"Mega" plėtrai ir Karmelitų bažnyčios kaimynystei dar reikia tobulėti 4

2008-12-08

 Pagal KAUET 2008 11 19 posėdžio protokolą,

kamane.lt 2008 12 05

 

Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų taryba kol kas nepritarė nei „Mega“ plėtros projektui, nei naujam administraciniam ir komerciniam pastatui Karmelitų bažnyčios pašonėje.

KAUET svarstymui buvo pateikta:

1. Administracinių pastatų kompleksas Islandijos pl. 32. Architektūrinės koncepcijos rengėjas - "Chapman Taylor", techninio projekto rengėjas - UAB "Ramboll Lietuva". Užsakovas – AB “Baltic Shopping Centers”. Pakartotinis svarstymas.

2. Administracinis ir komercinis pastatas Karaliaus Mindaugo pr. 52. Techninio projekto projektiniai pasiūlymai. Projektuoja UAB "Performa". Užsakovas - UAB "Ekfita".

Posėdžiui vadovavo G.Balčytis

1. Administracinių pastatų kompleksas Islandijos pl. 32. Architektūrinės koncepcijos rengėjas - "Chapman Taylor", techninio projekto rengėjas - UAB "Ramboll Lietuva". Užsakovas – AB “Baltic Shopping Centers”. Pakartotinis svarstymas.

 

G.Balčytis: Birželio mėnesį KAUET svarstyti buvo pateikta bendra „Megos“ (Islandijos pl. 30, 32, 32a, ir 36) plėtros koncepcija. Dabar bus pristatoma tik dalis šio komplekso - administracinių pastatų grupė. Perskaitysiu praėjusio posėdžio nutarimo dalį, kuri susijusi su administraciniu kompleksu.

 a. Plečiamo centro transporto schema nebaigta ir turi daug trūkumų. Ją būtina tikslinti ir optimizuoti (8 ekspertai).

 b. Automobiliams statyti skirtų vietų padidinimas neproporcingas prekybos ploto padidėjimui. Taisyti pagal STR (3 ekspertai).

 c. Nepateikta komplekso (prekybinės, laisvalaikio ir biurų dalies) bendra erdvinė, funkcinė, estetinė koncepcija ir modelis. Stinga funkcinių jungčių (pvz., pėsčiųjų gatvelės), kompozicinės darnos ir ansambliškumo (8 ekspertai).

 d. Biurų kvartalo architektūrinis sprendimas (ypač kompozicinis ir erdvinis) silpnas, nėra darnos su prekybos centru.

 d. Rekomenduojama, įvertinus vietos svarbą ir objekto apimtis, optimalių architektūrinių sprendimų ieškoti konkurso (variantiniu) būdu (2 ekspertai).

AB “Baltic shopping centers” įgaliotasis atstovas Algirdas Augustaitis turėtų bendrai išdėstyti visos teritorijos Islandijos pl. 30, 32, 32A, 36 planuojamą plėtrą, pabrėžti administracinių pastatų komplekso prioritetą.

A.Augustaitis: Globalūs pokyčiai keičia mūsų planus - viso komplekso plėtra šiuo metu nėra aiški. Sutelksiu dėmesį į tai, kas dabar aišku. Su manimi kartu projektą pristatys "Chapman Taylor" ir UAB "Ramboll Lietuva"atstovai. Visą kompleksą sudaro: daugiafunkcis centras, prekybos ir laisvalaikio centras “Mega”, administracinis kompleksas, papildoma teritorija. Prie šio projekto dirba ir "Chapman Taylor", ir vokiečių inžinierių kompanija. Pristatyme dalyvauja "Chapman Taylor" architektas Arminas Waldas.

A.Waldas: Esu atsakingas už Kauno komplekso plėtrą. Pristatysiu projekto plėtotę nuo paskutinio svarstymo. Pradėsiu nuo pačios architektūros, jos elementų, paskui pereisiu prie bendro urbanistinio vaizdo. Pagrindiniai tūriai - tai „Senukų“ ir nuomininkų administraciniai pastatai. Jie stipriai susiję. Sąsaja išreikšta medžiagiškumu ir bendru pagrindu. Komplekso viduryje - sporto salė ir aikštė. Konferencijų centro tūrio atsisakėme, nes jis sulaukė daug ekspertų kritikos. Komplekso kompozicija buvo kuriama iš naujo. Pristatomi A, B, C, D variantai. Vienas pasiūlymas -- statyti abu administracinius pastatus lyg dvynius. Svarbus kliento noras, kad būtent „Senukų“ tūris turėtų būti aukštesnis, kad nuomojamas tūris neužstotų savininkui perspektyvų.

