NAUJIENOS KARALIAUS MINDAUGO PROSPEKTE IR PRIE PRISIKĖLIMO BAŽNYČIOS 5

Pagal KAUET 2008 04 23 protokolą
www.kamane.lt, 2008-04-30

Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų tarybos svarstyti projektai: 1.Viešbučio Karaliaus Mindaugo pr. 38 rekonstrukcija (projektuoja "G.Natkevičius ir patrneriai") ir Daugiafunkcis kompleksas Karaliaus Mindaugo pr.35, 37 (projektuoja A.Kančo studija). Techninis projektas. Pristatomas pakartotinai.

2. Parapijos namai Žemaičių g. 31. Nauja statyba. (Variantinis projektavimas. Autoriai: R.Vitkūnas, J.Brunzaitė, T.Rinkevičius). Pristatomas pakartotinai.

 

KAUET posėdžiui pirmininkavo L.Tuleikis.

 

1.Viešbučio Karaliaus Mindaugo pr. 38 rekonstrukcija (projektuoja "G.Natkevičius ir patrneriai") ir Daugiafunkcis kompleksas Karaliaus Mindaugo pr.35, 37 (projektuoja A.Kančo studija). Techninis projektas. Pristatomas pakartotinai.

Daugiafunkcinis pastatas ir viešbutis Karaliaus Mindaugo pr.

 

 

Daugiafunkcinis pastatas. A.Kančo studija

Viešbutis. G.Natkevičiaus studija

 

L.Tuleikis: Perskaitysiu praėjusio svarstymo nutarimą: Iš esmės pritarti abiem pasiūlymams, bet siūlyti pristatyti KAUET svarstyti pakartotinai, atsižvelgus į pateiktas pastabas:

 

1.Daugiafunkcio komplekso, esančio Karaliaus Mindaugo pr. 35,37, projektui (A.Kančo studija):

1.1. Išgryninti pėsčiųjų pasažo idėją.

1.2. Gyvenamojo namo gyventojams užtikrinti pagrindines gyvenimo sąlygas.

1.3. Pasiūlyti skvero ir esamos degalinės teritorijos rekonstrukcijos idėją.

 

2.Viešbučio, esančio Karaliaus Mindaugo pr. 38, rekonstrukcijai ("G.Natkevičiaus biuras ir partneriai”):

2.1. Pabandyti įgyvendintui Karmelitų gatvelės respektavimą. 2.2.Ieškoti kitų viršutinės pastato dalies sprendimo būdų.

 

A.Kančas: Pirmą pastabą - išgryninti pėsčiųjų pasažą – ryškiau įgyvendino kolega G.Natkevičius. Mes palikome didžiausią gatvelės plotį.

 

Dėl gyvenimo sąlygų pagerinimo nuveikėme daug – butų suplanavimas įvairesnis, langai į kelias puses, atlikti apšviestumo skaičiavimai, rodikliai patenkinami. Derinama su Sanitarijos inspekcija.

 

Dėl degalinės įkomponavimo radome kompozicinį sprendimą. Aptarnavimo blokai, operacijų salė lieka savo vietoje, statoma bus tik antro aukšto lygiu. Pagal pėsčiųjų pasažą numatyta lauko kavinė su terasa. Keičiasi stogelio forma, nes atsiranda antras aukštas, keičiasi pats degalinės tūris – tampa vientisos išklotinės dalimi.

 

Skveras turi išlikti žalias, reikia nutiesti takus tarp pėsčiųjų tilto ir naujo centro, pastatyti suoliukus, įrengti apšvietimas. Numatėme, kurie medžiai turėtų likti.

 

G.Natkevičius: Ekspertų pastabos ir laikas projektui padarė teigiamą įtaką. Derybos su užsakovu ir operatoriumi tik sustiprino naują idėją.

