Tarp ženklo ir vaizdo: įvairovė „Sfinkso“ parodoje „Atgimimas“ 0

Gabrielė Kuizinaitė
www.kamane.lt, 2015-03-12
Zinaidos Dargienės kūrinys „Pasaulio medis“

Jau dvidešimt metų kiekvieną pavasarį Kauno dailininkų klubas „Meno sparnai“ ir Kauno architektų ir dailininkų klubas „Sfinksas“ organizuoja apžvalgines Kauno menininkų darbų parodas. Jubiliejinėje parodoje „Atgimimas“ darbus pristato įvairių kartų menininkai, atstovaujantys skirtingoms meno sritims. Pristatomi tekstilės, tapybos, grafikos, skulptūros ir keramikos kūriniai. Šį kartą paroda veikia dviejose Kauno miesto erdvėse: Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje ir „Girstučio“ rūmuose.

„Atgimime“ 116 menininkų pristato 240 meno kūrinių, kurie gana gerai atspindi šių dienų Kauno meno įvairovę ir aktualias tiek tradicinio, tiek ir šiuolaikinio meno tendencijas. Parodoje dalyvauja Antanas Andziulis (tapyba), Zinaida Dargienė (tekstilė), Audronė Dambrauskienė (keramika), Romanas Averincevas (tapyba), Jovita Glemžaitė-Matuzienė (tapyba), Gintarė Jarašienė (tapyba), Vytautas Lagunavičius (tapyba), Irena Mikuličiūtė (Mika) (tapyba), Simona Juškevičiūtė (tapyba), Raimondas Majauskas (tapyba), Danutė Ona Janulienė (tapyba), Rūta Levulienė (tapyba), Jūratė Petruškevičienė (tekstilė), Arvydas Palevičius (tapyba), Eva Pohlke (tapyba), Stasys Pūtvis (tapyba), Gintautas Vaičys (tapyba), Vilius Ksaveras Slavinskas (tapyba), Leonas Strioga (skulptūra), Donatas Gibas (skulptūra), Jonas Nariūnas (skulptūra).

Parodos „Atgimimas“ kuratoriai – dailininkai Vilius Ksaveras Slavinskas ir Vytautas Lagunavičius. Kiekvienais metais ši paroda organizuojama tuo pačiu metu, ją įrėmina dvi valstybinės šventės – Vasario 16-oji ir Kovo 11-oji. Parodoje eksponuojami kūriniai, sukurti 2014–2015 metais. „Atgimimo“ paroda yra puiki galimybė susipažinti su šiuo metu vyraujančiomis meno kūrybos tendencijomis, pamatyti naujai sukurtus menininkų darbus.

Lietuviškoji tautinė tematika, istorijos motyvai yra dažni daugelio parodos dalyvių kūryboje. Žalgirio mūšio, Kristijono Donelaičio „Metų“, istorijos ir folkloro naratyvai gana ryškūs tapybos, grafikos ir tekstilės darbuose. Lietuviškos folklorinės temos stilizacija yra ryški tapytojo Antano Andziulio ir žinomos tekstilininkės Zinaidos Dargienės darbuose, šių menininkų darbai parodoje išsiskiria dekoratyvumu, geometrinių formų darna, tautine spalvine simbolika. A. Andziulio tapybinė stilistika yra paremta geometrizuota abstrakcija. Menininko pagrindinis kūrybos bruožas yra ryškus koloritas, geometrizuotos formos, emocinis ir ritminis turinio pateikimas per abstrakcijas. Net trijuose parodoje eksponuojamuose menininko darbuose ryškinama trispalvės vėliavos simbolika ir tautinių audinių raštų ženklai. Tekstilininkės Zinaidos Dargienės kūrinys „Pasaulio medis“ buvo apdovanotas kaip įsimintiniausias parodos kūrinys. Parodoje eksponuojamuose jos gobelenuose vyrauja figūrinės kompozicijos. Gobeleno „Pasaulio medis“ spalvos atkartoja stilizuotą tautinės vėliavos bei vyčio simboliką, kiti menininkės parodoje eksponuojami darbai nėra tokie aktyvūs koloristine prasme, juose dominuoja gamtiniai motyvai.

Stilizuota Žalgirio mūšio tematika dominuoja Gintauto Vaičio darbuose, kurie buvo kurti 600-osioms Žalgirio jubiliejaus metinėms paminėti. Melsvos ir mėlynos spalvos abstrakcijos kuria daugiau emocinę istorinės temos aliuziją. Taip pat parodoje eksponuojamas tradicine tapybos technika atliktas Žalgirio mūšio scenas vaizduojantis Laimos Tubelytės-Kriukelienės paveikslas.

