Biudžetinė įstaiga Kauno pantomimos ir plastikos teatras buvo išregistruota iš Juridinių asmenų registrų centro. Visiems šio teatro darbuotojams buvo pasiūlyta prisijungti prie Kauno šokio teatro „Aura“.

2013 m. balandžio 18 d. Kauno miesto taryba priėmė sprendimą reorganizuoti Kauno miesto savivaldybės biudžetinę įstaigą Kauno pantomimos ir plastikos teatrą. Šio teatro direktorius vėliau kreipėsi į Kauno miesto savivaldybę ir pasiūlė, jog teatro pagrindu būtų įsteigta viešoji įstaiga, kuri turėtų dvi dalininkes – Kauno miesto savivaldybę ir Kultūros ministeriją.

Tuomet Kauno miesto savivaldybės administracijos vadovai dėl šio klausimo oficialiai kreipėsi į Kultūros ministeriją.

„Kultūros ministerijai sutikus būti vienu iš steigiamos viešosios įstaigos dalininkų, būtų rengiamas Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl viešosios įstaigos „Kauno pantomimos teatras-studija“ steigimo kartu Kultūros ministerija“, - buvo pabrėžta oficialiame Kultūros ministerijai adresuotame rašte.

Kauno miesto savivaldybę pasiekė oficialus Kultūros ministerijos atsakymas.

„Informuojame, kad Kultūros ministerija pritaria Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimui reorganizuoti Kauno pantomimos ir plastikos teatrą, prijungiant jį prie Kauno šokio teatro „Aura“ ir neketina tapti viešosios įstaigos „Kauno pantomimos teatras-studija“ dalininku“, - rašoma Kultūros viceministro Dariaus Mažinto pasirašytame atsakyme.

 

KŪRYBINĖ CHRONOLOGIJA

1967 m.

-aktorius ir režisierius Kęstutis Adomaitis su bendraminčiais įkūrė savo pantomimos teatrą.

Tai dabartinio Kauno pantomimos teatro ištakos ir kūrybinės biografijos pradžia.

1968 m.

-kovo 22 d. rampos šviesą išvysta pirmasis spektaklis “ŠTAI IR MES”.

1970 m.

-išleidžiama antroji premjera - miniatiûrų spektaklis “PANTOMIMOS ETIUDAI”.

1971 m.

-tampama Sąjunginio estrados artistų festivalio “Auksinės kopos” (Nikolajeve) laureatais.

1972 m.

-premjera - dviejų veiksmų pantomimos spektaklis “ŽINGSNIAI”.

1973 m.

-trupės koncertinis turne Bulgarijoje, Vengrijoje, Čekoslovakijoje.

1977 m.

-Kauno valstybiniame dramos teatre spalio 24 d. įvyko spektaklio “VISADA APIE ŽMOGŲ”

premjera. (Dailininkas A.Jacovskis).

1978 m.

-K.Adomaičio dviejų dalių mono spektaklis “ŠAKNYS IR ŽIEDAI”.

-pirmosios teatro gastrolės Leningrade .

1979 m.

-spektaklio-misterijos “JUODA SKYLĖ” premjera. (Dailininkas A.Jacovskis).

-antrosios teatro gastrolės Leningrade.

1980 m.

-bendras kūrybinis projektas – improvizacija ”PAVEIKSLAI” dailininko V.Krasausko paveikslų

temomis. (Dailininkas V.Krasauskas).

-trečiosios gastrolės Leningrade su keturių spektaklių repertuaru.

1981 m.

-gastrolių turne Lietuvoje: Panevėžys, Šiauliai, Klaipėda, Alytus, Birštonas, Jurbarkas, Utena…

-Lietuvos Kultūros ministerija suteikia teatrui profesionalų statusą ir Pantomimos teatro trupė

paskiriama į Kauno valstybinį dramos teatrą.

1982 m.

-nuo sausio 1 d. Pantomimos teatro trupė pradeda darbą Kauno valstybiniame dramos teatre.

-pirmoji premjera KVDT - spektaklis “BESTUBURIŲ ZOOLOGIJA”.