Po ilgų ieškojimų buvo grįžta prie pradinės idėjos. Iš vidinės aikštės patenkama į visus tūrius. Aikštės danga - tamsios spalvos betonas, medinė terasa. Administracinių pastatų fasadai numatomi iš balto betono. Konferencijų centras su 3 salėmis įkomponuojamas į kitus tūrius. Atriumas padalytas į 2 zonas, vidiniai fasadai projektuojamai iš stiklo. Atriumas dengtas stiklo ir plieno struktūra.

A.Aleksandrovienė: Mūsų firma UAB "Ramboll Lietuva” rengia techninį projektą. Numatyti 3 statybos etapai. Techniniai parametrai pateikti.

KLAUSIMAI

V.Merkevičius: Prašau apibendrinti, kiek automobilių stovėjimo vietų kokiems plotams numatyta.

A.Aleksandrovienė: Maždaug 40 000 kv. m biurų ir sporto salių bendro ploto. Antžeminiuose ir požeminiuose garažuose telpa 1250 automobilių.

A.Karalius: Praėjusį kartą buvo priekaištauta, kad nėra maketo. Ar dabar yra?

A.Aleksandrovienė: Turime tik medžiagą - vizualizacijas.

J.Bučas: Kokie motyvai atsisakyti aukštesnio administracinio pastato?

A.Augustaitis: Pagal “Senukų” filosofijją, darbuotojai neturėtų būti išmėtyti po aukštus, o matyti aukštesnį nuomininkų pastatą taip pat nenorėtų.

G.Balčytis: Kokia transporto schema vadovaujatės?

A.Aleksandrovienė: Dabar patenkame pro “Megą”. Šiuo metu rengiamas naujas detalusis planas ir transporto schema. Deja, dabar patekti įmanoma tik per automobilių aikštelę.

A.Augustaitis: Ir iš užnugario, ir per aikštelę. Numatome šį sprendimą ateityje taisyti.

L.Tuleikis: Kokie techniniai rodikliai?

A.Aleksandrovienė: “Senukų” biurų pastato bendras plotas – apie 20 000 kv. m, sporto centro – apie 3 000 kv. m, nuomininkų biurų pastato - apie 16 000 kv. m. Iš viso - apie 39 000 kv. m. Bendras automobilių vietų skaičius - 1300 visose aikštelėse.

E.Barzdžiukas: Ar atkreipėte dėmesį, kad dubliuojančio kelio nutiesimas sunaikins dalį jūsų numatytos automobilių aikštelės?

A.Augustaitis: Kiek mačiau, toks kelias numatytas miesto žemėje. Be to, neaišku, kiek prekybos ploto bus projektuojama.

L.Tuleikis: Visa koncepcija neplėtojama, tik vienas iš visumos fragmentų. Naujos transporto schemos iš viso nėra. Mus ypač domina pastatų santykis su aplinka. Tačiau pastatų komplekso įpynimas į miesto audinį neparodytas. Koncepcijos nėra, nors komplekso architektūrai priekaištų neturiu. Siūlau pateikto projekto nesvarstyti.

G.Balčytis: Schemoje net neparodytas kelias, kuriuo patenkama į šią teritoriją. Matome, kad bendrosios miesto koncepcijos nėra. Kokios ekspertų nuomonės?

A.Karalius: Jei žiūrime į pirmo svarstymo pastabas, matome, kad jos neįvykdytos. Nėra nei visumos, nei transporto schemos. Manau, kad be sąveikos tarp skirtingų visumos dalių svarstyti negalima.

G.Balčytis: Siūlau balsuoti -- svarstysime ar ne. Atkreipkime dėmesį į tai, kad galima išsakyti pastabas dėl biurų pastatų.

A.Karalius: 40 000 kv. m ploto biurai - Kaunui didelis nuotykis. Kaip jis atrodys nuo „Via Baltikos“?

BALSAVIMAS

G.Balčytis: Kas už tai, kad pateikta medžiaga pakankama ir projektą galima svarstyti?

Balsavo: už – niekas.

G.Balčytis: Kas už pasiūlymą projektą svarstyti tada, kai bus pateikta visa medžiaga?

