AISTROS DĖL GYVENAMOJO NAMO IR RAMYBĖ DĖL „SANTAKOS“ 1

2010-05-03

www.kamane.lt , 2010 05 03

Architektūros ir urbanistikos ekspertų taryba pakartotinai svarstė gyvenamojo daugiabučio su komercinėmis patalpomis bandymą įsisprausti Laisvės alėjos prieigose (A.Mickevičiaus g.34)  ir KTU centro „Santaka“ projektą.

Pirmasis projektas sukritikuotas, nes tokiu pastatu būtų pakenkta Laisvės alėjos kvartalo kokybinėms charakteristikoms.

Antrajam projektui -- KTU centrui „Santaka“ -- uždegta žalia šviesa, siūlant tolimesniame darbe atsižvelgti į pateiktas rekomendacijas.

1. DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS SU PREKYBINĖMIS PATALPOMIS A.MICKEVIČIAUS G. 34, KAUNE. Projektiniai pasiūlymai. Projektuoja Ž.Radvilavičiaus projektavimo biuras (autoriai: Žilvinas Radvilavičius, Vitalijus Daugėla, užsakovai: L.Baranauskienė, B.Jablonskienė). Šį objektą pirmą kartą 2008.09.17d. KAUET pristatė architektas Egidijus Vilčinskas.

Daugiabučio A.Mickevičiaus g. 34. I variantas

 

 

 

 

 

 

A.Karalius (posėdžio pirmininkas): Šis objektas KAUET buvo pristatytas prieš pusantrų metų. Tada nuspręsta projekto nesvarstyti dėl medžiagos trūkumo. Rekomenduota objektą pristatyti pakartotinai, papildžius medžiagą funkciniais ir vizualiais ryšiais su gretimais pastatais (ypač buvusio „Lietuvos“ viešbučio vietoje neseniai pastatytu daugiabučiu), gyvenimo scenarijumi (maketo nuotraukomis, vizualizacijomis iš įvairių taškų). Tikiuosi, naujas autorių kolektyvas  susipažinęs su šia medžiaga. Prašome pristatyti projektą.

Ž.Radvilavičius: Sąlygų sąvadas išduotas, sklypas suformuotas. Tarp gyvenamųjų namų A.Mickevičiaus gatvėje liko tuščias sklypas. Projektuojamas pastatas užima didelę sklypo dalį su įvaža 1-me aukšte, tuo pačiu  įvažiavimu į Laisvės alėjos  35-ąjį gyvenamąjį namą. Transportas judės pro tą pačią tarpuvartę ir pro Laisvės alėjos 35-ojo namo rūsio įvažą pateks į projektuojamo namo rūsį. Tai vienintelis ryšys su gyvenamuoju namu Laisvės alėjos 35.Vizualaus ryšio su šiuo pastatu nėra, nes apžvalgos arba iš A.Mickevičiaus g., arba iš Laisvės alėjos.

Pristatome 5 aukštų gyvenamąjį namą. Mūsų koncepcija tokia: siūlome išlaikyti esamą užstatymą, esamą karnizo liniją ir konteksto stilistiką. Tai priešpaskutinis pastatas prieš sankryžą su Laisvės alėja, manome, kad kampinis tūris turėtų būti aukštesnis. Pateikiame 4 variantus. Tai du principiniai pasiūlymai - 5 aukštas su  šlaitiniu stogu arba atitrauktas nuo užstatymo linijos.

Estetika irgi 2 krypčių - arba greta esančių pastatų estetikos atkartojimas, arba – kontrastas su gretimybėmis.

1-me aukšte projektuojamos komercinės patalpos, 2 – 5  aukštuose – gyvenamosios patalpos.

Daugiabučio A.Mickevičiaus g. 34. II variantas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.Daugėla: Pagal projektą patekti į komercines patalpas bus galima iš A.Mickevičiaus gatvės.

J.Kančienė: Kur pats sklypas?