 

Pirmajame bokšte numatomas 3 žvaigždučių viešbutis “PARK INN”, antrame – 4 žvaigždučių “RADISSON SAS”. Įeigos turi būti skirtingos. Tai leido pratęsti pėsčiųjų pasažą pirmo bokšto dalies pirmo aukšto sąskaita, sujungiant “PARK IN” recepciją su pusryčių sale, kavine ir baru. Kavinė bus atvira ir miesto gyventojams. Labiau išryškėjo įeiga į antrą bokštą.

 

Padaryti pastato aukščio ir formos pokyčiai – viršutinė jungtis suploninta, aukštis sumažėjo 5 m. Anksčiau buvęs 2 aukštų antstatas tapo siauru tiltu su “sky” baru ir 2 konferencijų salėmis. Pasikeitė jungties angų koncepcija – jos tapo didesnės ir griežtesnių formų. Atsirado daugiau šviesos ir, mūsų nuomone, geresnė kokybė.

 

Jei nesujungtume korpusų, prarastume saviraišką ir identitetą. Ši stambi forma atrodytų efektingai ir sietųsi su arena. Restoranai, “sky” baras naktį pulsuotų šviesomis.

 

Operatorius prašo išnagrinėti galimybę prie antrojo bokšto įrengti SPA centrą su didesniu baseinu. Siūlome kontrastingos architektūros priestatą.

 

PASISAKYMAI

 

N.Blaževičienė: Klaida užkoduota iš pradžių, nes vieta nebuvo išnagrinėta iš anksto. A.Kančo siūlomai komplekso tūrinei – erdvinei kompozicijai stinga kaunietiško “karingumo”. Siūlau smulkinti tūrius, suteikiant jiems daugiau naujamiesčio motyvų. Sprendimas niveliuoti degalinę teisingas iš dalies, nes žemas tūris taip pat turėtų įgauti kitas proporcijas ir mastelį, formos ažūriškumą.

 

L.Janušaitienė:

Daugiafunkcis kompleksas

1. Urbanistinis sprendimas iš esmės nepagerėjo.

2.Spaustuvininkų g. užstatymas stipriai disonuoja su jau esamu viešbučiu. Šioje zonoje reikėtų kitokių sprendimų.

3.Senosios gatvelės išklotinės architektūra stilistiškai pasenusi, pastatas labai masyvus, agresyviai atsiriboja nuo jau esamos Naujamiesčio dalies užnugaryje.

4.Bandymai taisyti Karaliaus Mindaugo išklotinę pirmame plane aukščiau minėtų neigiamų dalykų nekompensuoja.

5. Negaliu pritarti tokiems šio objekto sprendiniams.

Viešbutis.

1. Principiniams sprendimams pritariu.

2. Gerai, kad senosios gatvelės tąsa atsispindi viešbučio vidinėje erdvėje. Gaila, kad nėra galimybės jos pratęsti iki galo.

3. Teigiamai vertinu mėginimą išryškinti 2 aukšto horizontalią jungtį, atitraukiant įeigos tūrį į 2 aukštą.

4.Viršutinės horizontalės suploninimas efektingesnis, tačiau aukštesnio pastato proporcija buvo gražesnė.

5. Viršutinės horizontalės ažūras, kurio kryptis priešinga fasadų ažūrui, dabar disonuoja su šoninio fasado stilistika. Apvalios skylės atrodė vieningiau.

6. Abejoju, ar teisinga palikti viršutinę horizontalę. Atskiri vertikalūs tūriai krantinės išklotinėje atrodo subtiliau, nei visas stambus tūris, apibendrintas iki “arkos” formos.

 

L.Tuleikis: Esminiai sprendimai buvo priimti praėjusiame posėdy, dabar nagrinėjame tik tam tikrus klausimus. Dirbkime nuosekiai. Nebekalbėkime apie tai, kas jau nuspręsta.

