KAUNO ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS EKSPERTŲ TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO 2012-11-07 KAUNO ARCHITEKTŲ NAMUOSE, PROTOKOLAS NR.89  1

www.kamane.lt, 2012-11-22

 

Kauko al. 2 ir Radastų g. 1, 3, 3A detaliojo plano sprendiniai. Architektai:  Rytis Vieštautas, Regina Tumpienė, Mindaugas Miliukštis. Užsakovas - UAB "Liūtukas".

POSĖDŽIO DALYVIAI:

Projektų autorius Rytis Vieštautas.                                                                                                                                                 

KAUET nariai: Gražina Bernotienė, Neringa Blaževičienė, Gediminas Jurevičius, Saulius Juškys, Algimantas Kančas, Jolita Kančienė, Audrys Karalius,  Vaidotas Kuliešius, Vygintas Merkevičius, Jonas Minkevičius, Rimvydas Palys, Gintaras Prikockis, Nerijus Stanionis, Linas Tuleikis, KAUET direktorė Jūratė Merkevičienė.

Kiti dalyviai:

Kultūros paveldo skyriaus vedėjas Rimgaudas Miliukštis, KPD Kauno TP vyriausioji specialistė  Rymantė Gudienė, KPD Kauno TP vyr. specialistės  Vilija Skėrienė ir Irma Kiverytė, UAB „Liūtukas“ atstovas Raimundas Marcinkevičius,  UAB „Projektų vystymo grupė“ atstovas Gintaras Kukučionis, architektai: Jūratė Platūkienė, Loreta Janušaitienė, Robertas Čerškus, Milda Jurėnaitė, Ernesta Matulytė.

Spaudos atstovai: Vereta Rupeikaitė („Kauno diena“), Jūratė Anilionytė (LRT), Almantas Bružas (Pilotas.lt).            

Posėdžio pirmininkas: Gediminas Jurevičius.

Posėdžio sekretorė:  Jūratė Merkevičienė.

 

Kauko al. 2 ir Radastų g. 1, 3, 3A detaliojo plano sprendiniai. Architektai:  Rytis Vieštautas, Regina Tumpienė, Mindaugas Miliukštis. Užsakovas - UAB "Liūtukas".

 

G.Jurevičius: Perskaitysiu rekomendacijas, pateiktas per KAUET posėdį birželio 13 d.

1.1. Vizbaro pilaitės vertybinės savybės (neturinčiomis teisinės apsaugos) yra vienos svarbiausių kultūrinių, semantinių, emocinių Kauno naujamiesčio akcentų ( 13 ekspertai).

1.2. Buvusios pilaitės vaizdinys yra labai stiprus net šiandien, kai pastato beveik nebėra ( 8 ekspertai).

1.3. Vizbaro pilaitės materijos nebeliko, todėl jos vietoje galima statyti labai aukšto lygio naujos architektūros pastatą  -  ne butaforiją  (8 ekspertai).

1.4. Jei negalime sukurti lygiavertės kokybės, tai atstatykime Vizbaro vilą. Šiuo atveju įvaizdis svarbiau, negu autentiškumo lūkesčiai (6 ekspertai).

1.5. Siūlome įpareigoti savininką:

-statant naują namą prisilaikyti urbanistinės formantės principo;

       -laikytis Žaliakalnio morfologinės sandaros (aukštis, tūris);

-išsaugoti viešąją erdvę – Naujamiesčio regyklą;

       -statant naują namą pirmenybę teikti viešajai funkcijai (4 ekspertai).

1.6. Naujasis pastatas turėtų būti nepaprastai aukšto architektūrinio lygio, galbūt galėtų išlikti pilaitės citata ( 4 ekspertai).

1.7. Tai miestovaizdžio vizualinė formantė, kurios hierarchiją aukštutinės terasos siluete būtina nustatyti (4 ekspertai).

 1.8. Pritartume sprendimui atstatyti, jei būtų visa reikiama medžiaga, kad nereikėtų užsiimti imitacija ir kurti muliažo (3 ekspertai).

1.9. Griovimo ar išsaugojimo klausimas yra sudėtingas, negalima skubėti, nes tai nėra tik architektų ir paveldo institucijų atsakomybė (3 ekspertai).

1.10. Manome, kad KAUET sukurtas architektūriniams projektams svarstyti, griovimo klausimai ne mūsų kompetencija (3 ekspertai).

