BANDYMAS ĮSISPRAUSTI Į KAUNO SENAMIESTĮ -- DAR NESĖKMINGAS 3

2008-12-30

Pagal KAUET 2008 12 17 posėdžio protokolą,
kamane.lt 2008 12 30

 

1. MOKYMO PASKIRTIES PASTATAS A. JAKŠTO G. 6. TECHNINIO PROJEKTO PASIŪLYMAI. Projektuoja UAB "Sava erdvė". Užsakovas - Lietuvos Kolpingo fondas.

Posėdžiui vadovavo Audrys Karalius.

G.Stanislovaitis: Statybos paskirtis. Statinių paskirtis yra mokomoji - administracinė. Pastate įsikurs Lietuvos Kolpingo fondo administracija (biuro patalpų plotas - 143 kv. m), projektuojamos auditorijos nedidelėms mokinių grupėms (vienu metu iki 85 mokinių), iki 130 vietų susirinkimų salė, pora trumpalaikio apgyvendinimo kambarių ir pagalbinės patalpos.

Teritorija, reljefas. Statinio sklypas yra Kauno senamiestyje, tarp A. Jakšto ir Raguvos gatvių. Statybos vietoje buvęs avarinis pastatas nugriautas, vyksta archeologiniai statybvietės tyrinėjimai. Inžinerinių geodezinių tyrinėjimų duomenimis, sklypo reljefas yra ramus. Statiniui trukdančių komunikacijų iškėlimo projektai rengiami.

Sklypo planavimo sprendiniai. Pastatas projektuojamas sklypo vakarinėje dalyje, nugriauto gyvenamojo namo ir šalia buvusio pastato vietoje, vadovaujantis 2004 m. patvirtinto detaliojo plano sprendiniais ir projektavimo sąlygomis Nr. S-40-6-713. Išlaikoma A. Jakšto gatvės užstatymo linija. Pietinis ir šiaurinis fasadai projektuojami kaip užkardos. Pagrindinis įėjimas -- iš kiemo pusės.

Į kiemą įvažiuojama iš A.Jakšto gatvės pro pietinę pastato pusę (servitutu išskirta sklypo dalis). Čia numatoma 21 automobilio vieta. Tarp jų – dvi, skirtos neįgaliems žmonėms. Kiemas grindžiamas trinkelėmis, pėsčiųjų takas, vedantis prie pastato, – akmens trinkelėmis. Nuo Raguvos gatvės ir gretimo sklypo transporto atribojama stulpeliais.

Planavimo sprendiniai. Projektuojamas pastatas - trijų aukštų su mansarda ir rūsiu, vientiso tūrio, šlaitiniu stogu. Skirtinga fasadų apdaila pažymimi du toje vietoje stovėję pastatai.

Rūsyje numatomos dvi zonos – po nugriautu pastatu naujai įrengiamos pagalbinės patalpos ir atkasamas bei restauruojamas XVI a. rūsys. Jų išdėstymas nedetalizuojamas: projektavimo užduotis bus tikslinama pagal archeologinių tyrinėjimų išvadas ir KVAD sąlygas.

Pagrindinis įėjimas į pirmą aukštą iš kiemo pusės per tambūrą į holą (pateikiami du suplanavimo variantai). Laiptinės įrengiamos pastato galuose, jas jungia koridorius. Pirmame aukšte įsikurs administracinės ir mokymo patalpos. Numatomas keltuvas neįgaliesiems.

Antrame aukšte įrengiami mokomieji kabinetai, holas ir sanitariniai mazgai.
Trečiame aukšte salės erdvė paaukštinama iki mansardos aukščio ties pastato ašimi. Įrengiama 120 vietų salė ir pagalbinės patalpos.
Mansardoje kiemo pusėje įrengiami dvejos gyvenamosios patalpos atvažiavusiems dėstytojams apgyvendinti.

Pirmas variantas. Pastato fasadai skiriami į dvi dalis, išskiriant seniau stovėjusių pastatų ribas. Didžiosios dalies fasadas dengiamas akmens masės tamsiai pilkomis plokštėmis arba olandiškomis „Trespa“ plokštėmis. Kita dalis montuojama iš gelžbetonio laikančiųjų rėmų, vidinėje jų pusėje įrengiant šiltintas atitvaras. Galiniai fasadai tinkuojami ir dažomi artima plokštėms spalva.

Antras variantas. Gatvės ir kiemo fasadai mūrijami iš klinkerio plytų. Fasadas skaidomas vertikaliais piliastrais, tarp jų montuojant siauras langų juostas. Buvusių pastatų ribos pažymimos naudojant skirtingų spalvų plytas – tamsiai rudą ir gelsvą. Galiniai fasadai tinkuojami ir dažomi šviesia spalva.