Ž.Radvilavičius: Lieka tik pravaža.

A.Karalius: Kokie rodikliai?

Ž.Radvilavičius: Atitinka detaliojo plano ir sąlygų sąvadą – aukštis 17,5 m, užstatymo intensyvumas 4,5 proc., paskirtis – gyvenamoji.

N.Valatkevičius: Detalusis planas buvo aptvirtintas 2008 m. pavasarį.

PASISAKYMAI

E.Barzdžiukas: Manau, kad iš Laisvės alėjos pusės turi būti palikta ugniasienė, nes statyba vyks ant sklypo ribos. Antraip bus užkirstas kelias galimai kampinio namo statybai. 5 m pločio įvaža per tarpuvartę yra vienintelis įvažiavimas į šį kvartalą, todėl turėtų būti numatyti minimalūs šaligatviai iš abiejų pusių. Nesilaikoma keleto normatyvų: vietų automobiliams skaičius, želdinių plotas, vaikų žaidimo aikštelės, šiukšlių surinkimo vieta, insoliaciniai atstumai. Siūlau  su viešbučiu pasirašyti sutartį dėl konteinerių statymo ir vaikų žaidimo aikštelių.

Užstatymui ir aukštingumui pritariu, iškirčiau 1 variantą (su penthauzu).

G.Bernotienė: Būna atvejų, kai normatyvų laikytis neįmanoma, tuomet reikia naudotis kompensacinėmis priemonėmis. Pritarčiau variantui su penthauzu.

N.Blaževičienė: Siūlau plėtojant projektą įvertinti reglamentuojamas pozicijas – gaisrinės saugos, higienos ir t.t. Insoliaciją būtų galima pagerinti projektuojant didesnius butus. Pritariu 1 varianto kompoziciniam siūlymui be šlaitinio stogo. Siūlyčiau fasadui naudoti natūralias, kokybiškas, prie konteksto derančias medžiagas.

S.Juškys: Manau, teisingos kolegos pastabos dėl ugniasienės būtinumo. Kiemo insoliacija – pati problematiškiausia, be to, nėra žaliųjų plotų, vaikų žaidimo aikštelių, sudėtingas ir abejotinas būdas patekti į požeminį garažą ir gaisrinėms mašinoms privažiuoti prie kieme esančių butų.

Man priimtiniausias 2 variantas, kiti kasdieniškesni. Per mažas aukšto aukštis - turėtų būti bent 3 m šviesoje. Todėl siūlau mažinti aukštų skaičių.

Daugiabučio A.Mickevičiaus g. 34. IV variantas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Kančas: Manau, įvaža į kiemą turi būti platesnė, su šaligatviais iš abiejų pusių, panduso būti negali. Insoliacijos normas čia bus sunku įgyvendinti, bet vaikų žaidimo aikšteles numatyti būtina. Nelogiškas sprendimas gyventojams patekti į pastatą iš ūkinio kiemo ir be holo.  Neutralesnės estetikos kelias – 4 variantas be rustikos, nors iš 2-ojo galima būtų sukurti šiuolaikiškesnę architektūrą. Reikėtų platesnės A.Mickevičiaus gatvės išklotinės, kad matytųsi „Danielos“ viešbutis ir pravaža į gretimus kiemus. Bendram aukščiui iki karnizo pritariu, bet reikėtų sumažinti aukštų skaičių, didinant aukšto aukštį.

J.Kančienė: Reikėtų plačiau pateiktos medžiagos – kvartalo urbanistinės schemos, kur matytųsi funkciniai- vizualiniai pastatų ryšiai, didesnės išklotinės, kad matytųsi „Danielos“ viešbutis. Geriausiai projektuojamas tūris bus matomas iš Laisvės alėjos, matoma jo sąveika su Laisvės alėjos 35-uoju pastatu, todėl reikia ieškoti sąsajų ir su juo. Todėl, manau, labiau tiktų plokščias 5-to aukšto stogas – 1 variantas.