 

R.Vieštautas: Užsakovas išsiėmė DP sąlygas. Bus formuojami  2 sklypai iš 4. Šalia esantys 3 gyvenamosios paskirties sklypai bus jungiami į vieną. Komercinės paskirties sklype numatoma 49  proc. gyvenamosios paskirties.

Rodikliai: aukštis - iki 16 m, užstatymo tankis - 0,62, intensyvumas - 1,23  viename sklype, kitame - iki 12 m aukštis, užstatymo tankis - 0,84, intensyvumas - 0,89. 

Panagrinėjome aplinkinį užstatymą - aplink nemažai didelių pastatų: Prisikėlimo bažnyčia, Aušros gyvenamasis kvartalas, futbolo maniežas, biblioteka, kolegijos pastatai.

Manome, kad ant šlaito galėtų atsirasti didesnis tūris, matomas miesto aplinkoje. Analizė rodo, kad siūlomi tankiai ir intensyvumas yra logiški. Buvo stengiamasi, kad komplekso aukštis nebūtų per didelis. 16 m aukštis truputį viršija esamą užstatymą. Siūlomas laipsniškas kilimas aukštyn. Automobilių aikšteles planuojame po visa zona.

Pirmame aukšte planuojame kavinę, komercinius plotus (apartamentus), SPA ir butus. Antrame - penktame - butus ir apartamentus. Kylant į viršų užstatymo plotas mažėja - norime išlaikyti laiptuotumą.

 

               KLAUSIMAI

 

J.Kančienė: Kokios išduotos KPD sąlygos?

A.Karalius: Ar teko dalyvauti paskutinį kartą svarstant Vizbaro pilaitės likimą birželio 7 d.? Jei ne, ar susipažinote su išvadomis ir kaip į jas atsižvelgėte?

R.Vieštautas: Atsižvelgėme į 1.3 ,1.7, 1.9 ir 1.10 punktus. Pirmame aukšte numatome regyklą.

L.Janušaitienė: KPD išduotose sąlygose nurodyta, kad DP sprendinius reikia derinti KPD KTP pasiūlymų stadijoje, sprendinius pateikiant Žaliakalnio 1-os teritorijos kontekste, su gretimų sklypų inventorinėmis ribomis, parodant istorines ir esamas įvažas, Kauko laiptus, laiptus Radastų gatvės tąsoje, apimant viršutinę ir apatinę terasas. “Prašome atkreipti dėmesį, kad sklype yra išlikę buv. Vizbaro pilaitės liekanos, rekonstruotos sovietmečiu pagal A.Sprindžio projektą. Taip pat yra išlikusi vieša erdvė kaip Naujamiesčio regykla. Numatant naujus sprendinius, prioritetu laikyti “viešąją” funkciją, laikytis šios teritorijos morfotipo gatvių ir sklypų apstatymo pobūdžio. “…Pateikti naujų sprendinių vertinimą, kaip galimos naujamiesčio urbanistinės vertybės - vizualinės formantės.

Primenu, kad šiai teritorijai nėra parengtas reglamentas ir spec. planas,  todėl akcentuotas kraštovaizdis, kontekstas ir t.t.

L.Tuleikis: Ką žinote apie projekto priešistorę- konkurso rezultatus?

R.Vieštautas: Mes atsižvelgėme į konkurso rezultatus. Laimėjo naujos architektūros pastatas, todėl ir mes tokį siūlome. Mūsų pasiūlymas neužkerta kelio  rengti architektūrinį techninio projekto konkursą.

L.Tuleikis: Parašau parodyti, kur esamos sienos.

R.Vieštautas: Po esamu pastatu nesirausiame – automobilių aikšteles rengiame šalia.

G.Prikockis: Kas nulėmė tokią paskirtį - didelė komercinė, maža gyvenamoji?

R.Vieštautas: Tokios paskirties proporcijos yra jau dabar. Sunku būtų jas keisti, juo labiau kad tokios buvo KAUET rekomendacijos.

V.Merkevičius: Ar bandėte suskaičiuoti, kokio dydžio plotai bus tie 51 ir 49 proc. raudonajame sklype?

R.Vieštautas: Viskas tilps.

G.Prikockis: Prašau planuose parodyti viešosios paskirties, komercines  patalpas.

