URBANIZMO, ARCHITEKTŪROS IR PRISIKĖLIMO BAŽNYČIOS DIALOGAI 4

www.kamane.lt, 2008-05-20

Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų tarybos (KAUET) posėdyje, įvykusiame 2008 05 07 Kauno architektų namuose, svarstyta:

 

 

1. Administracinės paskirties pastatas su garažu Savanorių pr. 97 ir Vaisių g. 9 (architektas V.Juozaitis). Pristatomas pakartotinai.

 

2. UAB "Mikrovisatos valda" sklypo Savanorių pr. 99, 107, Žemaičių g. 33, Vaisių g. 3 detaliojo plano pasiūlymai (architektas G.Natkevičius).

 

G. Bernotienė: Abu projektus tikriausiai svarstysime kartu, nes jie sudaro vieną kompleksą. Perskaitysiu praėjusio V.Juozaičio projekto svarstymo nutarimą: „Projektui nepritarti. Siūlome projektą pristatyti pakartotinai papildžius:

detaliojo plano kopija,

eskiziniu maketu su aplinkiniu užstatymu,

 1.3 fotomontažu nuo Žemaičių plento viršutinės terasos ir Vaisių gatvelės,

 1.4 pastato fasadais,

 1.5 gretimybių vizija.

Kauno miesto savivaldybės Urbanistikos skyriui KAUET rekomenduoja kuo skubiau rengti Savanorių prospekto užstatymo koncepciją.“

 

V.Juozaitis: Papildėme medžiagą pagal ekspertų pastabas, garažą sumažinome iki 1 aukšto. Po visu sklypu, po pastatu ir antžeminėje aikštelėje – 136 vietos. Statinys labiau atsivėrė į Vaisių gatvelę.

 

Projektuojamo pastato aukštis išliko toks pat – 25 m (7 aukštai). Pateikėme fotomontažus, iš kurių matyti, kad mūsų projektuojamas pastatas neužstoja Prisikėlimo bažnyčios. Kaip ir anksčiau, pirmi trys aukštai skirti komercijai (pirmame įsikurs bankas), likę – nuomojami biurai.

 

Dirbome kartu su G.Natkevičiaus kolektyvu. Gaila, kad šioje teritorijoje liko vienas sklypas, kurio likimas neaiškus. Bandėme tartis su savininku, bet nepavyko. Taigi vieningo sprendimo pateikti nepavyko.

 

Bendri (abiem sklypams) techniniai ir ekonominiai rodikliai:

Sklypo plotas 2800 m2.

Užstatymo plotas 1902 m2.

Užstatymo tankis 0,64%.

Užstatymo intensyvumas 2,6.

Vietų automobiliams skaičius 136 vnt. (požeminio garažo plotas1884 m2).

Bendras pastato plotas 4061 m2.

Tipinio aukšto plotas 596 m2.

 

G.Natkevičius: Detaliuoju planu sujungiame tris sklypus: du privačius ir vieną miesto, skirtą infrastruktūrai. Mūsų idėjos leitmotyvas – pabrėžti paskutinę didžiąją sankryžą prieš nusileidžiant į miestą. Norėjome atsiremti į esamų gatvių suformuotą kampą nesiekdami architektūros įmantrumo. Forma asocijuojasi su kabe arba sulenktu lapu. Statinys turėtų būti labai santūrus, paliekantis galimybę plėtoti Radijo gamyklos kvartalą. Tai turėtų būti fonas arba pamušalas Prisikėlimo bažnyčiai.

 

Džiugu, kad A.Juozaičio grupė projektuoja šalia esančiame sklype. Bandėme kartu siekti vieningo sprendimo – sulig menamu pirmo aukšto lygiu nubrėžti užstatymo liniją. Mūsų pastato konsolė kyla į viršų, pagauna tolimesnio užstatymo liniją.

 

Architektūrinė idėja – gatvių kampas be papildomos išraiškos. Pirmuose 2 aukštuose numatoma komercinė funkcija, 3 - 8 aukšte – nuomojami arba parduodami biurai. Viršutinė altitudė – 27 m. Garažas siūlomas 3 aukštų. Palyginti su pagrindiniu bažnyčios tūriu, mūsų projektuojamas pastatas žemesnis. Atvažiuojant iš Savanorių prospekto, tai būtų ženklas arba orientyras.

 

Trijuose garažo aukštuose tilps 190 mašinų. Prie Savanorių prospekto taip pat bus galima statyti automobilius.

Fotomontažus pateikėme iš taškų, iš kurių geriausiai matomas visas kompleksas.

