Aldona Puišytė. R.Rakausko nuotr. Aldona Puišytė - 2005 LRS premijos laureatė. L.Brundzos nuotr.

Aldona Puišytė: „Mano poezija nieko negali pakeisti, ji gali tik priminti, kad yra kur kas gilesnių dalykų, brangesnių vertybių už kasdienybės triukšmą“.

A.Puišytė-Grigaliūnė gimė 1930 01 04 Jurgeliškiuose (Jurbarko r.), poetė, vertėja. 1955 baigė Kauno medicinos mokyklą, 1955–69 dirbo Kauno vaistinėse, vėliau Literatūros muziejuje ir Kauno meno darbuotojų rūmuose. Elenos Aušraitės slapyvardžiu bendradarbiavo antisovietinio pogrindžio leidinyje Rūpintojėlis.

Išleido eilėraščių ir poemų rinkinius Žalvario raktas (1970), Kur meta plunksną vieversys (1978), Po ąžuolu – šaltinis (1980), Įvardijimai ir sąskambiai (1985), Neužmirštuolių skliautas (1989), Vigilijos (1994), Šviesa pro erškėtį (1995), Atminties vainikas (1996), Atodūsiai tyloje (1996), poezijos knygų vaikams Ledo mergelės (1974); Sidabro varpelis, 1976; Po lino žiedu, 1981; kiti leidiniai -- Tėvelio sodai, 1998; Balsai ir aidai: eilėraščiai (2001), Žodžio duona ir vynas : esė, straipsniai, interviu ir kt. (2003), Įsiklausyti:eilėraščiai (2004), vaikams Po baltu angelo sparnu:eilėraščiai (2004), Palaimink žodį ir aidą (2005), Baltojo Raitelio baladės (2006), Trobelė po kadagiu,(2006), Aukso kalavijas ir karaliaus karūna: istorinė apysaka vaikams (2008), Rinktiniai eilėraščiai: Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlė (2009), Begaliniam kely (2010), Užburtas raktas vaikams (2010), Ką gyvenimas įrašė: memuariniai užrašai, pokalbiai, straipsniai (2013).

Lyrikai būdinga eleginė nuotaika, maldos, raudos intonacijos. Dėmesys senajai lietuvių pasaulėjautai (jos ženklai – pramotė, sesuo, mitinės galios), kuri derinama su krikščioniška religine meditacija..

Poezija versta į vokiečių, čekų, vengrų, lenkų, gruzinų, estų, latvių, ukrainiečių, baltarusių, rusų ir kt. kalbas. Parašė libretą operai Kauko sakmė, pjesių lėlių teatrams (Saulė ledo bokšte, past. 1978; Juodoji karalaitė, past. 1987), VU Kiemo teatras 1987 pastatė misteriją Įvardijimai ir sąskambiai. Almanachuose ir žurnaluose paskelbė vokiečių, latvių, estų, gruzinų, rusų poezijos vertimų.

Apdovanojimai:
1986 m. Poezijos pavasario laureatė už poemų knygą „Įvardijimai ir sąskambiai".
1994 m. I premija Čikagoje leisto žurnalo „Laiškai lietuviams" konkurse už eseistiką.
2000 m. Kauno m. savivaldybės Padėkos raštas už pasiaukojantį kūrybinį darbą.
2001 m. „Ūkininko patarėjo" prizas už geriausią metų knygą „Balsai ir aidai" (Poezijos pavasaris – 2001).
2005 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžius už nuopelnus Lietuvos Respublikai.
2005 m. nominuota Nacionalinei premijai.

2005 m. Lietuvos rašytojų sąjungos premija už eilėraščių ir poemų rinktinę „Palaimink žodį ir aidą".
2006 m. Jono Aisčio premija už aistiškos dvasios puoselėjimą kūryboje.
2006 m. Kauno m. savivaldybės III laipsnio Santakos garbės ženklas už nuopelnus Kauno miestui.
2007 m. suteiktas Lietuvos laisvės kovų dalyvės (rezistentės) teisinis statusas.
2008 m. Kauno apskrities apdovanojimas už dvasingą, subtilią poeziją ir ilgametę kūrybinę veiklą (Poezijos pavasaris – 2008).
2010 m. dienraščio „Kauno diena" premija (Poezijos pavasaris – 2010).

2011 m. Vieno Lito premija.

2011 m. Salomėjos Nėries literatūrinė premija už eilėraščių knygą „Begaliniam kely" ir viso gyvenimo kūrybą.

2014 m. Kalinių ir tremtinių sąjungos literatūrinio konkurso I vieta.