NAUJOSIOS ARCHITEKTŪROS EGZAMINAS VILIJAMPOLĖJE IR PRIE KALNIEČIŲ PARKO 2

2008-12-12

 Pagal KAUET 2008 11 26 posėdžio protokolą,

kamane.lt 2008 12 12

 

Vilijampolės komercinio centro ir daugiafunkcinio pastatų komplekso Kalniečių parko kaimynystėje projektiniams pasiūlymams trūksta idėjų, konceptualios ir estetinės gelmės, urbanistinių argumentų.

Taip nutarė Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų taryba, lapkričio 26 dienos posėdyje svarsčiusi:

1. Komercinio prekybos centro Jurbarko g. 5, 7, 7A, 9 ir Brastos g. 19 projektinius pasiūlymus. Projektuoja - UAB "Archispektras". Užsakovas - UAB "Capital invest".

 

2. Daugiafunkcinio pastatų komplekso su aukštybiniais biurų pastatais, prekybos centru-pasažu ir viešbučiu Savanorių pr. 339A, 339B projektinius pasiūlymus prie detaliojo plano. Projektuoja-UAB "Archikadas". Užsakovas - UAB Kauno parkas“.

 

Posėdžiui vadovavo Algimantas Kančas:

 

 

1. Komercinio prekybos centro Jurbarko g. 5, 7, 7A, 9 ir Brastos g. 19 projektinius pasiūlymus. Projektuoja - UAB "Archispektras". Užsakovas - UAB "Capital invest".

 

Detalųjį planą, kurį rengė UAB “Miesto planas”, pristatė Nerijus Stanionis:1,3 ha plote planuojamas prekybos centras su administracinėmis patalpomis. Objektas greta senamiesčio, tilto į Vilijampolę. Tai buferinė miesto centro zona. Centras tarnaus šio rajono gyventojams. Transporto schema paaiškės atlikus mazgo rekonstrukciją.
Brastos gatvė bus sujungta su Neries krantu, Jurbarko gatvė platinama. Siūlome suformuoti įvažą nuo Brastos gatvės ir pratęsti esamą kvartalo viduryje.
Architektūrą pristatys dvi architektų grupės. Kiekviena pateiks savąjį variantą.
A.Kalinauskas: Sklypo planas netaisyklingos konfigūracijos. Viena įvaža numatoma iš Jurbarko, kita – iš Brastos gatvės. Antžeminėje aikštelėje tilps 120 automobilių prie Jurbarko gatvės, iš ten planuojama įvaža į požeminį garažą.
E.Zurkus: Kompleksą sudaro trys dalys: biurų, prekybos ir pramogų. Požeminis garažas užims apie 5000 kv. m. Dominantė - pasviręs 7 aukštų administracinis tūris. Tūrius atskiriam, išsaugodami pušyną. Žiūrint iš apžvalgos aikštelių, matyti, kad nei vertikalė, nei žemesnis tūris neužgožia senamiesčio vertikalių dominančių. Stebint iš Aleksoto pusės, siūloma keraminė pastato apdaila derės su čerpiniais senamiesčio stogais.

 

Sklypo plotas - 12732 kv. m, pastatų aukštis – 25 m (vertikalus tūris), sklypo užstatymo tankumas – 50 proc., sklypo užstatymo intensyvumas – 63 proc., planuojamas bendras pastatų plotas - apie 8000 kv. m, antžeminė automobilių stovėjimo aikštelė - 110 vietų, požeminė - 170 vietų.

 

N.Stanionis: Pristatome antrą koncepciją, kurios architektūrinę dalį taip pat parengė mūsų biuras. Kolegos pasiūlė pagrindinį vieno aukšto tūrį baigti aukštuminiu akcentu. Mūsų koncepcija- 14 m aukščio lenkta linija. Funkcinė schema tokia pati, kaip ir pirmo pasiūlymo.
Ekspertams teks nuspręsti, kuri idėja labiau priimtina: ar aiškus plastiškas tūris, ar kompozicija su pasvirusia vertikale.
Skirtingi nei pirmo pasiūlymo ir techniniai bei ekonominiai rodikliai:

automobilių stovėjimo vietų skaičius - apie 326,

antžeminėje aikštelėje - 88, požeminėje – 238.