 

Komercines paskirties sklypai, jungiami į vieną:
 Bendras sklypo plotas - 16.42 a

Užstatymo proc. - 80%
 Užstatymo intensyvumas - 670%
 Aukštų - 8
 Pastato aukštis – 27 m
 
 Infrastruktūros sklypas Savanoriu pr. 99:
 Sklypo plotas – 13,76 a
 Užstatymo proc. - 90 %
 Užstatymo intensyvumas - 370 %
 Aukštų - 4
 Pastato aukštis - 15 m

 

G.Natkevičius: Norėtųsi pirmą aukštą skirti ne automobiliams, o žmonėms. Bet didinant komercinius plotus, didėja ir mašinų skaičius.

 

PASISAKYMAI

 

G.Balčytis: ADMINISTRACINIS PASTATAS (V.Juozaitis). Medžiaga pateikta pagal praeito svarstymo reikalavimus. Keista, kad pastato kontūras sutampa su sklypo kontūru. Fasadų sprendimą galima būtų dar patobulinti. Pateiktam sprendimui pritariu.

 

„MIKROVISATOS“ VALDA (G.Natkevičius). Logiškas ir nepretenzingas sprendimas. Kampinio tūrio aukštis priimtinas. Galbūt reikėtų paieškoti kitokios garažo išraiškos – gal aukštesnis, bet lieknesnis, kitokios konfigūracijos? Įvažiuojamuosius kelius siūlau numatyti tik iš Vaisių gatvės.

 

E.Barzdžiukas: ADMINISTRACINIS PASTATAS (V.Juozaitis). Urbanistiniam ir tūriniam sprendimui pritariu. Atsižvelgta į ekspertų pageidavimus. Architektūrinis garažo sprendimas atrodo per daug masyvus, palyginti su bendru Vaisių gatvelės užstatymu.

 

„MIKROVISATOS“ VALDA (G.Natkevičius). Projektas daro gerą įspūdį, ypač maketas. Kampinis pastatas nebūtų toks mechaniškas, jei nužemėtų į Vaisių gatvę. Tuo labiau kad sankryža nelygiavertė. Prospekto ir mažosios gatvelės užstatymas gali būti skirtingas. Siūlau išilgai visuomeninių automobilių aikštelių Savanorių prospekte skirti plotą komercinėms bendro naudojimo patalpoms. Sudėtingas garažo sprendimas. Urbanistiniam ir architektūriniam pasiūlymui pritariu.

 

L.Janušaitienė: ADMINISTRACINIS PASTATAS (V.Juozaitis). Projektui pritariu, siūlyčiau rinktis pirmą fasadų variantą.

 

„MIKROVISATOS“ VALDA (G.Natkevičius). Siūlomam aukščiui pritariu. Siūlau pirmą garažo aukštą skirti komercijai. Savanorių išklotinės kompozicijoje rekomenduoju garažo ir biurų tūrius labiau sujungti. garažo tūris galėtų būti aukštesnis, lygiavertiškesnis aplinkiniams tūriams. Tūrio, atsukto į Vaisių gatvelę, aukštį siūlyčiau mažinti, pabrėžiant vietos kameriškumą.

 

A.Kančas: ADMINISTRACINIS PASTATAS (V.Juozaitis). Pritariu pirmam fasado variantui ir visam pasiūlymui.

 

„MIKROVISATOS“ VALDA (G.Natkevičius). Sprendimas įdomus, atraktyvus ir urbanistiškai teisingas – pabrėžia kampą. Akį rėžia pirmas garažo aukštas. Galbūt prie Savanorių pr. reikėtų įrengti viešą ekspozicinę erdvę? Sprendimui pritariu.

 

J.Kančienė: ADMINISTRACINIS PASTATAS (V.Juozaitis). Iš principo pritariu.

 

„MIKROVISATOS“ VALDA (G.Natkevičius). Logiškas urbanistinis ir architektūrinis sprendimas – ženklas formuojamas pagal sklypo formą. Bet netinkamas aukštis ties lokalia Varnių gatvele. Tūris turėtų būti smulkesnis ir ne toks agresyvus. Kitoje jos pusėje ateityje negalės atsirasti didelių gabaritų namai, nes jie neatitiks bendros kvartalo (rajono) urbanistinės struktūros. Pritariu, jog gražo dalį prie Savanorių pr. reikia skirti žmonėms. Geriausia – viešam naudojimui. Projektui pritariu.

 

V.Kuliešius: ADMINISTRACINIS PASTATAS (V.Juozaitis). Siūlau tūrį projektuoti plastiškesnį, terasomis. Pritariu, jeigu bus atižvelgta į šią pastabą.

