DAR DU PROJEKTAI – KAUNO ISTORIJOS IR ATEITIES SANKRYŽOSE 3

Pagal KAUET prorokolą
www.kamane.lt, 2008-03-10

Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų taryba (KAUET) kovo 5 d. svarstė mažaaukščio daugiabučio Šiaulių g.18 (šalia stoties turgaus) ir Nepriklausomybės a. 3 atnaujinimo perspektyvas. Abu projektai glaudžiai susiję su istorine Kauno dvasia, todėl dėmesys jiems – ypač jautrus.

 

 

 

1.Mažaaukščio daugiabučio gyvenamojo namo Šiaulių g.18 techninio projekto sprendiniai (autorius - Lukas Tarnauskas, užsakovas – UAB “Vaizdų pasaulis”).

 

 

 

 

L.Tarnauskas: Daugiabutis gyvenamas namas su komercinėmis patalpomis projektuojamas remiantis 2007-07-20 patvirtintu žemės sklypo Šiaulių g.18 detaliuoju planu.

 

Atsižvelgiant į Kauno miesto bendrojo plano sprendinius (planuojamas sklypas pažymėtas kaip mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos teritorija), nustatytas teritorijos statybos reglamentas sklype, pagal kurį numatyta statyti mažaaukštį daugiabutį gyvenamąjį namą.

 

Detaliajame plane pagal R.Miliūkščio 2006 m. atliktą paveldosauginę ekspertizę suplanuotas 14 m aukščio, trijų aukštų su mansarda daugiabutis gyvenamasis namas.

 

Sklypas išsidėstęs Šiaulių ir Apynių gatvių kampe. Pietinėje ir vakarinėje pusėje sklypas ribojasi su mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos sklypais, rytinėje pusėje, už Apynių gatvelės plyti statomo stoties turgaus teritorija.

 

Šiaurine kraštine sklypas ribojasi su Šiaulių gatve, už kurios yra išsidėstę administraciniai - gamybiniai statiniai. Šiuo metu planuojamame sklype stovi gyvenamas namas. Jo nugriovimui yra gautas leidimas.

 

Remiantis detaliojo plano sprendiniais, gyvenamasis namas projektuojamas lygiagrečiai Šiaulių ir Apynių gatvėms, taip suformuojant uždarą vidinį kiemą. Viena pastato dalis, išlaikant priešgaisrinius atstumus nuo esamų statinių, atitraukiama toliau nuo Apynių gatvelės.

 

Gyvenamąjame name projektuojami 25 vieno – trijų kambarių butai. Pirmąjame pastato aukšte planuojamos 150 m² ploto komercinės patalpos, kuriose bus įrengtos biuro arba parduotuvės erdvės.

 

Rūsyje projektuojama 30 vietų požeminė automobilių saugykla (iš jų 25 vietos – gyventojams, 5 – komercinės paskirties vartotojams), į kurią patenkama nusileidus automobiliniu keltuvu.

 

Pastato funkcinė schema: projektuojamos dvi laiptinės, jungiančios požeminę automobilių saugyklą ir pastato aukštus. Pirmąjame aukšte projektuojami du butai (62,60 m² ir 71,57 m²) į kuriuos patenkama iš laiptinės, trys butai (72,10 m²,68,80 m², 74,82 m²), kurie turi tiesioginį patekimą iš lauko, ir komercinės patalpos (150 m²), į kurias patenkama iš Šiaulių g. pusės.

 

Antrąjame aukšte projekuojama dešimt butų. Iš kiekvienos laiptinės patenkama į penkis butus. Butų dydžiai nuo 36,62 m² iki 83,72 m². Trečiąjame aukšte projektuojami dešimt butų. Iš kiekvienos laiptinės patenkama į penkis butus. Butai projektuojami per du aukštus. Butų dydžiai nuo 71,92 m² iki 104,71 m².

 

Pastato architektūrinė raiška: pastatas yra monolitiškas apdailos medžiagomis ir dinamiškas tūriu - skaidomos stogų ir fasadų plokštumos. Fasadų dinamiškumą pabrėžia nereguliariai išdėstytos langų angos. Fasadų apdailai naudojama ventiliuojamo fasado konstrukcija su plytelių apdaila.

 

Stogo dangą medžiagiškumu arba spalva bus siekiama kuo labiau priderinti prie fasadų apdailos. Langų angokraščių apdailai naudojamos spalvotos plokštės, suteiksiančios pastatui žaismingumo.

 

Vidiniame kieme projektuojama vaikų žaidimo bei poilsio zonos.

 

PASISAKYMAI

 

G.Bernotienė: Gal paveldo specialistai teisūs? Gal vertėtų išsaugoti Šiaulių gatvės dvasios likučius? Manau, reikėtų padiskutuoti dėl vietos istorinės dvasios paieškų.