R.Vieštautas: Tai komerciniai apartamentai.

A.Kančas: Ar automobilių vietos tenkina visus poreikius?

R.Vieštautas: Taip.

R.Stanionis: Koks  sklypo bendras plotas?

R.Vieštautas: Sklypo bendras plotas – 2800 kv. m.

N.Blaževičienė: Ar bus užtikrinta reikiama gyvenamųjų patalpų insoliacija?

R.Vieštautas: Taip.

J.Minkevičius: Ar sklypai priklauso skirtingiems savininkams?

R.Vieštautas: Ne. Tie trys sklypai bus sujungti į vieną.

G.Prikockis: Kodėl toks keistas išorės kontūras, apribojantis tolesnes architektūrines galimybes?

R.Vieštautas: Jis būtent toks, kad ateityje architektams būtų palikta didesnė laisvė.

N.Blaževičienė: Ar jums atrodo, kad siūlomas tūris kurs norimą emociją?

R.Palys: Du sklypai suformuoti dėl juridinių dalykų ar bus sujungti į vieną?

R.Vieštautas: Ir dėl juridikos, ir padeda formuoti architektūrą. Tokiu pačiu principu kaip posesijos senamiestyje.

 

               PASISAKYMAI

 

N.Blaževičienė: Naujam sklypo užstatymui pagrįsti pasitelkta iš esmės klaidinga situacijos interpretacija pernelyg plačiame Žaliakalnio kontekste. Pateiktuose pasiūlymuose nesiekiama įvardinti pagrindinius esamos situacijos vizualinio, emocinio, semantinio formavimo akcentus (formantes), kurie pagrįstų abejones keliančius detaliojo plano sklypo bei statinių rodiklius. Manau, kad intensyvumas ir tankis per dideli - turėtų būti peršviečiamų vietų.

G.Bernotienė: Manau, pirmiausia reikėtų aptarti pagrindines taisykles, o jau paskui imtis architektūros paieškų. Reikia išnagrinėti konkurso medžiagą ir idėjas, mastelio ir silueto klausimus.

Siūlomas variantas nepriimtinas, nes:

-          nėra siluetinio sprendimo;

-          labai būtinas ženkliškumas (atpažįstamas);

-          akcento- dominantės sampratos įgyvendinimas-  istoriškai čia buvo liekna dominantė.

G.Jurevičius: Trūksta užstatymo tankio bei intensyvumo pagrindimo, šie rodikliai atrodo per dideli. 3D vaizdai labai schematiški. Akivaizdu, kad pastato tūris neformuoja lygiavertės kokybės silueto. Tūris iškrenta iš Žaliakalnio užstatymo mastelio, beveik atkartoja bibliotekos siluetą.  Makete per medžius nematyti pastato. Sprendžiant iš planų, planinė struktūra galėtų būti, o architektūra – ne.

S.Juškys: Manau, DP rodikiai turėtų būti pakoreguoti, išskaičiavus viršutinio aukšto plotą. Pastato tūris per didelis - didžiausia altitudė – 12 m, tą įrodo ir tūrio lyginimas su Prisikėlimo bažnyčia. Prisikėlimo bažnyčia, bendrabutis, biblioteka - objektai, skirtingai veikiantys panoramą. Neįsivaizduoju šio namo tamsios spalvos. Planinis sprendimas galėtų būti, bet vizuali išraiška netenkina.

Pastato tūris ir aukštis turėtų būti kontekstualūs su Radastų gatvės ir Kauko al. išklotinėmis bei užstatymu.

A.Kančas: Tai neeilinė vieta, ir visi norime, kad pastatas čia stovėtų neeilinis. Nesuprantama, kodėl neįgyvendinamas konkurso nugalėtojų darbas, kuris buvo modernus ir kūrė formantę. Esminis dalykas buvo tai, kad jis turėjo įsimintiną, ženklišką siluetą ir galimybę tapti ženklu. O čia matome tik išdėstytus plotus. Todėl siūlau grįžti prie konkurso laimėtojo “karūnos” ir tinkamo mastelio.

J.Kančienė: Urbanistinė analizė dirbtinai pritempta, neatitinkanti tikrovės. Stambūs tūriai - tai visai kita urbanistinė situacija, be to, jie nėra matomi iš naujamiesčio. O šis matomas iš daugelio taškų.