-antroji premjera tais pačiais metais - dviejų dalių spektaklis pagal alegorinę R.Bacho apysaką

“DŽONATANAS LIVINGSTONAS ŽUVĖDRA”. (Dailininkas D.Mochovas ,Minskas).

-ketvirtosios teatro gastrolės Leningrade.

-pirmosios teatro gastrolės Minske.

1983 m.

-teatro gastrolių turne po Lietuvą.

-spektaklio vaikams pagal brolių Grimų pasaką “SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI”

premjera. (Dailininkas D.Mochovas, Minskas).

-absurdo spektaklio “LAIMINGOS DIENOS” S.Beketo pjesių “Laimingos dienos”.”Paskutinė

Krepo juosta”.”Belaukiant Godo” motyvais premjera.

1984 m.

-dviejų dalių alegorinės dramos “BEVEIDIS” premjera.

-teatro aktorių V.Bortkevičiaus ir K.Augustaičio režisūrinis debiutas - dviejų veiksmų trijų

dalių spektaklio “PALIKIMAS” premjera, sukurto pagal įþymiausių pasaulio mimų Č.Čaplino,

Ž.G.Debiuro ir M.Marso kūrybą.

-pirmosios teatro gastrolës Maskvoje, dalyvaujant Tarptautiniame S.Beketo pjesių festivalyje.

-penktosios teatro gastrolss Leningrade.

1985 m.

-formų spektaklio “RITUALAI” premjera pagal originalią kompozitoriaus V.Bartulio muziką.

-dviejų dalių lyrinės tragedijos “IŠPAŽINTIS” premjera.

-teatras dalyvauja XII-ąjame Pasaulio jaunimo festivalyje Maskvoje ir pelno laureto vardą.

-šeštosios teatro gastrolės Leningrade, po to Minske ir Rygoje.

1986 m.

-aktoriaus K.Augustaičio pastatymas - vienaveiksmė liūdna komedija “DIENA BAIGIASI,

DIENA PRASIDEDA...”.

-aktoriaus V.Bortkevičiaus pastatymas - spektaklis “PARYŽIAUS KATEDRA” pagal V.Hugo

romaną “Paryžiaus Katedra”.

-teatro aktoriai dalyvauja Lietuvos kultūros ir meno dienų programoje Sirijoje, Jordanijoje.

-gastrolės Lvove, Liepojoje, ir septintosios gastrolės Leningrade.

1987 m. 

 -Kauno pantomimos teatras iš KVDT perkeliamas į Valstybinę filharmoniją.

-tragifarso “ATSIPRAŠOME: LAISVŲ VIETŲ NĖRA” premjera.

-inscenizacijos pagal F.Kafkos romaną “PROCESAS” premjera.

-teatro gastrolės Kišiniove, Kijeve, Lvove, Minske ir aštuntą kartą Leningrade.

-teatro spektakliai įrašyti Minsko, Lvovo, Kišiniovo televizijose.

-teatras dalyvauja bendruose spektakliuose-eksperimentuose Minsko Kino aktoriaus teatre.

1988 m.

-tragifarso “RĖK, RĖK...” premjera.

-aktoriaus K.Augustaièio režisūrinis darbas - V.Folknerio romano “KAI AŠ GULĖJAU MIRTIES

PATALE” inscenizacijos premjera.

-aktoriaus A.Katkausko ir garso režisieriaus A.Romanovo bendras pastatymas - teatrinis klipas

“SIENA” pagal grupės “Pink Floyd” muzikinį kūrinį.

-devintosios gastrolės Leningrade, po to Lvove, Dnepropetrovske.

-teatras reorganizuojamas ir nuo rugsėjo 15 d. tampa Lietuvos teatro sąjungos kūrybiniu-

struktūriniu padaliniu su savarankišku statusu.

1989 m.

 -komedijos “DEKAMERONAS” premjera Dž.Bokačo kûrinių temomis.

-inscenizacija pagal A.L.Veberio roko operą “JĖZUS KRISTUS SUPERŽVAIGŽDĖ”.

