Poetas, satyrikas, vertėjas Aleksas Dabulskis gimė 1934 m. balandžio 10 d. Pilsūduose, Tauragės r. Paskutinėje gimnazijos klasėje suimtas ir kalintas už antisovietinius eilėraščius, 1951-1956 m. praleido lageriuose Mordovijos ir Omsko srityse. Grįžęs į Lietuvą, studijavo Kauno politechnikos institute, baigė 1964 m. įgydamas statybos inžinieriaus kvalifikaciją. Dirbo įvairiose statybos organizacijose. 1972-1975 m. ir 1977-1982 m. – žurnalo „Nemunas“ skyriaus vedėjas, stilistas, redaktorius. 1982-1986 m. LRS Kauno skyriaus konsultantas. Nuo 1989 m. – žurnalo „Santara“ ir šio žurnalo leidžiamų knygų bibliotekos redaktorius. 1989-1993 m. – satyrinio laikraščio „Ūpas“ redaktorius ir leidėjas. Nuo 1994 m. – „Kauno dienos“ korektorius. Eilėraščius pradėjo skelbti nuo 1958 m. Nuo 1972 m. – LRS narys.

Bibliografija:

Lašas medaus: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1965.

Kregždžių šokis: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1971.

Nuliada: satyriniai eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1972.

Basas Pegasas: humoristiniai eilėraščiai. – Vilnius: Vaga,1977.

Žalias orkestras: eilėraščiai vaikams. – Vilnius: Vaga, 1978.

Porimtės poringės: satyriniai eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1979.

Dienovidžio žemė: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1980.

Ei, vyručiai: eilėraščiai vaikams. – Vilnius: Vaga, 1983.

Minus plius: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga,1985.

Ironmedis: lyrika ir satyra. – Vilnius: Vaga,1987.

Trišakis: ironraščiai,ūpogramos, trenktos mintys. – Vilnius: Vaga, 1992.

Laisvės apynys: eiliavimai ir neraliavimai. – Kaunas: Santara, 2002.

Išvirkščias žmogus: satyros rinktinė. – Kaunas: Ryto varpas, 2004.

Trys po šimtą, arba Trejos devyniasdešimt devynerios: epigramos. – Kaunas: Santara, 2006.

Mąstyčios: aforizmai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2009.

Baigtas kriukis: epigramos. – Kaunas: Kauko laiptai, 2014.

Sudarė:

Mintys minta mintimis: sentencijos. – Vilnius: Vaga, 1983.

J. Kinderis. Šaltoji žemė Vorkuta: eilėraščiai. – Kaunas: Santara, 1991.
 A. Stasiukonytė. Vasaros šalnos: eilėraščiai, dienoraščiai, atsiminimai. – Kaunas: Nemunas, 1992.

A. Cibulskis. Išeisiu nebaigęs dainos: eilėraščiai, laiškai, atsiminimai. – Kaunas: Santara, 1993.

J. Gražulis. Mirties angelui praskridus: eilėraščiai ir poemos. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1995.

T. Buslevičius. Kažkieno laikinoj atminty: eilėraščiai. – Kaunas: Santara, 1997.

J. Kinderis. Už metų kalno: eilėraščiai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2009.

Vertimai:

A. Ivanov. Geografas pragėrė gaublį: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2008.

Apdovanojimai:

1990 m. Augustino Griciaus premija.

2001 m. LATGA-A metų vertėjo nominacijos laureatas.

2004 m. Gedimino ordino Riterio kryžius. 

2009 m. Kauno miesto savivaldybės kultūros ir meno premija.

2014 m. Kauno miesto savivaldybės Santakos II laipsnio garbės ženklas.

2015 m. LRS Kauno skyriaus Vieno lito premija.

 

Pagal LRS Kauno skyriaus inf.