KAUNO ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS EKSPERTŲ TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO 2012-10-24 KAUNO VERSLO RŪMUOSE, PROTOKOLAS NR.88  0

www.kamane.lt, 2012-11-09

Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų tarybos posėdyje buvo svarstoma teritorijos Karaliaus Mindaugo pr. 35, 37, 38 preliminarūs detalieji planai.

Pristatė UAB „Miesto planas“ ir  Gintautas Natkevičius  (UAB “Natkevičius ir partneriai”). Užsakovas - UAB Kauno verslo rūmai.

POSĖDŽIO DALYVIAI:

Projektų autoriai: Evaldas Barzdžiukas, Nerijus Stanionis, Gintas Natkevičius.                                                                   

KAUET nariai: Gintaras Balčytis, Evaldas Barzdžiukas, Gražina Bernotienė, Jurgis Bučas, Saulius Juškys, Algimantas Kančas, Vygintas Merkevičius, Jonas Minkevičius, Gintaras Prikockis, Nerijus Stanionis, Dalius Šarakauskas, Linas Tuleikis, KAUET direktorė Jūratė Merkevičienė.

Kiti dalyviai:

Mero padėjėjas Aurimas Ramoška, KPD Kauno TP vyriausioji specialistė  Rymantė Gudienė, KPD Kauno TP specialistė Vilija Skėrienė,  Urbanistikos skyriaus vedėjas Nerijus Valatkevičius,  Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja Meilė Nistelytė, teisininkė Jurgita Gelažienė, architektai Adomas Rimšelis, Aurimas Ramoška, Kęstas Vaikšnoras, S.Gudas.

Spaudos atstovė: Vereta Rupeikaitė („Kauno diena“).

Posėdžio pirmininkas Dalius Šarakauskas.

Posėdžio sekretorė  Jūratė Merkevičienė.

 

TERITORIJOS KARALIAUS MINDAUGO PR. 35, 37, 38 PRELIMINARŪS DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI. Pristatė UAB „Miesto planas“ ir  Gintautas Natkevičius  (UAB “Natkevičius ir partneriai”). Užsakovas - UAB Kauno verslo rūmai.

 

J.Merkevičienė: Pirmiausia dalyvavusiems konkurse architektams noriu padėkoti už indėlį į Kauno centro analizę. Manau, konkursas pavyko.

Kolega Alvydas Steponavičius serga, todėl elektroniniu paštu atsiuntė savo pasiūlymą. Jis konstatuoja, kad šioje vietoje jau svarstėme tokios pačios programos objektą, kurį projektavo A.Kančas,  o dabar  svarstysime kito autoriaus pasiūlymus. Interesų konfliktą siūlo pateikti Etikos komisijai.

Klausimą spręsti perduodu posėdžio pirmininkui Daliui Šarakauskui.

D.Šarakauskas: Manau, kad dar ne kartą teks vertinti įvairius objektus tose pačiose vietose, pasikeitus sklypų savininkams, projektuotojams ar sprendiniams. Ar yra pritariančių Alvydo pasiūlymui? Nėra, todėl projektą svarstysime. Noriu atkreipti dėmesį, kad pateiktos medžiagos apimtis pakankama. Siūlau visu rimtumu žiūrėti į pateiktą detalųjį planą (toliau tekste DP), nes jis apibrėžia, jog vėliau sklype projektuojami tūriai galės būti tik tokie, kokie pasiūlyti Ginto Natkevičiaus pateiktame makete. Norint projektuoti kaip nors kitaip, teks iš naujo rengti DP.

N.Stanionis: DP buvo patvirtintas 2006 m., nuo to laiko pasikeitė programa, sumažėjo apimtys. Teritoriją sudaro 3 sklypai - du priklauso UAB Kauno verslo rūmams, vienas - UAB “Fugetė”.

UAB “Fugetė” priklausantis sklypas yra apie 3000 kv. m, jame  planuojama  6000 kv. m bendrojo ploto. Pirmame aukšte numatomos kavnės ir parduotuvės, kituose - biurai. Intensyvumas - 2.

Vidurinis sklypas yra apie 4400 kv. m, planuojama 8800 kv. m bendrojo ploto. Intensyvumas apie 2. Funkcija tokia pati.

