Gerumo kristalas   Kauno miesto mero apdovanojimas, simbolinis stiklo kristalas su miesto herbu raudoname įdėkle (aut. E. Unguraitis). 

Gerumo kristalas (anksčiau vadinamas Gerumo plyta) - išskirtinis, tik kartą gyvenime žmogui už gerus darbus Kauno bendruomenės ir Lietuvos labui tenkantis apdovanojimas. Jo negali gauti nei tarnautojas, nei politikas. Kandidatus apdovanojimui siūlo meras, miestiečiai ir visuomeninės organizacijos. Apdovanojimai įteikiami Kauno rotušėje.

Gerumo kristalus yra gavę šie profesionalūs Kauno menininkai:

2014

Rimgaudas Bulota – Vyrų choro „Perkūnas“ valdybos narys, I-sis tenoras

Petras Klimantavičius – Vyrų choro „Perkūnas“ dainininkas, bosas

Dalia  Jatautaitė – Kauno religinės muzikos centro vadovė

 

2013

Kazimieras Garšva – lietuvių kalbos instituto Vardyno skyriaus vadovas, kalbininkas

Algirdas Liepinaitos – tautodailininkas

Daiva Nevardauskienė – bibliotekininkė

Pijus Bernotas – vyrų choro „Perkūnas“ prezidentas

 

2012

Virginija Vitkienė – menotyrininkė, Kauno bienalės meno vadovė

Vytautas Stasys Lagunavičius – dailininkas

 

2011

Marijus Gvildys – floristas, tarptautinio festivalio „Land Art“ organizatorius

Alfonsas Pakėnas – poetas

 

2010 

Aidas Augustis – dailininkas, Kauno Sargėnų vidurinės mokyklos dailės mokytojas

Rolandas Daugėla – dirigentas, kamerinio choro „Cantate Domino“ vadovas

Dalia Draugelienė –  Dailininkų sąjungos Kauno skyriaus referentė

Audronė Eitmanavičiūtė – pianistė, koncertmeisterė, muzikos pedagogė 

Romaldas Misiukevičius – dirigentas, Kauno vyrų choro „Perkūnas" meno vadovas, pedagogas

Modestas Pitrėnas – choro ir orkestro dirigentas

 

2009 metai (meras – Andrius Kupčinskas)

Rolandas Daugėla – choro dirigentas, pedagogas.

Audronė Eitmanavičiūtė – pianistė, koncertmeisterė.

Romaldas Misiukevičius – choro dirigentas, pedagogas.

Modestas Pitrėnas – choro ir orkestro dirigentas.

Monika Vilčinskienė – dizainerė.

 

2008 metai (meras – Andrius Kupčinskas)

Aldona Ruseckaitė – rašytoja

Egidijus Stancikas – aktorius

Jolanta Šmidtienė – tekstilininkė

 

2004 metai (meras – Arvydas Garbaravičius)

Stasė Ivanauskaitė ir Algis Kybartas – aktoriai, vaikų ir jaunimo teatro „Vilkolakis“ vadovai

 

2003 metai ( meras – Arvydas Garbaravičius)

Audrys Karalius – architektas

Robertas Keturakis – poetas

Algimantas Masiulis – aktorius

Regina Varnaitė – aktorė

 

 

2002 metai (meras – Giedrius Donatas Ašmys )

Giedrius Kuprevičius – kompozitorius

Doloresa Kazragytė – aktorė

Albina Žiupsnytė – dailininkė

Elena Žekienė – aktorė

 

 

2001 metai (meras – Erikas Tamašauskas)

Justinas Krėpšta – Filharmonijos ir Pažaislio festivalio direktorius

Aleksandras Macijauskas – fotomenininkas

Petras Venslovas  – aktorius