Sklypas užstatomas pernelyg intensyviai. Penkiaaukštis daugiabutis tokioje mažoje teritorijoje neatitinka urbanistinio konteksto. Automobilių požeminė aikštelė visų poreikių nepatenkins, o gatvelės aplink biblioteką ir taip pilnos mašinų.

Nėra vizualinio ryšio su aplinka. Tūris galėtų būti terasinis, kad gyventojai galėtų mėgautis reginiais ne tik pro langus. Siūloma penktame aukšte įrengti “sultono” apartamentus. O viešam naudojimui bus prieinamas tik pirmas aukštas. Viršuje galėtų būti įrengta vieša regykla - kavinė su apžvalgos aikštele ar kas kita.

A.Karalius: Žaliakalnio morfotipo radikaliai neatitinka nei objekto struktūra, nei mastelis, nei ritmika

- jis neturi nė vieno urbanistinės formantės požymio: nei silueto, nei darnos su kontekstu, nei formos, nei spalvos, nei ženkliškumo apskritai;

-projektas neapteikia santykio su kontekstu, vizualinės integracijos į miesto panoramas;

- projektas pateiktas vizualiai nekorektiškai.

Projektui absoliučiai nepritariu.

V.Kuliešius: Per dideli DP rodikliai- sklypo užstatymo tankumas,intensyvumas. Pastato mastelis šiai vietai netinkamas-per stambus.

-Pastatas netampa urbanistine dominante, neformuoja silueto, kaip  buvusio konkurso nugalėtojų siūlytame projekte. Siūlomo tūrio siluetas vizualizacijose susiprojektuoja į neaiškią dėmę.

-Nedera viešos erdvės ir apartamentų kaimynystė pirmame aukšte.Šiuo atveju prioritetas-viešoji erdvė.

-Pastatas stokoja architektūrinės urbanistinės idėjos -menkai reaguojama į šlaito kaimynystę bei esamo kvartalo užstatymą).

Pateiktiems architektūriniams projektiniams pasiūlymams ir DP rodikliams – sklypo užstatymo  tankumui ir intensyvumui - nepritariu. 

V.Merkevičius:

1.Projektiniai pasiūlymai nekuria urbanistinės formantės - siluetas neišraiškingas, tūris, nors ir skaidomas, per daug masyvus.

2. DP atliktas nekorektiškai – 51 proc. komercinių patalpų nebus pasiekta, nes apartamentų negalima laikyti komercinėmis patalpomis.

3. Siūlyčiau DP rengti ne konkrečiam pastatui, o universalų (kas galima, ko ne ir t.t.)

4. Siūlau pasinaudoti proga, kad šiuo metu rengiamas miesto BP, ir sklypus sujungti į vieną, projektuoti pastatą  vieningą ir lakonišką.

J.Minkevičius: Tai bene vertingiausia vieta visame naujamiestyje. Nebėra vilties atstatyti senąją kokybę, reikia kurti naują. Matyt, uždavinys autorių pečiams per sunkus. Konkurso rezultatai nepatenkino visuomenės plačiąja prasme. Pastato daugiafunkciškumas apsunkina sprendimą iš esmės. Bet kalbant apie estetinę meninę kokybę - būtina išlaikyti buvusį lygį, siluetą - menišką, emocingą, įtaigų. Reikia aukščiausios architektūrinės kokybės.

Viešas interesas potencialiai neatspindėtas visai, “spiritus locus” nėra, projektas neatitinka jokių reikalavimų. Projektui nepritariu.

R.Palys: Esu kategoriškai prieš F.Vizbaro pilaitės griovimą. Pasiūlymams nepritariu iš esmės:

- neatsakyta į anksčiau vykusio posėdžio rekomendacijas;

- siūlomas 5 aukštų tūris per aukštas;

- tūris didžiulis ir grėsmingas - nedera su kvartalo morfologija;

- iš viso nesukurtas  pakaitalas, vertas Vizbaro pilaitės.

Kiekvienas miestas saugo savo atmintį. Čia - aukščiausio lygio scena, joje bet kas netinka. Turi būti semantinis ženklas. Mūsų pragmatizmas, tradicijų, romantikos atsisakymas - labai negatyvus. Istorinių ženklų atsisakymas rodo kultūrologinę degradaciją.

Konkursą laimėjęs projektas turėjo gerą siluetą, o beveidžiams tūriams nepritariu.