 

J.Kančienė: Kalbėsiu tik apie viešbutį. Visiškai atsakyta į ankstesnio svarstymo pastabas. Pagerėjo estetinė kokybė, pastatas gerų proporcijų, elegantiškas. Abejonių kelia 5-asis fasadas su visu būsimu techniniu ūkiu, kuris bus matomas nuo šlaitų.

 

A.Karalius: Nors pažanga yra, urbanistinis nerimas išlieka. Gaila, kad nenagrinėtas kampas su S.Daukanto gatve. Tai būtų žingsnis vėlesnių projektuotojų labui.

 

Projektui iš principo pritariu su pastabomis:

1. Reikėtų paieškoti viešbučio perdangos angų dizaino. Dabar jos perdėm ūkiškos. O bokštus sujungti būtina. Tai nauja kokykbė. Jungtis duoda energijos ir karingumo.

2. Įvertinant “kiosko” pasažų ašyje svarbą, pagerinti ir sukonkretinti jo architektūrą.

3. Pėsčiųjų pasažas – gerai, bet jo pabaiga automobilių aikštelėje – blogai. Automobilių aikštelė viešbučių kieme – klaida. Vieta per gera kompoziciškai ir funkciškai.

4.Degalinės integraciją tęsti pėsčiųjų tilto link, kertant skverą, įtraukiant į kompleksą tiltą.

5. Nenumatyta rekreacijos vieta ant gyvenamojo namo stogo. Gal jai panaudoti žemojo korpuso stogą, įstiklinant parapetą, panaudojant skulptūrines formas?

5. Neparengta urbanistinė studija dėl gretimybių.

6. Projekto kokybė neatitinka vietos vertės. Dabar viskas priklauso nuo autoriaus.

 

V.Kuliešius:

Daugiafunkcis kompleksas

. Privalumai – degalinės neutralizavimas, skvero sprendimas. Trūkumai – nevieningas spalvinis sprendimas (niūrios išklotinės), harmoningos tūrinės kompozicijos problema.

Viešbutis

: Pasažas pirmame aukšte - privalumas. Trūkumai – netinkama jungtis tarp korpusų, siluetas per daug masyvus ir neišraiškingas.

 

V.Merkevičius:

Viešbutis

. Karmelitų gatvės pasažas įtrauktas į viešbučio kompoziciją, bet baigiasi ūkiniu kiemu ir automobilių aikštele. Įtariu, kad Spaustuvininkų gatvė bus nykoka, neišgelbės nei siūloma kavinukė. Gal galima būtų pagalvoti apie galimybę patekti tiesiai į pirmą aukštą arba į antrą, peršokus tiltuku Spaustuvininkų gatvę? Minčiai sujungti pastato tūrius viršutiniame aukšte pritariu – be jo pasiūlymas prarastų intrigą. Tik angos buvo įdomesnės apvalios.

Daugiafunkcis kompleksas

. Karmelitų gatvelės eksponavimas gana formalus – jaukumo joje nebus. Gyvenamasis namas bendroje kompozicijoje gana atsitiktinis, jo tūris svetimokas. Pastangos sujungti degalinę bendru stogu sveikintinos.

 

J.Minkevičius: Pasigendu radikalių ir kardinalių sprendimų. Viešbučio koncepcija pagerėjo, bet problemų išlieka. Degalinė turi būti panaikinta.

Nėra ryšio su senamiesčiu, aplinka, Nemunu. Architektūra nesavita, nebūdinga Kaunui, kosmopolitinė. Koncepcija manęs netenkina, sprendimui nepritariu iš esmės.

 

A.Miškinis: Nepritariau ankstesniame tarybos posėdyje, negaliu svarstyti ir dabar. Šioje aplinkoje pastatas -- tarsi išsišokėlis, neatitinka mastelio. Ar jam taikyti tas pačias taisykles, ar ieškoti naujos Naujamiesčio koncepcijos? Bet tam reikia laiko. Nepritariu visam architektūriniam ir urbanistiniam sprendimui, nes mastelis netinka aplinkai.