Trečiasis sklypas, kuriame jau stovi viešbutis “Respublika”, yra apie 8000 kv. m. Planuojama viešbutį rekonstruoti, išgriaunant vidurinę dalį, viename bokšte įrengti 120 kambarių viešbutį, kitame - 150 kambarių studentų bendrabutį - iš viso apie 21 000 kv. m bendrojo ploto.

Su savivaldybe pasirašyta organizatoriaus teisių ir paslaugų perdavimo sutartis ir gautas planavimo sąlygų sąvadas. Šiuo metu vyksta koncepcijos rengimo etapas. Todėl šis projektas svarstomas KAUET.

E.Barzdžiukas: Pagrindiniai koncepcijos veiksniai:

-          atstatyti Spaustuvininkų gatvės tąsą,

-          respektuoti Karmelitų gatvės tąsą,

-          palikti esamą viešbučio aukštingumą,

-          Karmelitų gatvės perimetrinį užstatymą.

Algimanto Kančo projektas buvo kritikuojamas dėl ištisinės sienos, kurią sukūrė perimetrinis prospekto užstatymas. Mūsų siekis buvo įstrižą Karmelitų gatvės trąsą sukirsti su stačiakampe struktūra. Ta struktūra išeina į Karaliaus Mindaugo pr. ir dirbtinai nekuria prospekto perimetro. Tai mūsų pagrindinė koncepcija.

Eismo organizavimas. Transportas  į sklypus galėtų vykti  iš prospekto per atstatytąją Spaustuvininkų gatvės tąsą.  Dešinėn - į buv. viešbučio kiemą per pandusą, kairėn  – pandusu žemyn į požeminį garažą. Antžeminės automobilių aikštelės vietos numatytos Karmelitų gatvėje.

Vizualinės apžvalgos taškai:  nuo Aleksoto tilto, pėsčiųjų tilto į salą, nuo arenos, Čiurlionio tilto. Projektuojami tūriai įterpti į aplinką pasitelkus naują 3D programą - matyti tikras naujų tūrių aukščių su miesto dominantėmis santykis.

G.Natkevičius: Kauno plano architektai rengia naują DP ir manęs paprašė panagrinėti išklotinę, nes  esu parengęs “Respublikos” viešbučio rekonstrukcijos pasiūlymus. Ši vieta dviprasmiška, daug kartų nagrinėta, tam laikui buvo rastos architektūrinės sėkmės, bet dabar programa mažėja - reikia naujų sprendimų. Gal ir gerai, kad tie didieji pokyčiai neįvyko.

Išgriovus “Respublikos“ vidinį tūrį, lieka dvi “pastatytos knygos”. Taip paliekamas, pro kurį  iš miesto matoma krantinė. Pristatome 4 variantus :

  1. Ekstravagantiški tūriai - kokybiška kvartalo architektūra, per mažas apžvelgiamumas.
  2. Lieka dviprasmybė, siūlomi tūriai nesusikalba su likusiu kvartalu.
  3. Manome, kad pateiktas perimetrinis užstatymas yra neperspektyvus.
  4. Tęsiame kvartalą stačiakampiais tūriais, yra matymo taškai - matyti smetoninė architektūra. Nuramintas genplanas. Tūrių kompozicija padeda neutralizuoti “Respublikos” viešbučio tūrį. Tūriai mažėja tokia seka: arena, garažas, viešbutis, … Pero bokštas. Norisi, kad iki S.Daukanto gatvės užstatymas pažemėtų. Tai DP sprendiniai, fasadų architektūros ieškoti nebandėme. Tuos tūrius vėliau galės plėtoti kiti architektai.

Buvo įdomu panagrinėti šią situaciją.  Mums pasirodė, kad pats sklypas yra dviprasmiškas - prieina iki pat krantinės. Atrodė pozityvu, kad prieš pastatų tūrius atsiranda erdvės. Toks kelias neužkerta galimybės plėtotis ir degalinei.

Pasiūlymus rodėme ir KPD – gavome pastabų dėl perimetrinio užstatymo nebuvimo.  Tą galima būtų padaryti pirmo aukšto lygyje. Mažosios architektūros nerodėme, nes nėra net fasadų.