 

PASISAKYMAI
: Manau, kad detaliojo plano rodikliai - intensyvumas, užstatymo plotas ir kt. - priimtini.
Funkcinė schema nepagrįsta. Sprendimas įrengti automobilių aikšteles prie sankryžos - netinkamas. Aptarnaujantis transportas privalo turėti savo įvažą.

 

Architektūra šiai vietai netinkama. Abu siūlomi variantai man nepriimtini – per dideli, neįdomūs, be koncepcijos. Manau, tūriai galėtų būti atskiri, suskaidyti. Aukštesnė dalis galėtų būti prie sankryžos. Didžiausias trūkumas – architektūrinės ir urbanistinės koncepcijos bei idėjos stoka.
: Vieta labai svarbi. Objektas bus iš daug kur matomas plačiu rakursu. Abu siūlomi variantai neišraiškingi, monotoniški, neturi silueto. Vieniša dominantė padėties negelbsti. Neargumentuota ir jos vieta.
Darbas pateiktas nevisapusiškai – neįvertintas kontekstas, nėra vizualizacijų. Neatlikta vizualinio poveikio studija - ar matysis pilis iš Jurbarko gatvės, ar kitos senamiesčio vertikalės nebus užstotos.
: Projektas neparengtas, jam pritarti neįmanoma. Nepateiktas kontekstas, nėra jo analizės. Nepateikta upės erdvės analizė, nėra santykio su senamiesčiu. Kampo užstatymo atitraukimas - urbanistinė klaida.

Galima pritarti nebent “L” formos aukštingumui iki 25 m ir keraminei apdailai.

Būtina parengti abiejų krantų maketą ir erdvės, struktūros bei plastikos požiūriu kokybiškai suprojektuoti šią itin svarbią Kaunui vietą. Urbanistiniai sprendimai kaip reta prasti.

 

V.Merkevičius: Reikia atkreipti dėmesį į istorinę tilto ašį, vedančią į numatomą pėsčiųjų tiltą. Nepritariu automobilių aikštelei prie Jurbarko gatvės – čia turi būti statiniai. Paties užstatymo pobūdis turėtų būti smulkesnis – nepritariu ilgam vientisam tūriui.
Tankis, intensyvumas būtų priimtini, jei būtų išspręstas automobilių statymo klausimas. 25 m aukštis priimtinas, tik jo išdėstymas diskutuotinas.

 

Sklypo dalis nuo upės turi būti skirta žmonėms, o ne automobiliams. Garažus reikia rengti po pastatais.
J.Minkevičius: Nepagauta urbanistinė - miestovaizdžio koncepcija. Sprendimas kietas, nejautrus. Ši vieta - aktyvi, iš visur matoma. Reikėtų derinti sena su nauja. Juk Vilijampolė - senas Radvilų miestas. Aštrūs avangardiniai sprendimai čia nelabai tiktų. Su aukštuminiu akcentu, turint omenyje, kad kitoje upės pusėje stovi pilis, reikėtų elgtis atsargiai. Aptarnavimas turėtų būti tik iš kiemo pusės. Vieta labai svarbi, gal reikėtų konkurso?
: Gaila, kad nepasinaudota plenero medžiaga ir išvadomis. Pateiktas pasiūlymas prastas, nes:

nėra ryšio su upe,

gerokai per didelis tūris,

visiškai nesuvokta šios vietos savastis,

blogas detalusis planas.

 

 
Blogai, kad aukštas tūris pasviręs ir atitrauktas nuo sankryžos. Siūlau pateikti iš esmės naują variantą.

 

R.Raslavičius: Manau, kad plėtotinas 1 variantas. Pastabos:

pagrindinis numatomo užstatymo tūris gerokai per didelis,

 

aukštesnis pastatas nepagrįstai atitrauktas į sklypo gilumą nuo sankryžos, atsirandančioje šalia sankryžos erdvėje ir šalia Brastos gatvės formuojamos automobilių aikštelės, atitolinančios užstatymą į sklypo gilumą, numatomas pastato aptarnavimas iš sankryžos pusės.
Statinių aukštingumą didinant pietinėje sklypo dalyje, būtų akcentuojama perspektyvinio pėsčiųjų tilto ir senamiesčio ašis. Pateiktame sprendime neaiškus ryšys su senamiesčiu.
: Svarbiausia šioje vietoje yra rasti “GENIUS LOCI” - Radvilų miesto dvasią su struktūra, buvusia aikšte. Ji buvo prie Jurbarko gatvės. Gal kampe galėtų atsirasti nauja aikštė? Reikia ieškoti morfotipo, kaunietiškumo. Reikėtų bandyti išsaugoti atskirus kvartalus ir čia, ir Žemuosiuose Šančiuose, Panemunėje. Būtina vartoti miestiškesnę, humaniškesnę architektūrinę kalbą.

