: Vaga, 1978.
Žalios vyšnios: eilėraščiai. - Vilnius: Vaga, 1981. 
Apuoko valanda: eilėraščiai. - Vilnius: Vaga, 1984.
Juodasis pėstininkas: eilėraščiai. - Kaunas: Nemunas, 1998.
Aštuoneiliai: eilėraščiai. - Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002.
Palubinskas ir Pažemeckas: satyra. - Kaunas: Žurnalo "Nemunas" leidybinė grupė, 2003.
Šeško šokis: eilėraščiai. - Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007.
Rinktiniai eilėraščiai. PP laureatų bibliotekėlė. – K., „Naujas lankas“, 2007.
Kompostas. Dešimties metų (1996-2005) užrašai.- Vilnius:Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. 2009.
Veranda: eilėraščiai. - Vilnius: Homo liber. 2010. 

Povilas Pažemeckas. Blakutės: aforizmai. – Kaunas: Kauko laiptai, 2012.

Keltininkas: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013.

Gyvenau be laikrodžio: poezija. – Kaunas: Kauko laiptai, 2014.

Mėnulio peilis: prisiminimai ir apmąstymai. – Vilnius: Homo liber, 2016.

2009 m. „Vieno aktoriaus teatras“ išleido A.Mikutos poezijos kompaktinę plokštelė „Apuoko valanda“, pagal 1984 m. to paties pavadinimo eilėraščių knygą. Skaito aktorius Sigutis Jačėnas.

 

 

Vertimai iš rusų kalbos:

R.Gamzatovas. Mano Dagestanas. – V., “Vaga”, 1976.
G.Markovas. Sibiras. Romanas. – V., “Vaga”, 1979.
O.Suleimenovas. Sakalai virš smėlynų. Eilėraščiai. – V., “Vaga”, 1980.
K.Paustovskis. Ištvinusios upės. Apsakymai. – V., “Vaga”, 1981.
Č.Aitmatovas. Ešafotas. Romanas. – V., “Vaga”, 1988.
M.Bulgakovas. Moljeras. Biografinė apybraiža. – V., “Vyturys“, 1991.
M.Bulgakovas. Meistras ir Margarita. Romanas. – V., “Vaga”,1985; 2 leid. 1996; “Trigrama”, 2004.
B. Pasternakas. Daktaras Živaga. Romanas. – V., “Vaga”,1991.,2 leid.”Alma littera”. 2007
M. Bulgakovas. Moljeras: biografinė apybraiža. – Vilnius: Vyturys, 1991.

L. Tolstojus. Gyvenimo kelias. – Kaunas: Trigrama, 2013.

S. Aleksijevič. Cinko berniukai: dokumentinė grožinė kronika. – Vilnius: Alma littera, 2017.

Apdovanojimai:

1979 m. „Poezijos pavasario“ laureatas.
1995 m. Poezijos pavasario metu apdovanotas „Kauno dienos“ prizu už geriausią tikrovės atspindėjimą poezijoje. 
2003 m. Salomėjos Nėries prizas už poezijos knygą „Aštuoneiliai“.
2003 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medalis.

2011 m. Lietuvos vyriausybės kultūros ir meno premija.

2013 m. Kauno meno kūrėjų asociacijos premija už eilėraščių rinkinį „Keltininkas", Levo Tolstojaus religinės filosofijos ir etinės minties knygos „Gyvenimo kelias" vertimą bei populiarių dainų tekstus.

2013 m. Kauno miesto savivaldybės II laipsnio Santakos garbės ženklas.

2015 m. Lietuvos rašytojų sąjungos premija už poezijos rinktinę „Gyvenau be laikrodžio".

2015 m. B.Brazdžionio literatūros premija už poezijos knygą „Keltininkas".

 

A. MIKUTA: „JAU NEBENORIU ŠOKTI ROKENROLĄ“

http://www.tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/289-mikuta-algimantas