Balsavo: už – 13 ekspertų.

G.Balčytis: Iš tiesų nebuvo atsižvelgta į ekspertų pastabas ir rekomendacijas, neparodyta, kaip kompleksas atrodys miesto masteliu.

A.Augustaitis: Noriu paaiškinti, kad mes nebėgame nuo pareigos pateikti transporto schemą ir plėtros modelį. Šiandien norėjome jums parodyti tik šią atskirą dalį.

G.Balčytis: O mes ne iš blogos valios jūsų projekto nesvarstome. Matyt, nesusikalbėjome, praėjusį kartą nebuvo tikro planavimo specialisto.

E.Barzdžiukas: Noriu atkreipti dėmesį, kad dubliuojantis kelias bus jūsų sklypo ribose. Taip neteksite didelės jūsų planuojamų aikštelių dalies.

R.Palys: O aš noriu atkreipti dėmesį į tai, kad, esant trikampei sklypo formai, stačiakampių plane tūrių konfigūracija neatrodo kontekstualiai. Reikėtų apie tai pagalvoti.

G.Balčytis: Taigi lauksime naujo projekto pristatymo. Tikiuosi, į mūsų rekomendacijas bus atsižvelgta. Sėkmės tolesniame darbe.

NUTARIMAS

1. Pateikto administracinių pastatų komplekso Islandijos pl. 32 (archit. koncepcijos rengėjas - "Chapman Taylor", techninio projekto rengėjas - UAB "Ramboll Lietuva", užsakovas – AB “Baltic Shopping Centers”) projekto nesvarstyti dėl medžiagos trūkumo. Rekomenduoti projektą pristatyti svarstyti dar kartą, atsižvelgus į ekspertų pastabas dėl transporto schemos būtinumo, pastatų komplekso įpynimo į miesto audinį, vaizdų iš tolimų charakteringų taškų, santykio su supančia aplinka, išklotinių, siluetinio sprendimo.

2. Administracinis ir komercinis pastatas Karaliaus Mindaugo pr. 52. Techninio projekto projektiniai pasiūlymai. Projektuoja UAB "Performa". Užsakovas - UAB "Ekfita".

 

E.Barzdžiukas: Detalųjį planą rengėme kartu su PV A.Tatariūniene. Savivaldybė paliko galimybę pratęsti Karo Ligoninės gatvę, tai leistų Karmelitų gatvę palikti be transporto. Detalųjį planą rengėme kartu su „Performa“. Buvo konsultuotasi su prof. habil. dr. Jurgiu Buču dėl architektūros neutralumo ir medžiagų kokybiškumo. Parengta J.Bučo ekspertizė. Detaliojo plano idėja išlaikoma. Rodikliai - aukštingumas, intensyvumas - atitinka detaliojo plano užduotis. Medžiaga papildyta pasiūlymais, kaip suformuoti kvartalą iki galo. Kilo daug klausimų dėl “Pergalės“ klubo. Yra Paminklotvarkos skyriaus raštas, kuriame, nors ir siūloma išsaugoti pastato fragmentus, pranešama, kad “Pergalės“ klubo pastatas nėra įtrauktas nei į šalies, nei į miesto saugotinų pastatų registrą. Yra Urbanistikos skyriaus raštas, kuriame nurodoma, kad “Pergalės“ klubo pastatą leidžiama griauti.

Perskaitysiu ekspertizės išvadas:

1... Detalusis planas nepažeidžia Statybos ir teritorijų planavimo teisės normų, o jo sprendiniai pastebimai neprasilenkia su paveldosaugos teisės reikalavimais, nekelia grėsmės Nemuno slėnio kraštovaizdžio identitetui, Naujamiesčio urbanistikos vertybės savitumui bei urbanistikos ir architektūros vertybių saugumui, netrukdo Šv. Kryžiaus bažnyčios ir Karmelitų vienuolyno apžvelgiamumui ir respektavimui.

2. Projektuojamo statinio aukštis, tūris, naudojimo būdas ir pobūdis iš esmės neprasilenkia su teisės aktų ir specialiųjų savivaldybės dokumentų nuorodomis bei detaliojo planavimo dokumentams rengti išduotomis spec. sąlygomis.

