Write your comment


vėjas 2014-09-29

Tiek dėmesio medinukams,o kaip su iš smetoninių mūrinių namų išimamomis originalaus dizaino durimis,lenktais langais ir kitais autentiškais elementais.kuriuos keičia plastikiniai tipiniai naujadarai? Kaip bus su naujais "balnais" ant prieškario modernistinių namų stogų (pav. Putvinskio g. Kaune)? Gali atsitikti taip,kad nebebus ko įtraukti Į UNESCO saugojamų objektų sąrašą.Gal apie tai reikėtų daugiau rašyti?

Write your comment
*
*