Techniniai rodikliai
 1. Sklypo plotas 1209 m²
 2. Užstatymo plotas 409,74 m²
 3. Užstatymo tankumas 34 proc.
 4. Bendras plotas 1297,78 m²
 5. Užstatymo intensyvumas 108 proc.
 6. Statybinis tūris 4212 m³
 7. Automobilių vietos 21

PASISAKYMAI

G.Balčytis: Gal iš pradžių pasisakytų KVAD specialistai?

R.Miliukštis: Yra atlikti 45 ir 43 kvartalų suplanavimo, istorinės raidos tyrimai. Gaila, kad autoriai jais nesivadovavo. Anksčiau šioje vietoje projektavo architektas Žilvinas Radvilavičius. Palyginti su jo pasiūlymais, dabar pateiktieji yra labai geri. Istoriškai iš A.Jakšto gatvės buvo 2 pravažiavimai.

R.Gudienė: KVAD šiam pastatui sąlygų neišdavė. Dėl architektūros galima ginčytis, bet urbanistinis sprendimas senamiesčiui netinka. Manau, kad senamiestyje neturėtų būti atsitiktinių aikščių.

G.Balčytis: Manau, detalusis planas parengtas netinkamai, nes visiškai neatsižvelgiama į Raguvos gatvę. Tai netinkamas sprendimas senamiesčiui.
Palaikau 1 varianto estetinę kryptį. Namas galėtų būti vientisesnis, tūriai galėtų būti atskirti subtiliau, ne taip tiesmukai. Mansardos mastelis nei estetika iš kiemo pusės netinkami. Norėtųsi šiuolaikiškesnės, drąsesnės estetikos ir geresnio urbanistinio sprendimo, nors, atrodo, autoriai eina tinkama linkme.

G.Bernotienė: Abejones kelia sklypo detalusis planas, nes ji nėra pagrįstas istorinės raidos tyrimais ir viso kvartalo urbanistiniais sprendiniais. Todėl kelia abejonių ir paties sklypo užstatymo pobūdis:
tūris prie A.Jakšto gatvės per platus, nebūdingas senamiesčiui,
erdvė sklypo gilumoje neapibrėžta - nesuprantama, kokiu būdu galėtų būti respektuojama istorinė Raguvos gatvė. Galėtų būti sukurta vidinė valdos erdvė.

Statinių formavimo principai galėtų būti priimtini. Linkiu siekti istorinių tūrių ir modernių raiškos būdų.

N.Blaževičienė: Pastato tūrio masyvumas neadekvatus kontekstui, susiformavusiam urbanistiniam kvartalo audiniui, neatsižvelgta į detalesnius kvartalo paminklosaugos tyrimus. Autoriams siūlau teikti komplekso architektūrinius ir urbanistinius pasiūlymus siekiant formuoti vidines kvartalo erdves ir prireikus rengti naują detalųjį planą.

Priimtinas pastato 1 varianto gatvės išklotinės estetinis sprendimas. Apdaila turėtų būti natūralių medžiagų. Nepriimtinas erkerio kiemo fasade sprendimas.

L.Janušaitienė: Kritiškai vertinu tai, kad pasiūlymai teikiami be istorinių ir urbanistinių tyrimų medžiagos, kuri parengta PRPI specialistų. Detaliajame plane tyrimai neįvertinti, todėl jis taisytinas. Projektuojamas tūris per platus. Siūlyčiau atsisakyti kampinio įėjimo ir stilistiškai svetimo mansardos “televizoriaus”. Nerekomenduoju plytų estetikos, ji čia semantiškai svetima. Pritarčiau 1 varianto estetinei krypčiai. Siūlau peržiūrėti urbanistinį sprendimą, atsižvelgiant į PRPI atliktus istorinius - urbanistinius tyrimus.

J.Kančienė: Architektūrinė estetika priimtina senamiesčiui ir susiklosčiusiai aplinkai. Teisingesnis variantas, pagal kurį architektūriškai atskirti du buvę pastatai. Vien spalvomis atidalyti nepakanka, tūris atrodo pernelyg monotoniškas, nebūdingas senamiesčiui. Nepriimtinas “televizoriaus” mansardoje sprendimas.
Projekte trūksta vadovavimosi sklypo/kvartalo istoriniais - urbanistiniais tyrimais. Nežinome, ar pagrįstai padidinti tie tūriai, atrodantys pernelyg platūs. Reikėtų svarstyti grafinę tyrimų išklotinę, urbanistinę motyvaciją.