 

N.Blaževičienė: Situacija -- be ateities vizijos. Kontekstas šiuo atveju diktuoja drąsių sprendimų poreikį, nes jie užduos toną tolimesniam kvartalo vystymui. Pritarčiau aukštingumo didinimui iki 4 aukštų. Reikėtų keisti sklypo reglamentą. Tai tik laiko klausimas. Daugiau atvirų erdvių reikėtų formuoti pirmajame aukšte. Siekti santūresnio pastato silueto, stogų sprendimo.

 

A.Steponavičius: Eilinė tipinė situacija. Praeitą savaitę parašiau laišką į ministeriją – negalima be aplinkos eskizų reikalauti detaliojo plano. Atėjo atsakymas, kad šį klausimą svarstys.

 

Šiaulių gatvelė – vienintėlė carinių valdininkų iki galo nesunaikinta lietuviška gatvė. Galėtų ir likti tokia žema. Pritariu projektui su pastabomis: nerengti butų pirmame aukšte į turgaus pusę, ištaisyti butų išplanavimo klaidas.

 

NUTARIMAS

1. Pateiktam projektui -- mažaaukščio daugiabučio gyvenamojo namo Šiaulių g.18 techninio projekto sprendiniai (autorius - Lukas Tarnauskas, užsakovas – UAB “Vaizdų pasaulis”) iš esmės pritarti su pastabomis, rekomenduojant išnagrinėti galimybę keisti bendrąjį ir detalųjį planus, didinti užstatymo intensyvumą.

 

1.1. Statinys turėtų būti aukštesnis, stambesnio tūrio (11 ekspertų).

 

1.2. Kontekstas diktuoja drąsesnių architektūrinių sprendimų poreikį (8 ekspertų).

 

1.3. Siekti santūresnio silueto, vieningesnio tūrio, aiškesnių stogo sprendinių (5 ekspertai).

 

1.4. Tobulinti planinę-funkcinę pastato struktūrą. Kampinių butų išplanavimas kiemo pusėje nepriimtinas (3 ekspertai).

 

1.5. Pirmas aukštas turėtų būti skirtas visuomeninei funkcijai (3 ekspertai).

 

1.6. Daugiau dėmesio skirti kiemelio formavimui ir požeminiam garažui. (1ekspertas).

 

*****

 

2. Sklypo Nepriklausomybės a.3 detaliojo plano sprendiniai (projektuoja G.Janulytės – Bernotienės studija)

G.Bernotienė: Noriu padėkoti už anksčiau išsakytas pastabas. Jos mums padėjo. Pradėsiu nuo Nepriklausomybės aikštės urbanistinės analizės.

Šioje aikštėje ir aplink vyksta architektūriniai ir urbanistiniai procesai. Aplink aikštę judame dviem kryptimis. Stiprėja trauka išilgai Gedimino gatvės, atsiradus Akropoliui. Kita kryptis – link Universiteto.

 

Svarbūs reliktiniai ąžuolai – tarsi Ąžuolyno tąsa. Kvartalų vidaus augimo ženklas – viešbučiai užnugaryje. Nepriklausomybės aikštės pietinė pusė – Žaliakalnio šlaitai. Esami dviejų aukštų gyvenami namai jau užstoja šlaitus.

 

Toliau sukantis, matome stilių samplaiką. Kampiniai namai – vartai į Laisvės alėją. Buvusio Komprojekto stogų paaukštinimas didelės įtakos neturės. Toliau – Žilinsko galerijos pastatas. Sukurta antroji prieaikštė prieš galeriją. Tai pagrindinis urbanistiką praturtinantis sprendimas. Įstrižai nuo galerijos esantis plyšys įdomus tuo, kad per jį matosi šlaitai.

 

Trijuose aikštės kampuose statinių aukštis - 13,5 m. Trijų aukštų statiniams tai gana daug. Antrame plane esantys tūriai aukštesni : 19,5 – 20,5 m. Iki Įgulos bažnyčios karnizo –20 m. Atsiradęs antrame plane didžiulis Nėries viešbutis pakeitė aikštės siluetą. Apie planinius sprendimus ir rodiklius papasakos kolegė Guoda Zykuvienė.

 

G.Zykuvienė: Pastatas planuojamas šešių aukštų, dviejų dalių, vidinis kiemas tarp jų dengtas stikliniu stogu. Pastato pirmieji trys aukštai nuo altitudės +0,00 iki altitudės +13,50 sutampa su sklypo ribomis, o viršutiniai du alt.+13,50 iki alt.+19,50 atitraukti nuo Nepriklausomybės a. Viršutiniai trys nuo alt. +13,50 iki alt. +22,50 prie servitutinio pravažiavimo.

 

I-III pastato aaukštuose numatomos finansų ir prekybos įstaigos (bankai, investicinės bendrovės), o IV-VI pastato aukštuose – gyvenamieji apartamentai.

 

Rūsyje planuojama 2 aukštų, 84 vietų požeminė automobilių saugykla. Vienos vietos plotas 25 kv.m. Biurams ir administracijai skiriama 1800 kv.m., todėl planuojama 72 viet7 aytomobiliams. Viešbučiams ir apartamentams – po 1 vietą kiekvienam. Iš viso – 12 vietų.