D.Šarakauskas: Ar programa yra aiški?

G.Natkevičius: Programa yra tik viešbučiui ir bendrabučiui. Kitur pirmame aukšte turėtų būti komercija, aukščiau - biurai. Patikslintume vėliau.

G.Bernotienė: Ar yra tų variantų rodikliai?

G.Natkevičius: Visų variantų rodikliai panašūs. Visi atitinka planavimo programą.

L.Tuleikis: Prašau parodyti DP  užstatymo ribas. Gintui -  kodėl neparodyti fasadų sprendiniai?

E.Barzdžiukas: (rodo ribas).

D.Šarakauskas: Negalima būtų pastatų blokuoti, jei jie priklausytų skirtingiems savininkams, o dabar  galima.

G.Natkevičius: Mūsų siūlomu atveju viskas gali vykti, neatsižvelgiant į kaimynus. Atsakymas Linui - kai nėra programos, kokie gali būti fasadai.

N.Valatkevičius: Techninio projekto stadijoje užstatymo zona gali keistis, bet negali keistis rodikliai. Ateityje tie tūriai galėtų ir blokuotis, įvertinus trečiųjų asmenų interesus. Statybų įstatymas leidžia tai  daryti.

G.Balčytis: Ar galiojantis DP neleidžia daryti tokių sprendimų? Kodėl DP perdaromas?

E.Barzdžiukas: Dėl kelių priežasčių:

- sumažėjo apimtys;

- pasikeitė funkcija - išnyko gyvenamoji;

- dėl gyventojų protestų.

N.Valatkevičius: Dabar galiojančiame DP nurodyti klaidingi rodikliai, todėl juo sunku vadovautis, o parengti TP iš viso neįmanoma. Ištaisyti savo klaidas - garbės reikalas. Tai viena pagrindinių priežasčių, dėl kurių iš naujo rengiamas DP. Grafinė dalis teisinga, tekstinė -  ne. Kitais būdais tą pataisyti nėra galimybės, tik rengiant naują DP. Gerai, kad sumažėjo apimtys.

G.Bernotienė: Ar yra automobilių aikštelių schema?

E.Barzdžiukas: Po dviejų sklypų užstatymu numatyti vieno aukšto garažai, į kuriuos patenkama iš ūkio kiemo, išlaikant 15 m nuo esamo užstatymo.

J.Bučas: Kokia programa galėtų būti Prabavimo rūmų vietoje?

E.Barzdžiukas: Jie jokių norų neturi ir atsisakė derinti blokavimą. Saulius Juškys prieš 20 m. buvo pasiūlęs priimtiną S.Daukanto gatvės užstatymą.

A.Kančas: Sakėte, kad programa sumažėjo maždaug trečdaliu. Kiek konkrečiai?

E.Barzdžiukas: “Fugetei” priklausantis sklypas yra apie 3000 kv. m, jame  planuojama  6000 kv. m bendrojo ploto. Intensyvumas - 2.

Vidurinis sklypas yra apie 4400 kv. m, planuojama 8800 kv. m bendrojo ploto. Intensyvumas -  apie 2.

D.Šarakauskas: Koks aukštingumas?

E.Barzdžiukas: Visur 26 m, viešbučio aukštis – 40 m be antstato.

G.Natkevičius: Nuo pilonų antstatus norėčiau nuardyti.

G.Prikockis:  Ar svarstėte galimybę sumažinti “Respublikos” viešbučio aukštį? Dabar KPD saugoma zona praplėsta. Kaip tai koreliuoja su jūsų sprendiniais?

G.Natkevičius: Yra tam tikra dviprasmybė. Ar pastatų aukštis turi būti 26 m, ar gali likti toks, koks yra? Užsakovas mažina programą, atsisako ploto prie gatvės. Ar galima jį dar spausti? Jei viešbučio pilonų aukštį mažinsime, bus bloga proporcija. Tada geriau visai nugriauti.

V.Skėrienė: Aukštybinių pastatų spec. plane nurodyta, kad projektuojamų pastatų aukščio ir pločio santykis turi būti 1/5.