 

Pateiktiems pasiūlymams nepritariu.
G.Šinkūnas: Sveikintina, kad pasiūlymai pateikiami svarstyti dar esant DP rengimo stadijai. Deja, nepateiktos erdvės, transporto, kultūros paveldo analizės, sprendiniai nepagrįsti konkrečiais urbanistiniais argumentais, nepasiūlyti konteksto sprendiniai.

 

Siūlau siekti erdvinės kompozicijos su senamiesčiu, išlaikyti Jurbarko gatvės perimetrinį užstatymą. Pasiūlymas iš esmės nepriimtinas.
A.Karalius: Užsakymas turėtų būti išplėstas, užsakovas – miestas - turėtų užsakyti visos zonos projektą, su aikštėmis, prieaikšte, pakrantėmis ir t.t. Reikėtų kreiptis į savivaldybės Urbanistikos skyrių dėl tokio užsakymo.
NUTARIMAS
1.Pateiktiems komercinio prekybos centro Jurbarko g. 5, 7, 7A, 9 ir Brastos g. 19 projektiniams pasiūlymams (projektuoja - UAB "Archispektras", užsakovas - UAB "Capital invest") nepritarti. Rekomenduoti pristatyti projektą svarstyti dar kartą, atsižvelgus į ekspertų pateiktas pastabas:
1.1. Nepateiktas kontekstas ir upės erdvės analizė, nėra santykio su senamiesčiu (6 ekspertai).

1.2. Užstatymo pobūdis turėtų būti smulkesnis. Siūlome pasigilinti į šios vietos savastį, ieškoti morfotipo, kaunietiškumo (5 ekspertai).

1.3. Automobilių aikštelės prie sankryžos - netinkamas sprendimas. Aukštesnis pastatas nepagrįstai atitrauktas į sklypo gilumą nuo sankryžos (5 ekspertai).

1.4. Siūlome išlaikyti Jurbarko gatvės perimetrinį užstatymą (4 ekspertai).

1.5. Aptarnavimas turėtų vykti tik iš kiemo pusės (3 ekspertai).

1.6. Reikalinga vizualaus poveikio studija (2 ekspertai).

 

 

2. Daugiafunkcis pastatų kompleksas su aukštybiniais biurų pastatais, prekybos centru-pasažu ir viešbučiu Savanorių pr. 339A, 339B. Projektiniai pasiūlymai prie detaliojo plano. Projektuoja-UAB "Archikadas". Užsakovas - UAB „Kauno parkas“.

 

A.Žalys: Tai bus idėjos pristatymas. Šio projekto autoriai esame du - Markas Wilsonas iš Danijos ir aš. Aukštybinių pastatų grupę, apimančią Verslo centrą su prekybos paskirties patalpomis, numatoma statyti privačiame sklype šalia Savanorių prospekto, kuris yra pagrindinė miesto arterija, jungianti Kauną su Vilniumi. Sklypo vieta - už “McDonalds” kavinės ir “Statoil” degalinės.
Dviem savo kraštinėmis sklypas ribojasi su Kalniečių parku, kurio teritorija yra apie 50 ha. Viena sklypo kraštinė remiasi į komercinės ir pramoninės paskirties sklypų grupę, kita – driekiasi šalia Statybininkų gatvės.

