Koncertinė įstaiga „Kauno santaka“ - įsteigta 2012 m. spalio 1 dieną, Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu, reorganizavus tris koncertines įstaigas: KĮ muzikos ansamblį „Ainiai“, KĮ pučiamųjų instrumentų orkestrą „Ąžuolynas“ bei KĮ Kauno bigbendą. Po reorganizacijos daug dėmesio skiriama kolektyvų veiklos vystymui ir naujų muzikinių programų kūrimui. Įstaigos veiklos tikslai: puoselėti, kurti ir plėtoti profesionaliosios muzikos atlikimo pučiamaisiais ir tautiniais instrumentais, džiazo muzikos atlikimo kultūrą ir tradicijas, atlikti klasikinius ir šiuolaikinius Lietuvos ir užsienio šalių kompozitorių kūrinius, kūrybiškai perteikti pasaulio ir Lietuvos muzikos kultūros vertybes; sudaryti sąlygas talentingiems jauniems ir pripažintiems Lietuvos ir pasaulio muzikos atlikėjams, jų kolektyvams dalyvauti įstaigos kūrybinėje veikloje; pristatyti Lietuvos ir kitų tautų muzikos meną Lietuvoje ir užsienyje; ugdyti, formuoti ir tenkinti muzikinės kultūros poreikį visuomenėje. Įstaiga, įgyvendindama savo tikslus, atlieka tokias funkcijas, kaip profesionaliojo scenos meno (koncertų, festivalių, konkursų, kitų meno programų) kūrimo ir viešo atlikimo organizavimas, edukacinių programų rengimas ir vykdymas, gastrolių šalyje ir užsienyje rengimas, siekiant pristatyti lietuvių ir kitų tautų profesionaliąją muziką. Po konkurso, kurį skelbė Kauno miesto savivaldybė, vadovauti koncertinei įstaigai „Kauno santaka“ paskirtas Arvydas Butas.

Pučiamųjų instrumentų orkestras „Ąžuolynas“

Kauno miesto profesinis pučiamųjų instrumentų orkestras įkurtas 1961 metais. Orkestro įkūrėjas ir pirmasis dirigentas Česlovas Šidlauskas. 1973 metais orkestrui suteiktas „Ąžuolyno“ vardas. 1979 metais tuometinio vadovo Juozo Kučiausko iniciatyva prie orkestro įkurta merginų choreografinė grupė.

1991 metais Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu orkestras buvo reorganizuotas į du meno kolektyvus: Kauno pučiamųjų instrumentų orkestrą „Ąžuolynas“ ir Kauno bigbendą. 2005 metais orkestrui suteiktas koncertinės įstaigos statusas.

Per 50 metų kūrybinės veiklos laikotarpį orkestrui vadovavo Jonas Lechavičius, Aloyzas Marcinkevičius, Marijonas Daunoravičius, Juozas Kučiauskas,Petras Tadaras, Vytautas Ramančiūnas. Šiuo metu orkestrui diriguoja Ričardas Kukulskis.

Pagrindinė orkestro veikla susijusi su Kauno miesto poreikiais. Orkestras dalyvauja valstybinių švenčių renginiuose, garbingų miesto svečių sutikimuose, svarbių miestui objektų atidarymuose, miesto šventėse, sporto šventėse ir varžybose, rengia solinius koncertus įvairiose miesto salėse, bažnyčiose, koncertuoja su merginų choreografine grupe parkuose, aikštėse, įvairių švenčių proga veda eisenas miesto gatvėmis. Orkestras dalyvavo tarptautiniuose pučiamųjų orkestrų festivaliuose Lenkijoje, Šiaurės Airijoje, Prancūzijoje, Suomijoje, Šveicarijoje, Italijoje.

 

Kauno bigbendas

 

