KAUNO ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS EKSPERTŲ TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO 2013-1-23 KAUNO ARCHITEKTŲ NAMUOSE, PROTOKOLAS NR.92 1

www.kamane.lt, 2012-12-18

POSĖDŽIO DALYVIAI:

Projekto autoriai: Evaldas Barzdžiukas,  Nerijus Stanionis.

KAUET nariai: Evaldas Barzdžiukas, Neringa Blaževičienė, Jurgis Bučas, Gediminas Jurevičius, Saulius Juškys, Jolita Kančienė, Vaidotas Kuliešius, Nerijus Stanionis, Dalius Šarakauskas, KAUET direktorė Jūratė Merkevičienė.

Kiti dalyviai:

Urbanistikos skyriaus vedėjas Nerijus Valatkevičius,  UAB „Soliris“ atstovas Linas Sologubas, architektai: Vladas Stauskas, Loreta Jnaušaitienė. 

Spaudos atstovai : Vereta Rupeikaitė („Kauno diena“),

Posėdžio pirmininkas: Dalius Šarakauskas.

Posėdžio sekretorė:  Jūratė Merkevičienė.

 

Žemės sklypo Kęstučio g. 81, Kaune detaliojo plano ir pastato (ekonominės klasės viešbučio) pasiūlymai. Užsakovas - UAB "Soliris", projektuoja UAB "Miesto planas", pristato Evaldas Barzdžiukas.

 

J.Merkevičienė: Šiandien buvo planuotas susirinkimas dėl būtinumo įgyti ekspertų statusą. Mūsų viešosios įstaigos pavadinime figūruoja terminas „ekspertų taryba“, deja, eksperto atestatą turi tik 8 tarybos nariai. Privalome siekti, kad kuo daugiau architektų įgytų šį statusą, kad nebūtume vadinami apsišaukėliais. Jau antroje vasario pusėje Kaune įvyks atestacija, todėl visus kviečiu kelti kvalifikaciją. Daugiau nesiplėsiu, nes šiandien, siaučiant gripo epidemijai, tarybos nariai susirinko negausiai.

E.Barzdžiukas: Šis Kęstučio g.  81 sklypas anksčiau priklausė UAB „Genezė“. Projektavimo sąlygos  išduotos jau prieš kelerius metus. DP buvo numatyta projektuojamą pastatą sublokuoti su gyvenamuoju daugiabučiu Kęstučio g. 79, bet gyventojai prieštarauja blokavimui ir šoninėje sienoje jau yra iškirsti langai. Šio namo gyventojai sutikimo blokuoti neduos. Namo bendrijos nėra.

Todėl blokuoti mes nesiūlome. Pristatome du variantus - pirmame projektuojamas tūris atitrauktas 3 m nuo esamo daugiabučio ir su juo sudaro vientisą masyvą; antrame – atitrauktas per 5,3 m ir atrodo keistokai.

Sklypo plotas yra daugiau kaip 5 arai, užstatymo tankumas - 0,6, intensyvumas - 1,7 ( apie 800 kv. m). Funkcija – ekonominės klasės viešbutis, skirtas jaunimui. Kambario plotas - apie 10 kv. m.

Projektuojamo pastato aukštingumą orientuojame į aukštesnę esamo gyv. namo dalį.

Iš KPD gavome reikalavimą atsižvelgti į istorines ribas, todėl mūsų užstatymas formuojamas sulig istorinės posesijos riba, formuojant 7 m pločio perėjimą į krantinę.

 

KLAUSIMAI

 

N.Blaževičienė: Ar naujamiesčiui būdingas atskirai stovintis, o ne blokuotas pastatas? Ar nemanote, kad reikia išlaikyti anksčiau buvusio užstatymo pobūdįį?

E.Barzdžiukas: Visiškai pritariu dėl blokavimo charakteringumo. Blokuotume ir mes, jei būtų įmanoma.

Dėl ankstesnio pobūdžio - manau, kad svarbu išlaikyti užstatymo liniją ir mastelį - tai pagrindinis principas.

V.Kuliešius: Gal gyventojai neprieštarautų viršutinių aukštų konsolei link esamo pastato?

E.Barzdžiukas: Tikrai nesutiktų.

J.Kančienė: Ar KPD išduotose sąlygose nebuvo nurodymo blokuoti?

E.Barzdžiukas: Ne.

N.Blaževičienė: Ar iškirsti langai yra įteisinti?

E.Barzdžiukas: Nežinau.

D.Šarakauskas: Visi langai traktuojami kaip esami - reikia į tai atsižvelgti.

S.Juškys: Reikia siekti, kad rengiamame naujamiesčio reglamente būtų aiškiai nurodyta neįteisinti savavališkai iškirstų angų.

J.Kančienė: Apie tai jau ne kartą esame rašę.

D.Šarakauskas: Bet to reikalauja Visuomenės sveikatos centras.

S.Juškys: Visuomenės sveikatos centras neturi teisė kištis į urbanizmą.

J.Bučas: Kurio namo gyventojai neleidžia blokuotis?