 

R.Palys: Iš esmės nepritariu tūriniam ir urbanistiniam sprendimui. Pavojinga kurti vienaveidį, vienareikšmį centrą. Anksčiau A.Kančas siūlė pastatą – ekraną su inkliuzais. Tai buvo nebloga idėja. Ar reikia derintis prie arenos ir “Akropolio”? Visoje atkarpoje nebeliko nė vieno istorinio ženklo: sunaikinama buvusi automatinė duonos kepykla ir centro išklotinė įgauna nuobodų sovietinį pavidalą. Pastatas neatitinka centro mastelio, tūrių proporcijos ir tarpusavio išdėstymas labai nevykęs. Ilgas, nuobodus tūris išilgai Karaliaus Mindaugo prospekto – visiška nesąmonė. Regis, dar neišsivadavome iš primityvių sovietinės mokyklos dogmų.

 

L.Tuleikis: Dar kartą primygtinai prašau kalbėti tik apie pateiktas pastabas. Pastabos buvo tokios:

1. Daugiafunkcio komplekso, esančio Karaliaus Mindaugo pr. 35,37, projektui (A.Kančo studija):

1.1. Išgryninti pėsčiųjų pasažo idėją.

1.2. Gyvenamojo namo gyventojams užtikrinti pagrindines gyvenimo sąlygas.

1.3. Pasiūlyti skvero ir esamos degalinės teritorijos rekonstrukcijos idėją.

 

2. Viešbučio, esančio Karaliaus Mindaugo pr. 38, rekonstrukcijai ("G.Natkevičiaus biuras ir partneriai”):

2.1. Pabandyti įgyvendinti Karmelitų gatvelės respektavimą. 2.2.Ieškoti kitų viršutinės pastato dalies sprendimo būdų.

Dirkime konstruktyviai.

 

R.Raslavičius:

Viešbutis

. Projekto sprendiniai pakeisti:

1. Viešbučio prieigos sujungtos su Karmelitų gatvele pasažu.

2. Viršutinio aukšto proporcijos ir vertikalių tūrių santykis pagerėjo.

3. Viršutinio aukšto perforacija tapo skaidresnė.

Pastabos: Siūloma vengti ar atsisakyti antžeminių automobiliams skirtų aikštelių ties pagrindinėmis įeigomis ir Karmelitų gatvės tąsoje. Horizontalią vertikalių tūrių jungtį galima atitraukti į gilumą.

Daugiafunkcis kompleksas.Jei ilgas tūris su degaline attitiktų gatvės kryptį, būtų geriau.

V.Stauskas:

Viešbutis

1. Platesnio kraštovaizdžio aspektu - trūksta vaizdų nuo Aleksoto tilto, Fredos šlaitų.

2. Kalbant apie lokalinį urbanistinį aspektą, kyla klausimas: ar šioje vietoje reikia stambių tūrių sangrūdos? Ar suvoktas Naujamiesčio urbanistinio audinio trapumas, netgi XIX-XX a. susiformavusio urbanistinio peizažo žaismingumas?

3.Atskirų pastatų architektūrinis urbanistinis kontekstas. Neįtikina “La Defence”tipo arkos akcentavimas, nes nėra ašies. Reikėtų trapesnių tūrių silueto.

 

Teigiami poslinkiai – “antstato “ suploninimas, saulės įleidimas. Siūlyčiau tiltą nuleisti pora aukštų žemyn – siluetas taptų trapesnis, o pastato originalumas nenukentėtų.

Daugiafunkcis kompleksas. Neįtikina mėginimas fasade imituoti viešbučio arką, norėtųsi aiškesnės fasado asimetrijos. Pritariu spalvų įvairovei. Degalinę būtina iškelti. Būtų naudinga parengti S.Daukanto gatvės kampo užstatymo eskizą ir ieškoti jo dermės su projektuojamu pastatu.