V.Merkevičius: Kompozicija iš dviejų tūrių yra teisingas kelias, bet tūriai perdėm kontrastingi tiek estetine, tiek spalvos prasme. Tūris per platus senamiesčio kontekste. Būtų gerai bent dalį statinio susiaurinti iki buvusio pastato pločio. Kampinis įėjimas nesaugus. Būtų geriau duris projektuoti dviejų tūrių sandūroje iš kiemo ir iš gatvės. Svetimas mansardos sprendinys. Siūlyčiau įkomponuoti dėstytojų patalpas į pagrindinį tūrį. Abejoju dėl klinkerio plytų apdailos fasade ir piliastrinės estetikos. Neturint išklotinės, neaiški Raguvos gatvės užstatymo raida.

J.Minkevičius: Pastatas galėtų būti labiau susietas su senamiesčiu. Projekto privalumas - šiuolaikiškumo įterpimas į senamiestį, kuriame nėra meninio estetinio potencialo. Manyčiau, kad tai aukštesnė kokybė. Nors tūriai stamboki, paieška vyksta tinkama linkme. Per daug kontrastingas viršutinio aukšto sprendimas, kampinis įėjimas nėra priimtinas, per ryškus spalvinis sprendimas. Pirmą variantą vertinu teigiamai, bet reikia dirbti toliau.

G.Prikockis: Daugiausia priekaištų turiu detaliojo plano sprendiniams. Urbanistine prasme jie tikrai silpni, atlikti nesuvokiant kvartalo esmės. Negaliu prieštarauti bendrajai tvarkai, todėl prašau autorių peržiūrėti savo sprendinius, neužkertant kelio vėlesnei kvartalo plėtrai.

Patrauklesnis atrodo 1 variantas. Pastato vizualus skaidymas spalvomis ir architektūra - gera kryptis. Matau užkoduotą problemą su kaimynais - duris ir langus įrengti užkardoje negalima. Keistinas kiemo mansardinio aukšto stoglangio sprendimas.

R.Raslavičius: Siūlau techninio projekto pasiūlymus plėtoti toliau, susipažinus su kvartalo tyrimų medžiaga ir vykstančių archeologinių tyrimų išvadomis. Reikėtų pagal galimybes stengtis atkurti senamiesčiui būdingą užstatymo audinį.

Pastabos:

Pastatas per “gilus”.
Sklypo užstatymas nesprendžia kvartalo erdvinių problemų.
Nepriimtinas sklypo išnaudojimas automobilių aikštelėms.
Reikėtų vengti stambių, nebūdingų senamiesčiui tūrių.
Privalumas -- dviejų pastato tūrių išskyrimas spalva ar medžiagomis.

V.Stauskas: Manau, kad labiau priimtinas 1 variantas, bet kontrastas tiek spalvų, tiek ritmo ir langų formų - pernelyg agresyvus. Nematau kiemo sutvarkymo idėjos. “Baltojo” korpuso fasadui reikėtų suteikti artimesnę senamiesčiui ritmiką. Dėl Raguvos g. išklotinės palaikau G.Prikockio nuomonę: jei ne pastatą, tai masyvesnę tvorą ar sieną čia reikėtų komponuoti.

L.Tuleikis: Labiau linkstu prie 1 varianto, bet manau, kad nereikėtų labai didelio kontrasto tarp šių dviejų pastatų, nes jie turi vieną bendrą planinę struktūrą. Kiemo fasadas ir antstatas nevykę. Ilga šoninė siena taip pat negatyvi - ji uždaro šalia esančio namo kiemą. Netinkamos medžiagos - nei plytos, nei “Trespa”.
Visiškai nevykęs detalusis planas, kuris patvirtintas ir užkoduoja tolesnes klaidas. Būtų normalu, jei mokykla užimtų visą kvartalą ir kurtų savo gyvenimą. Manau, kad insoliacija nepakankama abiejuose variantuose. Kritikuoju langų išstūmimą.

A.Karalius: Priimtiniausias atrodo čia anksčiau stovėjęs pastatas. Suprojektavus šį pastatą, aplinka netapo geresnė. Nėra nei istorinių tyrimų, nei erdvinių analizių.
Grynesnė mūsų nuostata padėtų KVAD specialistams. Abu patekti variantai be galo panašūs. Blogiausias dalykas – erdvė. Čia ne aikštė, o tyrai.

J.Merkevičienė: Nedalyvaujantys šiandien posėdyje ekspertai R.Palys ir V.Kuliešius atsiuntė savo pasisakymus apie šį projektą. Aš juos perskaitysiu.