Ši sankryža reliktinė, esamas kampinis namelis – paveldo objektas, vienas seniausių namų Laisvės alėjoje. Naujo pastato ugniasiene reikėtų formuoti foną šiam reliktui. Autorių požiūris į šį pastatą neaiškus.

Argi galima maksimaliai užstatyti visą sklypą, neatsižvelgiant nei į insoliaciją, nei į gyvenimo komfortą, nei į galimus ekstremalius atvejus, tarkime, gaisrą?  Butų aukštis aiškiai per mažas.

V.Kuliešius: Būtina pateikti butų insoliacijos skaičiavimus. Siūlau keisti butų struktūrą, juos didinant, siaurinti pastato tūrį arba pasirinkti galerinio namo tipą – taip būtų sumažintas „langų į langus“ efektas. Svarbu užtikrinti viešąjį interesą – nepabloginti įvažiavimo į kvartalą  ir gyvenimo sąlygų. Projektuojamas pastatas galėtų būti individualesnės išraiškos, šiuolaikiškesnis.

V.Merkevičius: Projekte matau šiuos trūkumus:

- Per mažai vietų automobiliams. Siūlau dviejų aukštų garažą su liftu. Stelažinė sistema bus per brangi ir neįgyvendinama.

- Esant tokiam planavimui, neišsprendžiami evakuaciniai ir  insoliaciniai tiek esamo pastato (Laisvės alėja 35), tiek projektuojamo pastato reikalavimai.

- Sudėtinga patekti į gyvenamąją pastato dalį (iš tarpuvartės, be holo).

- Koridorinis butų suplanavimas yra prastas - butai maži, nėra komforto, nėra lifto (5 aukštų pastate jis privalomas).

- Siūlau didinti aukšto aukštį mažinant aukštų skaičių, nes dabar du smetoninius namo aukštus atitinka trys siūlomo. Pastatas atrodo kito mastelio.

Manau, reikėtų plėtoti 1 variantą.

J.Minkevičius: Svarbiausias principas  nepabloginti gyvenimo kokybės  neišlaikytas. Planinis ir urbanistinis sprendimai neoptimalūs. Kadangi istoriniame kontekste leidžiamos išimtys, pritariu aukštingumui ir 1 variantui arba 2 su švelnesniu siluetu.  Trūkumas, kad nėra galimybės derintis su kampiniu pastatu. Maksimalus užstatymo plotas prieštarauja normaliems funkciniams sprendimams.

G.Šinkūnas: Eksponuojamos medžiagos apimtis per maža, atitinkamai sprendiniai architektūriškai nepagrįsti, todėl nuo komentarų ir vertinimų susilaikau. Siūlau pagrįsti sprendimus.

L.Tuleikis: Pastatas per didelis, nelieka vietos tenkinti pagrindiniams gyventojų poreikiams - žaliosios zonos, vaikų žaidimo aikštelių, insoliacijai užtikrinti. Aukšto aukštis per mažas – disonuoja su gretimais smetoniškais namais. Tokiame aukšte neįmanoma gerai užtikrinti grindų garso izoliacijos ir sukloti šildymo vamzdynų. Tokio aukščio pastate reikalingi liftai, neišspręsta evakuacija. Nepritarčiau metalo kasečių naudojimui fasaduose. Manau, geresni fasadų sprendiniai su penthauzu.

A.Karalius: Manau, kad gyvenamojo namo Laisvės alėjoje 35 viršutinio aukšto nulaiptavimas yra negatyvus. Mieste jau turime panašių negatyvių atvejų. Pritariu kolegoms, kad aukšto aukštis yra akivaizdžiai per mažas. Per šiurkštus pastato kontrastavimas su gretimais. Reikėtų paisyti ir šalia stovinčio carinio namelio – jei projektuojame pastate į Laisvės alėjos pusę atsirastų langai, tai būtų savotiška jo apsaugos priemonė. Manau, kad pastato kontekstualesnis sprendimas būtų į naudą. Būtina parodyti poilsio ir žaidimo zonas kieme. Reikia kvartalo schemos, kad paaiškėtų gyvenimo scenarijus kvartale ir kiemo erdvėdara. Nemanau, kad būtina siekti maksimalių detaliojo plano rodiklių, kas akivaizdu iš pateiktų variantų.