N.Valatkevičius: Šis reikalavimas taikomas projektuojamiems, o ne esamiems pastatams.

G.Natkevičius: “Britanikos” viešbutyje šis klausimas dar aktualesnis - ten daugiau nenaudingo ploto.

A.Kančas: Ar abiejų viešbučių aukštai panašaus aukščio?

G.Natkevičius: Taip.

 

PASISAKYMAI

 

G.Balčytis: Mano supratimu, geras toks DP, kuris leidžia architektui kurti kiek įmanoma geresnę ir įdomesnę architektūrą. Šiuo atveju nurodomos užstatymo vietos labai apriboja architekto galimybes rasti tinkamą sprendimą.

Siūloma užstatymo koncepcija yra galima, tačiau galimi ir kiti komponavimo variantai. Manau, „Respublikos“ korpusas galėtų išlikti esamo aukščio. Bokštai, išgriovus vidurinę dalį, liktų kaip vietos aukštybinės dominantės. Kiti siūlomi pastatų tūriai kol kas nesubalansuoti, taigi vietos paieškoms dar yra.

Manau, reikalavimas atstatyti Karmelitų gatvę yra nepagrįstas ir netinkamas. Reikia žiūrėti į esminę šios vietos pertvarką urbanistine prasme, gal gatvelė galėtų būti traktuojama kitaip, nebūtinai ją atstatant.

G.Bernotienė: Pritariu planavimo programos sumažinimui, viešbučio išdalijimui į du blokus. Jų aukščio siūlyčiau nemažinti.

Dviejų naujų tūrių užstatymas pagal proporcijas nedera su viešbučio tūriu, nerastas ir aukščių santykis.  Abejoju, ar pavyks atstatyti ir respektuoti Karmelitų gatvelę. Visai nepagrįsta Karaliaus Mindaugo prospekto -  skvero paskirtis, formali landšaftinė architektūra. Pritarčiau architektų sumanymui „prikabinti“ pastatus prie miesto, bet būdų prisijungti prie  laisvos teritorijos nerastai. Čia svarbiausia išspręsti erdvės prie prospekto užduotį.  Šioje vietoje labai  svarbi erdvės suvaldymo samprata.

J.Bučas: Pritariu tam, kad prospekto išklotinė būtų užstatyta žemėjančiais tūriais link S.Daukanto gatvės. Pritariu Karmelitų gatvelės eksponavimui ir ervės sukūrimui prieš projektuojamus tūrius - tai papildytų žaliuosius plotus ir susietų naująjį užstatymą su visa vizualiąją žaliąja naująja miesto erdve kaip su nauju kraštovaizdžio architektūros reiškiniu.

Šių statinių grupę reikėtų vertinti besiformuojančiame naujo centro kompoziciniame kontekste. Būtina ieškoti galimybės statinių architektūros kokybinės raiškos, susietos su kita salos ir prospekto bei S.Daukanto ir A.Mickevičiaus gatvių kampine mažaaukšte užstata, galimybių.

S.Juškys: Pritariu G.Balčyčiui, kad DP turėtų būti laisvesnis ir suteiktų architektui daugiau galimybių. Pritariu Karmelitų gatvelės perimetriniam užstatymui - galėtų būti 6 m atstumais tarp užstatymo ribų, tai leistų pastatus sujungti stiklo jungtimis, jei atsirastų poreikis. Galėtų atsirasti jungtys trečio aukšto lygyje. Siūlomų statinių tūriai, nors ir žemesni, atrodo labai stambūs.

A.Kančas: Pozityvu, kad programa trečdaliu sumažėjo. Manau, kad tūrių komponavimo principas klaidingas. Jie išdėstyti taip, lyg stovėtų užmiestyje, pvz. prie “Megos”. Tūriai išdėstyti chaotiškai, tarpuose atsiveria naujamiesčio kiemai. Tai priemiesčių urbanizmas, o turėtų būti miesto. Iš principo nerastas užstatymo kodas.

Karmelitų gatvelės užstatymas galėtų būti raktas teritorijai sutvarkyti. Perimetrinis užstatymas galėtų būti kokių 5-6 aukštų, panašus į kampinį Pero namą.  Manau, klaidinga pasirinkti vieną funkciją - biurų pastatai vakare ištuštėtų ir  liktų tamsūs. Gyvenamoji funkcija suteiktų šiai teritorijai gyvybės.