V.Kuliešius: Pirmas variantas.
Projekto privalumai:
1. Pastato tūris - tinkamo mastelio.
2. Pastato architektūra dera prie esamos aplinkos. Fasadų skaidymo mastelis atitinka aplinkinio užstatymo charakterį,
3.Senųjų pastatų ribų respektavimas ir atspindys fasaduose.
Projekto trūkumai:
1. Dirbtinių medžiagų naudojimas fasadų apdailai nepriimtinas. Naudoti natūralias medžiagas,
2. Pasitikrinti natūralaus patalpų apšvietimo sprendinius (jie paveiks fasadų architektūrinę išraišką).
Antras variantas.
Projekto privalumai:
1. Pastato tūris - tinkamo mastelio.
2. Pastato architektūra dera prie esamos aplinkos, fasadų skaidymo mastelis artimas aplinkiniam užstatymui.
3. Išorės apdailai naudojamos natūralios kilmės medžiagos.
Projekto trūkumai:
1. Piliastrai suteikia fasadui nereikalingo manieringumo.
2. Pasitikrinti patalpų natūralaus apšvietimo sprendinius - jie paveiks fasadų architektūrinę išraišką.
Susipažinęs su internetu pateikta medžiaga, pritariu pirmajam variantui su pastabomis (jei nepaaiškės naujos, man nežinomos, aplinkybės dėl pateikto projekto).

R.Palys: 1 variantas. Architektūra prasta, vyrauja formų chaosas, ypač kiemo pusėje. Blogos proporcijos. Statinys vaizduoja du, o iš tikrųjų yra vienas. Tai prisitaikėliškas, manieringas sprendimas. Planinė struktūra neįdomi, toks įspūdis, lyg bandyta pritaikyti esamą pastatą. Netolygus apšvietimas.

2 variantas. Daugelis pastabų tinka ir antram variantui. Bendras vaizdas truputį geresnis. Itin manieringas siaurų langų sprendimas, apšviestumas netolygus. Pastato išorė netipologiška.

Siūlau iš esmės pakeisti požiūrį į naują architektūrą senoje aplinkoje - projektuoti šiuolaikiškai, vengti formų chaoso, galvoti apie tipologiją (vidus atitinka išorę), pergalvoti vidaus suplanavimą. Rekomenduoju pateikti projektą pakartotinai.

A.Kančas: Manau, kad 1 variantas yra priimtinesnis. Jei būtų numatytas užstatymas prie Raguvos gatvės, urbanizmas būtų įdomesnis. Detalieji planai dažnai ydingai nustato pastato ribas ir formuoja klaidingą plėtrą.

A.Karalius: Turime elgtis principingai. Jei detalusis planas yra suderintas, tai neturėtų būti kliūtis jį įvertinti. Visi dalyviai sakė, kad pateiktas erdvinis sprendimas neteisingas, įėjimo vieta netinkama, tūris – per stambus. Svarbiausia urbanistika, o ne estetika. Daugumai ekspertų labiau patiko 1 pasiūlymas, visi kritikavo mansardos sprendimą per kontrastingą dviejų tūrių sąskambį, neoriginalų skaidymą.
Reziume: nėra visumos, nepateikta sklypo ir kvartalo istorinė raida.

NUTARIMAS

1. Pateiktiems MOKYMO PASKIRTIES PASTATO A. JAKŠTO G. 6 TECHNINIO PROJEKTO PASIŪLYMAMS (projektuoja UAB "Sava erdvė". Užsakovas - Lietuvos Kolpingo fondas") nepritarti. Rekomenduoti projektą svarstyti dar kartą, atsižvelgus į ekspertų pareikštas pastabas:
1.1. Siūlome peržiūrėti urbanistinius sprendimus, atsižvelgiant į PRPI atliktus istorinius - urbanistinius tyrimus. Reikėtų pagal galimybes stengtis atkurti senamiesčiui būdingą užstatymo audinį (vieningai).
1.2. Pritariame 1 varianto estetinei krypčiai (8 ekspertai).
1.3. Rekomenduojame atsisakyti kampinio įėjimo ir stilistiškai svetimos mansardos iš kiemo pusės (8 ekspertai).
1.4. Manome, kad projektuojamas tūris per platus senamiesčio kontekste. Būtų gerai bent dalį
statinio susiaurinti iki buvusio pastato pločio (4 ekspertai).
1.5. Pastatas galėtų būti vientisesnis, tūriai atskirti subtiliau, ne taip tiesmukai (4 ekspertai).
1.6. Reikėtų vengti stambių, nebūdingų senamiesčiui tūrių (4 ekspertai).
1.7. Norėtųsi šiuolaikiškesnės, drąsesnės estetikos (3 ekspertai).
1.8. Nerekomenduojame plytų estetikos, ji čia semantiškai svetima (3 ekspertai).
1.9. Siūlome pasitikrinti natūralaus patalpų apšvietimo sprendinius (3 ekspertai).

 

Parengė Jūratė Merkevičienė


Skaityti komentarus
Rašyti savo komentarą
*
*