 

Savanorių prospekto svarba ir plėtojimo galimybės šiuo metu ypač pastebimos - čia kuriasi visi svarbiausi prekybos ir visuomeniniai centrai.
Manome, kad būtent čia tikslingiausia plėtoti Kauno miesto savivaldos pastatų grupę, jungiančią visuomenės ir verslo interesus. Tai būtų dar vienas žingsnis kuriant galingą ir perspektyvų dvimiestį Vilnius - Kaunas.
Mūsų pasiūlymas atitinka Kauno m. aukštybinių pastatų išdėstymo koncepciją. Nagrinėjamame sklype būtų projektuojamas Verslo centras. Po visu sklypu numatomas 1 a. požeminis garažas. Verslo centras bus papildytas prekybos patalpomis su viešbučiu, kuriame numatomi restoranai ir kazino, konferencijų salės ir diskoteka viršutiniuose aukštuose. Toks sprendimas leistų efektyviau išnaudoti garažus naktį.
Administracijai numatoma skirti 26 000 kv. m, prekybai - 20 000 kv.m, verslo centrui – 25 000 kv. m, viešbutyje – 220 vietų. Planuojama 55 000 kv. m ploto skirti automobilių aikštelėms. Iš viso komplekse bus apie 100 000 kv. m naudingojo ploto. Sklype projektuojamų pastatų užstatymo plotas – apie 20 000 kv. m. Numatoma įtraukti į projektuojamą teritoriją Kalniečių parką ir paversti jį neatskiriama komplekso dalimi.
Greta Kalniečių parko esančio Verslo centro bokštai kaip dominantė iškils Savanorių perspektyvoje ir taps savotiškais miesto vartais atvažiuojantiems iš šiaurinės miesto dalies.
Siūlome Verslo centro dominantę 150 m aukščio (48 aukštų). Tai būtų aukščiausias pastatas Baltijos šalyse. Administracinis ir komercinis centras bus 25 aukštų, bendras plotas- 25 000 kv. m. Prekybos centras –pasažas - 3 aukštų.
Stengėmės nagrinėti visą teritoriją, siūlome ekologiškas idėjas. Likusioje 56 ha teritorijos dalyje siūlome gyvenamąją statybą - 175 000 kv. m gyv. ploto ir 330 000 kv. m – komercijai.
PASISAKYMAI
G.Šinkūnas: Idėjai neprieštarauju - šioje vietoje galėtų atsirasti aiškių dominančių, pagyvėti siluetas. Tai gal duotų impulsą teritorijos plėtrai. Nebuvo akcentuota, kad tokios apimties kompleksas sukels transporto disproporcijas: jau dabar S.Žukausko ir Savanorių pr. sankryža yra probleminė. Pritariu pačiai ekologiško miesto idėjai, bet konkretus poveikis Kaunui neaiškus.

 

Pritariu aukštybiniam užstatymui šioje teritorijoje, bet aukštis ir tankis turėtų būti mažesni. Trūksta vizualinių analizių, parodančių, kaip šie aukštybiniai pastatai paveiks visą infrastruktūrą.
A.Steponavičius: Samprotavimai patrauklūs, bet sunkiai įgyvendinami. Būtų įmanoma įgyvendinti vienkartinės statybos atveju (tarkime, olimpiada ar socialistinės statybos). Priimu, kaip gero lygio poeziją.

 

Manau, intensyvumas, funkcija, mastelis, aukštingumas - nekontekstualūs, neatitinka “genius loci”. Linkiu ieškoti tikroviškesnio sprendimo, labiau atitinkančio funkciją ir mastelį.
R.Raslavičius: Trūksta vizualios informacijos apie naujų tūrių įtaką esamam kontekstui. Būtina pateikti funkcines schemas su ryšiais ir aptarnavimu. Siūlau pristatyti pakartotinai.

 

R.Palys: Nebloga kompozicija, profesionaliai parengta. Neaiški aukštybinio pastato motyvacija. Manau, kad aukštybinis tūris turi atsirasti prie Savanorių pr. Negerai, kad siūlomas bokštas du kartus aukštesnis už Prisikėlimo bažnyčią. Siūlau jo aukštį sumažinti iki 70 m. Bendrai kompozicija, kaip tūrių valdymas, yra gera, tik bokštą reikėtų pažeminti per pusę.
J.Minkevičius: Man atrodo, kad ši vieta nereikalauja aukštybinių pastatų, bet autorių požiūris kūrybiškas ir nestandartinis. Tačiau miesto strategijos požiūriu jis kritikuotinas, ypač 150 m aukščio vertikalė. Turėtume stengtis išlaikyti Kauno autentą, vidinę dvasią. Gera bendra paieškų kryptis, o ne konkretus projektas.
: Kaip architektūrinė vizija pasiūlymas plėtotinas, tačiau kaip parametrų nustatymas detaliajam planui - ne. Neaišku, ar toks aukštis yra realus, kaip jis atsilieps bendrajam miesto kontekstui. Pateiktos vizualizacijos iš arti neatspindi tikrųjų perspektyvų. Funkcija gera, gal ir aukštingumas gali būti, bet visa tai reikia analizuoti.
A.Karalius: Projekto sumanymui pritariu tik iš esmės. Sklypas dangoraižių statybai tinkamas. Pritarčiau intensyviam verslo kvartalui parko zonoje. Tačiau būtina parodyti ryšius - trasas žemės lygyje su parku, žeminti bokštą, atsižvelgti į Prisikėlimo bokšto altitudę -76 m.