R.Miliukštis: Šioje vietoje trys cariniai namai sudaro kompleksą. Manau, kad ugniasienė nereikalinga, kampinis namelis išliks saugomas. Pritariu, kad nereikėtų nuo užstatymo linijos atitraukti viršutinio aukšto.

R.Rabačius: Norėtųsi, kad pastatas pavyktų. Manau, reikėtų vieno gyvenamojo aukšto atsisakyti, o gal komercijos.

A.Karalius: Sveikinu Žilviną Radvilavičių su bandymu įveikti vieną sudėtingiausių užduočių, bet pastabų gauta nemažai.

Todėl prašome, įvertinus ekspertų pastabas, dar kartą parodyti projektą KAUET.

NUTARIMAS

Pateiktam projektui DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS SU PREKYBINĖMIS PATALPOMIS A.MICKEVIČIAUS G. 34, KAUNE (projektiniai pasiūlymai, projektuoja Ž.Radvilavičiaus projektavimo biuras, autoriai - Žilvinas Radvilavičius, Vitalijus Daugėla, užsakovai - L.Baranauskienė, B.Jablonskienė) nepritarti. Rekomenduoti projektą pristatyti dar kartą, atsižvelgus į ekspertų pateiktas pastabas:

1.1. Projektuojamu pastatu pabloginamos kvartalo kokybinės charakteristikos  (8 ekspertai).

1.2. Stogo sprendimai neįtikinantys. Trūksta informacijos, nepateikta konteksto analizė (ekspertų nuomonės pasidalijo).

1.3. Nesilaikoma keleto normatyvų: vietų automobiliams skaičius, želdinių plotas, vaikų žaidimo aikštelės, šiukšlių surinkimo vieta (7 ekspertai).

1.4. Pastato planinis sprendimas nepatenkinamas: aukšto aukštis per mažas dėl žmogiškųjų ir techniškų aspektų, maži butai, nepakankama insoliacija, netinkama, tamsi koridorinė sistema, nėra lifto, nėra įėjimo vestibiulio, įėjimo vieta perdėm ūkiška, neišspręsta evakuacija (8 ekspertai).

1.5. Trūksta kvartalo urbanistinės schemos, kurioje matytųsi funkciniai erdviniai pastatų ryšiai ir proporcijos. Reikia didesnės išklotinės, kad būtų matomas „Danielos“ viešbutis (4 ekspertai).

1.6. Iš Laisvės alėjos pusės neturi būti ugniasienės, kad būtų išsaugotas esamų parametrų kampinis carinis pastatas (3 ekspertai).

1.7. Įvaža per tarpuvartę yra vienintelis kelias įvažiuoti į kvartalą, todėl turėtų būti numatyti atitinkami šaligatviai iš abiejų pusių (3 ekspertai).

1.7. Projektuojamo tūrio santykis su mažu saugomu kampiniu nameliu sankryžoje žiūrint iš Laisvės alėjos  yra problematiškas (3 ekspertai). 

1.8. Architektūriniams sprendiniams trūksta individualumo ir apsisprendimo dėl fasado (5 ekspertai).

1.9. Projekto medžiaga pateikta nekorektiškai: nėra kvartalo ir kiemo planų, nėra pjūvių per pastatą ir gretimus namus, nėra informacijos apie stogų architektūrą ir kontekstą, vizualizacijos tamsios, konteksto spalvinė informacija nekokybiška, rodikliai nesurašyti.