Viešbučio vidinės dalies išgriovimas pozityvus - lieka du atskiri tūriai.

V.Merkevičius: Pritariu programos (tankio ir intensyvumo) sumažinimui, užstatymo ažūriškumui, viešbučio vidinio tūrio išardymui, viešbučio aukštingumui – 40 m, komercinei (vienalytei) funkcijai. Abejoju dėl taškinio užstatymo pobūdžio ir aukštingumo.

Manau, kad DP turi būti universalus, neturi diktuoti architektūros, nurodant užstatymo pobūdį pagal vieną siūlomą užstatymo variantą. DP turi nurodyti, kur ir ko negalima, o ne lemti užstatymo pobūdį.

J.Minkevičius: Tai didžiausias pastarojo laiko ansamblis - ypatingos reikšmės ir atsakomybės objektas - naujas miesto centras. Architektūra turėtų būti kūrybiška, bet čia požymių dar nematau. Manau, kad nebėra prasmės gaivinti Karmelitų gatvę. Tai turėtų būti naujas kvartalas su naujomis galimybėmis - sprendinys turėtų kontrastuoti su naujamiesčiu. Naujas centras ir nauja kokybė.

G.Prikockis: Nepritariu monofunkcijai -  čia reikėtų visuomeninių funkcijų. Galbūt valstybė galėtų išpirkti šį sklypą?

Gatvelės nebėra - ji išnyko su kepykla, bet jos respektavimas nuteikia optimistiškai. Tūrių skaidymas pozityvus- gražūs ryšiai su esama architektūra. Svarbus būtų centrinio tūrio suradimas.

Nuardžius viešbučio žemąjį tūrį iš Gedimino gatvės, viešbutis šioje gatvėje taps nekontekstualiu megatūriu. Žemesnė dalis buvo privalumas. Bendrose panoramose dviejų vienodų viešbučio bokštų kompozicija kelia abejonių. Manyčiau, reikėtų palikti jų esamą aukštį – 46 m.

Tai ypač aktuali vieta - reikia ieškoti bendro kodo ir spręsti mažąją architektūrą.

J.Merkevičienė: Perskaitysiu A.Steponavičiaus atsiųstą komentarą:

      “ -     DP apimties medžiaga pakankama svarstyti.

-          Ypač svarbiai miesto sąlyčio su upe vietai svarstyti turėtų būti pateiktas  architektūrinis- urbanistinis projektas. Jame matytųsi, kas bus panaikinus degalinę, kaip miestelėnai prieis prie upės, ką jie ras prieigose, krantinėje, kanale? Ką matys atstatytos Karmelitų gatvės praeiviai?

-          Reikia dar kartą pranešti savivaldybei, jog litas, įdėtas į miesto centro. architektūrinio- urbanistinio modelio sukūrimą, atneš šimteriopą grąžą. Didesnę nei politinių akcijų: Parodos kalno rekonstrukcija, Brastos g. tilto, Kongresų rūmų...

 Pritarčiau DP pasiūlymams, jei prieš rengiant TP būtų atlikta ši analizė.”

D.Šarakauskas: Manau, kad Karmelitų gatvės respektavimas tik deklaratyvus. DP susiejimas su mums pateiktu variantu būtų įmanomas tik turint konkrečią programą. O dabar taip užkirsti kelią plėtrai -  negatyvu. “Respublikos” viešbučio tūris negadina perspektyvų. Manau, kad monofunkcija yra blogai, tuo labiau, kad nėra programos. Labai opi problema - blokavimas. Būčiau perimetrinio užstatymo šalininkas, bet negirdėjau įtikinamo pasiūlymo.

Reziume: jei nėra aiškios  programos, detalusis pernelyg  kietas ir orientuotas į vieną variantą.