Tuo tarpu kiek kitokie tapybiniai siužetai ir meniniai naratyvai sutinkami kauniečių tapytojų Jovitos Glemžaitės-Matuzienės ir Irenos Mikuličiūtės (Mikos) paveiksluose. Jų kuriami meniniai siužetai kviečia pasižvalgyti po Senųjų Trakų ir Taujėnų dvarų istorijas. Jovita Glemžaitė-Matuzienė dažnai pro Taujėnus keliauja į vyro tėviškę Raguvą. Sustojusi Taujėnuose stebėdavo dvarą ir jo aplinką, domėjosi čia gyvenusių grafų istorijomis. „Ilgoje dvasinėje kelionėje laiku ir vėl atgimsta seniai regėti motyvai, jų šviesa ir šešėliai, atspindžiai tvenkiniuose su auksiniu vakarėjančiu dangumi ir juodųjų gulbių kaklais, tapybiškas raudonas interjeras su senais padūmavusiais veidrodžiais ir barokinio stiliaus baldais, paslaptingi rūsiai su medžioklės trofėjais ant sienų... Visa, tai mane inspiravo kaip tapytoją sukurti paveikslų ciklą „Taujėnų dvaro istorijos“, – įspūdžiais dalijosi menininkė.

Kita parodos dalyvė dailininkė Irena Mikuličiūtė (Mika) kviečia pasižvalgyti po Senuosius Trakus, tapybiniai naratyvai siejami su Trakų pilies istorijos motyvų stilizacija. Darbai „Senieji Trakai“ sukurti specialiai šiai parodai. Tapytoja dažnai lankosi Senuosiuose Trakuose, Vytauto Didžiojo tėviškėje, jos pamatyta istorija jungia dinamišką, kintantį siužeto fragmentą su ekspresyvia koloristine įvairove.

Viliaus Ksavero Slavinsko abstrakcijose ryškinami meno ir istorijos simboliniai kontekstai. Rytų motyvai stilizuojami, vyrauja šviesus, ryškus ir tamsus koloritas. Menininko abstrakti tapyba turi nemažai sąsajų su koliažu.

Dar viena semantinė parodos gija – religinis motyvas, dažnas daugelio menininkų kūryboje. Tradiciniais, jaukiais, tarsi vienu ypu nutašytais angelais paperka Leono Striogos ekspozicija. Stilizuotas rūpintojėlio skulptūras parodoje pateikia Viktoras Žilinskas. Stasio Pūtvio tapybos darbuose dominuoja stilizuotų angelų figūros, žavinčios savo lyrine abstrakcija ir mėlynos spalvos semantika bei statika. Tuo tarpu Raimundo Majausko darbai, fiksuojantys lietuvių kalendorines šventes ir jų simboliką, priešingai – žavi ekspresyvia dinamika, spalvų, figūrų, potėpių gausa.

Trumpame apžvalginiame tekste sunku aptarti visus autorius, tad susitelkta ties svarbiausiomis parodos temomis. Kovo 6 dieną vykusio renginio metu diplomais ir pusdiplomiais buvo apdovanoti parodos organizatoriai ir menininkai. Apdovanojimus iškiliausiems parodos dalyviams ir organizatoriams įteikė Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas Gintautas Vaičys. Parodos organizatoriams tapytojams Viliui Ksaverui Slavinskui ir Vytautui Lagunavičiui buvo įteiktas prizas už ilgametį darbą ir tradicijų puoselėjimą, Nacionalinės premijos laureatui Leonui Striogai – už ilgametį tradicijų laikymąsi ir dalyvavimą parodose. Žinomai tekstilininkei Zinaidai Dargienei buvo įteiktas prizas už įsimintinausią parodos kūrinį „Pasaulio medis“ (menininkę apdovanojo Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyrius ir Karininkų ramovės vadas Donatas Mazurkevičius). Juozas Ruzgas apdovanotas už kiekvienais metais vykstančių renginių filmavimą ir audiovizualinio archyvo išsaugojimą. Prizai įteikti tapytojams Gintarui Pankevičiui, Danutei Onai Jonalienei, Arvydui Palevičiui, Stasiui Pūtviui, Laimai Tubelytei-Kriukelienei, keramikėms Audronei Dambrauskienei, Akvilinai Kripaitytei, skulptoriui Jonui Nariūnui.

Jungtinė Kauno dailininkų ir architektų klubų paroda „Atgimimas“ jau tapo tradicine. Per du dešimtmečius keitėsi autoriai, kito erdvės, kuriose ši paroda eksponuojama. Parodos rengėjai skatina stilių, žanrų, atlikimo technikos įvairovę, o lankytojai patys atsirenka jiems įdomius ir artimus darbus. Paroda „Atgimimas“ Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje ir „Girstučio“ rūmuose veiks iki kovo 14 d.

 

Gabrielės Kuizinaitės nuotr.


Skaityti komentarus
Rašyti savo komentarą
*
*