 

A.Steponavičius: Miestas atsigręžia į upę – tai labai gerai. Pritariu viso komplekso projektui su pastabomis:

1. Gyvenamajame name butai turėtų būti nedideli.

2. Viešbučio pirmo aukšto centrinė erdvė turėtų likti pėstiesiems.

3. Viso komplekso architektūra turėtų būti įvairesnė, apdaila skirtinga.

G. Balčytis: Pritariu konceptualiai kritikai ir geriems dalykams.

 

E.Barzdžiukas: Noriu pagirti G.Natkevičių už kokybišką viešbučio sprendimą. Jis įgavo naują kokybę, bet proporcijų didinti nereikėtų. Minčiai sujungti korpusus pritariu, o stogo dizainas galėtų būti tobulinamas toliau.

Pritariu urbanistiniam A.Kančo komplekso sprendimui, kuris parengtas vadovaujantis detaliuoju planu. Prastas raudonojo (gyvenamojo ) tūrio santykis su viešbučiu. Reikėtų atkreipti dėmesį į apdailos medžiagų panaudojimą.

 

G.Bernotienė: Įdirbis akivaizdus. Autoriams trukdo maketo monochromija. Karmelitų gatvė galutinai nesuformuota – atveda į automobilių aikštelių lygį. Tai turėtų būti reprezentacinė viešbučio erdvė. Spaustuvininkų gatvės erdvė nepatraukli – langai vieni prieš kitus (viešbučio ir gyv. namo). Skvero ir degalinės įkomponavimo idėja priimtina. Viešbučio viršutinis aukštas (arka) turėtų būti lengvesnis ir atitrauktas nuo Karaliaus Mindaugo pr. išklotinės.

 

R.Gudienė: Jei dauguma ekspertų kalbėjo, kad esminės problemos neišspręstos, gal jas reikėtų spręsti. KVAD nenustatė jokių aukščių. Daug kartų kreipėmės į savivaldybę, rašėme raštus dėl būtinybės atlikti centro analizę. Bet atsakymo jokio.

 

L.Tuleikis: Siūlymas atverti gatvelę pozityvus, bet automobilių aikštelė, kuria ji baigiasi, nėra kulminacija. Skverelis galėtų būti tvarkomas iš užsakovo lėšų, kaip ir prieigos.

Viešbučio vertikalių jungties suploninimas – žingsnis į priekį. Abejonių kelia SPA priestatas. Kaip bus sprendžiama kampo su Spaustuvininkų gatve užduotis?

 

NUTARIMAS

 

1. Pateikto viešbučio Karaliaus Mindaugo pr. 38 rekonstrukcijos (projektuoja "G.Natkevičius ir patrneriai") ir Daugiafunkcio komplekso Karaliaus Mindaugo pr.35, 37 (projektuoja A.Kančo studija) projekto KAUET daugiau nebepristatyti. Ekspertų rekomendacijos pateiktos pasisakymuose.

 

2. Parapijos namai Žemaičių g. 31. Nauja statyba. (Variantinis projektavimas. Autoriai: R.Vitkūnas, J.Brunzaitė, T.Rinkevičius). Pristatomas pakartotinai.

 

L.Tuleikis: Perskaitysiu ankstesnio svarstymo nutarimą: “Šiai tarybai nepateikta medžiaga, kuri atsakytų į per praėjusį svarstymą iškeltus klausimus”.

 

R. Bridžiuvienė: Parapijos vieta aiški – Prisikėlimo bažnyčios sklype prie respektuojamos Astronomijos gatvelės. Vieta aprobuota ir š.m. kovo mėn. patvirtintas detalusis planas. Nuo apatinės altitudės aukštingumas apribotas iki 10 m. Buvo remtasi eksperto A.Gučo detaliojo plano sprendinių pasekmių poveikio aplinkai vertinimu, teritorijos prie paminklo reglamentu ir KVAD sausio mėnesio nutarimais.