2. INTEGRUOTAS MOKSLO, STUDIJŲ IR VERSLO CENTRAS "SANTAKA". Techninio projekto pasiūlymai. Užsakovas  KTU administracija, projektuoja Gražinos Janulytės-Bernotienės studija (autoriai  Gražina Janulytė-Bernotienė, Rimantė  Lydytė, A. Dlugoborskytė). Pristatomas pakartotinai.

KTU "Santaka". Maketas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.Bernotienė: Po ekspertų pastabų nusprendėme grįžti prie griežtesnės kompozicinės struktūros. Statinį sudarys du tūriai – mokslo ir verslo, sujungti vienu vestibiuliu. Pateikiame ir perspektyvinį užstatymą K.Baršausko gatvėje, ir pagrindinių gatvių išklotines. Pagrindinis esamų fakultetų tūrių aukštis – 5 aukštai, ir mes siūlome tokio paties  aukščio tūrį. Pastato kompozicija taip pat artima kitiems miestelio ansambliams. Studentų gatvė baigiasi po projektuojamo centro konsole kuriama aikšte. Kitoje pusėje – poilsio aikštė su želdiniais. Pagal detalųjį planą prie projektuojamo centro numatyta viešojo transporto stotelė. Kompleksas kompoziciškai susietas ir su Studentų, ir su K.Baršausko gatve. Šalia numatomas požeminis garažas, kuris susideda iš 1 požeminio aukšto ir antžeminės mašinų stovėjimo aikštelės. Vertikalų tūrį, sekdami KAUET rekomendacijomis, paaukštinome iki 35 m.

Parengėme kelis variantus. Kokursinį variantą dar labiau supaprastinome. Pasukimas suformavo prieaikštį, sujungė abi aikštes. Vertikali dalis – simbolinė. Fasadus projektavome turėdami omenyje, kad būtina apsisaugoti nuo tiesioginės saulės. Konsolę laiko santvara.

KTU "Santaka". Sklypo planas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASISAKYMAI

L.Tuleikis: Pritariu 1 variantui su racionaliais, funkcionaliais fasadais. Nepritariu betiksliam fasado dekoravimui, manieringam laužymui. Gaila, kad nepanaudotos šiuolaikinės technologijos.

G.Šinkūnas: Pasiūlymams pritariu su pastabomis:

- per mažas vietų automobiliams skaičius;

- įvaža į garažą turėtų būti planuojama iš Slėnio gatvės, išvažiavimas – į K.Baršausko gatvę;

- pagrindinė dominantė turėtų pabrėžti sankryžą;

- nepritariu perspektyviniam aukštam užstatymui degalinės vietoje, nes užstatymo kontekstas šalia – žemas.

J.Minkevičius: Sveikinu faktą, kad šis kampas bus užstatytas. Siūloma architektūra tęsia KTU komplekso funkcionalistinę stilistiką, nors tūrių kompozicija nėra optimali. Perspektyviniai tūriai K.Baršausko gatvėje per daug mechaniškai suformuoti. Architektūra galėtų būti revoliucingesnė, galėtų būti panaudotos spalvos. Gaila, kad pastatas neatspindi  naujų technologijų.

V.Merkevičius: Sprendiniai pagerėjo, įvertintos pastabos. Gal reikėtų paieškoti horizontalaus ir vertikalaus tūrio santykio, jie galėtų skirtis medžiaga ir spalva – labiau kontrastuoti.  Būtų gerai, kad detaliajame palne netoli projektuojamo pastato numatytas garažas nebūtų aukštas.

V.Kuliešius: Pateiktam projektui pritariu, bet perspektyvinį užstatymą reikėtų tobulinti. Iš principo Studentų gatvė iki K.Baršausko gatvės galėtų būti tunelyje.