Municipalinis Kauno miesto džiazo orkestras, įsteigtas 1992 m., aktyviai dalyvaujantis savo miesto ir Respublikos muzikiniame gyvenime. Orkestras yra visų Lietuvoje vykstančių džiazo festivalių dalyvis, pateikiantis klausytojams vis naujas, originalias programas . Su Kauno bigbendu bendradarbiauja geriausi Lietuvos džiazo instrumentalistai ir vokalistai - Petras Vyšniauskas, Valerijus Ramoška,Vytautas Labutis , Saulius Šiaučiulis, Arvydas Jofė ,Olegas Molokojedovas, Eugenijus Kanevičius , Arkadijus Gotesmanas, Pavelas Giunteris, Vytautas Mikeliūnas, Neda Malūnavičiūtė ir kt. Džiazinę kultūrą orkestras atstovavo ir už Respublikos ribų - Suomija , Rusija ,Olandija, Švedija, Estija, Norvegija, Lenkija, Latvija, Baltarusija, tai šalys, kurių džiazo ir muzikiniuose festivaliuose dalyvavo Kauno Bigbendas. Plati orkestro stilistinė skalė-nuo džiazo klasikos iki šiuolaikinių džiazo kompozicijų.Ryškią vietą orkestro kūrybinėje biografijoje užima projektai su pasaulyje žinomais džiazo kūrėjais ir atlikėjais- Roger Pontare ( Švedija), Jukka Linkola, Eero Koivistoinen (Suomija), Barbara Dennerlein (Vokietija), Daniel Messina (Argentina), Frank Mantooth, Randy Brecker, Jiggs Whigham (JAV) , Arkady Shilkloper ( Rusija ), ir kt. Įsimintini bendri projektai su Amsterdamo(Olandija) kameriniu choru(Algimanto Bražinsko oratorija”Džiaugsmų giesmė”, dirig. Pierre Schuitemaker) ir Lietuvos Nacionaliniu Simfoniniu Orkestru ( Rolf Liebermann “Koncertas Bigbendui ir Simfoniniam orkestrui , dirig. prof. Stasys Domarkas ).Daug dėmesio Kauno bigbendas skiria edukacinei veiklai. Jau ketvirti metai vykdomas projektas “Džiazo pamokos”. Tai džiazo koncertų ciklas jaunimui , kuriame be geriausių Lietuvos džiazo meistrų dalyvauja kino, teatro, pantomimos, cirko aktoriai, dailės , muzikinių studijų jaunieji mokiniai ir tt.Iki 2009 m. Kauno Bigbendui vadovavo didelę muzikinę patirtį turintis džiazo pianistas, džiazo kompozicijų, muzikos teatro pastatymams, bei įvairių muzikinių projektų autorius – Romualdas GRABŠTAS (1943 01 16 – 2009 08 27).

 

Muzikos ansamblis „Ainiai“

Muzikos ansamblis „Ainiai“ susikūrė 1991 metais, Jono Urbono ir Kauno dramos teatro aktoriaus Petro Venslovo iniciatyva. Apie metus ansamblis veikė neturėdamas teisinio statuso, kaip saviveiklininkų kolektyvas, o 1992m. tapojuridiniu asmeniu. „Ainiai“ – pirmasis profesionalus ansamblis Lietuvoje įteisintas kaip biudžetinė įstaiga. Jo sudėtis keletą kartų keitėsi, tačiau kolektyve visuomet groja tik profesionalūs aukštąjį muzikinį išsilavinimą įgiję muzikantai ir solistai. Visi muzikantai poliinstrumentalistai. Nuo 1992 iki 2004 metų ansamblis gastroliavo Rusijoje, Ukrainoje, Vokietijoje, Anglijoje, Lenkijoje,Prancūzijoje, Norvegijoje, JAV, Kanadoje, Švedijoje, Belgijoje ir kt.

Vienas įsimintiniausių ansamblio „Ainiai“ koncertų vyko Oslo Rotušėje (Norvegija), po kurio miesto atstovai išreiškė nuoskaudą, jog „net 50 metų tokia muzika buvo po geležine uždanga“, taip pat atsiųsta nuoširdi Lietuvos Respublikos ambasados darbuotojų padėka. Po koncertų Anglijoje sulaukta didelio pasisekimo ne tik Anglijos lietuvių bendruomenės namuose, bet ir pelnytas išimtinis leidimas groti Kovent Gardene, kuriame muzikinę karjerą pradėjo daugelis dabar jau pripažintų muzikantų – menininkų. Beverlly festivalyje (Anglija) „Ainiai“ nustebino ir dalyvius, ir žiūrovus parodydami, kad bažnytinio stiliaus muziką galima atlikti ir kitaip, tuo pelnydami žiūrovų simpatijas. Po koncerto Detmolde ansamblis sulaukė kvietimo groti Hamburgo mugėje. Gastrolės Amerikoje įsiminė ir dėl pažinties su Lietuvos prezidentu Valdu Adamkumi, kuris kalbėdamas apie ansamblį pasakė: „kalbant apie lietuvišką muziką, ansamblis “Ainiai” turėtų būti paminėtas atskirai“. Gastrolių metu buvo grojama įvairiuose festivaliuose, bažnyčiose, mugėse ir užsienio lietuvių bendruomenėms. Ansamblis nuolatinis Kauno miesto dienų ir kitų Kauno švenčių dalyvis. Greta koncertų suaugusiems ansamblis nuo pat savo veiklos pradžios vykdo edukacinę – švietėjišką veiklą. Groja šalies mokyklose ir darželiuose. Šiuo metu vienas iš pagrindinių ansamblio prioritetų – švietėjiška-edukacinė veikla. Tęsiamas bendradarbiavimas su Lietuvos mokyklomis ir darželiais, siūlomos tik profesionalios, LR Švietimo ir mokslo ministerijos rekomendacijas atitinkančios, koncertinės programos vaikams. Ansamblyje groja septyni profesionalūs muzikantai, dainuoja trys profesionalūs solistai. Koncertuose skamba daugiau kaip 20 skirtingų lietuviškų instrumentų:birbynės, kanklės, ragai, ožragiai, skudučiai, daudytės, tabalai, skrabalai, lumzdeliai, molinukai, džingulis, pliauška ir kiti. Šiais instrumentais atliekamos ne tik lietuvių liaudies dainos ar šokiai, bet ir originalūs įvairių kompozitorių sukurti kūriniai.