Trys jauni architektai pateiks savo sprendinius.

 

R.Vitkūnas: 1 VARIANTAS. Žemutinė dalis įrėminta esamų griuvėsių ir Astronomijos gatvės. Pastatas 2 aukštų. Planinė kompozicija simetriška. Numatyta įeiga iš viršutinės terasos. Vidinė laiptų erdvė apšviesta iš viršaus. Bandėme derintis prie Prisikėlimo bažnyčios estetikos, nes tai vieningas ansamblis. Numatyti 5 butai kunigams, raštinė ir valgykla. Bendras plotas 607,90 m2.

 

J.Brunzaitė: 2 VARIANTAS. Rėmiausi E.Miliūno aikštės sutvarkymo projektu. Pėstieji į administraciją gali patekti pro šventorių, pro garažus arba pro Žaliakalnio viešbutį. Mintis tokia: statinys savo forma ir medžiagiškumu turėtų sugerti aplinką. Veidrodinio stiklo apdaila tam padėtų. Statinys išnyktų erdvėje. Lauko laiptai sukuria ryšį tarp viršutinės ir apatinės terasų. Statinys statomas asimetriškai.

Trijuose aukštuose planuojami 5 butai, raštinė ir valgykla. Bendras plotas 705,61 m2.

 

T.Rinkevičius: 3 VARIANTAS. Mūsų idėja buvo tokia: vieningas kompleksas su bažnyčia. Stengėmės kiek įmanoma spausti statinį prie sklypo ribos, prie esamų rūsių. Tai unikalūs autentiški pusrūsiai. Pirmame ir antrame aukšte planuojami butai kunigams ir laikini apartamentai. Čia gyvens bažnyčios galva, tad pastatas turi tą atspindėti. Čia vertingiausia Kaune panorama. Pats pastatas nuleistas žemyn, su aikšte jungiasi laiptine.

Parapija statoma asimetriškai. Numatomi 6 butai. Bendras plotas 696,96 m2.

J.Brunzaitė: 4 VARIANTAS. Bandėme įkomponuoti parapiją į E. Miliūno suformuotą aikštę. Skiriasi nuo 2-ojo varianto tuo, jog čia bandome išnaudoti griuvėsius, sumažinome pastato aukštį iki 2 aukštų. Pastato idėja kilo iš ekspertės L.Janušaitienės minties, kad parapijos tūris turėtų atrodyti kaip atplaiša. Tarp pastato ir aikštės turėtų būti plyšys. Apdailos medžiaga – betonas. Aplinkos kontekste neišsiskirtų.

Planinė struktūra panaši į 2-ąjį variantą. Numatomi 5 butai, raštinė ir valgykla. Bendras plotas – 847 m2.

 

Recenzentas G.Balčytis:

Vertinimo kriterijai. ARCHITEKTŪRA.

Funkcinė logika – pastatai, automobilių aikštelės, ūkiniai-buitiniai klausimai

Statinio architektūra.

 

URBANISTIKA

Santykis su bažnyčia ir aplinka.

Santykis su Astronomijos g. ir esamais statiniais.

Įtaka miesto vaizdui iš apžvelgiamų taškų.

 

1 VARIANTAS. Pastatas simetriškas, motyvuota aiški įeiga iš terasos. Laiptinė erdvi ir apšviesta. Architektūra sausa ir kieta, bandoma derintis prie bažnyčios. Galėtų būti lakoniškesnė. Neatsižvelgta į pasiūlymą pratęsti aikštę. Mastelis panašus į gretimybių, didelės konfrontacijos su esamais statiniais nesukels. Tinkamai išsprendus automobilių aikštelių po viršutine terasa užduotį, sklypo tvarkymo sprendiniai galėtų būti priimtini.