G.Prikockis: “Buvusios pilaitės vaizdinys yra labai stiprus net šiandien, kai pastato beveik nebėra“- šis teiginys nusako mano jauseną. Ir dabar negaliu tvirtai pasakyti, ar reikia atkurti buvusią „pilaitę“, ar  formuoti naują simbolį - ikoną.

Visiškai pritariu prof. Minkevičiui, kad čia išskirtinė ir labai svarbi vieta. Manau, jog reikia naujo konkurso. Tai dar kartą sutelks pačias stipriausias architektų pajėgas.

Kalbant apie DP, manau, kad truputį per didelis tankumas, intensyvumas ir aukštingumas. Nepatinka 5-tas aukštas.  Labai svarbu, kad procesas būtų skaidrus - komercija turi būti aiškiai išreikšta, jei ji bus.  Manau, nereikia teritorijos skirstyti į du sklypus - formuoti vieną reikiamos paskirties sklypą. Procedūriniai dalykai neatrodo labai grėsmingai. DP turėtų būti abstraktesnis.

N.Stanionis: Projektas svarstomas per anksti - koncepcijos stadijos. Manau, kad šioje stadijoje DP reikia papildyti režimus šiais duomenimis:

1. papildyti gretimybėmis, informacija apie kaimyninius sklypus;

2. nurodytas aukštis per didelis, o tankumas ir intensyvumas normalus;

3. nurodyti preliminarią pastatų vietą;

4. papildyti tūrio sudalijimo reikalavimu;

5. paskirtis - gyvenamasis namas, 1-as aukštas turi būti skirtas naudotis šio namo gyventojams;

6. didesnė, suteikianti daugiau laisvės, užstatymo zona.

L.Tuleikis: Prie šio projekto dirbau kelerius metus. Mūsų biuras šiai vietai yra parengęs 3 projektus, ir mano nuomonė gali pasirodyti šiek tiek šališka.

Pristatytame projekte daug elementarių klaidų (aukštų planai neatitinka vizualizacijų, planuose nėra konstruktyvo, automobilių aikštelės neatitinka virš jų esančio pastato struktūros), todėl kyla abejonių dėl pateiktos medžiagos tikrumo.

Nepaisant šių neprofesionalumo apraiškų, nepristatyta medžiaga, kaip sprendiniai įsilieja į miesto siluetą (iškreiptos kompiuterinės vizualizacijos to tikrai neparodo), nes vieta gerai matoma iš daugelio svarbių miesto taškų. Siūlymas kurti dėžės profilio siluetą šiai vietai netinkamas, net semantiškai čia užkoduotas stipraus silueto sprendinys. Pasiūlyme nematyti jokios idėjos, derinimosi prie aplinkinio užstatymo. Plane matyti įdomių erdvių, bet bendra darna panaši į kratinį. Siūlomas architektūrinis kodas labai prastas - pasiūlymui sunku pritarti.

 

G.Jurevičius: Pasisakymai baigti, gal dar kas nors nori tarti žodį?

J.Kančienė: Noriu priminti, kad 1998 m. kartu su A.Miškiniu ir N.Tolvaišiene atlikau šio sklypo ekspertizę. Buvo nuspręsta pritarti viešbučio įrengimui, tūrio už išlikusios pietinės dalies išplėtimui, Vizbaro pilaitės pietinio ir vakarinio fasadų atkūrimui bei vidaus pertvarkai. Nors  padėtis iš esmės pasikeitė, kai buvo nutarta pastatą griauti, bet sklypą savininkas įsigijo tuo metu, kai šios išvados galiojo. 

A.Kančas: Aš nesuprantu, kodėl toliau neplėtojamas konkurą laimėjęs darbas.

G.Jurevičius: Gal užsakovas galėtų atsakyti?

R.Marcinkevičius: Nesame nusistatę nė prieš vieną darbą.

R.Čerškus: Nebeaiškios KAUET funkcijos - gal mes tuščiai renkamės? Reikia iš principo skatinti kultūrologiją ir ideologiją. Kaune yra ne vienas memorialinis muziejus: J.Gruodžio muziejus yra F.Vizbaro projektuotame pastate, kaip ir A.Kačanausko. Dabar mums suteikta unikali galimybė įamžinti išskirtinį kūrėją Feliksą Vizbarą - tai būtų paminklas architektūrai ir Kaunui.