3. Statinio fasaduose naujų medžiagų ir reflektuojančių gretimą apstatymą architektūros elementų panaudojimas padėtų išryškinti ir paviešinti sklypo gretimybėje esančias kultūros vertybes (...), padidintų statinio fasadų žaismingumą, padėtų geriau pritaikyti jo stambų horizontalų tūrį prie gretimo apstatymo, sustiprintų planuojamos teritorijos patrauklumą.

4. Vietovės kultūrinės raiškos istoriškumo įprasminimas meno ir architektūros priemonėmis ar Kaunakiemio g. 9 pastato-klubo reliktinių elementų įdiegimas į naujojo statinio fasadą (....) sustiprintų naujojo statinio kultūrinę reikšmę ir domėjimąsi juo.

5. Rengiant statinio techninį projektą, būtina paisyti DP Raidos programoje nužymėtų planuojamos teritorijos gretimybių perspektyvinio tvarkymo siūlymų bei detaliajame plane nustatytų (...) reglamentuojančių sprendinių.

6. Rengiant statinio techninį projektą, būtina kūrybiškai įvertinti ir panaudoti apibendrinamų išvadų 3 ir 4 punktų teiginius ir siūlymus. Tačiau viso sklypo perimetru stambus vienodos architektonikos ištęstas statinio tūris ir jo aukštis, iškylantis aukščiau Šv. Kryžiaus bažnyčios kraigo, turi sulaukti rimtų pataisų architektūrinėmis priemonėmis.

Sklypo pagrindinė paskirtis nekeičiama.

G.Balčytis: Projektą pristatys architektas Valerijus Starkovskis.

V.Starkovskis: Sklypo plotas – 64 a, tai dviejų sklypų jungtis. Pagal detalųjį planą buvo numatyti 2 aukštai komercijai, 3 - gyvenamajai funkcijai. Atsiradus konkrečiai užduočiai, pirmas aukštas skiriamas prekybai, kiti keturi biurų patalpoms. Projektavome tūrį, vadovaudamiesi kontrasto principu. Monumentali išraiška, mažai detalių, tūris skirtas kaip fonas bažnyčiai ir aikštei. Numatyta aikštės tąsa gyventojams komplekso viduje – poilsio zona. Pastatas - pentagonas laiko visus kampus. Architektūrinėmis priemonėmis žaidžiame su altitudėmis - prie bažnyčios tūris žemėja. Projektuojami 2 aukštų požeminiai garažai - 370 stovėjimo vietų. Ašys nukreiptos į upę ir Karmelitų aikštę.

 

PASISAKYMAI

N.Blaževičienė: Pritariu siūlomo komplekso tolesnei projektavimo plėtrai, įvertinant konteksto diktuojamas sąlygas tūriams, erdvei, aukštingumui interpretuoti subtilesnėmis priemonėmis. Teisingas principas - statinių grupė, o ne vienas tūris. Senosios aikštės plėtojimas bažnyčios aplinkoje labai siektinas ir realiai įgyvendinamas. Trūksta ryšio su gamta ir Nemunu bei architektūrinio subtilumo.

G.Bernotienė: Projektas kelia abejonių, nes trapioje U30 kvartalo aplinkoje siūloma masyvi architektūra. Kyla klausimas, ar ta vidaus erdvė nėra per maža, palyginti su visu tūriu. Norėtųsi subtilesnės kalbos, negu šalia esančio „Akropolio“. Siūlau siekti projektuojamo pastato ir viso kvartalo kompleksiškumo, architektūrinių sprendimų santūrumo. Manau, kad pristatytas tūris per daug monolitiškas.

J.Bučas: Pritariu detaliojo plano urbanistiniam ir architektūriniam sprendimui naudoti spalvinio kontrasto principą senajai architektūrai paryškinti. Tik senos ir naujos architektūros santykis gali senąją paryškinti. Gerai, kad pirmas aukštas permatomas. Reikėtų nuosekliau pažeminti projektuojamą pastatą bažnyčios link. Siūlau techniniame projekte patikslinti tūrių ir mastelių santykį su supančiu apstatymu.

J.Kančienė: Tampa bloga tendencija fiziškai (gal net sąmoningai) nustekenti paveldo objektus, o paskui išbraukti juos iš registro dėl avarinės būklės. Juk buvo paveldo objekto savininkas, kodėl jo nesaugojo? Maždaug prieš 10 metų Tilmanso salei, vienam pirmųjų kultūrinių objektų XIX a. Kaune, buvo surašytas griežtas KVAD saugojimo reglamentas, saugotinų elementų sąrašas. Gatvės fasadas dar išlikęs ir dabar, matyti visos detalės, galima restauruoti.