 

„MIKROVISATOS“ VALDA (G.Natkevičius). Garažo architektūra pernelyg tiesmuka, neįdomi. Aukštojo tūrio sprendimas netinkamas dėl vienodo aukščio ties Vaisių gatvele ir Savanorių prospektu. Siūlau sumažinti pastato aukštį ties Vaisių gatve. Abu tūrius siūlau skaidyti smulkesniu masteliu, artimesniu esamai urbanistinei aplinkai. Reikėtų vengti drastiško aukščių perkryčio, labiau reaguoti į aplinką. Sprendimai neįtikinantys, siūlau alternatyvius pasiūlymus svarstyti pakartotinai.

 

V.Merkevičius: ADMINISTRACINIS PASTATAS (V.Juozaitis). Jau pirmą kartą svarstant buvo matyti, kad kodas geras. Trūkstama medžiaga pateikta, pastato dydis, užstatymas tinkamas. Anksčiau aukštas garažas žymėjo gatvelę, o dabar čia bus tuščia erdvė, aikštės gyvumas abejotinas.

 

„MIKROVISATOS“ VALDA (G.Natkevičius). Manau, kad Savanorių prospekte turėtų būti solidūs, išraiškingi pastatai. Siūlomas pastato dydis (užstatymas plane, aukštingumas) yra tinkamas. Jei jau automobilių aikštelėms skiriamas miestui priklausantis sklypas, siūlau iš Vaisių gatvės numatyti servitutinį į aikšteles vedantį kelią.

 

J.Minkevičius: „MIKROVISATOS“ VALDA (G.Natkevičius). Labai svarbus ansambliškumas. Sklypo paskirtis reprezentacinė. Vieta labai atsakinga - Prisikėlimo bažnyčios vizualinės įtakos zonoje, pačioje viršukalnėje. Tai vienas centrinių Kauno urbanistinės politikos taškų. Todėl garažo vieta čia nesuprantama. Čia turėtų stovėti solidūs, atitinkamos struktūros pastatai. Deja, pristatytame projekte ansambliškumo nematau, sprendimas atsitiktinis.

 

ADMINISTRACINIS PASTATAS (V.Juozaitis). Siūlomas tūris banalus. Einama pigiu komercinės architektūros keliu. Pritariu projektams su išlyga, jei pastatai po 10 metų būtų nugriauti.

 

A.Miškinis: „MIKROVISATOS“ VALDA (G.Natkevičius). Būtų pageidautinas kompleksiškesnis sprendimas, apimant bent idėjiniu lygmeniu ir buvusią Radijo gamyklą su Prisikėlimo bažnyčia, ir tuščią sklypą greta. Tokius klausimus reikėtų spręsti miesto lygiu.

 

Abejotinas smailaus kampo suapvalinimas dėl to, kad kampas yra tarp nelygiaverčių gatvių ir nedera prie greta esančios parduotuvės ir sankryžos. Tokie sprendimai būdingi teritorijoms, kurios užstatomos perimetru. Kampinio pastato aukštį galėtų nulemti ir buvusios Radijo gamyklos konversijos sprendimai. Suapvalinto pastato vidaus kiemo atvėrimas į Savanorių pr. nepageidautinas. Pasigendu perspektyvų kylant į kalną.

 

R.Palys: Abiejų autorių esminiai sumanymai priimtini. Projektuojamas kubas teisingai uždaro Astronomijos gatvės perspektyvą. „Bumerangas“ teisingai suapvalina formą. Aukštis tinkamas – geriau dera prie bažnyčios.

 

„MIKROVISATOS“ VALDA (G.Natkevičius). Pastato dalis, atsukta į Vaisių gatvę, turėtų būti gerokai trumpesnė, asimetriška plane. Garažo tūris galėtų būti aukštesnis – iki 4aukštų. Kompleksiškai „Mikrovisatos“ pastatas turėtų būti žemesnis, o administracinis – aukštesnis. Reikėtų humanizuoti erdvę išilgai prospekto – įrengti komercinę zoną.

 

G.Prikockis: ADMINISTRACINIS PASTATAS (V.Juozaitis). Sprendimams pritariu, esminių pastabų neturiu.