-gastrolės Minske, Lvove, Kišiniove, turne po daugelį didžiausių Baltarusijos miestų.

1990 m.

-dešimtosios gastrolės Leningrade.

-K.Adomaičio spektaklio “NUOGA SIELA NUOGAME KŪNE” premjera.

-gastrolės Kišiniove.

-teatro aktoriai nusifilmuoja Odesos k/s ir Minsko k/s meniniuose filmuose.

1991 m.

 -miniatiūrų spektaklio “PRADŽIŲ PRADŽIA” premjera.

-gastrolės Daugpilyje, gastrolinis turne Latvijoje.

1992 m.

 -lapkričio 8 d. atidaromas dabartinis teatro stacionaras naujose patalpose E.Ožeškienės g. 12.

1993 m.

-teatro gastrolės po Lietuvą.

1994 m.

-teatras dalyvauja Tarptautiniame E.Jonesko pjesių festivalyje Kišiniove (Moldavija).

-spektaklio “RAGANOSIAI” pagal E.Jonesko pjesę premjera.

-režisūrinis aktoriaus A.Katkausko debiutas - “MAŽASIS PRINCAS” pagal A.de Sent Egziuperi.

1995 m.

-teatras dalyvauja Sibiu Tarptautiniame teatro festivalyje su spektakliu “RAGANOSIAI”.

-spektaklis "Mažasis Princas" laimi teatrinį prizą "FORTŪNA" už geriausią sezono spektaklį vaikams Kauno mieste.

-tragifarso "TVARSČIAI" pagal K.Abės romaną "Svetimas veidas" premjera (rež. A.Katkauskas).

-teatro gastrolių turne Vokietijoje (Hanoveris, Hamburgas, Bremenas, Braunšveigas, ir kt.).

1996 m.

-teatro veikla ir aktoriai pristatomi gausiai iliustruotame meno albume "KAUNO MENININKAI".

-antrosios teatro gastrolės Vokietijoje.

-spektaklio vaikams "LINKSMOSIOS PAMOKĖLĖS" premjera.

-gruodžio 22 d. tragiškai žuvo teatro įkūrėjas ir meno vadovas Kęstutis Adomaitis.

1997 m.

-sakmės mito temomis "PASKUTINIS LIETUS BABILONE" premjera.

-teatro gastrolės Vokietijoje.

-bendras kûrybinis projektas su Vokietijos trupe "Corpus moderna" (Braunšveigas) -spektaklio

"Salvadoras Dali.Liepsnojanti žirafa" pastatymas Vokietijoje.

1998 m.

-plastinės dramos "SALVADORAS DALI. LIEPSNOJANTI ŽIRAFA" teatro premjera Kaune.

-bendro kûrybinio projekto “IMAGINATIONS” premjera Vokietijoje su Braunšveigo trupe.

-Tarptautinei pantomimos dienai - premjera “MIRAŽAI” pagal A.Jofės džiazroko baladę.

1999 m.

-Maskvos Klounados teatro režisieriaus V.Ananjevo pastatymas “KO JUOKĖSI MĖNULIS”

(vienos dalies spektaklis-šventė skambant “The Beatles” muzikai). Premjera 1999 12 27d.

2000 m.

-V.Bortkevièiaus režisuoto spektaklio “METAMORFOZĖS”(10 vaidinimų be þodžių) premjera.

-nuo birþelio 1 d. teatras reorganizuojamas į VĮ Kauno pantomimos teatrą.

-A.Katkausko “SAPNŲ TV” premjera gruodžio 2 d. (pasaka-mįslė vaikams, apie suaugusius).

2003 m.

Kauno pantomimos ir plastikos teatro steigėju tampa Kauno m. savivaldybė.

M.Sekmoko režisūrinis debiutas “KARŠTAI MYLĖK” (muzikinis teatrinis komiksas pagal

A.Šabaniausko dainas, skiriama 100-osioms gimimos metinėms).

2013 m.

Kauno pantomimos ir plastikos teatras prijungtas prie "Auros" šiuolaikinio šokio teatro.