A.Karalius: Džiaugiuosi generaliniu planu. Man siūlomas perspektyvinis užstatymas patinka, gal tik aukštis per didelis - konkuruoja su projektuojamu pastatu. Priimtina rami kampo kompozicija. Konsolė turėtų išlikti neparemta. Įvaža iš K.Baršausko gatvės – blogai. Reikia naudotis Slėnio gatve. Manau, kad kompleksas turėtų būti baltas, koloristines ambicijas galima įgyvendinti interjere.

J.Kančienė: Visi KTU miestelio pastatai yra funkcionalistinės minimalistinės architektūros pavyzdžiai, bet atspindi savo epochą. Projektuojamas centras tos pačios estetinės krypties, bet šiuolaikinio veido neturi. Galėtų būti abu siūlomi variantai, bet  nė vienas nepraturtins architektūros istorijos. Perspektyviniai tūriai mechaniški, kyla abejonių dėl jų reikalingumo.

A.Kančas: Trūksta novatoriškos formos, idėjos, neatspindi naujų technologijų. Tačiau pažanga akivaizdi – architektūra tapo logiškesnė, monumentalesnė. Tik reikėtų numatyti maksimalų vietų automobiliams skaičių, nes kitos vietos nėra. Projektui pritariu.

S.Juškys: Studentų miestelio išklotinė nuvylė, nes suardyta 5 a. išilginių pastatų kompozicija - urbanizmui nepritariu. Pačių pastatų kompozicija išgryninta, tačiau norėtųsi veidrodinio varianto, kad aukštasis tūris atsirastų K.Baršausko gatvės pusėje, Studentų gatvėje projektuojant 5 a. laboratorijų korpusą. Šiuolaikinės technologijos turėtų atsispindėti fasaduose.

N.Blaževičienė: K.Baršausko gatvės išklotinė neatspindi lūkesčių, norėtųsi perspektyvesnių kompozicijų. Kompozicija sutvarkyta, dekoras bus išreikštas technologijomis. Trūksta novatoriškos idėjos.

E.Barzdžiukas: Pritariu tūrinei kompozicijai, rekreacinei aikštei tarp projektuojamo pastato ir Dizaino fakulteto. Nepritariu įvažai iš K.Baršausko gatvės dėl transporto eismo pabloginimo šioje gatvėje, neįtikina perspektyvinio užstatymo kompozicija. Iš principo projektui pritariu.

A. Karalius: Sveikiname autorių kolektyvą, įvertinusį praėjusio svarstymo pastabas ir akivaizdžiai patobulinusį projektą. Beveik visi ekspertai, išskyrus vieną, pateiktam projektui pritarė ir išsakė rekomendacijas. Linkime sėkmingai tęsti projektavimą.

KTU "Santaka". Išklotinė I var.

 

 

 

 

NUTARIMAS

Pateiktam projektui INTEGRUOTAS MOKSLO, STUDIJŲ IR VERSLO CENTRAS "SANTAKA" (techninio projekto pasiūlymai, užsakovas - KTU administracija, projektuoja Gražinos Janulytės-Bernotienės studija, autoriai - Gražina Janulytė-Bernotienė, Rimantė  Lydytė, A. Dlugoborskytė. Pristatomas pakartotinai.) pritarti. Siūlome tolimesniame darbe atsižvelgti į pateiktas rekomendacijas:

2.1. Trūksta novatoriškos  idėjos, pastatas neatspindi naujų technologijų (6 ekspertai).

2.2. Nepritariame perspektyviniam užstatymui K.Baršausko gatvėje  degalinės vietoje, nes jis per daug mechaniškas ir per aukštas (5 ekspertai).

2.3. Įvaža į garažą turėtų būti planuojama iš Slėnio gatvės, išvažiavimas – į K.Baršausko gatvę (3 ekspertai).

2.4. Per mažai vietų automobiliams  (2 ekspertai).

Parengė Jūratė Merkevičienė

(pagal KAUET 2010 04 21 posėdžio protokolą)

 

 

 

 

 


Skaityti komentarus
Rašyti savo komentarą
*
*