E.Barzdžiukas: Kęstučio g. 79.

N.Blaževičienė: Ar KPD rekomenduoja variantinį projektavimą?

E.Barzdžiukas: Rekomenduoja tik atsižvelgti į istorines posesijas.

J.Kančienė: Prieš pasisakymus norėčiau pateikti trumpą istorinę informaciją. Formuojant naujamiesčio veidą 1933 m. įsigaliojo privalomas įstatymas - namai turi būti statomi pagal raudonąją liniją, blokuojant vieną prie kito ugniasienėmis, įvažas į kiemą formuojant per tarpuvartes, taip sukuriant ištisai užstatytus kvartalus.

E.Barzdžiukas: Savo laiku oficialiai kreipiausi į paminklotvarką, kad savavališkas angų kirtimas būtų reguliuojamas, bet nesulaukiau jokios reakcijos.

L.Janušaitienė: Labai keista, kad KPD neprašo perimetrinio užstatymo, kuris būdingas šiai teritorijai.

D.Šarakauskas: Ši teritorija reglamento šiuo metu neturi jokio. Pasisakant prašyčiau akcentuoti du momentus:  dėl blokavimo ir aukštingumo.

 

PASISAKYMAI

 

N.Blaževičienė: DP rengimo procedūroje prioritetiniais privalo būti urbanistiniai, paveldosaugos, architektūriniai aspektai, formuojantys naują nagrinėjamos teritorijos kokybę, su pagarba ir kompetencija vertingosioms Kęstučio gatvės urbanistinėms savybėms.

Siūlau rengti prioritetams adekvačius variantus ir, gavus paveldosaugos pritarimą bei KAUET rekomendacijas, atlikti teisinę ekspertizę, kuri įvertintų detaliojo plano atitikimą įstatymams Tada savivaldybė turės visus svertus. Manau,  reikia pakovoti.

Manau, kad toks tūris galėtų būti, bet tarpo neturėtų būti.

J.Bučas: Tai aštri problema. Siūlau suderinti stogų šlaitus, kad išklotinė būtų vieningesnė. Manau, reikia turėti galimybę sublokuoti pastatus ir stogo konstrukcijas, reikia ieškoti galimybių. Siūlau ieškoti naujos architektūros kokybės variantinės paieškos, gal net aukštinant projektuojamą pastatą.

G.Jurevičius: Man pastatas atrodo truputį per žemas - gal dėl langų smulkumo ir fasadų dalijimo. Manau, tūris galėtų būti 2 aukštais aukštesnis. Pastatas galėtų būti priblokuotas arba ne. Jei stovės atskirai, turėtų būti aukštesnis.  Jei bus blokuojamas, reikia derinti langų ir stogų horizontales, todėl  reikėtų daugiau architektūrinių fasadų variantų.

S.Juškys: Pritariu ketinimui blokuoti esant perimetriniam užstatymui. Tūris atrodo susmulkėjęs - galėtų būti aukštesnis- iki kaimyninių pastatų kraigo.

Reikėtų kreiptis į KPD, kad  būtų išspręstas klausimas dėl savavališkai iškirstų ir įteisintų angų ugniasienėse. Kadangi A.Gėlūnas žadėjo siekti, kad Kauno naujamiestis būtų  įtrauktas į pasaulio paveldą, šis klausimas yra ypač svarbus. Dabar visos įmanomos institucijos primeta architektams savo sprendimus.

J.Kančienė: 1933 m. įstatymas nurodė naujamiestyje projektuoti tik „uždaros statybos kvartalus“, kuriuose namus galima buvo tik blokuoti. Tai naujamiesčio vertingoji savybė – architektūrinė ir urbanistinė savastis.

Kęstučio g. 79 pastato  langeliai iškirsti tikriausiai WC ir vonių patalpose. Reikėtų patikrinti jų teisėtumą, nes tai akivaizdi savivalė. KAUET  turi saugoti viešą interesą, o ne pavienių žmonių savivalę.

Naujas tūris galėtų būti aukštesnis - iki kaimyninių namų kraigo, be to, fasadas per daug smulkus. Naujas pastatas privalo būti priblokuotas.

KAUET turi siūlyti ir reikalauti teisingų urbanistinių sprendimų, naujamiesčio vertingųjų savybių išsaugojimu turi rūpintis KPD. O kaip  viskas bus įgyvendinta, priklauso nuo valdininkų.

V.Kuliešius:  Naujasis tūris galėtų būti aukštesnis ir pabrėžti promenados kampą - taptų architektūrine formante. Blokuotis prie esamo pastato būtų optimalus sprendimas, kuris gali būti pasiektas teisinėmis procedūromis. Pirmame variante siūlau tarpą tarp pastatų užpildyti konsoline jungtimi, ant kurios gali būti tvirtinama reklama arba kas nors panašaus tuo atveju, jei būtų pasiektas kompromisas tarp gyventojų ir  aptariamojo sklypo savininkų.