J.Janušaitienė: Architektūrinė visuomenė konkurso metu lyg pritarė pilaitės nugriovimui. Tuo metu reikėjo ryžtingiau stabdyti griovimą. KPD sąlygose reikalaujama, kad ypatingose vietose DP turi būti pristatomas su architektūra ir vizualizacijomis. Čia tai yra privaloma, ką ir matome. Autorius savo matymą išreiškė makete - tūris kaip kumštis.

 KPD sąlygose reikalaujama, kad dominantė būtų iš naujamiesčio pusės - reikia įtikinti šiuo aspektu. Turi būti numatytos viešos apžvalgos vietos ir su jomis susijusios vietos automobiliams.

R.Palys: Mano nuomone, vienintelė sąlyga - regeneruoti rotondą, už jos galima plėsti naujus tūrius.

G.Jurevičius: Pagrindinės pastabos buvo dėl silueto, mastelio, užstatymo intensyvumo ir tankumo. Nutarime ekspertrų nuomonės bus pateiktos konkrečiau. Ačiū visiems.

 

               NUTARIMAS

 

1. Apsvarstę projektą Kauko al. 2 ir Radastų g. 1, 3, 3A detaliojo plano sprendiniai (architektai:  Rytis Vieštautas, Regina Tumpienė, Mindaugas Miliukštis, užsakovas - UAB "Liūtukas"),

rekomenduojame  atsižvelgti į ekspertų išsakytas pastabas:

 

1.1. Objektas neturi nė vieno urbanistinės formantės požymio: nei silueto, nei darnos su kontekstu, nei formos, nei spalvos, nei ženkliškumo apskritai (10 ekspertų).

1.2. Sklypas užstatomas pernelyg intensyviai -  per didelis užstatymo tankis, intensyvumas (6 ekspertai).

1.3. Žaliakalnio morfotipo radikaliai neatitinka nei objekto struktūra, nei mastelis, nei ritmika (6 ekspertai).

1.4. Pateiktam projektui iš esmės nepritariame (6 ekspertai).

1.5. Pristatytas pastatas stokoja architektūrinės - urbanistinės idėjos (5  ekspertai).

1.6. Penkiaaukštis daugiabutis tokioje mažoje teritorijoje neatitinka urbanistinio konteksto - aukštis per didelis (4 ekspertai).

1.7. Neatsižvegta į anksčiau atliktus darbus šia tema - ekspertizes, svarstymus, konkursus (4 ekspertai).

1.8. Projektas nepateikia santykio su kontekstu, vizualinės integracijos į miesto panoramas (4 ekspertai).

1.9. Tokia planinio sprendimo struktūra  galėtų būti, bet vizuali išraiška netenkina (3 ekspertai).

1.10. Tūris nedera prie Žaliakalnio užstatymo mastelio, siluetas vizualizacijose susiprojektuoja į dėžę (3 ekspertai).

1.11. Sklypo naujam užstatymui pagrįsti pasitelkta iš esmės klaidinga situacijos interpretacija pernelyg plačiame Žaliakalnio kontekste (2 ekspertai).

1.12. Nesuprantama, kodėl neįgyvendinamas konkurso nugalėtojų darbas, kuris buvo ir modernus, ir kūrė formantę (2 ekspertai).

1.13. Viešos pirmo aukšto patalpos turėtų būti skirtos naudoti namo gyventojams  (2 ekspertai).

1.14. Siūlytume  DP rengti ne konkrečiam pastatui, o universalų (2 ekspertai).

1.15. Siūlome naudojantis proga, kad šiuo metu rengiamas miesto BP, sklypus sujungti į vieną ir pastatą projektuoti vieningai (2 ekspertai).

 1.16. DP atliktas nekorektiškai – apartamentų negalima laikyti komercinėmis patalpomis. (V.Merkevičius).

 1.17.  Detalųjį planą reikia papildyti gretimybėmis, tūrio sudalijimo reikalavimu, nurodyti preliminarią pastatų vietą (N.Stanionis).

1.18. Esu kategoriškai prieš F.Vizbaro pilaitės griovimą. Istorinių ženklų atsisakymas rodo kultūrologinę degradaciją (R.Palys).

 

 

Gediminas Jurevičius

Jūratė Merkevičienė


Skaityti komentarus
Rašyti savo komentarą
*
*