 

2 VARIANTAS. Pastatas 3 aukštų, planinė struktūra paprasta, šiek tiek komplikuota. Laiptai neapšviesti. Suplanavimas neracionalus. Kažin ar verta projektuoti garažus pastate, kai teritorijoje yra tam reikalui pritaikomų vietų. Lauko laiptai geri. Abejonių kelia stiklas tiek dėl gyvenimo būdo, tiek eksploatacijos aspektu. Kompozicija su aplinka gana formali, atsitiktinė, kaip ir statinio viršutinės dalies nusklendimas. Neaišku, kas bus po aikštės apatine dalimi.

 

3 VARIANTAS. Statinys 3 aukštų. Planai menkai detalizuoti, koridoriai ir laiptai tamsūs. Bandyta derinti prie bažnyčios, bet kompozicija nesurasta. Architektūra nesuvaldyta, manieringa, dekoratyvi.

 

4 VARIANTAS. Planinė struktūra panaši į 2-ąjį variantą, gal truputį aiškesnė. Tamsius koridorius ir laiptus reikia tobulinti. Gerai, kad sklypo daliai po žeme suteikta funkcija – garažai ir gyv. patalpos 2-me aukšte. Bandymas ieškoti naujo estetinio sprendimo sveikintinas. Sprendimas būtų sėkmingesnis, jei statinio estetika išaugtų iš aikštės, neišsiskirtų iš esamos aplinkos. Manau, bendra kompozicija dar nesurasta.

Estetiką ir funkciją reikia tobulinti.

 

BENDROS PASTABOS VISIEMS PROJEKTAMS:

1.Nėra urbanistinės ir kompozicinės darnos su aikšte ir bažnyčia.

2. Nei funkciniai sprendimai, nei architektūrinė išraiška nėra pakankami.

3. Neaišku, kaip bus formuojamas pastato kiemas – lyg ir reikėtų privačios erdvės.

4.Nepasiūlyta aiškaus ir funkcionalaus automobilių saugojimo sprendimo.

5. Neapgalvotos buitinės funkcijos.

 

IŠVADA: Vietos išskirtinumas ir svarba reikalauja atitinkamo lygio urbanistinio bei architektūrinio sprendimo. Deja, architektūrinio įvykio šiuose pasiūlymuose neįžiūrėjau.

 

PASISAKYMAI

 

A.Steponavičius: Transportas – tai aikštės bamba. Visa kita nėra taip svarbu. Manau, kad geriausias sprendimas – statyti ašyje pagal l variantą 1. Architektūra turi būti moderni. Jei vyskupas nori, tegul vienas aukštas būna iškilęs virš aikštės. Siūlau pristatyti projektus dar kartą.

 

V.Stauskas: Iš esmės pritariu 2 variantui.

 

R.Raslavičius: Dar kartą siūloma parapijos namų pastato tūrį integruoti į šlaitą po aikštės danga, kiek įmanoma mažesniais įeigos į pastatą tūriais iškylant virš aikštės paviršiaus. Plėtotinas 4-asis variantas. Norėtųsi modernioje aikštėje matyti modernią architektūrą.

 

R.Palys: Nepritariu bet kokiam tūriui, iškylančiam virš platformos – šventoriaus (aikštės). Turime unikalų atvejį, privalome jį išsaugoti. Bet koks tūris panaikins panoramas. Siūlau nustatyti Astronomijos gatvelės parametrus ir sujungti su jos tęsiniu Savanorių pr. link.

 

A.Miškinis: Iš esmės pritarčiau 2-ajam variantui ir 4-ojo tūrinei – erdvinei simbiozei, nes šiuose variantuose objektai gerokai mažiau savarankiški ir ne tokie ryškūs bažnyčios aplinkoje. Funkcinė struktūra tobulintina. Vienas aukštas gal galėtų iškilti virš aikštės, bet nenustelbti bažnyčios.

 

J.Minkevičius: Manau, priimtinas tik 4-asis variantass. Tai naujos kokybės kompozicija, prisitaikanti prie aplinkos ir turinti tam tikro savitumo. Reikia tobulinti.