D.Šarakauskas: Jei susiformavęs perimetrinis užstatymas, reikia jį išlaikyti ir būtinai blokuotis. Manau, kad aukštingumas normalus. Jei būtų pateikta ilgesnė išklotinė, tūris atrodytų kontekstualus. Jei pastatas stovės atskirai, turėtų būti aukštesnis.

N.Valatkevičius: Ši istorija tęsiasi jau 15 metų. Ankstesniuose DP pastatas buvo blokuojamas prie Kęstučio g. 79 namo.  Teismas panaikino šį sprendimą.

Kieme esančio namo gyventojai nesutinka su DP sprendiniais dėl aukštingumo, nes mažina insoliaciją. Todėl aukštingumas irgi ribojamas. Jei prieš tai stovėjusio priblokuoto namo pamatai būtų buvę teisiškai registruoti, galima būtų pakovoti dėl blokavimo. Reikėtų taip rengti DP, kad būtų kuo universalesnis.

D.Šarakauskas: Ar vyriausiasis architektas nori pasakyti, kad DP turi būti rodomos maksimalios galimybės – todėl reikėtų rodyti blokavimą?

N.Valatkevičius: Būtent taip.

V.Stauskas: Reikia atsižvelgti į  urbanistinę šios teritorijos  tradiciją. Jei pastatai buvo blokuojami, reikia taip ir projektuoti. Miesto centras yra intensyviai užstatytas ir nereikia jokių plyšių. Stebina neprincipinga KPD pozicija.

Manau, tai galėtų būti nedidelis, bet geros modernios architektūros objektas.

Išvada - reikia blokuoti ir siūlyti modernią išraišką.

L.Sologubas: Iškirstieji langai yra įteisinti. Manau, padėtis be išeities – vieną kartą teismas jau panaikino R.Skamarausko DP. Atsižvelgiant į teismų praktiką, sunku patikėti, kad teismas galėtų paneigti savo priimtą sprendimą.

D.Šarakauskas: Ekspertų pasisakymų reziume: miesto užstatymo tradicija turėtų būti tęsiama. Būtina kreiptis į miesto Urbanistikos skyrių dėl savavališko angų kirtimo sustabdymo. Neįteisinus angų kirtimo, reikėtų priversti savininkus panaikinti padarinius.

J.Kančienė: Reikia kreiptis į KPD - juk ši institucija turi kovoti už naujamiesčio vertingųjų savybių išsaugojimą.

L.Janušaitienė: Man neaišku, pagal kokį įstatymo punktą galima tas angas įteisinti. Manau, tai manipuliacija.

D.Šarakauskas: Siūlau įpareigoti Jolitą Kančienę ir Jūratę Merkevičienę parengti kreipimąsi į KPD. Kas už?  Niekas neprieštarauja. Taip ir nusprendžiame.

 

NUTARIMAS

 

1. Apsvarstę pateiktą projektą ŽEMĖS SKLYPO KĘSTUČIO G. 81 KAUNE DETALIOJO PLANO IR PASTATO (EKONOMINĖS KLASĖS VIEŠBUČIO) PASIŪLYMAI (užsakovas - UAB "Soliris", projektuoja UAB "MIESTO PLANAS"), rekomenduojame atsižvelgti į  šias pastabas:

 

1.1. Įpareigojame Jolitą Kančienę ir Jūratę Merkevičienę parengti kreipimąsi į KPD, kad  būtų sprendžiamas  klausimas dėl savavališkai kertamų angų ugniasienėse ir Kauno naujamiesčio charakterio išsaugojimo, blokuojant perimetrinio užstatymo namus (7 ekspertai).

1.2. „Uždaros statybos kvartalai“, kuriuose pastatus galima buvo tik blokuoti, - tai Kauno naujamiesčio vertingoji savybė – architektūrinė ir urbanistinė savastis (6 ekspertai).

1.3. Blokuotis prie esamo pastato būtų optimalus sprendimas, kuris gali būti pasiektas teisinėmis priemonėmis (6 ekspertai).

1.4. Projektuojamas tūris atrodo susmulkėjęs - galėtų būti aukštesnis, iki kaimyninių pastatų kraigo (4 ekspertai).

 

1.5. Rekomenduojame  atlikti teisinę ekspertizę, kuri įvertintų detaliojo plano atitikimą įstatymams (2 ekspertai).

1.6. Siūlome suderinti stogų šlaitus, kad išklotinė būtų vieningesnė (2 ekspertai).

1.7. Jei pastatas stovės atskirai, manome, kad  turėtų būti aukštesnis (2 ekspertai).

1.8.Rekomenduojame pateikti daugiau fasadų architektūrinių variantų, jei  naujasis pastatas bus blokuojamas (2 ekspertai).

1.9.Pirmame variante siūlau tarpą tarp pastatų užpildyti konsoline jungtimi su  reklama, o aukščiu pabrėžti promenados kampą, kuris  taptų architektūrine formante (V.Kuliešius).

 

 

Dalius Šarakauskas

Jūratė Merkevičienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skaityti komentarus
Rašyti savo komentarą
*
*