 

Į požeminę automobilių saugyklą automobiliai patektų liftu. Įvažiavimas/išvažiavimas į/iš lifto -- iš servitutinio pravažiavimo. Taip pat Gedimino g. numatoma rezervuoti 14 automobilių stovėjimo vietų.

 

G.Bernotienė: Mes pateikėme du parkavimo variantus. Jie netrukdys nei vienai iš pateiktų požeminio parkavimo po aikšte schemų.

 

Architektūrinės statinių koncepcijos: Antrasis pastato planas atitrauktas, kad dominuotų 13,5 m altitudė. Įėjimai numatomi keli, priklausomai nuo komercijos plotų dydžio. Centrinio įėjimo nėra. Vidinė gatvelė pabrėžia istorinę valdą. Tai kietas, racionalus pasiūlymas.

 

Matosi tik tūrio formavimo principas. Tai kompozicija iš dviejų tūrių su stiklu dengta gatvele. Tai dviejų skirtingų namų kompozicija. Bandėme į miesto centrą įvesti naujos architektūros principus. E.Miliūnas su galerija jau sulaužė aikštės nustatytą erdvę. Bandėm atsiliepti galerijai.

 

Retrospektyvinis pasiūlymas:Vieningas tūris su pabrėžtomis horizontalėmis. Kampinis įėjimas. Projektuojamas kampą pabrėžiantis aukštesnis tūris.

 

PASISAKYMAI

 

V.Stauskas: Verta pasidžiaugti nuoširdžiomis autorių pastangomis, nauju analitiniu mąstymu. Aikštės kontekste svarbūs du aspektai: masyvaus tūrio dominavimas ir susiformavęs perimetras. Sprendžiant pagal santykį su Įgulos bažnyčia, manau, geriau solidesni fasadai – „A“ ir „B“. Išskirčiau „B“ variantą – žemas prie aikštės, o užnugarys aukštesnis. Nors „A“ fasadas atrodo solidžiau, negu „B“. Geras kampinis įėjimas. Reikėtų vystyti idėjas toliau.

 

G.Prikockis: Mano pozicija liko tokia pat, kaip praeitą kartą – palikti esamą namą. Maketo sprendiniai atrodo daug įtikinamiau, negu vizualizacijos. Priimtina kompozicija su aukštu tūriu antrame plane. Manau, kad stiklinis antstatas – savęs apgaudinėjimas. Variante „C“ ieškoma ryšio su sena dalimi. Jei autoriai paliktų esamą pastatą, tai ir būtų autentiška sena dalis, galima būtų šalia jos komponuoti naują tūrį per „gatvelę“. Pozityvu, kad ir „A“ ,ir „B“ tūriai gerai išspręsti. Pasiūlyme „A“ įtikina atskiri įėjimai. Manau, detaliojo plano sprendiniams pritarti galima.

 

V.Merkevičius: Detaliojo plano sprendiniams pritariu, techniškai išsprendus automobilių parkavimą. Nemanau, kad įėjimas į pasažą ir pagrindinis įėjimas turi būti iš Gedimino gatvės. Manau, pastatas turėtų labiau atsiverti į aikštę – pagrindinis įėjimas turėtų būti iš aikštės ar bent iš kampo. Pastatas galėtų būti vientisas ( kaip „C“), kampinis ar pan. Tada vidaus struktūros ašis pasisuktų 90 laipsnių kampu. Gal atsirastų prasimatymas į šlaitą ir Prisikėlimo bažnyčią? Estetika turėtų būti moderni ir drąsi, todėl tarpukario architektūros imitacija netinka. Priimtinas pasiūlymas „C“ su modernia estetika.

J.Minkevičius: Tai vieta, reikalaujanti konceptualaus sprendimo. E.Miliūnas su M.Žilinsko galerija uždavė kūrybingą toną. Projektuojamas pastatas neturi visuomeninės funkcijos. O tokioje vietoje turėtų būti kultūrinės paskirties statinys. Funkcija apsprendžia ir architektūrą, ir tūrius. Paveldo aspektu sutinku su R.Paliu. Keisti vieną pastatą kitu galima būtų tik dėl visuomeninės reikmės.

 

L.Kančienė: Nepritariu A.Miškinio ir G.Bernotienės nuomonei, kad esamą pastatą reikia griauti. Vertinga visuma, kurią sudaro ir aukštos meninės raiškos ir paprastesni pastatai. Reikia siekti miesto centre ir Laisvės alėjoje išlaikyti kaip galima daugiau autentikos – t.y. carinį ir smetoninį charakterį. Variantas „B – geriausias. Teisinga tūrių kompozicija sklype. Pritariu maketo variantui, ne vizualizacijų.

 

NUTARIMAS

 

Pateiktam projektui -- sklypo Nepriklausomybės a.3 detaliojo plano sprendiniai (projektuoja G.Janulytės – Bernotienės studija, užsakovas – UAB “Batrima”) pritarti, tolimesniam vystymui už pagrindą imant „A“ ir „B“ variantus.

 

Parengė Jūratė Merkevičienė


Skaityti komentarus
Rašyti savo komentarą
*
*