 

„MIKROVISATOS“ VALDA (G.Natkevičius). Architektūra įspūdinga, bet santykis su kontekstu blogas – pastatas „atsuko miestui užpakalį“. Aukštingumas galimas, išklotinės įtikina, o tankumas ir intensyvumas kelia abejonių dėl santykio su aplinka. Užstatymo linijos traktavimas priimtinas. Infrastruktūros sklype turėtų tilpti ne tik vieno objekto, bet ir aplinkinių teritorijų automobiliai. Šio sklypo tankumas ir intensyvumas galėtų būti didesni. Detaliojo plano sprendiniams pritariu tuo atveju, jei bus atsižvelgta į minėtas pastabas.

 

V.Stauskas: Siūlau atkreipti dėmesį į gerus dalykus: sukurtas mikroansamblis (nors galėjo būti pasiūlyta ir tuščio sklypo koncepcija) ir puikiai pristatyta medžiaga. Labai gerai, kad pagaliau ši Savanorių pr. dalis projektuojama kompleksiškai, urbanizmą ir architektūrą bandant sujungti ir derinti tarpusavyje.

 

„MIKROVISATOS“ VALDA (G.Natkevičius). Gal vertėtų kitaip spręsti kampinę dalį, paliekant vietos mikroskvereliui. Bent prie pėsčiųjų perėjos derėtų įterpti visuomeninės paskirties patalpų. Siūlau garažo apdailą derinti su administracinio pastato apdaila. Kadangi sankryža nelygiavertė, siūlau tą atspindėti projektuojamame tūryje.

 

ADMINISTRACINIS PASTATAS (V.Juozaitis). Matau akivaizdų pagerėjimą, palyginti su anksčiau pristatytu pasiūlymu. Rekomenduočiau pasirinkti fasado sprendimą, numatantį horizontalių linijų piešinį.

 

A.Steponavičius: Matau normalų miestietišką kompleksą. Būtų geriau, jei Vaisių ir Žemaičių g. kampe taip pat išdygtų didesnis tūris. Pritariu abiem projektams, bet siūlau atsižvelgti į pastabas: pateikti požeminės perėjos ir autobusų paviljono dizaino pasiūlymus, numatyti sankryžų plėtrą.

 

ADMINISTRACINIS PASTATAS (V.Juozaitis). Iš naujo suformuoti Vaisių gatvę atramine garažo sienele.

 

„MIKROVISATOS“ VALDA (G.Natkevičius). Humanizuoti pirmą garažų bloko aukštą, aukštinti tūrį.

 

L.Tuleikis: Ansambliško sprendimo nematau. Savininkai nesutaria dėl geresnio sprendimo paieškų. Yra gražių fragmentų, meistriškai uždaromos perspektyvos. Silpnoka tarpinė grandis – automobilių aikštelės.

 

ADMINISTRACINIS PASTATAS (V.Juozaitis). Pastato architektūra neatitinka sklypo svarbos (per pigi).

 

„MIKROVISATOS“ VALDA (G.Natkevičius). Pirmo aukšto patalpas prie Savanorių pr. skirti ne automobiliams, o viešai paskirčiai.

 

G.Bernotienė: Garažas nuvertina šią teritoriją. Tai centrinės miesto gatvės išklotinė.

 

ADMINISTRACINIS PASTATAS (V.Juozaitis). Dėl Vaisių gatvės formavimo – garažas neįtikina.

 

„MIKROVISATOS“ VALDA (G.Natkevičius). Abejoju dėl smailaus kampo vidinės erdvės – čia bloga energetika ir vaizdas langų į langus. Gal reikėtų projektuoti statinius su vidaus kiemeliu? Be to, kampinis užstatymas per daug masyvus.

 

NUTARIMAS

 

1. ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO SU GARAŽU SAVANORIŲ PR. 97 IR VAISIŲ G. 9 (architektas V.Juozaitis) projektui pritarti. Siūlome atsižvelgti į ekspertų rekomendaciją: Tobulinti garažo sprendimą Vaisių gatvelės išklotinėje (4 ekspertai).

 

2. UAB "MIKROVISATOS VALDA" SKLYPO SAVANORIŲ PR. 99, 107, ŽEMAIČIŲ G. 33, VAISIŲ G. 3 DETALIOJO PLANO PASIŪLYMAMS (architektas G.Natkevičius) pritarti. Siūlome atsižvelgti į ekspertų rekomendacijas:

2.1. Tobulinti kampinę kompoziciją, atsižvelgiant į gatvių nelygiavertiškumą (7 ekspertai).

2.2. Humanizuoti pirmą garažo aukštą – paskirti viešajam interesui (7 ekspertai).

2.3. Tobulinti garažo tūrį jį aukštinant (5 ekspertai).

 

Parengė Jūratė Merkevičienė


Skaityti komentarus
Rašyti savo komentarą
*
*