 

Nėra konteksto analizės, miesto panoramos netikslios, vizualiniai kompoziciniai aspektai nagrinėti paviršutiniškai. Projektą reikėtų svarstyti dar kartą.
: Aplinkos analizė neatlikta, bokštas per aukštas, jį reikia derinti prie Kauno standartų, vizualizacijose jo aukštis pateiktas netiksliai. Manau, miesto silueto dominante nuo Žemaičių plento turi likti Prisikėlimo bažnyčia.
A.Kančas: Įdomi vizija – kompozicija, urbanistinės idėjos. Manau, reikia dirbti toliau, detalizuoti sprendinius, idėjos plėtotinos, aukštingumas galėtų būti didelis.
E.Barzdžiukas: Tai ne medžiaga detaliajam planui, o vizija. Nekalbama apie gretimybes, atstumus, aukštybinių pastatų specialųjį planą. Vizijai pritariu, o detaliojo plano medžiagą reikės svarstyti dar kartą.
G.Balčytis: Trūksta teritorijos - planuojamo komplekso sąsąjų su esamu parku. Aukščiausio statinio aukštis – 150 m - kelia abejonių. Gal reikėtų ieškoti kelių žemesnių statinių kompozicijos?
: Apibendrinsiu ekspertų nuomones. Daugiausia architektų pabrėžė, kad trūksta pastatų komplekso analizės supančiame kontekste, abejojo dėl vertikalės aukščio, siūlė analizuoti funkcinius ryšius. Išvada peršasi tokia: siūlome projektą plėtoti toliau, atsižvelgiant į ekspertų pastabas, ir pristatyti pakartotinai kaip detaliojo plano pasiūlymų etapą.
A.Karalius: Manau, reikėtų balsuoti, kad projektuojama vertikalė neviršytų Prisikėlimo bokšto aukščio.
G.Šinkūnas: Šioje zonoje nėra jokių aukščio apribojimų, nes atstumas nuo Prisikėlimo bokšto labai didelis. Anksčiau buvo iškelta nuostata, kad nereikėtų viršyti Prisikėlimo bažnyčios aukščio, bet jai nebuvo pritarta.

 

NUTARIMAS

 

2. Pateiktiems daugiafunkcio pastatų komplekso su aukštybiniais biurų pastatais, prekybos centru-pasažu ir viešbučiu Savanorių pr. 339A, 339B projektiniams pasiūlymams prie detaliojo plano (projektuoja-UAB "Archikadas". Užsakovas- UAB „Kauno parkas“) nepritarti. Rekomenduoti pristatyti projektą svarstyti dar kartą, atsižvelgus į ekspertų pateiktas pastabas:

2.1. Pritariame aukštybiniam užstatymui šioje teritorijoje, bet trūksta vizualios analizės, kaip šie aukštybiniai pastatai paveiks visą infrastruktūrą (6 ekspertai).

2.2. Rekomenduojame patikslinti, ar siūlomas vertikalės aukštis yra realus, kaip jis atsilieps bendrajam miesto kontekstui (4 ekspertai).

2.3. Manome, kad projektuojama vertikalė neturėtų viršyti Prisikėlimo bokšto aukščio (3 ekspertai).

2.4. Siūlome plėtoti planuojamo komplekso sąsąjas su esamu parku (2 ekspertai).

2.5. Manome, kad komplekso aukštis ir intensyvumas turėtų būti kontekstualesni (2 ekspertai).

 

Parengė Jūratė Merkevičienė


Skaityti komentarus
Rašyti savo komentarą
*
*