 

V.Merkevičius: Taikytis prie bažnyčios architektūros – klaida. Todėl 1-asis ir 3-iasis variantai netinka iš esmės. Reikia užmaskuoti statinį šlaite, paliekant tik minimalų antstatą aikštėje. Gyvenamosios patalpos turėtų būti atvertos į šlaitą, garažai paslėpti šlaite. Siūlau 2-ojo ir 4-ojo variantų autorei tobulinti sprendimus šia linkme.

 

V.Kuliešius: Mažiausiai priimtinas 1-asis variantas, tobulintinas – 4-asis. Geriausia būtų parapijos namus įkurdinti po platforma.

 

A.Karaliaus nuomonę perskaitė L.Tuleikis: Projektų variantai labai silpni, visiškai neadekvatūs vietos reikšmei ir bažnyčios architektūrinei kokybei. Projektams nepritariu. Namą integruoti į aikštę. Mažiausiai blogas – 4-asis variantas.

 

J.Kančienė: Tokios funkcijos pastatui čia ne vieta – ne senelių namai. Kaip atrodys kunigų buitis ir būtis šalia žmonių srautų? Tai turėtų būti minimalių poreikių tenkinimo pastatėlis, o ne senelių pensionas. 1-asis ir 3 -iasis variantai netinka dėl aktyvios ir epochos neatspindinčios architektūros. Plėtotina 2-ojo ir 4-ojo variantų estetinė kryptis. Statinį slėpti, įgilinti, stogas turėtų nusileisti ties šventoriumi.

 

A.Kančas: Pritariu siūlymui plėtoti 2-ąjį ir 4-ąjį variantus ir J. Kančienės teiginiams.

 

L.Janušaitienė: Peržiūrėjusi pasiūlymus manau, kad gali būti plėtojamas ir 1-asis variantas. Palikus tik pastato siluetą ant ašies, šiam pasiūlymui būtų galima pritarti.

 

N.Blaževičienė: Nepritariu pateiktiems sprendiniams. Pastato tūris turi būti :

1.Integruotas į aikštę.

2.Modernios architektūros.

3.Funkcinio sprendimo kokybė turi būti nepriekaištinga. Visos naudingos patalpos atsuktos į šlaito pusę, ūkio dalį paliekant šlaito gilumoje.

4.Stogo dalį traktuoti kaip eksploatuojamą.

5. Pastato tūrio ribose aikštės pandusas galėtų augti terasomis.

 

G.Balčytis: 4-ojo varianto filosofija tinkama, šios krypties ir laikytis.

 

L.Tuleikis: Labai gerai, kad užsakovas pakvietė jaunus specialistus, bet užduotis jiems per sunki. Gaila, kad nėra sprendinio po aikšte. Išskirčiau 2-ąjį variantą be medžiagiškos išraiškos. Priimtiniausias tūris – lakoniškas, paprastas. 4-asis variantas per daug manieringas. Trūksta požiūrio į Astronomijos gatvę.

 

NUTARIMAS

 

2. Pateiktam projektui PARAPIJOS NAMAI ŽEMAIČIŲ G. 31. NAUJA STATYBA. (Variantinis projektavimas. Autoriai: R.Vitkūnas, J.Brunzaitė, T.Rinkevičius) nepritarti, rekomenduoti sprendinius pristatyti KAUET svarstyti pakartotinai, atsižvelgus į pastabas:

2.1. Rekomenduoti parapijos namus komponuoti po aikšte, paliekant galimybę nedideliam tūriui iškilti virš aikštės dangos (10 ekspertų).

2.2.Modernioje aikštėje norėtųsi matyti modernią Parapijos namų architektūrą (7 ekspertai).

 

Parengė Jūratė Merkevičienė


Skaityti komentarus
Rašyti savo komentarą
*
*