Siūlomo komplekso koncepcija priimtina. Vaizdas iš Karaliaus Mindaugo pr. tinkamas bendrai išklotinei. Tačiau nepriimtina šiurkščių tūrių kompozicija, jų mastelis nuo Kaunakiemio gatvės. Juk priešais - paveldinis Karmelitų vienuolynas. Kur vizualinės apsaugos zonos? Ar yra KVAD sąlygos? Atikinis aukštas, atitrauktas per 2 m, fikcija. Iš jokių apžvalgos taškų 2 m nevaidins jokio vaidmens, tik bendras tūrio masyvas. Siūlau nuo vienuolyno pusės tūrį žeminti.

A.Karalius: Nepateiktas projektuojamo pastato santykis su kontekstu. Gretimo bažnyčiai korpuso aukštis neturėtų viršyti karnizo altitudės. Atikas išilgai viso fasado, kaip paveldinės apgavystės metodas, neperspektyvus ir atmestinas. Žalioji aikštė prie bažnyčios ir gatvės tąsa Karo ligoninės ašyje nėra fiksuota vienprasmiškai. Architektūros santūrumas -- teisingas kelias.

V.Kuliešius: Pats tūris neblogas. Iškyla silueto problema - juk pastatas matysis iš daugelio taškų. Spalvinis sprendimas per niūrus. Planinis sprendimas priimtinas. Reikėtų siekti įdomesnės architektūrinės raiškos, silueto, artimesnių sąsajų su bažnyčia, atverti vidinę erdvę į aikštę, pasitikrinti įvažiavimo į automobilių aikštelę iš K.Mindaugo pr. sprendimą.

V.Merkevičius: Siūlau įvertinti raidos programoje numatomus pokyčius (transporto trasų pakeitimus, aikštės prie bažnyčios formavimo) projektuojamo statinio tūrinėje erdvinėje kompozicijoje. Statiniui su atriumu trūksta vizualinio ryšio su aplinka: bažnyčia, upe ir kt. Pasigendu siluetiškumo – trys tūriai beveik vienodo aukščio ir tūrio. Trūksta medžiagiškumo ir spalvos įvairovės. Manau, kad pastato intensyvumas, jo naudingas plotas yra per didelis galimų įrengti vietų automobiams skaičiui. Pritariu A.Steponavičiui: labai svarbu, kaip kompleksas atrodys leidžiantis Europos prospektu.

J.Minkevičius: Iš principo matau daug privalumų – pratęsiama Karo Ligoninės gatvė, sukuriama nauja erdvė prie bažnyčios. Tiek projektuojamas kompleksas, tiek „Akropolio“ tūris yra ištraukti į priekį, o bažnytėlė paskandinama, jos vertė sumažinama. Projektuojamas pastatas turėtų būti žemesnis. Nėra visapusio kontekstinio komplekso sprendimo. Neaiškus transporto sprendimas. Neišspręstas aukštingumo klausimas ir siluetas, netinkamas spalvinis sprendimas.

A.Miškinis: Prarandamos senos vertybės, naujos nesukuriamos. Pastatas per didelis ir agresyvus, neatsižvelgta į kontekstą. Tamsi spalva tik paryškina neigiamą naujo pastato ir esamų vertybių sąveiką. Aikštė turėtų būti skirta bažnyčios interesams, iš dalies - vienuolynui. Reikėtų siekti, kad vienuolynas bent kiek atsivertų į Nemuną. Pateiktam pasiūlymui nepritariu.

R.Palys: Pateiktam sprendimui nepritariu, nes griaunamas Tilmanso klubas, aukštis per didelis (daugiausia galėtų būti 3 aukštai), naikina bažnyčią ir vienuolyną, tūris vienodas - nuobodus, nėra ritmikos. Iš esmės nepritariu pasiūlymui griauti Tilmanso klubą. Siūlomas projektas neatitinka upių miesto įvaizdžio.

R.Raslavičius: Pritariu tolimesnei projekto plėtrai. Planinė ir funkcinė struktūra priimtina. Siūlau skaidyti tūrį, ieškant smulkesnio mastelio, skirtingo aukščio tūrių. Žemėjimas į bažnyčios pusę būtų laimėjimas. Abejonių kelia aukštingumas. Tūrius projektuojant skirtingo aukščio ar antstatų tūrius maksimaliai atitraukiant nuo išorinio perimetro, būtų pasiektas geras rezultatas.

