Janina Malinauskaitė gimė 1935 02 25 Kaune. 1953 m. baigė Alytaus 2-ąją mergaičių gimnaziją. 1953-59 m. studijavo Valstybiniame dailės institute, įgijo dailininkės dekoratorės specialybę. 1959-86 m. dirbo Kauno valstybinio dramos teatro dailininke-statytoja ir vyriausiąja dailininke, nuo 1986 m. – Kauno valstybinio muzikinio teatro vyriausiąja dailininke. Parodose dalyvauja nuo 1957 m. Nuo 1964 m. priklauso Lietuvos dailininkų sąjungai. Sukūrė scenografijų, plakatų ir programų spektakliams.

   

Personalinės parodos

1985 – Kūrybos paroda, Kauno paveikslų galerija.

1994 – „Lietuvos kunigaikščių portretai“, galerija „Langas“, Kaunas.

1995 - „Lietuvos kunigaikščių portretai“, Nacionalinė biblioteka, Talinas, Estija; Lietuvos atstovybė Helsinkyje, Suomija.

1996 - „Lietuvos kunigaikščių portretai“, Anykščių, Molėtų, Naujosios Akmenės kultūros centrai, Kėdainių centrinė biblioteka.

2005 – „Karalius Mindaugas ir Gediminaičių dinastija“, Verkių rūmai, Vilnius.

2005 – Jubiliejinė paroda, Teatro, kino ir muzikos muziejus, Vilnius.

Svarbiausios grupinės parodos

1960 – Pabaltijo teatro ir kino dailininkų paroda, Maskva.

1960 – Respublikinė jubiliejinė paroda, Vilnius.

1960 – Lietuvos, Latvijos ir Estijos dailės paroda, Maskva.

1961 – Pabaltijo respublikų jubiliejinė paroda, Maskva.

1965 – Jubiliejinė Kauno dailininkų paroda, Kaunas.

1977 – Pabaltijo respublikų, Maskvos ir Leningrado scenografijos trienalė, Vilnius.

1980 – III-oji respublikinė plakatų paroda, Vilnius.

Svarbiausi scenografijos kūriniai

A. Arbuzovo „Tolimas kelias“, Vilniaus Rusų dramos teatras, 1958.

K. Sajos „Mamutų medžioklė“, Kauno dramos teatras,1968.

J. Glinskio „Grasos namai“, Kauno dramos teatras, 1970.

K. Sajos „Šventežeris“, Kauno dramos teatras, 1970.

J.Grušo „Barbora Radvilaitė“, Kauno dramos teatras, 1972.

T. Viljamso „Geismų tramvajus, Kauno dramos teatras, 1974.

R. Keturakio „Amerika pirtyje“, Kauno dramos teatras, 1974.

A. Žari „Karalius Ūbas“, Kauno dramos teatras, 1977.

P. Travers „Merė Popins“, Kauno dramos teatras, 1977.

M. Gorkio „Paskutinieji“, Kauno dramos teatras, 1978.

H. Ibseno „Statytojas Solnesas“, Kauno dramos teatras, 1980.

I. Glinskio „Kingas“, Kauno dramos teatras, 1980.

I. Kalmano „Silva“, Kauno muzikinis teatras, 1992.

I. Kanderio „Zorba“, Kauno muzikinis teatras, 1999.

F. Leharo „Šypsenų šalis“, Kauno muzikinis teatras, 2000.

Svarbiausi apdovanojimai, pasiekimai

1969 – buv. TSRS kultūros ministerijos garbės raštas už scenografiją spektakliui „Atėjo naujas“.

1970 - buv. LTSR kultūros ministerijos garbės raštas už kūrybinę veiklą ir ilgametį darbą.

1977 - buv. TSRS kultūros ministerijos sąjunginė premija už geriausią scenografiją spektakliui „Merė Popins“.

1978 – buv. LTSR Valstybinė premija.

1978 – premija už scenografiją spektakliui „Paskutinieji“, Klasikinės dramaturgijos festivalis, Vilnius.

1980 – premija už scenografiją spektakliui „Svajonių piligrimas“, Lietuvių dramaturgijos festivalis, Šiauliai.

1980 – suteiktas Nusipelniusios meno veikėjos vardas.

1980 – apdovanojimas už geriausią teatrinį plakatą („Dekameronas“), III-oji respublikinė plakatų paroda, Vilnius.

1980 ir 1985 – buv. LTSR AT prezidiumo garbės raštas už nuopelnus ugdant lietuvių meną ir aktyvų visuomeninį darbą.

1981 – premija už scenografiją spektakliui „Svarbiausia repeticija“, Tarybinės dramaturgijos festivalis, Kaunas.

2000 – Kauno miesto savivaldybės garbės raštas už ilgametį ir pasiaukojantį kūrybinį darbą Kauno miesto gerovei.

2000 – Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos padėkos raštas už reikšmingą kūrybinę veiklą.

2010 – Padėkos "Fortūna" už nuopelnus Lietuvos teatrui.