L.Tuleikis: Pristatyta medžiaga                            nelepina informacijos gausa, tad sunku kalbėti apie siūlomo kvartalo charakterį, apie jo santykį su arena ir “Akropolio” kompleksu, su žmogumi. Iš siūlomos tūrių kompozicijos sunku spręsti apie architektūrinių sprendinių kokybę, neperskaitoma užstatymo kompozicijos idėja, tik aišku, kad sprendiniai ignoruoja Karmelitų gatvelę ir paverčia ją pravaža, o ne gatve. Siūlomi sprendiniai neparengia harmoningos senamiesčio jungties su sala bei arenos kompleksu. Tokiems sprendimams  nepritariu. Pritariu tik “Respublikos” viešbučio rekonstrukcijos sprendiniams.

D.Šarakauskas: Daugiausia diskusijų sukėlė urbanistinis sprendimas – parengtas per griežtas DP, reikia palikti daugiau galimybių architektų saviraiškai, kitokių variantų paieškai.  Nebuvo konstatuota, kad “Respublikos” viešbutis per didelis ar per aukštas. Bloga praktika taip fragmentiškai spręsti tokias svarbias vietas - metas rasti kitokį kelią.

N.Valatkevičius: Visuomeninė paskirtis - tai tik pastato, o ne žemės naudojimo būdas. Galėtų būti tik tuo atveju, jei statoma privati gimnazija. Būtų lengva spręsti problemas, jei visa ši teritorija  priklausytų savivaldybei. Bet visos šios teritorijos yra privačios - savivaldybė negali organizuoti konkursų privačiose teritorijose. Manau, čia labiau svarstoma idėja, kaip užstatyti šią teritoriją. Pastaba dėl žymėjimų - viduriniame sklype užstatymas parodytas neteisingai.

J.Gelažienė: Tai reali galimybė suformuoti teritoriją. Primesti kitiems savininkams reikalavimo rengti architektūrinį konkursą negalime.

L.Janušaitienė: DP turėtų būti kiek galima abstraktesnis, nurodant, ko negalima daryti. Autoriams sunku dirbti, nežinant, kas bus su degaline. Manau, kad šis projektas - žingsnis į priekį.

D.Šarakauskas: Pasisakė visi norintieji, išsakyta įvairių nuomonių. Lauksime protokolo.

NUTARIMAS

 

Apsvarstę projektą TERITORIJOS KARALIAUS MINDAUGO PR. 35, 37, 38 PRELIMINARŪS DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI (pristatė UAB „Miesto planas“ ir  Gintautas Natkevičius  (UAB “Natkevičius ir partneriai”), užsakovas - UAB Kauno verslo rūmai), rekomenduojame:

1.1.  Pritariame  planavimo programos sumažinimui (8 ekspertai).

1.2. Pritariame  “Respublikos” viešbučio rekonstrukcijos sprendiniams.  Tūris turėtų išlikti esamo aukščio (7 ekspertai).

1.3.  Detaliojo plano sprendiniai pernelyg  griežti ir nepalieka laisvės architektams (5 ekspertai).

1.4. Manome,  kad netikslinga atstatyti ir respektuoti Karmelitų gatvelę (4 ekspertai).

1.5.  Karmelitų gatvelės respektavimas galėtų būti raktas teritorijai sutvarkyt (4 ekspertai).

1.6. Siūloma užstatymo koncepcija yra galima. Tūrių skaidymas pozityvus - gražūs ryšiai su esama architektūra  (3 ekspertai).

1.7.  Monofunkcija yra negatyvu, juo labiau kad nėra programos (3 ekspertai).

.1.8. Būtina  architektūrinė-urbanistinė analizė (3 ekspertai).

1.9. Iš principo nerastas užstatymo kodas (3 ekspertai).

1.10. Pritartume  Karmelitų gatvelės perimetriniam užstatymui (2 ekspertai).

1.11.Tai turėtų būti naujas kvartalas su naujomis galimybėmis - sprendinys turėtų kontrastuoti su naujamiesčiu (J.Minkevičius).

1.12. Nuardžius viešbučio žemąjį tūrį iš Gedimino gatvės, viešbutis šioje gatvėje taps nekontekstualus (G.Prikockis).

 

Dalius Šarakauskas

Jūratė Merkevičienė

 

 

 

 

 

 

 


Skaityti komentarus
Rašyti savo komentarą
*
*