V.Stauskas: Projekte matau daug diskutuotinų dalykų. Agresyvus kontrastas. Kompleksas bus puikiai matomas nuo M.K.Čiurlionio tilto. Nepritariu aukštingumui ir spalvai, nors istoriškai šioje vietoje anksčiau buvo fabrikai. Pateiktas projektas man primena fabriką Mančesteryje. Juodi tūriai vizualiai užgoš ir paskandins peizaže Karmelitų bažnyčią. Fasado plokštumos nykios ir monotoniškos. Siūlau pristatyti projektą pakartotinai, pateikiant variantinį projektavimą.

A.Steponavičius: Kadangi čia Kauno „sitis“, sprendimai turi būti šiuolaikiški. Pateiktas “antracitinis“ monolitinis tūris. Reikėtų patikrinti, kaip tūris atrodo nuo Europos prospekto. Iš perspektyvų matysis, ar būtina tūrius žeminti, paliekant 3 aukštus. Vertinu architektūrinį sprendimą, jam pritariu. Tik manau, kad aukštį reikia mažinti.

G.Šinkūnas: Manau, kad pasiūlyti sprendiniai teigiamai veikia bažnyčios dominavimą plačiąja prasme. Bažnyčia dabar yra nišoje, jai tenka solo misija. Be abejonių, vertingiausia šioje vietoje - bažnyčia. Nepateikti eismo organizavimo sprendiniai. Pritariu su sąlyga, kad pastato fasado aukštis, žiūrint iš aikštės ir Kaunakiemio gatvės, bus sumažintas.

L.Tuleikis: Gaila, kad nėra variantinio projektavimo, platesnių išklotinių, vaizdų iš toliau. Pats pasiūlymas kelia simpatiją. Aš už tamsią spalvą, vertikalią ritmiką, prieš antstatą. Manau, reikėtų atkurti istorinę liniją.

G.Balčytis: Apibendrinsiu ekspertų pasisakymus. 9 ekspertai pritaria pristatytam projektui su išlygomis, 6 - abejoja. Kategoriškai prieš pasisakė 3 kolegos (A.Karalius, A.Miškinis, R.Palys). 6 ekspertams užkliuvo juoda fasadų spalva, 5 abejoja dėl monotoniško silueto. Didžiausia problema ta, kad autoriai neatsižvelgė į esamą gamtinę situaciją - bažnyčią ir aikštę. Visiems ekspertams atrodo, kad siūlomas aukštingumas yra per didelis. Peršasi mintis, kad reikėtų projektą pristatyti dar kartą.

NUTARIMAS

Pateiktiems administracinio-komercinio pastato Karaliaus Mindaugo pr. 52 projektiniams techninio projekto pasiūlymams (projektuoja UAB "Performa", užsakovas - UAB "Ekfita") nepritarti. Rekomenduoti projektą pristatyti svarstyti dar kartą, atsižvelgus į ekspertų pateiktas pastabas:

2.1. Siūlome mažinti viso komplekso aukštingumą, ypač artėjant prie bažnyčios (11 ekspertų).

2.2. Naujas statinys per daug vientisas, monolitiškas. Rekomenduojame tūrį skaidyti į skirtingo aukščio tūrius, tuo paįvairinant siluetą (9 ekspertai).

2.3. Prašome pateikti projektuojamo pastato santykį su kontekstu (6 ekspertai).

2.4. Pastatui su atriumu trūksta vizualaus ryšio su aplinka. (5 ekspertai). Siūlome labiau atverti vidinę erdvę (3 ekspertai).

2.5. Atikas išilgai viso fasado neperspektyvus ir nepriimtinas kaip architektūrinės išraiškos priemonė (3 ekspertai).

2.6. Tamsiai pilka fasadų spalva nepriimtina. Siūlome tobulinti sprendimą (6 ekspertai).

2.7. Apsvarstyti galimybę ir pateikti savo nuomonę dėl esamo paveldo išsaugojimo.

2. Pristatyti išsamesnę vizualinę medžiagą – Karaliaus Mindaugo g. išklotinę su visais esamais statiniais , vizualizaciją nuo naujos Europos pr. estakados, kitų svarbių perspektyvinių taškų.

 

Parengė Jūratė Merkevičienė


Skaityti komentarus
Rašyti savo komentarą
*
*